Přihláška

(náhled)

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKÁ  STRANA 

ČECH, MORAVY  A  SLEZSKA

________________________________________________________

Příjmení…………………………………………………………………………….

Jméno………………………………………………………………………………

Adresa………………………………………………………………………………

PSČ…………………………………………………………………………………

Rodné číslo……………………………………………………………………….

Číslo OP……………………………………………………………………………

Vzdělání…………………………………………Obor………………………….

Povolání……………………………………………………………………………

Ř.P., auto………………………………………………………………………….

Dovednosti a  zkušenosti……………………………………………………..

Činnost, ve které můžete pomoci straně:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Telefon do  bytu………………………………………………………………….

Mobil…………………………………………………………………………………
Přístup k internetu         ano          ne
E-mail………………………………………………………………………………..

Jazykové znalosti…………………………………………………………………

Čestně prohlašuji,  že jsem nikdy nebyl(a)  zaměstnancem žádné komunistické represivní organizace a že jsem ani nebyl(a)  zaměstnancem nebo spolupracovníkem StB.

( Platí pro uchazeče o členství v SPR-RSČMS)

………………………………………………

Podpis

Prosíme, označte Vaše zvolené varianty křížkem.

…. přihlašuji se řádného člena strany

…. přihlašuji se za aktivního člena strany

…. jsem ochoten pracovat při volbách jako člen okrskové volební komise

…. mám zájem pracovat v některé z odborných komisí dle vlastního výběru

…. jsem ochoten dle svých možností pravidelně finančně přispívat na chod strany

…. pomohu straně získávat nové členy a příznivce

…. chci pracovat jako dopisovatel pro internetové stránky

…. jsem ochoten jinak pomáhat straně ( blíže rozveďte v poznámkách)

Poznámky – co nám potřebujete sdělit – co Vám nejvíce vadí – co se Vám líbí

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

určeno pro záznamy SPR-RSČMS

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zařazením mých osobních dat do marketingové databáze Sdružení pro republiku – Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska. V případě, že nebudu souhlasit s tím, aby moje data zůstala i nadále v databázi, oznámím toto písemně na adresu sekretariátu SPR-RSČMS a tato data budou z databáze neprodleně vyjmuta a okamžitě  zničena podle platného zákona o ochraně osobních dat.

Datum ………………………………………….. Podpis………………………………………

Kontakt: Jiří Dufek, 1. místopředseda, tel. 603 828 215,  mail: doktor60@email.cz

alt.kont: Mgr. Karel Mašlík, 2. místopř.,  tel. 604 821 286,  mail: repmaslik@seznam.cz,

K přihlášce je nutno přiložit 2 ks foto (pasový formát) a doklad o zaplacení členského příspěvku (sociálně slabí 50,-Kč/měsíčně, ostatní 100,-Kč/měsíčně). Bezhotovostní úhrada na transparentní účet číslo:  123-0179400257/0100 (variabilní symbol:   Vaše datum narození)

Přihláška je ke stažení (pro tisk)  ZDE: