Transparentní účty

Na základě změny zákona ze dne 24. 8. 2016, kterým se změnil zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, byly zřízeny u Fiobanky

 

Transparentní sponzorský účet pro státní příspěvky a dary2801816156/2010

SPR-RSČMS děkuje každému dárci za jeho finanční příspěvek, ať už je v jakékoliv výši. Příspěvek bude využitý na podporu chodu strany, např. na prezentaci strany, propagaci naší strany apod. Svůj příspěvek si může každý dárce odečíst z daní z příjmů dle ustanovení § 2O, odst. 8 zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů. Finanční dar můžete převést bezhotovostním převodem na náš transparentní účet u Fio banky .  Banka: Fio banka nebo zasláním hotovosti na náš účet složenkou typu A. Důležité – je třeba uvést účel platby = DAR !!! Jako variabilní symbol uveďte datum narození (např. 3.11.1961 – 03111961) nebo IČO firmy. Po obdržení finanční částky na náš účet, bude každému dárci vystaveno potvrzení o přijetí finančního daru a zasláno poštou na uvedenou adresu. Sponzorské dary od anonymních dárců nejsou možné! Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje budou použity pouze pro komunikaci s Vámi a pro evidenci plynoucí ze zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Za každý finanční příspěvek DĚKUJEME!

Transparentní provozní účet SPR-RSČMS: Tento účet slouží pro běžné příjmy a výdaje strany (členské příspěvky, výdaje na provoz strany) Bankovní spojení: 2601816143/2010/2010 Banka: Fio banka   

2601816143/2010.

 

Poznámka předsednictva SPR-RSČMS:

Je hezké, že se protektorátní vláda a zákonodárci této země takto aktivně zajímají o hospodaření malých neparlamentních politických stran, kterým na jejich činnost stát nepřispívá ani jednou korunou ročně. Naopak, ještě se k tomuto požaduje každoroční předkládání auditované „zprávy o hospodaření“ těchto stran. Což představuje další zbytečné finanční výdaje v řádech desetitisíců Kč z kapes členů a příznivců mimoparlamentních politických subjektů ve prospěch státního auditora – ačkoli se celoroční hospodaření takovýchto malých politických stran pohybuje právě v onom horizontu několika málo desítek tisíc Kč. 

Nezbývá než doufat, že se zákonodárci ve své snaze o kontrolu a transparentnost zaměří stejně důsledně i na hospodaření veřejnoprávní České televize, či různých politických „neziskových“ organizací, transparentní kontrole NEpodléhajících, ač v jejich rozpočtech protékají miliardy korun ročně, z velké části od domácích daňových poplatníků, či dokonce z pochybných zahraničních zdrojů.

V opačném případě by celé toto zákonné opatření vůči politickým stranám muselo svádět k přesvědčení, že bylo primárně zavedeno především pro účel finančního  likvidování  mimoparlamentní opozice. Zvláště, pokud je jeho vymáhání doprovázeno udělováním mnohatisícových pokut šikanozního charakteru (jak se ostatně již stalo) ze strany nově vzniklého brněnského Úřadu pro dohled nad financováním politických stran, financovaného rovněž z kapes daňových poplatníků…!