O nás

OZNAMUJEME VŠEM VLASTENCŮM,

ŽE V OLOMOUCI (pro všechny kraje a celostátně)

byla založena

Sdružení pro republiku – Republikánská strana

Čech, Moravy a Slezska  (SPR-RSČMS)

Kontaktní adresa:  OLOMOUC, Pekařská 490/11, 779 00,  Morava (ČR)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vedení republikánské strany:

předseda: Ing. Pavel Mužný, e-mail: paulito@seznam.cz, telefon 604 364 760

1. místopředseda: Jiří Dufek, e-mail:doktor60@email.cz

2. místopředseda: Mgr. Karel Mašlík, mail: repmaslik@seznam.cz, telefon 604 821 286

Sídlo strany:  Lednická 554/32, Charvátská Nová Ves, Břeclav 6, 690 06, Česká republika

 

Transparentní volební účet:  

Volební účet SPR-RSČMS – volby do zastupitelstev krajů 2020

číslo účtu: 2901816153/2010

banka: Fio banka

 

Volební účet SPR-RSČMS – volby do zastupitelstev krajů 2020:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901816153

 

Důležité upozornění nejen pro republikány:

  Chcete-li mít možnost vkládat své komentáře k jednotlivým příspěvkům (obdržet status NÁVŠTĚVNÍK), případně obdržet status SPOLUPRACOVNÍK (pro možnost zaslání vlastního článku k publikování u nás, napište nám. Po obdržení nezbytných údajů od Vás (zvolené uživatelské jméno, váš e-mail, jméno a příjmení, event. i vaše www stránky) k založení vašeho statusu, obdržíte přístupové HESLO (můžete si jej později změnit) PRO PŘIHLÁŠENÍ SE  k tomuto profilu.

   Nejedná se o cenzuru (tu vždy provozoval BÝVALÝ předseda republikánů M.Sládek), nýbrž o ochranné opatření. Bohužel nežijeme ve svobodné zemi s absolutní svobodou projevu, nýbrž v kryptototalitním režimu, se stále se zmenšujícím rozsahem občanských a osobních svobod. Tudíž za obsah našeho stranického webu odpovídáme a na vyžádání státních orgánů jsme povinni dle zákona sdělit veškeré osobní údaje přispěvatelů. Proto nelze do našich diskuzí přispívat zcela anonymně, byť to náš redakční systém technicky umožňuje.

  Po zaregistrování se můžete tedy slušnou (nevulgární) formou psát cokoliv, co si budete sami schopni později obhájit. Ještě jednou zdůrazňujeme: NEJEDNÁ SE O CENZURU Z NAŠÍ INICIATIVY!

Prohlášení předsednictva SPR-RSČMS k ukrajinsko-krymské krizi:

Publikováno 20.3.2014 | Autor: admin

Vážení občané České republiky

Mezinárodně-politická situace je velmi vážná. Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska se značným znepokojením sleduje vývoj události na východ od naší republiky – na Ukrajině, Krymu a Rusku. Militantní angažovanost české politické reprezentace v čele s ČSSD, stejně jako domluvené „opozice“ ze strany TOP09, ODS, i některých mimoparlamentních stran, či v neposlední řadě oficiálních prorežimních hlásných trub s dominující tzv. „českou“ televizí nás naplňují obavami, že se jedná o psychologickou přípravu veřejnosti na válku. Na válku, která se tentokrát může velmi lehce zvrátit ve válku poslední – III. světovou.

Zúčastněné národy a běžní občané v této válce nemohou nic získat, naopak, všechno mohou pouze ztratit. Je však veřejným tajemstvím, že zájem na této válce mají především nejvyšší finančně-kartelové a vojensko-průmyslové komplexy USA se svými vasaly v EU, které takto hledají cestu ven z jinak pro ně neřešitelné hospodářsko-politické krize.

Výše zmíněné události dávají plně za pravdu prozíravosti českých republikánů, kteří před více než 15. lety usilovali o neutralitu naší země a stavěli se rozhodně na odpor proti členství ČR v NATO i v Evropské unii. Nyní je zřejmé, že po ostudné účasti ČR v řadách NATO v případě její agrese v Srbsku, v Iráku a Afghanistanu, se budeme zcela nesmyslně a proti vůli většiny občanů, účastnit nové agrese, která nám tentokrát může být všem osudná.

Vedení RSČMS bude v tomto konfliktu stát na straně Ruské federace, spolu s dalšími národně a proslovansky smýšlejícími občany. Proti těm, kteří chtějí všechny země světa vykrást ku prospěchu svému a obyvatelstvo zotročit. Rovněž bandité a teroristi, řízení tajnými službami západních mocností a v žoldu  mezinárodních finančních skupin, naše sympatie rozhodně nezískají. A s nimi ani takoví rádoby politici z ČR, co s nimi „obcují“, či staví se na jejich úroveň.

V této souvislosti je dojemné sledovat, jak tzv. „ostřílení demokraté“ na naší domácí scéně – především ČSSD a TOP (+ suity jejich poskoků), odhodili definitivně své masky demokratů. Referendum národa, coby vrcholný akt demokracie a vůle lidu, už dopředu proklamativně neuznávají a za jeho uskutečnění uvalují sankce. Pučisty, násilníky a teroristy naopak podporují, a to i hmotně. Tyto politiky ruská diplomacie obviňuje z podpory a šíření fašismu – a dává jím takto napít jejich vlastní „medicíny“, kterou doteď tak rádi a tak často používali proti svým oponentům z řad národní opozice.

Blíží se bouře a nebude úniku. Každý si musí najít své místo.