Září 1938 – září 2015

 

Je tomu bez 8 dnů přesně 77 let, kdy bylo v bavorském městě Mnichov učiněno pod taktovkou německé III. Říše nechvalně známé mocenské rozhodnutí. To mělo osudné a dalekosáhlé důsledky pro osud našich národů, a v konečném důsledku i celé Evropy. Takzvaná „Mnichovská dohoda“, později prohlášená za neplatnou od samého počátku.

V úterý, 22. září 2015, bylo v belgickém Bruselu učiněno jiné mocenské rozhodnutí podobného kalibru. Opět pod taktovkou Německa, mocenského a ekonomického centra tzv. IV. Říše – dnes Evropské unie. Jde samozřejmě o verdikt přidělení POVINNÝCH KVÓT pro rozdělení nežádoucích a nelegálních vetřelců – migrantů z Asie a Afriky jednotlivým státům EU. Co bude tento bruselský diktát pro jednotlivé země (především doposud imigrantskou tsunami nepostižené) znamenat, lze jen s hrůzou domýšlet. Evropští mocipáni tak definitivně odhodili masku demokratů – vždyť toto rozhodnutí, jež se opírá o vnucený diktát silnějších (zvaný Lisabonská „smlouva“), popírá samotné deklarované principy EU: – od svobody rozhodování jednotlivých zemí a dobrovolnosti přijímání konsensuálních rozhodnutí z centra Evropy, až po volný pohyb osob po území tzv. Schengenu. Navíc tomuto diktátu předcházelo nepokryté vyhrožování – od zadržování či krácení tzv. eurodotací, až po mocenský zásah hrubou silou…!

Ta toto téma bylo již napsáno mnoho pravdivých článků, úvah a polemik (hledejte je ovšem na alternativních médiích, nikoliv na mainstreamu či TV), a jistě ještě mnoho dalších napsáno bude. Zkusme se však na poslední události podívat ze
zorného úhlu nás, republikánů:

Není to až tak dávno, asi tak půldruhého roku, kdy jsem před volbami do EP vyvěsil na našem republikánském webu několikatidílné pojednání pod názvem POSLEDNÍ VAROVÁNÍ. Byl to apel na občany-voliče, že je nejvyšší čas, aby se po 25-letém oblouznění vzpamatovali, začali přemýšlet, a šli volit národně orientované subjekty. Jinak budou brzy řešit otázku svého bytí a nebytí. Už nebylo až tak rozhodující, které národní subjekty to přesně budou (volba republikánů dávala jistotu kvůli 25-leté neměnnosti našich postojů), avšak volba tzv. „proevropských“ stran se bude rovnat národní sebevraždě.
Ta výzva zapadla bez odezvy, stejně jako všechna varování z naší strany za uplynulé čtvrtstoletí.
Odpovědí voličů byl nezájem či odevzdanost, svůj nesouhlas s eurohujerskou politikou tzv. proevropských stran vyjádřili většinou svou neúčastí. Výsledek se dostavil – volit přišli pouze fanatičtí či servilní eurohujeři, kteří dostali naši (kdysi) suverénní republiku do chomoutu IV. Říše.

Pro sepsání apelu na české a moravské voliče jsem měl velmi dobré důvody. Republikáni již od sametového podvodu disponovali do značné míry diskrétními informacemi o pravém původu celého převratu v listopadu 1989 i o jeho protagonistech.
A také, KAM celý vývoj povede. Nejen že jsme od roku 1991 varovali před rozbitím původní republiky – Československa – jež bylo také velmi záhy protiústavně uskutečněno, ale naše varování zaznělo i před podvodnou privatizací – rozuměj rozkradením – celého národního bohatství, před zavlečením obou zbytků republiky do útočného paktu NATO, a v neposlední řadě i před přijetím do EU – novodobého pseudosocialistického svazu, ne nepodobného tomu Sovětskému, či Hitlerovy Nové Evropy pod kuratelou III. Říše. Právě proto, že architekti a správci molochu EU se rekrutují ze stejných kruhů, které kdysi vyvolaly I. světovou válku. A právě oni v roce 1917 uskutečnili bolševický puč v pravoslavném Rusku, dopomohli k moci Adolfu Hitlerovi + následně vyvolali II. WW, či později vyvolávali po celém světě množství lokálních válek a státních převratů. Výsledkem byly oběti desítky milionů lidských životů…!

Zkrátka a prostě – Evropskou unii vytvořili a mají v moci velmi, VELMI ŠPATNÍ A ZLÍ lidé. Slovo lidé se mi přitom píše jen velmi nesnadno. Spíše se jaksi samovolně vnucují označení jiná – bytosti, kreatury, apod. Pro tyto „lidi“, jenž plánují své pikle v horizontu desetiletí až staletí, jsou osudy celých národů naprosto ireleventní. Natož osudy jednotlivců. Rozhodující pro ně je pouze udržení jejich moci za každou cenu, potažmo s tím udržení zisků korporací a bank, jež ovládají. Zisků ve výši, jež se vymyká představám běžných občanů. Pro tyto cíle ONI neváhají obětovat i celé národy.

Nyní se rozhodli obětovat národy Evropy, tak jak si již dříve naplánovali. Tedy rozumějte, národy v původní podobě a složení. Výsledkem činnosti těchto sociálních inženýrů by měl být jakýsi EUROČLOVĚK světle hnědé pleti, kříženec mezi původním Evropanem, černochem a arabem. O průměrné výši IQ okolo 90. Inteligentní natolik, aby mohl otročit v novodobém otrokářském systému montoven a hypermarketů za minimální mzdu (která jen taktak pokryje jeho průměrné náklady na stravu a bydlení + ubohou a plytkou zábavu televizního formátu), avšak příliš hloupý na to, aby si bídu svého postavení uvědomoval, organizoval se a mohl se účinně bránit. Početní stav tohoto stáda (omlouvám se za tento výraz, ale připadá mi nejvýstižnější) bude později samozřejmě regulován, aby v budoucnu nepřesáhl 1 mlr. obyvatel planety. Bude soustředěn ve velkých centrech/městech a bezezbytku kontrolován ve všech jeho aspektech.
Venkov bude v podstatě vylidněn, aby se uvolnilo území pro novodobou oligarchii, jež bude z tamních luxusních sídel vše na dálku kontrolovat, a pomocí poněkud lépe odměňovaných drábů řídit.
Tedy řízená privatizace celé Evropy a současně i světa do područí několika rozvětvených rodin „vyvolených“.

Tyto plány jsou již v plném běhu. Ze všeho nejdříve je potřeba nastolit chaos. Ten do evropských národů přinesou vetřelci se svou agresivní mentalitou, nepředstavitelnou zločinností, exotickými nemocemi, nesnášenlivým náboženstvím, a v neposlední řadě i vysokou fertilitou. Není třeba být geniálním matematikem, aby si mohl každý spočítat, jak bude naše země za nějakých 20 let vypadat, pokud je porodnost Evropanů v průměru 1,5 dítěte na 1 ženu (potřeba udržení stavu populace je cca 2,1!), a stejné číslo u nežádoucích migrantů se pohybuje mezi 7-8 !!! A to ještě za předpokladu, že v naší zemi nevypukne nějaká nezvladatelná epidemie ze zavlečených chorob (např. Eboly), nebo občanská válka mezi původními domorodci a vetřelci s jejich přisluhovači. Tohle si Češi, Moravané a Slováci opravdu přáli, když oslavovali před čtvrtstoletím pád komunistického režimu? Režimu, který když už nic, tak alespoň všelijak podporoval mladá manželství s dětmi, čímž posiloval národ…

Zpět k postoji nás, republikánů:

Po množství nevyslyšených varování, jež jsme upřímně adresovali celému našemu národu, po bezpočtu prohraných voleb od roku 1998, kde jsme vždy nabízeli opravdovou alternativu k eurohujerským partajím, je velmi těžké se oprostit od postoje k české veřejnosti: „NECHTĚLI JSTE SI (NEUSTÁLE) DÁT ŘÍCI, TAK TEĎ DĚLEJTE, CO DOVEDETE!“ Vždyť kdo si dnes vzpomene na republikány a jejich nekompromisně odmítavý postoj ke strukturám NATO a EU!!!

Naprosté mlčení, na mainsteamové frontě i v rámci tzv. alternativců či opozice… Maximálně si někdo vzpomene na exprezidenta Václava Klause a jeho „statečný“ postoj před 6 lety, kdy byl nucen podepsat tzv. Lisabonskou „smlouvu“. Přitom to byl právě Klaus, který v devadesátých letech min. století oficiálně podal za ČR přihlášku do EU. Už tehdy jsme jako republikáni protestovali! To pan Klaus tenkrát nevěděl, co věděli republikáni??! Že EU osmdesátých a devadesátých let, kdy ji tvořilo 7 států, NUTNĚ NEBUDE tou EU dneška, kdy ji tvoří států 28? Že nehledě na to, jaké temné síly a persony ji stvořily, je demokratický princip řízení 28 států s převážně společnou měnou a volným pohybem osob, kapitálu a zboží V PODSTATĚ NEMOŽNÝ? Že takový moloch se prostě musí totalitně a byrokraticky zcentralizovat, jinak se rozsype? Opravdu byl pan Klaus tak naivní či neinformovaný, že toto nevzal v úvahu? Nevěřím tomu. Nebo počítal s tím, že se v
případě nutnosti povede ČR z evropské smyčky vyklouznout?

Teď se smyčka sevřela a nastrčení „eurodemokrati“ odhodili masky. Už je nepotřebují. A nepotřebují už ani český a moravský národ. Ani Slováky a Maďary už ne. Chtějí pouze to, co z bývalého Československa zbylo. Naši zemi, přesněji řečeno území. Pro koho, je zřejmé. Co nebudou chtít Němci, Francouzi, Italové, Španělé, Angličané a Švédové (tj. velké státy Evropy), přesunou do Česko-Slovenska, Maďarska a Pobaltí. Na východ. Veškerý přebraný odpad bude sloužit jako nárazník a první linie v budoucí válce proti Rusku, to je totiž podle vládců EU/USA ten pravý nepřítel!  Plán B: Když se nepovedlo rozdmychat obecné nálady domorodého obyvatelstva v ČR/SR proti Rusku přímo, přijde trest v podobě povinné implementace nekompatibilních vetřelců.

Rusofobní Poláci zradili středoevropské národy jako obvykle, a nyní se domnívají, jak na celou situaci vyzráli. Stejně jako kdysi v roce 1938/39. A stejně jako tehdy, opak bude pravdou… Poláci navíc touto promuslimskou zradou v podstatě smazali své zásluhy z 11. a 12. září roku 1683, kdy v bitvě o Vídeň zvítězili nad islámskými Turky a zachránili tak Evropu. Jaká škoda, ti dávní polští bojovníci se dnes musí v hrobech obracet!

Republikáni Čech, Moravy a Slezska nyní s lítostí sledují, jak se jejich varování naplňují. Stejný mainstream ovládaný světovými sionisty (v čele s televizí), jenž kdysi přesvědčil většinu národa a voliče, aby naši vlasteneckou stranu už nikdy nevolili, nyní nepřetržitě masíruje své konzumenty, že „UPRCHLÍCI JSOU BÁJEČNÍ“. Srceryvné příběhy migrujících žen a dětí na televizní obrazovce, večer co večer ve zprávách. Záplava snímků a televizních záběrů. Jeden by si podle toho myslel, že mezi migranty je 80% dětí, sem tam nějaká žena. Nyní nás opět ti slouhové NWO budou přesvědčovat, že kvóty migrantů MUSÍME PŘIJMOUT! Je to naše „spoluodpovědnost vůči Evropě“, je to naše povinnost, lidskost, soucit a bla bla. Proč nemají soucit s našim národem? (Vysvětlení viz výše.) Opakuji, v pozadí jsou stále stejné nadnárodní elementy a jejich stále stejní přisluhovači.

Jenže… Jenže už není kam ustupovat. Tady už nejde o to, kdo více vydrancuje tuto zemi, nebo co z ní zbylo. Tady už nejde o to, která mafie si urve větší kus kořisti. Jestli to bude Kalouskova mafie TOPáků, agrofertní Babišova mafie, Sobotkova mafie zrádných socialistů, Bělobrádkova černokněžnická mafie, stará zlodějská mafie ODSáků, či jaká která mafie tuzemská či zahraniční… Tady už jde o bytí a nebytí. Nebytí národa a jeho jednotlivých příslušníků, nebytí našich dětí…!

A proto ještě jednou pozvedáme hlas. A podpoříme všechny síly, které se postaví na odpor proti zhoubě, jež se na nás za pomoci vždy přítomných domácích zrádců a přisluhovačů valí. Nebudu zde vyjmenovávat všechny NOVÉ politické subjekty, které dnes převzaly štafetu národního odporu od nás, republikánů. Pokud to myslí upřímně, všechny si zasluhují naši podporu. I přání, aby se náš národ konečně sjednotil a společně postavil na odpor. Proti nepřátelům zahraničním i domácím. Naše drobné rozepře na národní scéně jsou nyní bezpředmětné. Vyzýváme všechny národně orientované síly, aby konaly.

NAŠE POŽADAVKY
Je okamžitě zapotřebí:

1) Přinutit místní protektorátní vládu eurohujerů, prospěchářů a přizdisráčů, aby přehodnotila svůj postoj ke vnucenému bruselskému diktátu a podala žalobu na EU ohledně nařízených kvót. Ministři vnitra jednotlivých zemí nemají právo o takovém kroku hlasovat z pozice tzv. kvalifikované většiny. Jednalo se o podvod. O tak závažném kroku, jako je přijímání militantních hord ekonomicko-náboženských migrantů, musí rozhodovat hlavy jednotlivých států s právem veta, nebo občané dotčených zemí v referendu.

2) Odmítnout po vzoru slovenského premiéra Roberta Fica diktát EU jako takový. Není-li vláda ČR ochotna či schopna tohoto kroku, nechť neprodleně podá demisi!
Nařízené kvóty jsou jen první kapkou v lijáku, jenž nás čeká příští rok. Budeme-li pokorně mlčet, přijde záplava v podobě dalších vetřelců a dalších a dalších kvót. Tentokrát přijde natrvalo!

3) Je bezprostředně nutné posílit hranice Schengenského prostoru. Nejsou-li hraniční státy EU schopny či ochotny chránit a bránit své vnější hranice proti vetřelcům (za což berou nemalé dotace od bruselské centrály EU), je potřeba jim v tom vypomoci. I za cenu, že budou jejich dotace kráceny ve prospěch vypomáhajících vnitroevropských či severských států EU. Expediční sbory české armády je zapotřebí neprodleně stáhnout z takových teritorií, jako je např. Afghánistán, kde působí jako okupační armáda, a dislokovat je na obranu vnější evropské hranice, kde budou nesrovnatelně užitečnější. Obrana mořských hranic EU nesmí spočívat v „zachraňování“ vetřelců na území Evropy, ale v eskortování jejich lodí na hranice teritoriálních vod státu, odkud tyto lodě vypluly. Tam budou tato plavidla převzata pod patronaci námořních ozbrojených sil příslušného státu (např. Turecka, Libye, apod.), anebo doprovozena až k jejich pobřeží (v případě nezájmu zainteresované země), a tam potopena. Nebudou-li technicky schopna návratu, budou potopena ihned, a migranti budou odvezeni na náklady příslušného státu, jenž emigraci umožnil, do některého z jeho přístavů.
Nebude-li ani to možné, uplatní se následující bod 4.

4) Všechny nelegály a ekonomické migranty (jichž je drtivá většina) je potřeba repatriovat zpět z EU do místa jejich původu, případně do první bezpečné země mimo EU, odkud přišli (např. Turecka). Ostatní je potřeba bezpečně izolovat na odlehlém místě EU (Island, Špicberky, apod.) až do chvíle, kdy situace v jejich zemi umožní jejich neprodlený návrat, případně na jejich vlastní žádost. V žádném případě jim nelze udělovat trvalý azyl či občanství! Rovněž tak není možné brát si do Evropy další ekonomické migranty v podobě rodinných příslušníků již proniknuvších vetřelců. Toto pravidlo je nutno okamžitě zrušit!

5) Ihned zahájit či podpořit kampaň za REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z EU. Toto referendum vyhlásit, pokud nebude ze strany EU neprodleně změněn přístup k nežádoucí migraci a politika násilného vměšování do svrchovaných záležitostí jednotlivých zemí. Referendum bude rovněž vyhlášeno, pokud Brusel s Berlínem neodvolají své úterní totalitní rozhodnutí ohledně povinných kvót! Unie, která popírá svá vlastní pravidla, lže, vyhrožuje a vydírá, nechť táhne k čertu!
Tohle jsou ty slavné „evropské hodnoty“?

6) Odhalit a vypořádat se se všemi zrádci a nepřáteli evropských národů. Ať už jsou ukryti v nejrůznějších politických stranách vyznávajících politiku multi-kulti, ve zbabělých a úskočných vládách, ve státní správě, v ziskuchtivých neziskových organizacích sajících finance ze státního rozpočtu, anebo v mainstreamových médiích podporujících či omlouvajících ilegální migranty. Televizí počínaje a všelijakými tištěnými plátky konče. Všechny tyto elementy je potřeba označit jako NEPŘÁTELSKÉ ZAHRANIČNÍ AGENTY! Protinárodní (proimigrační) média je potřeba dostat zpět pod národní kontrolu, případně je alespoň odříznout od veřejných financí – např. ZRUŠENÍM POVINNÝCH KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ TV a ROZHLASU. Když mohou fungovat z dobrovolných příspěvků svých posluchačů (případně z reklamy) nezávislá alternativní média, jistě to mainstream dokáže také! Nebudeme si přece ke své vlastní zkáze platit oblbování z TV obrazovek či rozhlasu…!

7) Pokud se občanům České republiky nepovede vymanit se jakkoliv z tyranie Bruselu a jeho byrokracie, je potřeba zahájit kroky vedoucí k destrukci současného politického uspořádání EU zevnitř. Tyto kroky spatřujeme v nepřetržitém apelu na občany-voliče, aby při každé příležitosti volili důvěryhodné pronárodní síly. Zejména pak ve volbách do obou komor Parlamentu ČR a do tzv. Evropského parlamentu. Republikáni se svou 25-letou tradicí odporu vůči utlačovatelům jsou takovouto silou. Jsme však připraveni stanout bok po boku se svými souputníky a následovateli z řad ostatních národoveckých stran. Čímž dnes v době ohrožení naší vlasti vyzýváme k maximálně možnému sjednocení národních sil!
Destrukci současného uspořádání EU pak musíme dovést do transformace bruselského molochu. Evropská unie se musí přeměnit ve volnou konfederaci nezávislých států Evropy. Do uskupení podobnému EHS v osmdesátých letech 20. století. Jen tak bude lépe sloužit svým občanům a původním národům Evropy, nikoliv pouze nadnárodním bankám a korporacím, nikoliv tajné oligarchii, jež tyto instituce ovládá!

 

 

To je stručný nástin, co je potřeba udělat. Jinak jsou dny evropských národů sečteny.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska
Roman Sláma, místopředseda

 

.