Výzva ke spolupráci

Vážená paní, vážený pane,

dne 24.6.2010 byl na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrován nový politický subjekt s názvem Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (RSČMS), jejímž jménem mám tu čest Vás právě oslovit.

Strana byla založena převážnou většinou bývalých  členů SPR-RSČ, nespokojených se způsoby řízení a faktickou neodvolatelností jejího předsedy, který nebyl schopen vyvodit svoji osobní zodpovědnost za nepřetržitý řetězec volebních proher, následujících jedna za druhou, počínaje rokem 1998.

RSČMS se hlásí k původní republikánské myšlence, s důrazem na vlastenectví, které nebude prosazováno pomocí velkých a prázdných slov, nýbrž praktickou politikou, směřující k naplnění a posílení základních práv a spokojeného života všech našich občanů, žijících ve shodě se slušností, morálkou a zákony.

Obracím se na Vás s nabídkou spolupráce na realizaci této praktické politiky a programových cílů. V našich řadách rádi uvítáme nejen nové mladé členy a příznivce, ale také ty, kteří ve svém srdci nikdy nepřestali být Republikány, přestože je okolnosti či nevybíravé způsoby vedení jejich bývalé strany vystavily do vynucené pasivity.

V případě Vašeho zájmu o podíl na činnosti naší nové strany, nebo v případě, že chcete pouze získat bližší informace o RSČMS, kontaktujte nás na telefonním čísle 603 828 215, případně na e-mailové adrese doktor60@email.cz

S úctou a pozdravem Republice zdar,

Váš

Ing. Pavel Mužný, předseda Sdružení pro republiku Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska

V Olomouci, dne 1.5.2019

Doplnění:  Název strany byl usnesením mimořádného sjezdu v lednu 2016, pozměněn (doplněn) na SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA, registrovanou zkratkou SPR-RSČMS.