Volební program SPR-RSČMS kraje Moravskoslezského

SDRUŽENÍ   PRO  REPUBLIKU  – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA  (SPR – RSČMS) –  krajské volby 2016

Vážení spoluobčané!                                                          Volební strana č. 81

Pro nadcházející volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Vám předkládáme následující hlavní body našeho programu.

1)  Zrušení krajů.  Budeme prosazovat zemské státoprávní uspořádání. Moravané a Slezané jsou  rovnoprávnými  národy, stejně jako Češi. Daně vybrané na Moravě a ve Slezsku zde musejí zůstat.

2)  Zaměstnanost, doprava.  Není už nadále možné, aby okresy Moravskoslezského kraje figurovaly v žebříčcích nezaměstnanosti. Podporovat pracovní příležitosti je lepší  než vyplácet sociální dávky. Je třeba využít všech pobídek a výhod pro investory a zaměstnavatele, kteří zajistí práci především obyvatelům tohoto kraje. To souvisí s podporou výstavby a rekonstrukce infrastruktury včetně  silnic 2. a 3. tříd. Podpoříme budování obchvatů měst – například Bruntálu, Karviné, Krnova, Opavy nebo Frýdku-Místku.

3) Bezpečnost. Jasné NE zřizování uprchlických center, cizích vojenských základen a lokalit s převahou nepřizpůsobivého obyvatelstva. Dále v rámci bezpečnosti občanů podpoříme posílení hlídek a zavedení kamerových systémů v nebezpečných lokalitách. Budeme rozvíjet preventivní programy zaměřené na omezení kriminality, zvláště kriminality páchané na dětech a seniorech.

4)  Zdravotnictví.  Jsme proti plošné privatizaci. Krajské a městské nemocnice, veškerá důležitá zdravotnická zařízení, musí být v rukou státu, kraje, případně měst. Základní zdravotní péče musí být dostupná občanům, zvláště ( ale nejen ) seniorům,  v každé obci Moravskoslezského kraje.

5)  Školství, kultura, sport.  Podporujeme rozvoj učňovského školství v úzké provázanosti s firmami, které se budou podílet na vzdělávání svých budoucích pracovníků. Ve školách všech stupňů musí dostat větší prostor dopravní a branná výchova a bezpečnostně preventivní programy. Podpoříme volnočasové aktivity lidí všech generací, rozvoj kultury a sportu, zvláště amatérských souborů a klubů. Budeme pokračovat ve zřizování naučných stezek a cyklostezek.

6)  Životní prostředí.  Urychlíme a budeme důsledně kontrolovat plnění programu na zavedení imisních limitů. Zavedeme další opatření na ochranu spodních vod, budování malých vodních zdrojů, podporu využití dešťové vody, zatravňování v obcích a zřizování remízků na polích za účelem zachycení vody apod.

7)  Více rozhodování občanům.  Zprůhledníme účetnictví kraje, zavedeme tzv. otevřené účetnictví. Veřejné zakázky budou opravdu veřejné. Podpoříme konání krajského referenda v důležitých otázkách týkajících se obyvatel Moravskoslezského kraje.

Plakátky ke stažení  (formát PDF):

Volební program – Moravskoslezský kraj

Leták – krajské volby 2016 – volte SPR-RSČMS,  č. 81 

Leták – krajské volby 2016 – volte SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKOU STRANU ČECH, MORAVY A SLEZSKA,  č.81 

Stáhněte si, tiskněte, roznášejte, vylepujte…

***

Informativně:

VŠICHNI NAŠI KANDIDÁTI V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 2016  (odkaz)

.