Varování namísto reportáže

Na tomto místě měla být původně reportáž o naší cestě do Prahy 17.11.2015, – o návštěvě pěti protestních akcí: od Václaváku přes Náměstí Republiky a Klárov, před Uřad vlády na Malé Straně. Jenže to nakonec dopadlo tak, že namísto našich zážitků a dojmů, jsme tady raději umístili tohle varování. Ostatně – zpráv, reportáží, fotografií i videí o průběhu letošního státního svátku v Praze,  je na webu dost a dost všude jinde.

Jinak, naše hodnocení letošního 17. listopadu je z našeho pohledu převážně kladné: Konečně došlo alespoň v závěru dne k propojení všech opozičních frakcí.

Václavské náměstí 17.11.2015

.

V této pochmurné době, zatímco Evropa úpí pod náporem vetřelců, zatímco nikdo nemá jistotu, zda zítra na Středním východě či na východě Ukrajiny nevypukne zničující globální konflikt mezi velmocemi, v době kdy se právem všichni obáváme, že rychle se šířící chaos ve světě pohltí i naši malou Českou republiku, v této době jsme my, republikáni, nuceni řešit ještě jeden závažný problém. Problém pouze zdánlivě interní, náš. Problém, o kterém jsme všichni doufali, že byl již před 6 lety definitivně vyřešen. Co zůstal dávno za námi a stal se tak jen zvolna zapomenutou historií naší republikánské strany.

Bohužel, není tomu tak. Již druhým měsícem začala na českou veřejnost a především na vlastenecky založené občany, působit prostřednictvím elektronických médií historická figura v podobě bývalého předsedy SPR-RSČ. Začalo to poměrně nenápadně na FB, aby to vzápětí přeskočilo do politického hyde-parku na PL, a nyní se již týden zdá, že tato zapomenutá, zprofanovaná, a sama se zdiskreditovaná figura, objevuje i na veřejné scéně při příležitosti různých veřejných protestních akcí. Naposledy se tak stalo minulý týden v úterý 17.listopadu v Praze. Sledovali jsme tyto aktivity ze začátku s pobavením, poněvadž jsme se spoléhali na paměť našich občanů. Věřili jsme, že si ještě všichni pamatují, do jakých konců v minulosti tento předseda dovedl opoziční, kdysi parlamentní stranu, a jak uměl z tohoto konce vytěžit maximum – ovšem pro svůj osobní prospěch. Zatímco ty tisíce důvěřivců v podobě jeho voličů i blízkých spolupracovníků – spolustraníků – jednoduše hodil přes palubu. Věřili jsme, že dnes je tato figura široké veřejnosti dostatečně známa – co v minulosti DOOPRAVDY ve skutečnosti představovala, a co v podstatě představuje ještě i dnes.

Naše víra však byla po 17. listopadu značně otřesena nejen tím, že se oné zprofanované osobě nakonec povedlo proniknout na řečniště jedné z protestních akcí (na Klárově), ale především tím, že se k tomuto hochštaplerovi a podvodníkovi opět začínají hlásit někteří důvěřivci. A to jak na veřejnosti, tak i v kyberprostoru. Domníváme se, že je to dáno dílem neznalostí, dílem zapomnětlivostí, a především dílem infantilní důvěřivostí jeho nynějších fanoušků a fanynek. Nezazlíváme jim to, protože jsme byli kdysi také takoví.

Je však naší povinností se s těmito budoucími oběťmi doktora Sládka podělit o naše zkušenosti, znalosti a informacemi s výše uvedenou osobou bývalého předsedy republikánů. Předsedy, který byl nakonec pro své neúnosné skutky v roce 2009 na mimořádném sjezdu SPR-RSČ účastníky sjezdu odvolán z funkce a následně vyloučen. Jelikož M.Sládek se však hodlal o platnost mimořádného sjezdu soudit a blížily se parlamentní volby, došli jsme tehdy k rozhodnutí, že mu zprofanovanou značku SPR-RSČ ponecháme. Založili jsme tudíž NOVOU republikánskou stranu BEZ SLÁDKA, dnešní RSČMS. Sládek poté nechal „svou“ (on vždy považoval vše co se týkalo strany za svůj majetek) SPR-RSČ zaniknout. V roce 2010 byla straně pozastavena činnost pro soustavné (mnohaleté) neplnění zákonné povinnosti předkládat Poslanecké sněmovně každoroční auditovanou zprávu o účetnictví strany. Z tohoto důvodu, který se i v dalších letech opakoval, pak v říjnu 2012 vláda rozhodla o podání návrhu na úplné rozpuštění strany, a dne 15. května 2013 byla Nejvyšším správním soudem rozpuštěna.

Sládek svou osobou zneutralizoval, zdiskreditoval a potopil celé pro-národní hnutí odporu proti globalizaci a proti zničení naší republiky – a potažmo tím i celého národa. Na celých 20 let, a ještě i do budoucna. Ne svým programem (tedy programem republikánů), ten byl a stále je vynikající, ale svým chováním, jednáním a skutky. To byl jeho pravý – skrytý – úkol na celé popřevratové politické scéně.

Zděsili jsme se, když jsme minulé úterý v Praze Sládka potají pozorovali – pohyboval se celý den po Praze a sondoval, kde dostane nějaký prostor a uchytí se nějak. Nakonec se mu to povedlo v podvečer na Albertově. Však jsme to těm organizátorům již napsali, a nejenom jim. (kopie našeho varování je vyvěšena na našem webu) Komu tohle varování nestačí, tomu můžeme přidat i mnohé další podrobnosti. I tato fakta budou rovněž (postupně) zveřejňována na našem webu.

Nejvíce nás šokovaly reakce některých lidí, co o Sládkovi v podstatě nic nevědí, znají jenom ten mediální obraz o něm, jež někoho odpuzuje, ale jiné typy zase přitahuje. Hlásili se k němu, veřejně se s ním fotili a lichotivě mu podlézali, viz ten naivní trouba na jednom videu… Jako bychom zpětně viděli i sami sebe – kdysi, když jsme jej ještě neznali osobně a zblízka. Tenkrát bychom za něj snad i do ohně skočili… Přitom ti naivové (i ti co mu tleskali v podvečer na Klárově) o Sládkovi nevědí vůbec nic. Byl by to megaprůšvih, kdyby se Sládkovi podařilo někam se zase vetřít – historie by se opakovala, a to si nyní v dnešní kritické době už nemůžeme dovolit.

Sládek se sice zatím protlačuje tam, kde je poměrně plno, ale to je pro něj výzva, nikoliv překážka. Díky svému nepopiratelnému daru působit na lidi (díky kterému byl pro svou úlohu v roce 1989 vybrán 13. oddělením ÚV KSČ) hrozí, že by se mu to mohlo i povést. A znovu mu část spoluobčanů naletí, a znovu si Sládek (a nyní i jeho následovník) namažou kapsu. A znovu zneutralizuje a zdiskredituje národní myšlenku a odpor našeho národa proti zotročení siobankéřskými globalisty. Sládek je šábesgojím, schopný člověk na špinavou práci proti našim lidem.

Ke konci minulého století, v roce 1998, byl Sládek na čas stažen ze scény, protože svůj úkol tehdy splnil. Nikdy však mezitím nestrádal (např. v létě 2006 si s celou rodinou jezdil 3 měsíce po USA, poté co totálně potopil celou volební kampaň SPR-RSČ před volbami do PS-PČR). Nestrádal jako mnoho jeho spolustraníků, co mu kdysi (nechtěně) dopomohli k jeho milionům, a poté byli Sládkem odkopnuti. Třeba takový bývalý Sládkův bodyguard – Luboš Votava – ten by mohl vyprávět!!! Nebo bývalý místopředseda SPR-RSČ Pavel Mozga z Kroměříže. A další, a další, a další…

Nyní, když prudce roste aktivita národně zaměřených subjektů na české politické mapě, může být Sládek znovu nasazen. Hrozí, že díky svým „schopnostem“ ovládne nějakou malou politickou stranu či hnutí, kam se vetře, a přemění ji k obrazu svému. Případně si časem získá znovu širší popularitu a založí si stranu novou. Média, včetně televize, jsou mu najednou jaksi nakloněna – i když třeba naši stranu v podstatě ignorují (redaktor Daniel Takáč se nám ani nenamáhal odpovědět na náš protest). Ovšem o Sládkovi se tu a tam „nenápadně“ zmiňují. Myslíte, že je to náhoda? V politice žádné náhody neexistují! Někomu záleží na návratu Sládka do politiky. O to více máme důvod vytrvat a postarat se, aby se to M. Sládkovi nepovedlo. Důsledky pro českou, obrozující se, a zvolna se sjednocující národní scénu by byly nedozírné!

Zjistili jsme si na katastru nemovitostí v Útěchově u Brna, že od loňského roku tam nastal pohyb. Ten vyvrcholil cca před měsícem, a je jasné, že Sládkovi se navracejí jeho nemovitosti, které měl 15 let zablokované či v exekuci. Čili mu už teoreticky nic nebrání pokusit se o návrat do politiky. Jeho pražská anabáze minulý týden byla taková jeho sondáž mezi politickými stranami, hnutími, veřejností i médii, jak bude tento návrat přijat. Zatím naštěstí s nevelkým úspěchem. Úterní aktivity Miroslava Sládka však rovněž vnímáme jako cílené poškození a diskreditaci celého obrodného procesu společnosti, do kterého se zapojila i naše strana (RSČMS), v rámci uskupení NK (Národního kongresu).

Bude zveřejněna část dokumentů z období, jež bezprostředně předcházelo našemu definitivnímu rozchodu se Sládkem. Přesto z nich můžete pochopit, proč k tomuto rozkolu došlo, co vlastně Sládek představoval, a proč se tolik obáváme, aby se nějak nevrátil. Sládek je velmi přesvědčivý a nebezpečný manipulátor, odhalit jej není snadné. V úterý na Klárově ve svém projevu mluvil o potřebě jednoty a oslavoval prezidenta Zemana. Prostě říkal to, co si dav přál slyšet, a Sládek to velmi dobře a zkušeně odhadl. Bylo to velmi „dojemné“.

Přitom ze zveřejněných dokumentů vyplyne, že Sládek se vždy aktivně stavěl PROTI jakémukoliv sjednocování národní scény, a své spolustranické názorové oponenty likvidoval – vylučoval. Nakonec zbyl ve vedení „své“ strany prakticky sám, obklopen úzkou skupinkou pochlebovačů. A co se týče takového Miloše Zemana, tak můžeme potvrdit, že Sládek tehdejšímu předsedovi ČSSD nemohl v té době absolutně „přijít na jméno“. Ještě i před rokem 1998, než proběhly ony osudné (ostudné) volby, v nichž SPR-RSČ utrpěla tu zdrcující porážku (hlavně ovšem díky M.Sládkovi a jeho přehmatům). Později, když se podle průzkumů ukázalo, že více než polovina voličů SPR-RSČ přeběhla kvůli Sládkovi k ČSSD a k jejímu tehdejšímu předsedovi Zemanovi, tak Sládek tehdejšího premiéra Zemana doslova nenáviděl. Na vnitrostranických schůzích to ostatně dával nepokrytě najevo. Stejně jako své velmi špatně skrývané pohrdání a odpor vůči dnešnímu prezidentu Ruské federace Vladimíru Putinovi, a potažmo vůči slovanskému Rusku jako takovému. Ovšem dnešního světového policajta – USA, i jeho nejvyšší politickou garnituru, však Sládek vždy nepokrytě obdivoval. Vždyť také do USA často a rád cestoval…

Bude přiložen i velmi důležitý dokument o konečném vytunelování stranické kasy SPR-RSČ v podobě přemrštěných „platů“ stranických funkcionářů. Dlužno k tomu dodat, že Sládek si původně představoval, že všichni uvedení funkcionáři posléze (po proběhnutí konkurzu) celou částku vrátí nazpět do stranické pokladny, aby s ní mohl opět disponovat jedině sám Sládek, tak jak tomu bylo vždy předtím. Pokladník Petr Pěkný byl v procesu plateb pouze nastrčená figurka, a v roce 2006 raději stranu opustil. Vybraní činovníci SPR-RSČ (co shrábli nemalý finanční obolus), se tedy záhy i s uvedenými sumami Sládkovi rozutekli. Tomáš Vandas a Martin Zbela si založili Dělnickou stranu (DS), a přetáhli k sobě většinu mladších členů SPR a celou bývalou tzv. „Republikánskou mládež“. Zkrátka utekli všichni, co již měli Sládka a jeho vnitrostranického despotismu plné zuby. Sami jsme byli svědky fyzického konfliktu M. Sládka s hlavním pokladníkem strany Petrem Pěkným (shodou okolností na našem sjezdu v Olomouci), a právě kvůli zmíněným statisícům. Právě nynější úřadující předseda RSČMS Jiří Dufek je tehdy trhal od sebe. Z výše uvedeného pramenila ona Sládkova zášť ke všem, kdo odešli z „jeho“ strany a s „jeho“ penězi…! Ovšem i tak si z vyhlášeného konkurzu na SPR-RSČ přišli Sládek a jeho rodina na částku přesahující 2 miliony Kč! O penězích, které Sládkovi plynuly do jeho osobní kapsy v období let 1992-1998 však raději ani nemluvíme. Kromě jeho poslaneckého platu a náhrad, samozřejmě.

Otázkou zůstává, proč se nyní „Česká“ televize již 2x o Sládkovi (v rámci pořadů o úterních demonstracích) zmínila, a udělala mu takto reklamu. O papírových či elektronických tiskovinách raději ani nemluvě. Ačkoliv o Adamu Bartošovi či Tomiu Okamurovi se v současnosti na ČT (i jinde) tak úzkostlivě mlčí. Máme za to, že M. Sládek má mj. opět posloužit k diskreditaci nynějšího obrozujícího se národního hnutí společnosti a odporu vůči plánům globalizátorů. A tudíž má Sládek sehrát nějakou svou další roli, patrně opět v onom roztříštění a neutralizaci národní politické scény.

Proto chceme každého případného fanouška Miroslava Sládka vyzvat k nejvyšší obezřetnosti!!! Víme z vlastní zkušenosti, že jen velmi nesnadno se dá zvrátit mylná představa o někom, do koho vkládáte své naděje a sympatie. Zvlášť, když dotyčný oplývá jistým osobním fluidem a přesvědčivostí. Zvlášť, když umí velmi přesvědčivě hovořit a psát. O to více je taková figura nebezpečnější! Povede-li se Sládkovi znovu proniknout na národní scénu, hrozí nebezpečí jejího následného totálního rozvratu a jejího ještě většího roztříštění. Případně neutralizace a znovuzavedení národovců do slepé uličky!

Toliko na vysvětlenou. Všem velmi rádi samozřejmě zodpovíme případné dotazy.

Předsednictvo Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska.

.

Zástupci za RSČMS podpořili společnou věc všech vlastenců.

 

.