Úvodní projev místopředsedy RSČMS na demonstraci 7.listopadu v Olomouci

Vážené dámy, vážení pánové, spoluobčané!

Srdečně vás vítám na dnešním shromáždění, kterému jsme pracovně dali název Tábor lidu. Toto shromáždění svolala Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, ve spolupráci s naší partnerskou stranou Národní demokracie.

Nebylo během několika posledních let zvykem, aby republikáni pořádali nějaké demonstrace či větší akce. Neboť jsme dospěli k přesvědčení, že po našich marných apelech a varováních za posledních 25 let nezbývá než počkat, aby se občané sami přesvědčili o prozíravosti naší politiky za uplynulé čtvrtstoletí.  A také jsme cítili, že je zapotřebí dát si na nějaký čas pauzu, a spíše z povzdálí pozorovat veškeré politické dění. Neboť i do našich řad neúprosný čas vryl své stopy.

Nyní však bijeme na poplach! Naše země se nachází v bezprostředním ohrožení! V ohrožení, jaké tu od dob II. světové války ještě nebylo! Do Evropy se valí statisíce vetřelců, a brzy to budou již miliony. Evropská civilizace, kultura a uspořádání tak mohou být nenávratně zničeny! Koncem roku 2015 to bude již půldruhého milionu migrantů za jediný rok. Zbabělí a zkorumpovaní politici se nám prostřednictvím mediálních presstitutů snažili ještě v letošním létě namluvit, že se jedná jen o neškodných „pár set tisíc“ zbídačelých Syřanů. To však byl jen vrcholek obrovského ledovce. V roce 2016 se již očekává invaze až třech milionů ekonomických islámských migrantů. Migrantů, které tu drtivá většina evropských obyvatel a národů nevítá a nechce! S výjimkou jisté „ANDĚLY MRKALOVÉ“ z Berlína, která si je všechny pozvala, a nyní by je chtěla vnutit i nám. A rovněž nevelkého počtu pošahaných multikulturních aktivistů a bezbřehých falešných humanistů.

Skupinka počtem bezvýznamná, ale finančně maximálně zabezpečená a mediálně protěžovaná, soustředěná v tzv. mimovládních organizacích, nebo v politických stranách vyznávajících politiku multi-kulti. Za Českou republiku lze jmenovat především ZELENÉ a PIRÁTY – skrývající svou pravou tvář za bohulibé cíle, např. ochrany přírody, či absolutní svobodu internetu. Politice multi-kulti ovšem podlehla i většina dnešních parlamentních stran, všichni víme o jaké se jedná. O nesmírně nebezpečných mimovládních „neziskovkách“ ještě také bude řeč.

To, co Evropa zažívá nyní, to bohužel ještě nic není…! Je to teprve jen začátek. V roce 2016 se vydá na cestu do Evropy trojnásobek lidí než letos. A to je pouze pesimistický odhad. V roce 2016 to může být i 5 milionů migrantů, v roce 2017 15 milionů migrantů, v roce 2018 25 milionů migrantů, a v roce 2019 40 milionů migrantů. V roce 2020 to má být okolo 50 milionů migrantů, na cestě do Evropy!!!

Přijde vám to šílené a něco jako sci-fi? Napadlo vás někdy dříve, že uvidíte to, co se dnes děje? Očekávali jste takovou neskutečnou hloupou naivitu a neschopnost vysokých politiků?! Určitě nikoliv.

Zlo a islám je opět na vzestupu… A toto je prachsprostá PLÁNOVANÁ INVAZE! V Africe a na středoasijském východě je dnes připraveno více než 150 milionů lidí nastoupit cestu do Evropy, vždyť tam v nevalných podmínkách žije okolo 2 miliard obyvatel! Jejich cílem je především islamizovat Německo – nejbohatší a nejmocnější zemi v Evropě. S islamizovaným Německem je brána do Evropy pro islám zcela otevřená. Pro evropskou kulturu to znamená naprostou zkázu a konec. DŽIHÁD – ŠARÍA – VRAŽDĚNÍ. DRANCOVÁNÍ – ZNÁSILŇOVÁNÍ – LOUPEŽE,  ZHROUCENÍ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU.

Tohle všechno přeci nechceme!  (Nebo snad ano…?)

To vše znamená absolutní konec svobody, byť je leckdy již tak diskutabilní. Brzy nám zakáží svobodu slova úplně, čeká se prý jen na švédské předsednictví EU. A samotní migranti k nám nepřicházejí pracovat, tak jako pracujete vy, oni přicházejí vysávat sociální jistoty a fondy. Nepřicházejí k nám žít tady s námi, v jednom celku a jednotě, tak jak nám tvrdí pomýlení propagátoři multi-kulti. Přicházejí budovat svá uzavřená ghetta a celá muslimská města. Míří sem, aby zničili Evropu ve jménu islámu. Oficiální místa mlčí a popírají zdravotní rizika, která migranti přinášejí sebou. A jsou to obrovská rizika! Pohlavní choroby, AIDS, Nilská horečka, Ebola, či jiná exotická nákaza.

Přestaňte se dojímat nad tím, jak se cítí oni, ilegální a ekonomičtí migranti. Začněte se zajímat o pocity svého národa a o svou budoucnost. Protože nejde o jejich životy, ale především jde nyní o ten váš život. Nebudeme ve vlastní zemi doma. Nebudeme mít svá vlastní práva, jako nyní. Nebudeme už vůbec o ničem rozhodovat, ne jako občané. Přestaňte zavírat oči, a začněte se skutečně dívat kolem sebe. Tzv. „knedlíková pohoda“, která doposud v Čechách, a rovněž zde na Moravě panuje, nám vůbec nezaručuje, že se zde brzy nezačne odehrávat to, co se děje nyní okolo nás v Evropě!

Švédsko, Anglie, Německo, Francie a další západní státy… původní obyvatelé těchto zemí ztrácí svou zemi, svá práva a svobodu. Ruší se veřejné oslavy vánočních svátků, v křesťanských chrámech jsou nyní zřizovány noclehárny či velkoprádelny, vše pro migranty. Jsou přijímány  tzv. „antidiskriminační“ zákony, kdy obviněný Evropan musí prokazovat svou nevinu. Němečtí školáci jsou nuceni chodit do ubytoven stlát vetřelcům jejich postele, Do malých vesniček s nemnoha původními obyvateli, jsou ve velkém stěhováni muslimští migranti, kteří se tam stávají drtivou většinou.

Jak to v těch obcích asi brzy dopadne, to nemusíme ani hádat. Tohle opravdu tady chcete také?!

Podlehneme mediálnímu psychologickému nátlaku na náš soucit? Budeme jim tolerovat děti jako rukojmí? NIKDO Z NICH nebude mít slitování s vámi, a s našimi dětmi už vůbec ne. Až budou dostatečně silní – a tímto tempem to bude velmi brzy – jejich chování se opět radikálně změní. Ze skryté či defenzivní islamizace se stane islamizace ofenzivní! Otevřená a násilná! Nastane islámský teror. V naší Evropě, a dopustíme-li, tak i v naší vlasti! Pokud přijde do Evropy prakticky najednou 20 milionů migrantů, čeká ji i nás doslova apokalypsa. Pokud z naivity, nevědomosti či slabosti ztratíme kontrolu, jsou dny evropských národů sečteny…

Evropská unie, se svými neschopnými a zaprodanými politiky, se rychle stává velmi nebezpečným místem k životu původních Evropanů. Západní státy jsou z pohledu zachování evropské civilizace v podstatě ztraceny. Švédsko se svou dvacetiletou promigrantskou politikou je dnes již zemí s nejvyšším počtem znásilnění evropských žen a dívek. Ve světovém měřítku jej předstihuje pouze africké Lesotho. Německo i další západoevropské země jej však rychle dohánějí, exploze brutální kriminality nelegálních vetřelců je již dnes nevídaná. Tohle nám však mainstreamová média důsledně tají!

Pokud se má Evropa ve své původní podobě zachránit, je nezbytně nutno se vypořádat s těmito zly:

  1. Okamžitě zastavit příval nelegálních migrantů do Evropy z obou hlavních tras – z Italské, a především pak z Balkánské trasy. Úkol pro celou EU.
  2. Pro nás:  Vypořádat se s  5. kolonou domácích zrádců a škůdců. Ať už se nacházejí v tzv. „neziskových“ organizacích, bohatě financovaných převážně ze zahraničí a z tajemných zdrojů. Případně rozlezlých v nejrůznějších mainstreamových médiích, o kterých se dá říci totéž.
  3. V neposlední řadě je nezbytně nutné odstavit od moci všechny zaprodané politiky těch stran a hnutí, jež se zpronevěřili svému původnímu poslání sloužit své vlasti a svému národu! S těmi, kteří pro svůj vlastní finanční zisk či ego, působí proti nám, ve prospěch vetřelců!

 

Ad 1)  Proto navrhujeme opatření, která by měl evropský establišment neprodleně přijmout, má-li být naše evropská civilizace zachráněna:

Vyhlásit pevnost Evropa. Migrační trasy na náš kontinent okamžitě a neprodyšně uzavřít. Ukončit tím výnosný pašerácký byznys pro nejrůznější převoznické mafie. Odhaleným mafiánům pak udělovat ty nejpřísnější tresty.

Jak provést uzavření migrantských tras:

U italské cesty přes středozemní moře je to poměrně jednoduché. Evropská agentura Frontex přestane dělat přihlouplého zdarmataxikáře, který u Libyjských břehů nakládá migranty a vozí je rovnou do Evropy na území Itálie. Veškerý falešný humanismus musí jít stranou. Migranty mířící ke břehům Itálie, případně již na italské břehy dorazivší nalodit, jejich plavidla potopit nebo zkonfiskovat, a vetřelce odvézt nazpět do Afriky. Řvoucí falešné humanisty přidat k nim. To je poměrně humánní i k nim samotným.

 U balkánské trasy je složitější situace, ale i ta je řešitelná. Nejjednodušší by bylo pobřežní vody řeckých ostrovů v Egejském moři prostě zaminovat. Invazní armáda migrantů je síla, a té je nutno čelit protisilou. Pokud invazní plavidla zvolí cestu přes celé Egejské moře až na evropskou pevninu, potom postupovat obdobným způsobem i u řeckého pobřeží. Řekové si budou muset vybrat:  Buď budou migranty vracet nazpět, nebo si je budou ponechávat a obětují pro to část svých ostrovů coby internační tábory. Za což by jim měla být ze strany EU poskytnuta kompenzace ve formě prominutí jejich dluhů.

Je však nepřípustné, aby Řekové vozili migranty na pevninu a posílali je dále na kontinent. V takovém případě bude nutno Řecko vyloučit z EU, a na její severní hranici vztyčit plot – pakliže k tomu bude ochotno nejenom Bulharsko, ale i Makedonie, Srbsko a Černá Hora. Anebo dokončit a prodloužit na jihu Slovinska maďarský plot, který začal v létě za velkého povyku z Brusele stavět Viktor Orbán. My, mu za to DĚKUJEME! – A to jsme také 28. září deklarovali před maďarskou ambasádou v Praze.

Řekové by však měli ve vlastním zájmu navracet všechny invazní vetřelce do zemí jejich původu. Případně do zemí, které o ně projeví zájem. Pokud jsou to ti samí inženýři, doktoři či vědečtí pracovníci, jež nám stále líčí mainstreamová média, jistě to nebude problém. Ti ostatní se mohou rozhodnout – buďto se dobrovolně vrátí, odkud po moři přijeli, to znamená do Turecka, anebo udají místo svého původu a budou tam hromadným způsobem pomocí EU dopraveni – ať již lodí nebo letecky. Jestli je však jejich vlastní země odmítá přijmout, musí čelit mezinárodním sankcím za invazní útok.

Nelegály, kteří NEpožádají v Řecku o politický azyl, a které nelze do jejich domovské krajiny odeslat, potom musí EU izolovat.  Na nějakém velmi odlehlém místě – např. v Grónsku nebo na Špicberkách. Tam se pak mohou modlit k Aláhovi. Pořád je to humánnější přístup, než jejich lodě potápět rovnou i s posádkami…

Velmi však pochybujeme, že tato opatření bude prohnilý, byrokratický a přeplacený aparát Evropské unie ochoten a schopen v dohledné době přijmout. Proto navrhujeme co nejrychlejší cestou vystoupit z této totalitní organizace, která se již dávno zpronevěřila svému poslání sloužit pro blaho svých evropských národů, a místo toho nám vyhrožuje a ČR vydírá. K čertu s takovou unií!  Z tohoto důvodu vyzývám k podpisování naší petice za vyvolání referenda o vystoupení z Evropské unie.

Ad2)   Neziskovky:   Představují obrovský problém a nebezpečí. Ať už jsou to ty zahraniční, jako je obrovská REFUGEES WELCOME (Uprchlíci vítejte), čerstvě zakládající své pobočky po celé Evropě, anebo ty naše domácí, jež vyvěšují na internetu vítací stránky v Arabštině, na kterých zvou vetřelce do naší země. Takové neziskovky představují onu 5. kolonu v České republice. Všechny se těší na obrovské zisky, které jim z migrantského byznysu potečou. Ať již z kapes daňových poplatníků, anebo z fondů EU či fondů jistého Sorose. Třeba již dávno nechvalně známý,  náš „Člověk v tísni“, či např. v poslední době ještě nechvalnější „Organizace pro pomoc uprchlíkům“  JuDr. Martina Rozumka. Ten nedávno žaloval u Evropského soudu ve Štrasburku vlastní zemi za to, že prý nezachází dobře s jakousi afghánskou rodinou v detenčním zařízení Bělá. Což je samozřejmě nebetyčná lež jako věž. Ovšem to doktoru Rozumkovi nevadí.

Ostatně, panu Rozumkovi rovněž nevadí, že jeho bohulibá organizace je financována ze 2/3 ze zahraničních zdrojů a zbytek platí Česká republika – tedy naši daňoví poplatníci! Vlastním přičiněním si však nesežene ani 3% prostředků, dle jeho vlastní výroční zprávy za rok 2014. Ovšem celkový příjem téměř 22 milionů korun stojí za to. Zvláště, když plné 2/3, tedy 14 milionů za rok 2014, padlo na platy jeho, a dalších z této podivné neziskovky. No, nedělejte to, za ty prachy!  K tomu ostatní provozní náklady „Organizace pro pomoc uprchlíkům“ činily dalších 5 milionů korun. Co na tom, že na nějakou (řekněme velmi optimisticky) „smysluplnou“ činnost šlo necelých 15% získaných prostředků. Přitom je smutným faktem, že například NKÚ nemá právo kontroly neziskovek. A povinný audit neřeší prokazatelnou doložitelnost výdajů neziskovek – tedy, jestli se třeba jen nejednalo o nějakou “malou domů“ pro spřízněné kamarády.

Takže tahle organizace podala oznámení na Českou republiku do Štrasburku a bylo jí promptně Mimochodem – Českou republiku si velmi nevybíravě podal i úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. A to termín „nevybíravě“  je  jen hrubý eufemismus!  Zřejmě opět na základě informací od Rozumka a spol., kterého si tady také financují…

Tohle je černý humor úplně z těch nejčernějších. Republiku kritizuje a iniciativně nahlašuje někdo, kdo ze získaných peněz spotřebovává na své platy a režii 86% vybraných prostředků!  Toš  nepodporujte ho, a nepochybujte o jeho nutné užitečnosti!

A takto bychom mohli na téma neziskovky pokračovat dál a dál, tohle byl jen ukázkový příklad. Ovšem nás už také začíná tlačit čas. Obrazně i doslova.

Čili resumé z tohoto je jednoznačné:   Máme-li se vymanit z tyranie neziskovek, musí tyto organizace povinně přijmout označení ZAHRANIČNÍ AGENTI, pobírají-li sebemenší příjmy ze zahraničí. A tuzemské financování jim omezit na takovou míru, v jaké prokáží svou užitečnost pro naše občany a pro náš národ jako takový.

Dále, mainstreamová média – to by byl námět na samostatný projev. Ale velmi zkráceně a analogicky:  Všechna tištěná i elektronická média, financovaná byť jen částečně z cizích prostředků a držená zahraničním vlastníkem, musí nést ve svém záhlaví označení ZAHRANIČNÍ ZPRAVODAJOVÉ. Typickým příkladem je např. televize NOVA, TV PRIMA, apod. Česká televize, to je případ sám pro sebe. Tam je nezbytně nutno, aby radu ČT obsazovaly nejenom  vládní politické strany, ale i strany opoziční a hlavně strany mimoparlamentní. Případně, aby rada ČT byla přímo volena občany principem přímé demokracie. V opačném případě by snad bylo lepší celý ten televizní moloch rozpustit a zprivatizovat…  Každopádně navrhujeme zrušení povinného placení koncesionářských poplatků.  Ať si tu televizní zpravodajskou propagandu platí ten, komu se líbí, a komu v podstatě slouží.

Ad 3)  A konečně – POLITICI.  O těch zahraničních, bruselských, snad nemá cenu ani hovořit. Vyhrožují nám a vydírají. Zkrátka a prostě – Evropskou unii vytvořili a mají v moci velmi, VELMI ŠPATNÍ A ZLÍ lidé. Slovo lidé se mi přitom píše jen velmi nesnadno. Spíše se samovolně vnucují označení jiná – kreatury či monstra. Pro tyto „lidi“, jenž plánují své pikle v horizontu desetiletí až staletí, jsou osudy celých národů naprosto irelevantní. Natož osudy jednotlivců. Rozhodující pro ně je pouze udržení jejich moci za každou cenu, potažmo s tím udržení zisků korporací a bank, jež ovládají. Zisků ve výši, jež se vymyká představám běžných občanů. Pro tyto cíle ONI neváhají obětovat i celé národy.

Tuzemští politici jim neuvěřitelně podlézají, prospěch vlastního národa je pravděpodobně vůbec nikdy nezajímal. Co si myslet o takových existencích, jako je Čechoameričan Dientsbier, ministr pro velké NIC, europoslanec Štětina, pobírající v Bruselu statisíce měsíčně za hlasování proti našim zájmům, podivný americký agent – údajný křesťan Bělobrádek, radící českým ženám ať obcují s přivandrovalými muslimy, nebo bývalá chartistka Šabatová, co se tak „dojemně“ stará o nelegální přivandrovalce, či jiná nepřizpůsobivá etnika a jejich údajně upíraná práva! Aby jim prý ti zlí Češi neubližovali…! A další a další podobní politici… Hanba jim a hanba jejich voličům!

Nyní se tedy rozhodli obětovat národy Evropy, tak jak si již dříve naplánovali. Tedy rozumějte, národy v původní podobě a složení. Výsledkem činnosti těchto sociálních inženýrů by měl být nový EUROČLOVĚK světle hnědé pleti, kříženec mezi původním Evropanem, černochem a arabem. Tedy jakýsi HNĚDOCH, o průměrné výši IQ okolo 90. Inteligentní natolik, aby mohl otročit v novodobém otrokářském systému montoven a hypermarketů za minimální mzdu (která jen taktak pokryje jeho průměrné náklady na stravu a bydlení + ubohou a plytkou zábavu televizního formátu), avšak příliš hloupý na to, aby si bídu svého postavení uvědomoval, organizoval se, a mohl se účinně bránit.

Takže zákeřné plány jsou již v plném běhu. Ze všeho nejdříve je potřeba nastolit chaos. Ten do evropských národů přinesou vetřelci se svou agresivní mentalitou, nepředstavitelnou zločinností, exotickými nemocemi, nesnášenlivým náboženstvím, a v neposlední řadě i vysokou fertilitou. Není třeba být geniálním matematikem, aby si mohl každý spočítat, jak bude naše země za nějakých 20 let vypadat, pokud je porodnost Evropanů v průměru 1,5 dítěte na 1 ženu (potřeba udržení stavu populace je minimálně 2,1!).

Stejné číslo u nežádoucích migrantů se pohybuje mezi 7-8 !!! A to ještě za předpokladu, že v naší zemi nevypukne nějaká nezvladatelná epidemie ze zavlečených chorob, nebo občanská válka mezi původními domorodci a vetřelci s jejich posluhovači. Tohle si Češi, Moravané a Slováci opravdu přáli, když oslavovali před čtvrtstoletím pád komunistického režimu? Režimu, který když už nic, tak alespoň všelijak podporoval mladá manželství s dětmi, čímž posiloval národ…!

Teď k postoji nás, republikánů:

Po množství nevyslyšených varování, jež jsme upřímně adresovali celému našemu národu, po bezpočtu prohraných voleb od roku 1998, kde jsme vždy nabízeli opravdovou alternativu k eurohujerským partajím, je velmi těžké se oprostit od postoje k české veřejnosti: „NECHTĚLI JSTE SI NEUSTÁLE DÁT ŘÍCI, TAK TEĎ DĚLEJTE, CO DOVEDETE!“ Vždyť kdo si dnes vzpomene na republikány a jejich nekompromisně odmítavý postoj ke strukturám NATO a EU!!!

Vždycky jsme chápali vtažení do těchto struktur jako past. Past lákavou a přívětivě se tvářící, avšak o to zákeřnější. Teď past zaklapla a nastrčení „eurodemokrati“ odhodili masky. Už je nepotřebují. A nepotřebují už ani český a moravský národ, ani naše východní sousedy, Slováky. Chtějí pouze to, co z bývalého Československa zbylo. Naši zemi, přesněji řečeno území. Pro koho, to je zřejmé. Co z vetřelců nebudou chtít Němci, Francouzi, Italové či Švédové (tj. velké státy Evropy), přesunou do Česko-Slovenska, Maďarska a Pobaltí. Na východ. Veškerý přebraný odpad bude sloužit jako nárazník a první linie v budoucí válce proti Rusku, to je totiž podle vládců EU/USA ten pravý nepřítel!

Jejich plán B je následující: Když se nepovedlo rozdmýchat obecné nálady domorodého obyvatelstva v ČR/SR proti Rusku přímo, přijde trest v podobě povinné implementace nekompatibilních vetřelců.

Republikáni Čech, Moravy a Slezska nyní s lítostí sledují, jak se jejich varování naplňují. Stejný mainstream ovládaný světovými sionisty (v čele s televizí), jenž kdysi přesvědčil většinu národa a voliče, aby naši vlasteneckou stranu už nikdy nevolili, nyní nepřetržitě masíruje své konzumenty, že „IMIGRANTI JSOU BÁJEČNÍ“. Srceryvné příběhy migrujících žen a dětí na televizní obrazovce, večer co večer ve zprávách. Záplava snímků a televizních záběrů. Jeden by si podle toho myslel, že mezi migranty je 80% dětí, sem tam nějaká žena. Nyní nás opět ti slouhové NWO budou přesvědčovat, že kvóty migrantů MUSÍME PŘIJMOUT! Je to naše „spoluodpovědnost vůči Evropě“, je to naše povinnost, lidskost, soucit a bla bla. Proč nemají soucit s našim národem?

Jenže… Jenže už není kam ustupovat. Tady už nejde o to, kdo více vydrancuje tuto zemi, nebo co z ní zbylo. Tady už nejde o to, která mafie si urve větší kus kořisti. Tady už jde o bytí a nebytí. Nebytí národa a jeho jednotlivých příslušníků, nebytí našich dětí…!

A proto ještě jednou pozvedáme hlas. A podpoříme všechny síly, které se postaví na odpor proti zhoubě, jež se na nás za pomoci vždy přítomných domácích zrádců a přisluhovačů valí. Nebudu zde vyjmenovávat všechny NOVÉ politické subjekty, které dnes převzaly štafetu národního odporu od nás, republikánů. Pokud to myslí upřímně, všechny si zasluhují naši podporu. I přání, aby se náš národ konečně sjednotil a společně postavil na odpor. Proti nepřátelům zahraničním i domácím. Naše drobné rozepře na národní scéně jsou nyní bezpředmětné. Vyzýváme všechny národně orientované síly, aby nyní konaly.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska:  Roman Sláma , místopředseda

*****

Mohlo by vás zajímat, souvisí s tématem:

Česká nezávislá televize – zpravodajství

Evropská migrantská invaze v dějinném kontextu

.