Transparentnost a vstřícnost

Transparentnost, otevřenost a posílení podílu rozhodování občanů o záležitostech, které se jich týkají a dotýkají. To by měly být hlavní cíle každého, kdo vstoupil do politiky na jakékoliv úrovni, zvláště pak na úrovni komunální.

Pokud se nebudeme řídit výše uvedenými zásadami, nemůžeme se divit tomu, že občané jsou politikou znechuceni, k volbám nechodí a s hořkostí prohlašují, že občan je politikovi dobrý jen o volbách – k tomu, aby mu dal svůj hlas. Pak už se o něj po celé volební období nezajímá.

Bruntálští zastupitelé zvolení na kandidátce SPD od začátku svého mandátu usilují o posunutí začátku jednání zastupitelstva na pozdější hodinu. Vycházíme z přání valné části našich voličů a ze svého přesvědčení, že tento krok by mohl alespoň částečně přispět k probuzení zájmu lidí o bruntálské věci veřejné. Byl by to signál, že zvolení zastupitelé mají zájem o co nejširší účast veřejnosti na svých zasedáních a že jsou připraveni řešit jejich podněty či odpovídat na jejich dotazy.

Dosud platné stanovení začátku na 13.00 h neodpovídá tomu, že by představitelé samosprávy příliš stáli o účast zaměstnaných lidí či studentů na svých jednáních. Podívejme se do okolních měst. V Rýmařově začínají v 17 hodin, v Krnově v 16.30. A chcete-li příklad ze vzdálenějších částí republiky, pak třeba v Kutné Hoře, městě rovněž větším a lidnatějším než Bruntál, je čas veřejného jednání zastupitelstva stanoven na 16. hodinu.

Argument, že lidé mají možnost sledovat online přenos z jednání, rozhodně nemůže obstát. Pokud zaměstnanci řádně dodržují svou pracovní dobu – a ta u většiny z nich nekončí před 15. či 16. hodinou- a plní si své pracovní povinnosti, nemohou si přece sednout před monitor počítače a sledovat tento přenos. Nehledě k tomu, že ani toto sledování nemůže v žádném případě nahradit přímou účast.

Jiným protiargumentem, který zazněl při podávání našeho návrhu, bylo to, že diskuze občanů beztak začíná až v 15 hodin. I tento čas je přece pro většinu zaměstnanců naprosto nereálný. Část z nich by se snad „s vyplazeným jazykem“ dostavit mohla, aby pak byli nuceni se rychle zorientovat v tom, co dosud bylo projednáno, neboť to nejsou zdaleka vždy pouze tak zvané procedurální záležitosti, které se do té doby řeší.

Po neschválení našeho návrhu jsem položil přítomným kolegyním a kolegům zastupitelům otázku, zda oni, v případě, že jsou zaměstnavatelé (ředitelé firem, škol,…) umožňují svým zaměstnancům účast na zasedáních zastupitelstva nebo sledování přenosů online v pracovní době.

Na tuto otázku se samozřejmě těžko odpovídá, zvláště pokud hlasujete proti nebo se hlasování neúčastníte (většinou z pracovních důvodů, protože vám nevyhovuje čas jednání…).

Těžko se vám také odpovídá, pokud ve své organizaci stanovíte jako úřední den právě úterý, což je jednací den zastupitelstva města, a jako na potvoru zrovna v tento den nařídíte svým zaměstnancům pobyt na pracovišti minimálně do 16 h. Možná, že nechcete, aby vaši zaměstnanci sledovali vaši (ne)činnost při jednáních, případně to, že tento čas, kdy máte pracovat pro ně a v jejich zájmu, využíváte k zábavě a řešení soukromé korespondence, například na facebooku.

Samozřejmě se nevzdáváme, a protože věříme ve zdravý rozum, pokusíme se prosadit posunutí času začátku zasedání ZM znovu. My se totiž širší účasti občanů, našich voličů, nebojíme, ale naopak se na ni těšíme. Snažíme se pracovat v jejich zájmu a na základě jejich podnětů. Vážíme si  našeho zvolení a ve vší skromnosti víme, že být zastupitelem znamená zastupovat ty, kteří nám dali svoji důvěru rozhodovat o společných záležitostech.   A ti mají plné právo mít co největší možnost sledovat a hodnotit naši práci. 

Pokud dáme svým spoluobčanům najevo, že o jejich účast na řízení města stojíme, pokud prokážeme náš zájem na tom, aby se do komunální politiky ve větší míře zapojovali i mladí lidé, pokud projevíme svou otevřenost a vstřícnost, pak možná uděláme jeden malý krůček k tomu, co si my všichni, kteří máme Bruntál ve svém srdci, přejeme.

Aby se tu lidem žilo dobře a aby měli pocit, že na nich někomu záleží. Jinak se, v mírné nadsázce, jednoho krásného dne může stát to, že zastupitelé vyjdou ze zasedací místnosti ven do prázdných ulic a zjistí, že jsou ve městě sami.

Mgr. Karel Mašlík, Bruntál