Sponzorství

Sponzorství Sdružení pro republiku – Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska

Finanční podpora (sponzoring)

SPR-RSČMS děkuje každému dárci za jeho finanční příspěvek, ať už je v jakékoliv výši. Příspěvek bude využitý na podporu chodu strany, např. na prezentaci strany, propagační materiály, volební kampaň a kauce, apod.).

Svůj příspěvek si může každý dárce odečíst z daní z příjmů dle ustanovení § 2O, odst. 8 zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů.

Finanční dar můžete převést bezhotovostním převodem na náš transparentní účet u České spořitelny, a.s., číslo účtu 5299634309/0800 nebo zasláním hotovosti na náš účet složenkou typu A. Důležité – je třeba uvést účel platby = DAR !!!
SPR-RSČMS, Pekařská 490/11, Olomouc 779 00.

Jako variabilní symbol uveďte datum narození (např. 3.11.1961 – 03111961) nebo IČO firmy.

Po obdržení finanční částky na náš účet, bude každému dárci vystaveno potvrzení o přijetí finančního daru a zasláno poštou na uvedenou adresu.

Sponzorské dary od anonymních dárců nejsou možné!

Zavazujeme se, že vaše osobní údaje budou použity pouze pro komunikaci s Vámi a pro evidenci plynoucí ze zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Za každý finanční příspěvek DĚKUJEME!