Senátorem na 15% úvazek.

Máme za sebou ty nejzbytečnější volby, jaké v ČR existují. Řečeno přesně a adresně – zbytečné II. kolo do zbytečného Senátu PČR. Pokud by se mnou chtěl někdo polemizovat, nechť si zjistí průměrnou účast oprávněných voličů za celou Českou republiku. Je to zhruba 15%, jak je již naznačeno i v nadpisu mojí úvahy. To ovšem znamená, že v některých senátorských okresech (např. Most) se voleb zúčastnilo jen něco málo nad 10% občanů. Není lepšího důkazu o tom, jaký názor mají lidé na tuto zcela zbytečnou a drahou instituci a dvoukolovou volební frašku, která se navíc každý druhý rok opakuje (byť jen v 1/3 senátních obvodů).

To zřejmě pochopil i šéf ANOfer(ne)tu a politický podnikatel A. Kobliha, který po neúspěšném II. kole pro jeho kandidáty začal najednou mluvit o potřebě zrušit toto odkladiště politických mrtvol. Na celé trapnosti nic nemění ani zářivě syntetický úsměv předsedy Holobrádka, který svým pánům za „velkou louží“ může nahlásit, že on úkol splnil, protože jeho kandidáti byli nakonec nejúspěšnější. I když je známo, že lidovci mají prakticky nejdisciplinovanější voličskou základnu, to tvrdé jádro členů a příznivců, nechť se každý podívá, kolik to bylo voličů v absolutních číslech. A také lze lehce přepočítat, jaká je to procentuální podpora z celkového počtu občanů disponujících volebním právem. Např. v senátním obvodu č.61 –  Olomouc. Komu se to nechce počítat, tomu prozradím, že je to necelých 10 procent! Takže správný název tohoto článku by měl spíše znít: „Desetiprocentním senátorem za stoprocentní plat“.

Z výše uvedeného se vnucuje otázka:  NEMĚL BY SE PLAT SENÁTORA ODVOZOVAT Z TOHO, KOLIK PROCENT OBČANŮ VLASTNĚ ZASTUPUJE?! Tedy, pokud zastupuje pouhých 10% oprávněných voličů, neměl by se jeho plat rovněž snížit na desetinu?

Celý senátní debakl po II. kole voleb, už vyprovokoval vícero pomazaných hlav k mudrování, jakže to celé napravit, aby se voleb (zejména do SSenátu) zúčastňovalo větší množství občanů. Nejlépe zákonem, jak jinak. To by se ovšem musela shodnout 2/3 většina všech poslanců a senátorů PČR, tedy většina ústavní. A ta, jak známo, se shodne leda tak na růstu svých platů.

Nabízejí se v zásadě 3 možnosti:

  1. Bolševický přístup:  Účast ve volbách prostě lidem nařídit, a absenci potom trestat. Tento názor razí i prezident republiky Miloš Zeman. Máme přece tu demokracii.
  2. Motivační přístup:  Každý volič ve II. kole voleb do Senátu by ve volební místnosti obdržel 1 úřední obálku, 2 volební lístky se jmény postoupivších kandidátů, a poukázku na výběr, dejme tomu 1.000 Kč v hotovosti, či poukázku na jiný benefit (to by mohlo být předmětem diskuze). Platný hlas by byl pouze ten, který by se nalézal v úřední obálce spolu s výše zmíněnou poukázkou. Tyto volby by byly zároveň referendem, jestli voličům záleží více na svém zvoleném zastupiteli, anebo dávají přednost drobnému benefitu – hotovosti, stravenkám, poukázkám na zboží, apod. Náklady by hradila ta politická strana (nebo hnutí), jenž by vítězného kandidáta delegovala.
  3. Republikánský návrh:  Když už není zrušen celý Senát, jak bychom si přáli a jak prosazujeme od roku 1995, tak zrušit alespoň ono nesmyslné 2. kolo. Vítězem v daném obvodu by se stal ihned ten kandidát, který by v 1. kole senátní volby získal největší procento hlasů. A to první kolo samozřejmě uspořádat vždy s volbami jinými, tedy komunálními či krajskými. Ušetřit tak alespoň část peněz daňových soustrastníků, a neotravovat neustále občany s nějakým docházením k volební urně.

A ještě drobnost, ale důležitá. Je skandální, že pro platnost referenda (když už se jej podaří uspořádat), je stanovena tzv. minimální volební účast, která je ve výši 35% počtu oprávněných voličů (a např. na Slovensku a v Maďarsku je to dokonce 50%), ale při volbách do zastupitelstva toto pravidlo NEPLATÍ!!! Což vyniká zejména ve srovnání s oním 2. kolem volby do Senátu PČR. Potom se může lehce stát, že zvolený senátor zastupuje i méně než 10% oprávněných voličů, pobírá královský plat a jiné prebendy, a hanba ho nefackuje.

Proto vyzýváme:  NEPRODLENĚ ZRUŠTE LIMIT NA MINIMÁLNÍ VOLIČSKOU ÚČAST V REFERENDU!  Kdo nechce či neumí v referendu spolurozhodovat, svěřuje tím konečný verdikt svým spoluobčanům.

Roman Sláma, místopředseda SPR-RSČMS

.