Rozhovor s republikánským zastupitelem.

 

„Svou funkci chápu jako službu“, říká nový bruntálský zastupitel  Mgr. Karel Mašlík v následujícím rozhovoru

Jak se cítíte v roli zastupitele?  

Děkuji za dotaz. Do zastupitelstva města Bruntálu jsem kandidoval už popáté – a konečně úspěšně. Za to chci znova poděkovat všem svým voličům, přátelům, členům a příznivcům Republikánů a také svým kolegům z kandidátky SPD.  Po celá ta dlouhá léta jsem se intenzivně zabýval problémy města a aktivně se snažil přispět k jejich řešení ve prospěch občanů – ať už v rámci činnosti MO SPR-RSČMS, jako člen Klubu Za starý Bruntál nebo jako člen komise pro kulturu Rady města. Věřil jsem, že jednou to vyjde a budu mít možnost prezentovat naše návrhy, myšlenky a programové body na půdě městského zastupitelstva.

Je něco, co Vás překvapilo?

Není mnoho věcí, které by mě překvapily. Znám dosavadní činnost místních bruntálských politiků a znám také mnohé nové tváře, které se do zastupitelstva dostaly. Je mi jasné, že nás čeká nelehká práce v opozici, přesvědčování, argumentování, často boj s větrnými mlýny. Lidé, kteří jsou několik volebních období ve funkcích, trpí profesní slepotou a často si neváží důvěry, kterou jim lidé dali. Já mám občany v hluboké úctě, vím, že mám zodpovědnost a chápu svou funkci jako službu. Mám v úctě dokonce i ty, kteří mi svůj hlas nedali a chci pracovat i pro ně.

Jaká bude strategie, cíle a postupy ve Vaší politické činnosti?

Výchozí situace je jasná. Koalice Bruntál 2018 (STAN), ANO, Pro změnu a ČSSD má v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu svých dvacet hlasů. Zbývá 1 hlas ODS, 3 komunistů (kteří si ovšem na opozici jen hrají) a 3 hlasy skutečné opozice, tady nás, zastupitelů zvolených na kandidátce SPD.

Na prvním zasedání jsme se snažili o nemožné. Podal jsem návrh na zvolení kolegy Ing. Novotného do rady města. Samozřejmě neprošel, ale byl to první pokusný balónek, který měl zjistit reakci ostatních.  Těch průzkumných balonků jsme pak vypustili víc. Věřím, že nastane situace, že se jednou špatně domluví nebo spletou a náš návrh schválí…

Opozice, jak ji vnímám já, má za cíl kontrolovat, hlídat, šlapat na paty, oponovat. Konstruktivní a pozitivní věci podpořit. Zjišťovat informace a argumentovat. Vše mít řádně podloženo, nastudováno. Informovat občany. Být ve střehu. Lidé nás nezvolili za různé strany proto, abychom se po volbách všichni vesele spojili, chytili se za ruce a tančili svorně v jednom rytmu. To by se mohla zrovna postavit jednotná kandidátka Národní fronty jako za komunistických časů…

Povedeme tedy boj, který já osobně chci vést vždy čistými prostředky, i když u protivníků si tím z jejich strany rozhodně jist nejsem.

Co jste se už pokusil Vy a Vaši kolegové prosadit a jak to dopadlo?

Kromě zmíněného návrhu na zvolení kolegy Novotného radním, jsem šokoval hned na prvním zastupitelstvu návrhem na nulové měsíční finanční odměny zastupitelům. Svoji funkci jsme přece nešli dělat pro peníze. Tento můj návrh byl tak překvapivý a nečekaný, že se vzápětí v sále záhadně „pokazily“ mikrofony, což dalo možnost koaličním zastupitelům poradit se jak hlasovat, aby „se vlk nažral a koza zůstala celá“ – tedy aby návrh neprošel, ale aby někteří přece jen hlasovali pro, případně se zdrželi. Bylo jim totiž  jasné, že přítomní občané v sále, i ti, sledující online přenos, budou velmi zvědavi na jejich postoj k mému návrhu.

Mimochodem, tento návrh jsme zopakovali i na druhém zasedání a já jsem k němu přidal návrh na nulové odměny i pro členy výborů. Mohl jsem si to dovolit, protože jsem byl právě zvolen členem kontrolního výboru a tak to nevypadalo, že bych návrh podával jen z nějaké závisti.

A propos, mým zvolením hodili opozici kost, abychom tolik „neštěkali“. Nikoho dalšího, koho jsme navrhovali, však už do tohoto ani finančního výboru nezvolili. No, co se dá dělat. Budu tedy za skutečnou opozici ve výboru sám a rozhodně to se mnou nebudou mít jednoduché. Já nechci svou funkci vykonávat jen formálně, či cestou nejmenšího odporu, abych měl klid. Pokud si to někdo myslí, šeredně se mýlí.

Naším cílem je postupné prosazování a navrhování našich programových  bodů, protože to je to, proč nás lidé volili. Jedním z těchto bodů byl i návrh na posun doby začátku jednání zastupitelstva tak, aby se ho přímo nebo prostřednictvím online přenosu mohli zúčastnit i ti občané, kteří končí svou pracovní dobu (nebo studenti školu) v pozdějších odpoledních hodinách. Začátek ve 13 hodin jako dosud je výsměchem zaměstnancům a nemá obdobu v okolních srovnatelných městech a obcích. Zarazilo mě, že i z tohoto poměrně nevinného návrhu dokázal někdo udělat politikum, a že hlavním oponentem návrhu se stal člen komunistické rádoby opozice JUDr. Svoboda. Toho jsem musel dokonce umravnit, protože nám okamžitě rozdal nálepky populistů a vystupoval tak vášnivě, až jsem měl dojem, že si na chvíli spletl, ve kterém filmu hraje, a že to opravdu není ta pohádka o Bajajovi.  Musel jsem  mu připomenout, že jsem zodpovědný svým voličům, nikoli jemu.

Chtěl jsem se také zeptat, zda všichni ti, kteří  někoho zaměstnávají a zároveň  byli proti našemu návrhu, umožňují v případě zájmu svým pracovníkům účast na zasedání zastupitelstva. Konkrétně jsem chtěl tento dotaz položit ředitelce Základní školy Školní 2 (Petrin), PhDr. Mgr. Zatloukalové, která má mnoho desítek zaměstnanců. Zajímavé je, že tato zastupitelka (už druhé volební období), stanovila ve své škole zrovna úterý (což je už dlouhá léta jednací den zastupitelstva) jako úřední den, kdy zaměstnanci musí být na  pracovišti do pozdních odpoledních hodin. Možná nemá zájem, aby někdo z nich sledoval její práci v zastupitelstvu. Bohužel jsem se jí zeptat nemohl, protože v době projednávání tohoto bodu už nebyla přítomna. Odešla na akci Vánoční jarmark, kterou zrovna v tento den její škola pořádala…

Jak hodnotí Vaši činnost kolegové z Republikánské strany, kde jste místopředsedou?

Přestože jsem kandidoval na kandidátce SPD s kolegy, kterých si hluboce vážím a úspěšně s nimi spolupracuji, zůstávám hrdým republikánem a cítím zodpovědnost k našim členům a příznivcům. Na klopě mého saka nikdy nechybí odznak SPR-RSČMS. A jsem rád, že se jednání  účastní pravidelně například předseda místní organizace pan Vasil Gašpar, bývalý zastupitel, jehož názory a zkušenosti jsou pro mě velmi cenné.

Přeji Vám tedy hodně úspěchů v tom boji s větrnými mlýny.

Děkuji. Budeme bojovat dál a prosazovat další věci z našeho programu. Budeme informovat občany o všem, co děláme, a o tom, jak se k tomu staví ostatní zastupitelé. Chci mít čisté svědomí a chci, abych se nikdy nemusel stydět či bát podívat se lidem do očí.

Děkuji za rozhovor.

(-red-)

.