Republikáni mají zastupitele!

Vážení členové strany, přátelé a příznivci. Po mnoha letech beznaděje, která nás pravidelně doprovází během každých voleb, jsme zaznamenali viditelný úspěch. Republikáni mají svého zastupitele, a to ne tak ledajakého, a ne právě v nějakém  marginálním zastupitelstvu malé obce. Místopředsedovi SPR-RSČMS, Mgr. Karlu Mašlíkovi, se pomocí jeho voličů podařilo získat mandát ve 27 členném zastupitelstvu okresního města Bruntál v Moravskoslezském kraji. To je zatím ta nejlepší zpráva, kterou (před 9 lety obrozená) Republikánská strana může všem vlastencům přinést. Díky vám – voličům z podhůří Jeseníků, voličům města „mezi horami, vyhaslými sopkami a vodami“ přehradního jezera Slezská Harta. Všem občanům, vlastencům, kteří svými bezmála šesti sty hlasy volili našeho kandidáta děkujeme!

Čemu ještě dále můžeme za tento úspěch poděkovat? Magistr Karel Mašlík kandidoval již několikrát v minulosti v komunálních volbách za Republikány. A vždy to nějak těsně nevyšlo… Zda v tom hrála roli nedůvěra části voličů ke značce SPR-RSČ(MS), kterou v dávné minulosti těžce zdiskreditoval její bývalý předseda, či snad v tom bylo něco jiného, nevíme. Pravdou je, že náš 1. místopředseda byl tentokrát osloven předsedou MO-SPD, zda by neměl zájem kandidovat za Stranu přímé demokracie Tomia Okamury. Odpověď našeho kandidáta zněla kladně, ale jeho podmínkou bylo především uvedení jeho stranické příslušnosti k SPR-RSČMS. Jelikož obě strany pragmaticky pochopily, že by nemělo smysl jít ve volbách opětovně proti sobě, a navzájem si přetahovat voliče ze stejného elektorátu, došlo nakonec k dohodě. A začaly se dít věci! Náš kandidát, díky svému kladnému renomé na Bruntálsku a díky zájmu a odvaze svých voličů, v konečném výsledku přeskočil při sčítání hlasů ze šestého až na druhé místo v pořadí, tedy až těsně za lídra kandidátky SPD! Nakonec postoupili a získali mandát 3 kandidáti navržení za SPD, samozřejmě včetně našeho republikánského místopředsedy. Zde je názorně vidět, že při rozumném přístupu a spolupráci národoveckých sil se dá dosáhnout úspěchu, i když jsou vnější podmínky krajně nepříznivé, neřku-li nepřátelské. Stačí pouze potlačit své ego a dohodnout se…

Při této příležitosti zde přetiskujeme rozhovor s Mgr. Karlem Mašlíkem, 1. místopředsedou SPR-RSČMS a kandidátem č.6 za SPD Bruntál. Rozhovor se uskutečnil vlastně již před 14 dny a byl vyvěšen na FCB profilu SPD Bruntál. Republikáni se však z opatrnosti před útoky vlastizrádných trollů a prodejných prestitutů rozhodli přetisknout tento rozhovor až po průběhu voleb.

Mohl byste se našim čtenářům představit?

Narodil jsem se v roce 1967, vystudoval jsem gymnázium v Bruntále a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství 1. stupně ZŠ. Pokračoval jsem ve studiu angličtiny na jazykové škole a také v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Krátce jsem učil na ZŠ Cihelní, následně jsem absolvoval základní vojenskou službu a po ní nastoupil na ZŠ Petrin, kde jsem působil více než 26 let. Od září loňského roku jsem zaměstnancem základní školy v Razové. Kromě toho se věnuji výuce angličtiny v jedné soukromé jazykové škole. Jsem rozvedený, mám dospělého syna, který studuje VŠB -TU v Ostravě. Mezi mé koníčky, kromě mé práce, patří volnočasové aktivity dětí a mládeže, četba, hudba, sport, příroda a politika. Jsem členem Klubu Za starý Bruntál a Čs. obce legionářské. Od roku 1993 se podílím na pořádání dětských letních táborů.

Proč jste po tak dlouhé době odešel z Petrina a rozhodl se učit na venkovské malotřídní škole? Nelitujete svého rozhodnutí?

Těch důvodů bylo více, ale jedním z hlavních bylo to, že jsem měl odlišný pohled na priority a některé postupy než ten, který prezentovala ředitelka školy. V současné době jsem po pracovní stránce naprosto spokojen. Mohu se více věnovat vlastní výchovně vzdělávací práci pro děti a s dětmi. Je méně administrativy a už vůbec mi nechybí zbytečné ubíjející mimořádné porady, stejně jako další záležitosti, které jen zabíraly čas a energii. Mým nadřízeným je člověk, který jedná férově a demokraticky a má proto přirozený respekt. Svého rozhodnutí tedy v žádném případě nelituji a naopak si myslím, že mohlo přijít ještě mnohem dřív. Přesto chci říci, že fandím svým kolegům a bývalým žákům na Petrině, a také tato budova je pro mě navždy srdeční záležitostí.

Jste členem Sdružení pro republiku-Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska, je tomu tak?

Jsem republikán od roku 1992. Chtěl bych zdůraznit, že naše strana nemá nic společného s PhDr. Sládkem. S tímto pánem jsme se již před mnoha lety rozešli. Víte, vždy jsem uznával a respektoval své nadřízené, ať už v politice či v zaměstnání. Mé svědomí a moje čest mi však nedovolují podvolit se aroganci, povýšenosti a ignorantství. Nesmířím se taky nikdy s alibismem, přetvářkou a nevděkem.

Proč jste přijal nabídku ucházet se o přízeň voličů na kandidátce SPD?

Jako republikáni jsme vždy kandidovali v komunálních volbách a dosahovali výsledku kolem 3%. V minulosti jsme však měli i zastupitele zvolené za naši stranu. Letos jsme se rozhodli netříštit síly a alespoň v menším počtu podpořit svou účastí tuto kandidátku. Kromě mne kandiduje ještě předseda místní organizace Vasil Gašpar. SPD má dlouhodobě program, který má většinu styčných bodů s programem republikánů. A s programem do komunálních voleb se plně ztotožňujeme.

S čím vy osobně jdete do voleb? Co pokládáte za své priority?

Jak už jsem podotkl, plně podporuji program, se kterým jdeme do voleb. Na naší kandidátce jsou inteligentní a schopní lidé, kteří mají sílu, chuť, energii a schopnosti věci měnit k lepšímu.
Víte, myslím si, že po určité době by se mělo střídat. Lidé, kteří jsou na některých postech příliš dlouho, byť i začínali s dobrými úmysly, mohou trpět profesní slepotou, a je také nebezpečí, že se zapletou do nebezpečných sítí různých vazeb a vztahů, ať už ekonomických či osobních.
Velmi mě zklamalo vedení města například v tom, že nevyužilo svého práva vyhlásit po šesti letech konkurzy na posty ředitelů základních škol. Alespoň tedy některých. Věřím, že noví zájemci s vizí a novým přístupem by měli dostat šanci. Minimálně šanci utkat se v soutěži s těmi stávajícími. Je zajímavé, že ještě před pár lety se hromadně propouštěli učitelé, aby se dnes naopak vypisovala výběrová řízení, do kterých se mnoho kvalitních zájemců ani nehlásí. Proč asi? I nad tím by se mělo vedení města zamyslet a my to v případě volebního úspěchu nejen uděláme, ale také vyvodíme důsledky.
Školství musí být rozhodně jednou z priorit nastávajícího volebního období. Obecně to souvisí i s podporou a větším zapojením mladých lidí do ovlivňování podmínek života v našem městě. Město se vylidňuje a mladí lidé odcházejí. Je možno se jim divit, když vidí, že jsou všude na stejných místech pořád stejní lidé? To souvisí i s celkovou apatií občanů. Mají totiž pocit, že karty jsou předem rozdány a nezmění se nic.
Ale toto my právě chceme změnit. S výše uvedenými skutečnostmi souvisí mimo jiné například i to, že se léta nedařilo přesunout začátky veřejných zasedání zastupitelstva na pozdější dobu. Čas 13.00 je skutečně naprosto nevhodný pro většinu zaměstnaných lidí (ale třeba i studentů), kteří nemají možnost být přímo u toho, když jejich zastupitelé o nich rozhodují. Mimochodem, máme zastupitele, kteří za celé volební období téměř nepromluvili a nepodali jediný návrh. Na jednáních si řeší své soukromé sms a maily. Titul „zastupitel“ si tak navlékli jen jako pomyslný korálek na náhrdelník jiných titulů, jimiž se ve své snobské pýše honosí. Nikdy předtím se o práci pro občany a město nezajímali a zájem projevují jen v období voleb.
Mezi mé priority, které chci prosazovat, patří i větší podpora kultury, včetně finančních dotací. Já jsem velkým fanouškem sportu, ale myslím si, že zde je velký nepoměr mezi prostředky vydávanými na kulturu a těmi, které se vydávají na sport. Vliv sportovní lobby v současném zastupitelstvu je jasně patrný a prochází napříč stranami.
Komunální politik musí naslouchat občanům tohoto města, být s nimi v neustálém kontaktu a vnímat jejich potřeby a problémy. Musí mít chuť, schopnosti a odvahu tyto problémy řešit. A v neposlední řadě – musí často chodit po Bruntále pěšky.

K.M.

***

Co dodat? Snad jen tento nepatrně parafrázovaný výrok jednoho známého politika z již dávné historie:

„V této temné, pochmurné době se brilantní úspěch našeho kandidáta objevil na scéně jako záblesk světla a barvy, přinášejíc povzbuzení všem vlastencům – nám i našim spojencům.“

-rep-.