Republikáni jdou do letošních krajských voleb s číslem 81.

81    Chráníme svůj kraj, bráníme své domovy     81

VRÁTÍME   MORAVĚ   JEJÍ  HISTORICKÁ  PRÁVA

Volební program           SDRUŽENÍ   PRO  REPUBLIKU  –

Republikánská strana  Čech,  Moravy  a  Slezska  (SPR – RSČMS)

Olomoucký kraj                                                                        krajské volby 2016

.

Proto občanům této země navrhujeme:

 1.-Autonomii země Moravskoslezské.  Budeme prosazovat nové státoprávní uspořádání – to  je  federaci  tří  zemí – Moravy a Slezska,  Čech  a Prahy. Historické území Moravy má  právo  na  autonomii  a  Moravané a Slezané jsou  rovnoprávnými  národy, jako Češi. Daně vybrané na Moravě a ve Slezsku zde musejí zůstat.

2.-A bude práce.  Rovněž  podpoříme  výstavbu  tunelu pod  Jesenickým  masívem  při  zachování  všech rozumných ekologických aspektů. Tunel zkrátí cestu o 30 km. Vznikne tak základna pro pracovní příležitosti a dopady nezaměstnanosti se podstatně zmírní. V této souvislosti budeme rovněž trvat na zachování všech regionálních železničních tratí.

3.-Migranti.  Nepřipustíme na území našeho kraje vznik žádných ubytovacích zařízení pro nekompatibilní migranty z Afriky nebo Asie. Pokud taková zařízení již vznikly, budeme se zasazovat o jejich zrušení. Ani přijímání tzv. „křesťanských uprchlíků“ ze Středního Východu  nepovažujeme za vhodné.

4.-Vojenské základny.  Odmítáme jakékoliv cizí vojenské základny na našem území. Užili jsme si dost raket sovětských,  není  důvod,  proč bychom  nyní  měli mít americké. Představují  naprosto  stejné  nebezpečí.   Přítomnost  amerických  jednotek  nikomu žádnou práci nezajistí. Současně budeme podporovat vznik jednotek Zemské domobrany.

5.-Zabráníme hladomoru.  Jsme proti výstavbě kanálu DUNAJ-ODRA-LABE, protože toto megalomanské dílo naprosto zničí zemědělskou půdu nejvyšší kvality. Naše země tak přijde nenávratně o cennou potravinovou  základnu i vzácné přírodní rezervace. Argument, že projekt vytvoří  pracovní příležitosti  je lživý, neboť stavbu provede firma Čínská a ta si přiveze levné pracovní síly přímo z Číny.

6.-Domovy důchodců.  Budeme podporovat systém těchto zařízení pro důchodce, neboť staří lidé si zaslouží naši úctu a péči.

7.-Dobrovolná činnost.  V  této  oblasti  budeme usilovat o obnovu protipožár-ní techniky  a  refundace  záchranných  zásahů  a  dále  o  zajištění  ozdravných  pobytů v příslušných zařízeních dobrovolným hasičům.

8.-Církevní restituce.  Církev podle zákona z roku 1947 má mít v celé Českosloven-ské republice v držení pouze 5.203 hektarů pozemků. Nad toto množství se nic vracet nebude.

Plakátky ke stažení  (formát PDF):

Volební program – Olomoucký kraj

Leták – krajské volby 2016 – volte SPR-RSČMS,  č. 81 

Leták – krajské volby 2016 – volte SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKOU STRANU ČECH, MORAVY A SLEZSKA,  č.81 

Stáhněte si, tiskněte, roznášejte, vylepujte…

***

Informativně:

VŠICHNI NAŠI KANDIDÁTI V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 2016  (odkaz)

.

.