Psali jsme panu prezidentovi Zemanovi, doplněno dne 3. května

Je to už měsíc, co jsme psali prezidentovi České republiky, panu Miloši Zemanovi. Jelikož se nehodilo zveřejňovat takový dopis dříve, než uplyne přiměřená doba na odpověď, činíme tak teprve nyní. Dopis se týkal vlastizrádné činnosti ministra herectví,  opravujeme – ministra války, pardon, vlastně ministra „obrany“ Stropnického (za hnutí ANO).

Úplné znění dopisu zde:

Vážený pan

Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky

Hrad I. Nádvoří č.p. 1

Hradčany

119 08 Praha 1

 

Věc: Armáda České republiky – prošetření činu ministra obrany Stropnického

 

 Vážený pane prezidente,

dovolujeme se na Vás obrátit jménem politické strany SPR Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska v následující velice vážné a osudové záležitosti pro zemi, jejímž jste vrcholným reprezentantem.

  Současný ministr obrany Stropnický předal velení nad významnou částí naší armády – 4. brigádu rychlého nasazení – pod velení německého Bundeswehru!?  Tento, dovolíme si říci, vlastizrádný čin, bude mít samozřejmě pro naši zemi fatální následky:

  • částečnou ztrátu kontroly nad našimi ozbrojenými silami a tím i částečnou ztrátu suverenity naší země, České republiky
  • nekontrolované zavlečení naší země do nám cizích válečných konfliktů.

  Chtěli bychom jen zmínit, že ani v nejtemnějších obdobích historie naší země nebyly naše ozbrojené síly dány k dispozici nějaké cizí mocnosti. To, že současný ministr obrany vydal uvedené rozhodnutí, právem vyvolává otázku, zda vůbec má k České republice pozitivní vztah a je s naší zemí identifikován, popř. čí zadání vlastně realizuje.

  Další otázkou je ministrova odborná způsobilost pro tuto nanejvýš odpovědnou funkci, o níž je možno s úspěchem pochybovat a dále, zda má pro toto fatální rozhodnutí z Ústavy plynoucí potřebné pravomoci.

   Naše ozbrojené síly jsou výše zmíněným aktem degradovány na pouhou součást expedičních sborů pod cizím velením pro koloniální okupační války. Toto nemá s původním čestným posláním našich vojáků – bránit naši vlast v případě napadení nepřítelem – naprosto nic společného.

    Jako řádní občané České republiky se proto na Vás, hlavu státu a vrchního velitele ozbrojených sil, obracíme a žádáme Vás o prošetření a přehodnocení této tristní situace a sjednání nápravy.

        Závěrem tohoto dopisu bychom ještě chtěli uvést, že právě pro Vaše vlastenecké postoje jste byl zvolen občany země hlavou našeho státu.

   S přáním pevného zdraví a úspěchů ve Vaší práci, v očekávání odpovědi

 

za vedení  SPR – RSČMS:

Ing. Pavel Mužný, Jiří Dufek, Roman Sláma a Dalibor Kuba

******

Těsně před koncem dubna nám přišla odpověď od náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky, generálmajora Ing. Jana Kaše, MSc. Fotokopii odpovědi, včetně dvoustranné přílohy, je možno číst ZDE.

Jelikož nás sdělení pana generálmajora ne zcela uspokojilo, nýbrž vyvolalo několik dalších otázek, budeme v komunikaci s vojenskou kanceláří prezidenta republiky pokračovat. Naši příznivci a čtenáři se o tom dozvědí v dalším článku.

.