Protest proti nepravdivému tvrzení v ČT

jehož se dopustil tzv. „politolog“ Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., vedoucí katedry a odborný asistent katedry politologie a filozofie University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem ve večerním pořadu UDÁLOSTI-KOMENTÁŘE na ČT-24, dne 18.11.2015

 

Vážený pane politologu Kroupo,

 velmi DŮRAZNĚ protestujeme proti vašemu nepravdivému tvrzení, kterého jste se dopustil v pořadu  UDÁLOSTI-KOMENTÁŘE, dne 18.11.2015. Tuto pravděpodobně záměrnou dezinformaci jste vypustil do éteru coby host redaktora Daniela Takáče, kterého jsme rovněž upozornili.

/Mimochodem, jste nám znám jako dřívější člen a poslanec nechvalně známé strany ODA (Občanská demokratická aliance), která měla v devadesátých letech lví podíl na tzv.“privatizaci“ národního majetku ČR, což v důsledku pro náš národ znamenalo jeho rozkradení anebo výprodej za symbolickou hodnotu!/

 Citujeme z vašeho středečního výroku:

… pan prezident není v souladu sám se sebou. Tak jak vystupuje dneska, je pravý opak toho, co říkal v devadesátých letech. Uvědomme si, že to byl on, který velice ostře vystoupil proti republikánům, on je označil fašistoidní stranou, apod., no a nyní je to předseda republikánů, který má otevřený přístup na mítink pana prezidenta,…

(konec citátu)

/vysílací čas pořadu U-K cca 40:30 – 41:00 min./

 

Toto tvrzení bylo nepravdivé hned ze třech důvodů:

1.       Nikdo ze současných členů Republikánské strany, tj. RSČMS, se mítinku na Albertově nezúčastnil. Čili nevíme, zda na mítinky s projevem pana prezidenta Miloše Zemana máme přístup či nikoliv. I když většina našich členů současného prezidenta Zemana ve 2. kole všelidového hlasování volila, už jen proto, aby se prezidentem nestala taková protinárodní persóna, jako je „kníže“ K.Schwarzenberg.

2.       Protože jsme se 17.11.2015, my republikáni, včetně úřadujícího předsedy Jiřího Dufka, ve stejnou dobu účastnili protestního shromáždění na Václavském náměstí u Muzea (což dokazují i naše vlajky na schodech vedoucích k řečništi, viditelné na videozáznamu), příliš nechápeme, o jakém předsedovi republikánů byla řeč. Na dvou vzdálených místech zároveň jsme být nemohli, to je snad logické.

3.       Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (RSČMS) je v současné době JEDINOU republikánskou stranou, aktivně působící na české politické scéně již od 24. června roku 2010. Na jaře loňského roku se rovněž zúčastnila voleb do EP. Jiná fungující republikánská strana se v současnosti na domácí politické scéně nenachází. Původní republikánská strana (SPR-RSČ), byla v roce 2013 Nejvyšším správním soudem rozpuštěna, poté co jí byla v roce 2010 pozastavena činnost pro opakované neplnění zákonné povinnosti předkládat finanční výroční zprávy za roky 2006-2009, což však NENÍ náš problém.

 

Vážený pane politologu Kroupo, chtěli bychom se Vás touto formou dotázat, zda nevíte, co měl tento váš výrok znamenat?

Nabízejí se totiž pouze dvě možnosti:

1.       Vy, Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., vedoucí katedry a odborný asistent katedry politologie a filozofie University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, vůbec nevíte, co mluvíte. Potom je ovšem ostudou i České televize, si takovéto hosty zvát do vysoce sledovaného večerního pořadu. Chtěli bychom vám touto cestou doporučit doplnit si vzdělání, například zde, na wikipedii, a také zde, na našich webových stránkách. Dříve než se dopustíte výše uvedeného a hloupého tvrzení!

2.       Jako „politolog“ jste výše uvedený výrok-dezinformaci vypustil záměrně s nějakým cílem, který bychom rádi věděli. Třeba jste chtěl tímto vy, i Česká televize, dělat někomu reklamu. Tudíž, rádi bychom jako členové předsednictva RSČMS, znali tuto tajemnou a nejmenovanou osobu. Třebas jste s ní v nějakém vztahu či spojení…?

 

Vážený pane Danieli Kroupo,

velmi bychom uvítali vaše vyjádření, které si posléze dovolíme zveřejnit na našich webových stránkách. Píšeme vám touto formou přes váš FB-profil, protože nejsme prozatím schopni vypátrat vaši e-mailovou adresu – není uvedena ani zde, ani např. zde, ani nikde jinde (asi víte proč). Jinak budeme nuceni vás kontaktovat přes jiné (kontaktní) osoby, uvedené v souvislosti s vaším jménem. K vaší smůle a k vaší ostudě.

Rovněž vás upozorňujeme, že žádná odpověď je v podstatě také odpověď…

 

Předsednictvo Republikánské strany, Čech, Moravy a Slezska:

 

Roman Sláma, výkonný místopředseda

Jiří Dufek, úřadující předseda strany

Mgr. Karel Mašlík, místopředseda

 

.