Prohlášení Národního kongresu k 25.výročí 17.listopadu 1989

Sdružení národně orientovaných politických stran v České republice – Národní kongres – považuje události 17. listopadu 1989 za historický okamžik v novodobých dějinách země, přičemž naděje a ideály, které tehdy spolu s euforií ovládly drtivou většinu národa, zůstaly bohužel nenaplněny.

 Naplněny ale ani nikdy být nemohly. Je potřeba konečně otevřeně říci, že šlo pouze o domluvené předání moci jedné skupiny skupině druhé, jištěné dohodou globálních velmocí. Listopad ´89 byl převrat organizovaný americkými tajnými službami za souhlasu tajných služeb sovětských. Ikona tohoto převratu, Václav Havel, pak byla pouze loutkou americké strany, která měla zajistit pokojný přechod z jedné sféry vlivu do sféry druhé se zajištěním garancí pro představitele končícího režimu.

 Není proto nijak překvapivé, že dvacet pět let od pádu komunistického systému v naší zemi nám nezbývá než konstatovat, že jeden totalitní režim sice padl, ale na jeho troskách byl vybudován režim s podobnými rysy. Potlačování svobody slova, zavírání politických odpůrců, špinění, pomlouvání těch, kteří nesouhlasí. Za pomoci mediokracie nám vyrostl systém, jehož představitelé rozkradli zemi, vydrancovali státní majetek, umožnili nárůst korupce, kriminality a prorůstání organizovaného zločinu do nejvyšších pater politiky.

 Česká republika se stala zemí, která se sice vymanila ze sféry sovětského vlivu, ale okamžitě jsme se stali loutkami Bruselu, Washingtonu a Tel Avivu. Šanci, být konečně zemí suverénní a samostatnou, jsme promarnili.

 Národní kongres proto považuje za nezbytné nastartovat radikální politické změny, které povedou k odstranění současného zkorumpovaného oligarchického režimu a nastolení vlády národní, pro níž bude prioritou suverenita naší země a její občané.

 

Za Národní kongres v Praze dne 8. listopadu 2014

 

Adam B. Bartoš

předseda Národní demokracie (ND)

 

Jiří Dufek

předseda Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska (RSČMS)

 

Ladislav Malý

předseda Konzervativního a sociálního hnutí (KSH)

 

Zbyněk Štěpán

předseda Národní prosperity (NP)

 

Tomáš Vandas

předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS)