Poslední varování, část 5.

(pokračování)

CO SE STANE PŘÍŠTĚ?

 Co se stane po tomto období platební neschopnosti a výprodeje, je to, že jmění bude muset být zlikvidováno. Nyní musí být zlikvidováni Arabové. Ti kupují například zemědělskou půdu po celé Americe. Rovněž kupují akcie velkých korporací, stejně jako velké množství obligací a nemovitý majetek. Kontrolují také velkou část akcií newyorkské burzy. Mějte na paměti, že Japonci vlastní také velkou část. Podívejme se na ráno, následující po oznámení bankrotu. Arabové vrhnou své akcie na newyorkskou burzu a co se stane s trhem? Mluvím o miliardách a miliardách dolarů a náhle má být všechno prodáno! Co se stane se zemědělskou půdou, jejíž cena je již dnes dost nízká? V roce 1987 nejlepší zemědělská půda, jejíž hodnota byla 3.000 dolaru za akr, stála pouhých 700 dolarů za akr z důvodu deflace a neschopnosti splatit dluhy za pozemky. Nyní musíte počítat se suchem a dalšími zlými sny. Mimochodem, deflace byla přivozena vaším Federálním rezervním systémem. Arabové nechtějí tuto zemědělskou půdu, oni mají dost svých problémů. Co se stane s cenou zemědělské půdy? Ta půjde úplně na dno! A až se tak stane s cenami, co to bude znamenat? Stane se, že půda nebude mít hodnotu pro ručení. Když nebude schopen poskytnout záruku, jak si bude farmář moci půjčit peníze na úrodu příštího roku? Co se potom stane s úrodou? Kdo nakrmí lidi? Co se stane v potravinářských obchodech? Výsledkem bude samozřejmě hlad a nedostatečné zásobování. Je to smutné, ale je to dobře zosnovaný plán, který spěje ke svému završení. To povede k tomu, že se vám situace vymkne z kontroly a jak ji obnovíte? Dále se podívejme na naši situaci akcií na burze. Co se stane, až toto obrovské množství akcií Arabové vrhnou na burzu? Chaos. Co bude výsledkem katastrofického chaosu? BYLO ZÁMĚRNĚ PŘIPRAVOVÁNO, ABY DOŠLO KE KRACHU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ, UVEDENÍ SOUKROMÝCH SPOLEČNOSTÍ, SOUKROMÝCH OBCHODNÍKŮ, REALIT A SKUTEČNĚ NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI DO STAVU TOTÁLNÍHO ZHROUCENÍ,  KAŽDÝ SE BUDE CHTÍT ZACHRÁNIT!

V čase totálního zmatku a neschopnosti, aby cokoliv fungovalo, tito dobrotiví bankéři přijdou s „návrhem na záchranu světa“. Budou připraveni zrušit hotové peníze, protože dojde ke kolapsu měny. Za druhé, musí zastavit distribuci drog. Potom musí zamezit daňovým podvodům. Jak mohou být ctihodní američtí občané proti takovým vznešeným snahám? Oni (bankéři) založili a řídili všechny tyto programy a nyní se budou zasazovat o jejich zastavení. Co udělá průměrný Američan, až ve vaší televizi budou říkat, „Podívejte se na ty špinavé Araby, co vám provedli?“ Co uděláte? Budete věřit všemu, co vám řeknou!  Půjdete v čele průvodu a budete křičet, „Za to můžou ti Arabové! Oni chtějí řídit svět!“ Brzy na to budete volat, „Ti Japonci chtějí řídit celý svět!“ a potom „Číňané chtějí řídit celý svět!“ Přidáte se k volání, „Podívejte se, oni skoupili většinu Ameriky! Podívejte, co jsme jim dali peněz a vidíte, co udělali. Zbořili naši burzu,“ atd., atd. … Aha, ale zde přicházejí naši dobrotiví bankéři a ti vám řeknou, „Budete mít novou měnu a další věcí, kterou uděláme bude, že tuto měnu použijeme na zamezení rozšiřování drog. Víte, že tyto drogy pocházejí ze Střední Ameriky a dalších zemí. Potom také zavedeme platební karty, abychom lidem zamezili v daňových podvodech, protože když to neuděláme, pane Veřejnost, nikdy se nepostavíme zpátky na nohy. Když tedy, přátelé, necháte všechno na nás, dobročinných bankéřích, my se o všechno postaráme a napravíme všechen ten zmatek.“  A vy skočíte na tuto návnadu a budete souhlasit se svým uvězněním jako nemluvně na cukrkandl. Nejenom s tím budete souhlasit; vy to budete vyžadovat! Přitom přeslechnete ono velké POKUD. „MY TO VŠECHNO PRO VÁS UDĚLÁME – POKUD BUDETE SOUHLASIT SE ZAVEDENÍM INDIVIDUÁLNÍCH PLATEBNÍCH KARET; SPADNETE JEDNODUŠE DO STARÉHO SYSTÉMU IDENTIFIKAČNÍCH KARET.

 NOVÁ MĚNA

 Toto byl scénář o Středním Východu. Kde jste nyní vy a kde myslíte, že budete, až dostanete tuto novou měnu? V té době bude starý „dolar“ devalvovat k nule. Je to již naplánováno a má to i své jméno – Phoenix. Krátce předtím bude zrealizován plán na zavedení mezinárodních kreditních karet s identifikačními čísly. Mluvme o tom jako o vládní identifikační kartě, na níž bude vaše číslo sociálního pojištění, která bude  (a nyní dobře poslouchejte, protože je to důležité) napojena na satelitní systém, známý pod názvem „Hvězdné války“. Zní vám to povědomě? Tento program Hvězdných válek je minimálně z 60% budovám pro tento účel a jen ze 40% pro proklamovaný obranný systém. Toto hlavní vesmírné spojení bude okamžitě zajišťovat přenos bankovních informací po celém světě. Budou to platební karty s číslem, které bude vyžadováno, když budete provádět jakékoli obchodní transakce. Kromě toho to bude uskutečněno takovým chytrým způsobem, že vy „křesťané“, kteří říkáte, že se tohoto systému nikdy nezúčastníte, nebudete ani tušit, že vás to již zasáhlo a připojíte se k tomuto programu, aniž si to uvědomíte. Jak jinak budete moci přežít? Vy všichni, ač mi to zřejmě nevěříte, se podílíte na realizaci velice chytrého plánu, který je již před završením. Doufám, že mi alespoň věříte, že satelitní program Hvězdných válek je již vybudován. Satelity jsou na svých místech. Všechny tyto technologické zázraky, zvané „oči na obloze“, a špionážní satelity „pro vaši bezpečnost“ jsou zde připraveny pro účely přenosu informací o všech bankovních transakcích, jak jsem již řekl. Internacionalisté plánují pro každou lidskou bytost na planetě zřídit platební kartu, pomocí níž bude možné provádět okamžité převody peněz z jedné karty na druhou třeba přes celou zeměkouli. Budete součástí systému, ať už o tom víte, nebo ne. Vy, kteří jste dost staří na to, abyste mohli číst tyto řádky – a všechny děti – jste již začleněni do tohoto systému. Všechny informace budou vloženy do centrálního počítače a z tohoto místa bude svět pod okamžitou finanční kontrolou. A tak jste, drazí Američané, svými tvrdě vydělanými penězi financovali program na zavedení bankéřského systému mezinárodních kreditních karet a systému očíslování každého jednotlivce, který bude zaveden bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte, nebo ne.

JIŽ JE TO PŘIPRAVENO, JIŽ TO STOJÍ NA SVÉM MÍSTĚ!  NEŘÍKEJTE, ŽE SE TOHO NEZŮČASTNÍTE – VY SE TOHO JIŽ ÚČASTNÍTE !!

Díváte se, co všechno se kolem vás děje, ale nevidíte. Proti tomuto systému, díky jeho ohromnému rozsahu, nic významného nesvedete. Musíte co nejlépe využít všechen zbývající čas, aby jste mohli pokračovat v práci v novém systému. Je nutné to provést rychle, dříve než dojde k úplnému zhroucení peněžního systému. Můžete pracovat v době krize, pokud budete mít peníze – kolaps měny vás ochromí ve všech praktických záležitostech, dokud nebudou obnoveny základní funkce peněžního systému. Země jako Čína, Japonsko – zkrátka všechny země s nekonvertibilní měnou se zoufale snaží ji vyměnit za dolary. Čekají vás velmi zlé časy, jestliže nebudou na tyto dny vypracovány plány. Pohovořím teď trochu o „časování“. Vím, že to, co jsem řekl, je pravda. Nejvyššími zdroji ve Švýcarsku bylo potvrzeno, že do října minulého roku dvanáct zadlužených států souhlasilo s návrhem na prominutí těchto dluhů výměnou za trvalé vydání přírodních zdrojů. Stačí, aby přibyl jeden nebo dva další, aby byli Arabové přinuceni vyhlásit bankrot. V současné době všichni vrcholní vůdci arabského světa znají tento příběh a jsou jím vyděšeni k smrti. Nevědí, co s tím mají dělat; nemohou s tím dělat vůbec nic. Nevědí, jak to sdělit vlastnímu lidu. Také nikdo neví, jak to všechno oznámit americkému lidu. Někteří se o to pokusili, ale narazili na hluché uši.

 SHRNUTÍ

 Rád bych nyní tento scénář shrnul. Protože bankovní poměr – dluh ku jmění – o velikosti 20 ku 1 (dnes i mnohem více, pozn.red.), funguje také obráceně (je to podobné jako na páce), stačí aby pouze asi 5% národů třetího světa vyhlásilo bankrot, a když to udělají a přijmou plán mezinárodních bankéřů, potom bankéři mohou vyhlásit bankrot bankovní holdingové společnosti. Z důvodů reverzní páky dluhu stačí, aby pouhých 5% zemí třetího světa vyhlásilo bankrot, a všechno vlastnictví spadne do rukou mezinárodních bankéřů. Co to udělá s vaší zemí? A co se světem? Jakou kontrolu budete mít, až zavedou platební karty? Bude to automatické číslo, které bude přiděleno a které bude požadováno, protože země bude zdevastovaná. Výsledkem bude, že mezinárodní bankéři, kteří tvořili všechny tyto tajné a spletité výbory, o nichž jsem předtím hovořil, budou nyní vlastnit většinu Spojených států a většinu dalších zemí (třebaže se zhroutí do nepořádku), budou kontrolovat arabský svět a tudíž přivedou všechny lidi na světě pod svoji kontrolu. Před dvěma lety váš senátor George Hansen řekl, že máte jenom jeden rok na to, abyste to dostali pod svou kontrolu, rozšířit o tomto informace a něco s tím udělat. Uplynuly dva roky a půl. Kolik jste toho o tom již slyšeli? Pochybuji, že hodně. Toto je způsob, jak tito lidé dělají otroky ze svých bližních. Končím tuto část, která – obávám se – byla dost dlouhá. Prosím, uvažujte o ní tak dlouho, dokud ji úplně nepochopíte, protože je to velmi důležité. Záznam této přednášky předávejte dalším lidem.

——————-

Poznámka: Pokud vám to zní poněkud exoticky, potom vezměte v úvahu skutečnost, že od poloviny roku 1989, kdy byla tato nahrávka pořízena, jsme slyšeli o roli, jakou hrál George Bush v tzv. Říjnovém překvapení, které se týkalo amerických rukojmí držených v Íránu… také o odhalení pozadí „krize“ úspor a úvěrů… dále fakt, že v červenci 1991 Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které ještě více oklešťuje Listinu práv a svobod…

 

Pro další bádání bych vám doporučil následující: „A Nation Betrayed“ od Bo Gritze… „Illuminatus Trilogy“ od Neala Wilguse a Roberta Antona Wilsona… „Illuminatus Outline“ od Roberta Antona Wilsona… textové soubory o atentátu na JFK „Echoes of Conspiracy“… textové soubory GEMSTONE a OPAL… „The Delicate Balance“ od Johna Zajace… „The Club of Rome, The Enemy of Mankind“ od Johna Colemana… kterékoli publikace o Bilderbergerech, Trilaterální komisi a Radě pro zahraniční vztahy (CFR)… přehled slyšení Írán – Contra, která se týkala tvrzení Olivera Northa o paralelní vládě… přehled dochovaných dat, pokud se týče otázky: „Kdo vyzbrojil Saddáma Huseina?“… článek „At CitiCorp, a glimpce of the Future“ otištěný v U.S. News and World Report, str. 54 (9.července 1984)… článek „Big Brother’s Tools Are Ready, But…“ otištěný v U.S. News and World Report, str. 88 (2. ledna 1984)… „666 Is Here“, (Today in Bible Prophecy, Inc., Huntington Beach, Calif).

 

„Phoenix Journals“ jsou dostupné na adrese:

American West Publishers, Inc., P.O. Box 986 Techachapi, Calif 93581, tel.: 1-800-729-4131

————————————————————————————————————-

Tolik tedy z více než patnáct let staré přednášky, zveřejněné v časopise Phoenix Journals. (v roce 1988 – pozn. red.)

aktuální čtení k tématu dnes:

Proč Merkelová kvůli zachraňování eura plakala 

Likviduje někdo nepohodlné západní bankéře? Co věděli, že museli zemřít?

A jedno krátké video…

(pokračování příště)