PETICE !

.

PETICE

za vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, využíváme ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. svého práva petičního a žádáme vládu a Parlament České republiky, aby byl přijat zákon o vyhlášení celostátního referenda konaného za rovných podmínek v roce 2016 o vystoupení České republiky z Evropské unie s touto otázkou:

„Jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie?“

.

Proč požadujeme vystoupení ČR z EU:
Evropskou unii pokládáme za jedno z hlavních zel naší doby, za příčinu mnoha našich problémů a překážku na cestě k suverenitě státní a svobodě občanské. Protože Evropskou unii, která je nástrojem globálních mocenských elit k zotročení národů a likvidaci tradičních společenských norem a hodnot, nelze reformovat, je nutno ji opustit.

 

Složení petičního výboru:
1. Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, Tunelářů 293, 156 00 Praha
2. Mgr. Bc. František Němec, Lhotská 2205, 193 00 Praha 9
3. Jiří Dufek, předseda RSČMS, Pekařská 490/11, 779 00 Olomouc
4. Ing. Karel Janko, předseda ČSNS 2005, Podolanka 86, 250 73
5. Mgr. Jan Skácel, předseda ČHNJ, Rajmonova 1198, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

 

Vyplněné podpisové archy můžete zasílat poštou na adresu:
Národní demokracie, Tunelářů 293, 156 00 Praha – Zbraslav

 

Členům a příznivcům Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska doporučujeme osobně předávat vyplněné podpisové archy přímo předsedovi strany Jiřímu Dufkovi, případně je doručovat na jeho adresu.

PETICI V PLNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ PODPISOVÝCH ARCHŮ JE MOŽNO STÁHNOUT ZDE, VE FORMÁTU PDF.