volby 2014 – město Bruntál

 

Základní teze programu Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska pro komunální volby 2014 v Bruntále

 Do voleb kandidujeme pod heslem „Naše město do našich rukou“. Myslíme si totiž, že od roku 1989 zde vládnou stále ti samí lidé, kteří pouze občas mění kabáty a strany, za které kandidují, případně lidé, kteří jsou s nimi úzce provázáni. Chceme vycházet z názorů a přání občanů, kteří nejsou spojeni s žádnou místní oligarchií a chtějí pouze to, na co mají přirozené právo – aby se jim v našem městě dobře žilo.

 Naše priority jsou: zvýšení zaměstnanosti, bezpečnost a zlepšení zdravotní péče.

 A protože vše souvisí se vším a logická je i otázka, kde na to vezmeme peníze, budeme prosazovat zvláště:

 1)  důkladnou veřejnou kontrolu finančních nákladů, kvality a  termínů předání prací realizovaných pro město, důslednost při přebírání prováděných prací s osobní zodpovědností konkrétního pracovníka, člena státní správy či samosprávy

2)  zapojení města do projektů a podnikatelských aktivit, které přinesou garantované příjmy do městské pokladny

3)  vytvoření jasných pravidel a zajištění kontrolovatelného výběru veřejných zakázek takovým způsobem, který bude v rámci zákonných možností umožňovat co největší zapojení místních firem a zaměstnanost místních občanů

4)  informovanost občanů o kritériích a hlasování jednotlivců ve výběrových komisích, přijetí osobní zodpovědnosti za přijatá rozhodnutí

5)  možnost bezplatné prezentace místních podnikatelů, kteří dávají práci občanům města na webových stránkách města

6)  zavedení informačního systému, který bude evidovat veškeré smluvní vztahy města v rámci transparentnosti těchto vztahů

7)  místní referendum v případě závažných otázek dotýkajících s občanů města

8)  omezíme prostředky vydávané na sebepropagaci vedení města, především prostřednictvím novin Náš Domov – tyto musí sloužit všem občanům k prezentaci svých názorů a myšlenek, stejně jako k prezentaci užitečných nápadů a bezplatné možnosti nabídek zaměstnání

9)  posunutí doby začátku jednání zastupitelstva na pozdější odpolední hodinu tak, aby co nejvíce občanů mělo možnost na místě kontrolovat činnost svých zvolených zástupců, s tím související online přenosy z těchto jednání

10)  zřízení výboru pro rozvoj zaměstnanosti, zřízení výboru pro bezpečnost, zřízení výboru pro rozvoj zdravotnických služeb

11)  přijetí obecně závazných vyhlášek, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti ve městě v denních i nočních hodinách

12)  transparentnost účtů a veškerých finančních operací města

13)  zvýhodněný nájem podnikatelských subjektů, které mají záměr provozovat činnost a služby v zájmu města a budou zaměstnávat především místní občany

14)  osobní fyzickou kontrolu a pravidelné pěší procházky městem jako povinnost radních a zastupitelů – s tím, že jednotliví radní budou mít přiděleny jednotlivé části města jako jejich lokální garanti, na které se budou moci místní občané obracet se svými konkrétními problémy

15)  razantní podporu vybudování dopravního obchvatu města, které se neustále odkládá – i za cenu podpory akcí občanské neposlušnosti po vyčerpání všech prostředků                      ( zainteresování poslanců, senátora,… )

16)  postupné přebudování světelných křižovatek na kruhové objezdy

17)  řešení parkování na území města, zřízení nových parkovacích míst na úkor nevyužitých prostor – auta nebudou stát jako dosud na chodnících, trávnících a dětských hřištích

18)  vybudování městské cyklostezky, která bude mít napojení na okolí

19)  opravy a vybudování nových chodníků v místech, kudy prochází nejvíce lidí

20)  podporu občanských aktivit směřujících k rozvoji města, zvýšení možnosti občanů podílet se na chodu města, umožnění toho, aby reakce a názory nebyly potlačovány,ale promítaly se do činnosti členů samosprávy i státní správy

21)  aktivní přispění k prohloubení vztahu občanů k historii, historickým památkám, ale i k současnosti města ve spolupráci se spolky působícími na jeho území, podporu spolkového života s možností zřízení městského spolkového domu jako místa pro setkávání a prezentaci činnosti

22)  zákonné iniciativy občanů směřující k ochraně svého zdraví a majetku

23)  prevenci rizikových projevů chování mládeže, zejména v oblasti užívání návykových látek a patologického hráčství

24)  bezpečnostní přednášky a akce pro mládež a seniory

25)  rozšíření základního spektra zdravotnických služeb

26)  maximální podporu škol a školských zařízení zřizovaných městem, spolupráci se středními školami a učilišti na území města

27)  podporu výstavby a údržby sportovních zařízení, podporu sportovních klubů jako možnosti smysluplného trávení volného času a prevence kriminality

28)  podporu a propagaci kulturního života města ve všech jeho oblastech

29)  usnadnění života seniorům a zdravotně hendikepovaným

30)  ochranu životního prostředí, výsadbu zeleně, zvláště dřevin typických pro naši krajinu, zásadní NE dosavadnímu městskému dřevorubectví

31)  akce proti budování přehrady v Nových Heřminovech

32)  přepracování a zjednodušení podmínek přijímání občanů do domova seniorů a domu s pečovatelskou službou

33)  Podporu sociálně slabým, ani korunu nepřizpůsobivým !

 

Naši zastupitelé nebudou ovce, ale lvi, kteří se budou prát za Vaše zájmy. Za naše společné město, které chceme mít společně s Vámi ve svých rukou.

   Protože

MY VŠICHNI SPOLEČNĚ, MY POCTIVÍ A OBYČEJNÍ OBČANÉ, 

MY JSME BRUNTÁL !  

 

 

 

VOLTE ČÍSLO  5

VOLTE  REPUBLIKÁNY !

 

Leták ke komunálním volbám ve formátu *.doc.

Plakát ke komunálním volbám ve formátu *.png 

 

 

Tečka za volbami do EP.

Máme tři dny po volbách do EP a je načase s chladnou hlavou zhodnotit, co se vlastně událo. A poněvadž komentářů k této události bylo za poslední tři dny všude dosti, dovolím si tak učinit spíše ze zorného úhlu Republikánské strany.

 

Nejdříve mi však dovolte napsat poděkování:

1. Všem těm jedenáctistům statečným, kteří nám v těchto volbách dali svůj hlas. Tito občané zcela jistě pochopili, proti čemu tady republikáni již čtvrtstoletí bojují, proti čemu jsme vždy upěnlivě varovali, a o čem celá „slavná“ Evropská unie vlastně je. Sdílejíce naše oprávněné obavy z budoucího vývoje, ocenili naši vytrvalost, pevné postoje a neměnnost našich názorů. Budiž jim za to ještě jednou mnohonásobné díky.

2. Všem ostatním voličům, kteří svůj hlas dali některé jiné straně, jenž se otevřeně staví proti etablujícímu se superstátu EU, byť tyto novější strany pouze opakují či rozvíjejí náš odpor vůči nastupující totalitě v podobě dnešní tzv. IV. Říši. Ať už to byli voliči DSSS, Ne Bruselu – Národní demokracie, jiných menších subjektů, či zejména strany Svobodných. Naše blahopřání pak směřuje k panu předsedovi Petru Machovi k jeho zvolení europoslancem. Chceme věřit, že jako jediný zástupce „euroskeptiků“ České republiky bude v EP spolu s jinými bojovat proti novodobé zhoubě evropských národů – vznikajícímu „mordorskému eurolandu“.

3. Zvláště pak je potřeba vyslovit uznání a poděkování těm evropským voličům, kteří svůj odpor vůči dnešní či budoucí podobě EU dovedli přetavit ve slušné volební výsledky jejich národně orientovaných stran. Na prvním místě je potřeba jmenovat Francouze a Brity, nelze však vynechat ani občany Řecka, Maďarska nebo Dánska, a zkrátka všechny ostatní občany v dalších evropských zemích, kteří volili PROTI Bruselu. Tito občané-voliči dokázali to, na co občané-NEvoliči, zejména v Česku a Slovensku, neměli sílu, odvahu či pochopení.

 

Tím pro nás dobré zprávy končí, kdo však chce, může číst dál:

Zastavit nástup totalitního superstátu se nepodařilo, byť to jejich architekti a protektoři (říkejme jim architektoři) budou mít o něco těžší. Bohužel eurofanatické frakce Lidovců, Socialistů, Zelených a Liberálů budou mít v EP 520 mandátů ze 751. Spolu s 15 českými quislingovci z TOP, ANO, ČSSD a KDU. Je téměř jisté, že EU-moloch bude v nějaké podobě existovat ještě dalších pět let, ať to stojí co to stojí. Budou ho protlačovat za každou cenu a ani se tím už vůči veřejnosti netají. Zaplatí to běžní občané členských zemí. Umělý politický projekt zvaný společná měna EURO se bude jako mor šířit do dalších zemí, Česko nevyjímaje. Spolu s ním se bude šířit dluhová nákaza a ruku v ruce i zchudnutí širokých vrstev obyvatelstva. Střední třída je ji již nyní obětována a zhouba bude stoupat do vyšších pater. Vše ve prospěch vládnoucí i skryté oligarchie, byť tento termín mainstreamová média v EU v zásadě neužívají, hodí se jim pouze pro státy bývalého SSSR. Tedy vše pro zájmy nadnárodních korporací, mezinárodních bank a jejich majitelů. Nesplatitelné dluhy těchto institucí budou průběžně sanovány z rozpočtů jednotlivých zemí a ty zase budou hojeny z kapes obyvatelstva – o to se příslušní místodržící postarají.

Likvidace jednotlivých evropských států a jejich národů bude pokračovat. Prostředkem k tomu bude sílící podpora nejrůznějších nepřizpůsobivých menšin či záplava imigrantů z jihu a východu. Uměle rozpoutané konflikty v těchto oblastech budou katalyzátorem a zároveň záminkou, proč tuto tsunami nevracet okamžitě nazpět. Lybie, Egypt, Sýrie, Ukrajina… Co bude dál? Původní Evropané se vzpamatují, až když bude pozdě! Budiž nám varovným příkladem, co se za uplynulých 40 let odehrálo ve státě, jenž je dnes naším oficiálním vzorem. Dnes již je bílé obyvatelstvo v USA v menšině, kdysi špičkově prosperující země je na pokraji bankrotu, vládne tam úplně jiná cizokrajná menšina se svou agendou, a původní prototyp i vzor moderní demokracie se přeměnil v policejní stát s korporátně-fašistickými prvky. To stejné již probíhá i v evropském prostoru, a není třeba se dívat pouze na Ukrajinu.

Osobní svobody občanů budou nadále oklešťovány a posléze likvidovány zcela. Neustále proklamovaná svoboda se tiše přeměňuje ve skryté otroctví. To otroctví je sice na první pohled neviditelné, avšak o to záludnější. Mnozí evropané dali přednost pohodlnosti, konzumu a televiznímu ohlupování, před hájením svého práva na osobní svobodu. A mohli bychom to brát bod po bodu, avšak někdy příště. V Česku a na Slovensku voliči z valné části rezignovali i na právo rozhodovat o svém životu – viz. drtivá neúčast ve volbách.  Ta pouze nahrála protinárodním silám a jejich exponentům. Procitnutí přijde, jako obvykle, příliš pozdě!

Obracíme se dnes k národu českému a moravskému:

Republikáni vždy kladli hlavní důraz na osobní svobodu zodpovědného jedince i svobodu národa jako takového. S povděkem jsme kdysi kvitovali pád totalitního režimu komunistů, vymanění se z východního vojenského bloku a souhlasili s odchodem okupačních vojsk SSSR. To však neznamená, že se smiřujeme se začleněním do jiného, ještě agresivnějšího vojenského paktu – NATO, že budeme souhlasit s rozmisťováním cizích vojenských základen na našem území, a že s poklidem vyměníme jeden totalitní moloch SSSR za jiný – EU! Navíc vše bez referenda a pouze v zájmu vládnoucí plutokracie.

Již mnohokrát jsme zdůrazňovali, že naše Republikánská strana vznikla spontálně, sezdola, z rozhodnutí nespokojených a podvedených občanů. Tak tomu bylo v minulosti, a nejinak je tomu i dnes. Jsme sdružením občanů, kteří nechtějí všemu jen nečinně přihlížet a v soukromí nadávat. Nicméně nehrajeme si ani na spasitele a nikomu své názory nevnucujeme. Jsme otevřeni všem, kdo jsou ochotni v tomto duchu spolupracovat, či se k nám připojit a přispět svým dílem k nápravě společnosti směrem ke spravedlivějšímu uspořádání. Nelpíme ani na svých funkcích, doba bývalého předsedy M. Sládka a jeho suity již dávno minula.

Připojte se proto znovu k nám, vy všichni, jež jste se v minulosti cítili jako republikáni a chcete se dnes znovu podílet na našem úsilí. Rovněž mladá generace nám bude velmi vítána. Republikánství, to není jen o názvu politické strany, je to způsob uvažování, náhledu na svět, a je to také o osobním převědčení. Něco jako u našich protivníků – liberálních demokratů-světoobčanů, socialistů, komunistů, royalistů či neofeudálních oligarchů. Republikánství znamená národovectví, tedy upřednostňování svého vlastního národa a jeho zájmů v republikánském uspořádání našeho státu.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska

Roman Sláma,  lídr kandidátky republikánů do EP

 

PS:  Vím, že výsledek 0,07% nelze označit za uspokojivý, byť se za dané konstelace sil pravděpodobně nedalo získat více. Politický úspěch je v současném společenském uspořádání bohužel součinem finančních možností a osobního nasazení zainteresovaných, + správně zvolené taktiky. Nicméně našeho hlavního cíle v těchto volbách bylo dosaženo:  KAŽDÝ JEDEN OBČAN ČR S VOLEBNÍM PRÁVEM OBDRŽEL VOLEBNÍ LÍSTEK (č.12) s názvem REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Každý občan by tedy měl znát, že Republikánská strana přes blokádu mainstreamových médií stále existuje a je aktivní. Další již spočívá na rozhodnutí občana-voliče.

Po volebním neúspěchu bývá slušností dát svou funkci k dispozici. Tedy učinit to, co bývalé vedení SPR-RSČ v letech 1998-2009 neudělalo, ač tak mělo vykonat již dávno. Já takto nyní činím a rezignuji na funkci druhého místopředsedy RSČMS. Bude jen na členské základně, jak s tímto rozhodnutím dále naloží.

 


Poslední varování, část 7.

(dokončení)

  A nyní, proč jsme v minulých dílech publikovali ony staré dokumenty? Vždyť skutečnosti v nich obsažené jsou dnes již mnohým čtenářům známé!? To je otázka, kterou si asi leckterý čtenář předchozích částí 1-6 položil.

Poznámka:
  Ano, jsou již poměrně známé, díky Bohu a svobodným informačním médiím, nezávislým na mainstreamu. Především internetu. I když těch informovaných je stále ještě zoufale málo. Otázkou je, jak ale chcete přimět ke zpracování závažných informací toho, kdo se o trpkou pravdu nezajímá, brání se jí, a žije raději ve „sladké“ nevědomosti. Případně se zajímá o naprosto povrchní a plytké kratochvíle, neřku-li drby, jimiž je ze všech stran účelově zavalován? Jedná se o obranný mechanismus standartního lidského vědomí? Musí takový člověk sám upadnout tváří do bahna, aby se mu rozsvítilo?

Odpověď na otázku v úvodu:  

V části 2-6 jsme po 10 letech (opakovaně) zveřejnili stará fakta, která nám byla známa  – jak vyplývá z textu – již více než 15 let.
V té době byl v ČR internet ještě v plenkách a po informacích se bylo třeba pracně shánět. Republikáni patřili mezi tu malou část občanů, kteří od počátku znali základní skutečnosti a přitom nepatřili ani do starého, ani do nově vznikajícího establišmentu. Nikdy jsme nepřijali lživou oficiální verzi novodobé oligarchie a jejích hlásných trub. A naše politika tomu po celou dobu uplynulých 25 let odpovídala. TO JE ZÁRUKOU NEMĚNNOSTI NAŠICH NÁZORŮ, NAŠEHO POSTOJE I PROGRAMU. A nikdy jsme v tomto našim občanům nelhali.

Situace:
  Dnes je již nepochybné, že vše co bylo popsáno v předchozích pasážích je o velmi závažných, alarmujících faktech. Většiny světa se za uplynulých 100 let zmocnila úzká skupinka bezohledných, bezcharakterních a bezskrupulózních jedinců. Přesněji několik desítek rozvětvených a navzájem propojených rodin, s přibližně dvěma tisíci jedinci. Vlastní více než polovinu světového majetku a s hiearchií pod sebou téměř všechen. V číslech: 7 procent lidí vlastní 90 procent všeho!!! Jejich plán do budoucna je však vlastnit a kontrolovat VŠE a VŠECHNY! Především cca 10% zbývajícího obyvatelstva Země, kteří budou jejich sloužící (otroci). Zbytek je pak nadbytečný a nežádoucí. Vybírat si a rozhodovat budou ONI. K tomuto plánu jim má posloužit slučování (sjednocování) států do vyšších územních celků s centralistickou a neototalitní vládou, kterou budou kontrolovat. EU má být jedním z těchto celků, spolu s UNIÍ severoamerickou, jenž mají být posléze doplněny o unie další. Jako předstupeň světové jednovlády s ideologií NWO.

V čem je problém:
  Poněvadž větší územní celky s rozličnými národy, mající odlišné zájmy i jazyky, nelze dlouhodobě a úspěšně ovládat demokraticky a regionálně (dnes bychom řekli na principu subsidiarity) – demokracie je jen chiméra a vějička pro důvěřivé – musí se ovládnout centralisticky na principu totality. To bylo v historii ověřeno na všech lidských říších, naposledy v případě SSSR a dnes i EU a USA. Každá moc však korumpuje a koncentrovaná moc obzvlášť. Absolutní moc v případě jednovlády potom korumpuje ABSOLUTNĚ, neodvolatelně, a je úplně jedno, jakým -ISMEM se ideologie vládnoucího režimu nazývá. Rozhoduje o všem a dělá z občanů otroky. Dnešní oběti bankovně-justiční a exekutorské mafie by mohly vyprávět. To je však pouhý odvar toho, co nás může čekat v budoucnu.

Jak nám již nyní vládnou:
  Kriminální živly, jenž se zmocnily výhradního práva na emisi peněz, oběživa (tedy toho, co všichni potřebují a chtějí), drží prostřednictvím dluhu a úroku ostatní společnost v šachu. Prostřednictvím zaplacených politiků i celých (jimi financovaných) politických stran upevňují svou moc a nadvládu pomocí zákonů, které jim tito politici na objednávku zajišťují. Společně se potom kryjí silou žoldnéřských armád a vojenských paktů – tedy opět PENĚZI. Pomocí uměle spouštěných inflací a deflací pumpují do systému ničím nekryté peníze, tedy kryté pouhými dluhy (tj. očekáváním, že dlužník zaplatí), tzv.fiat-money, a opět je odsávají nazpět i s úroky. Takto postupně přesouvají veškerý světový majetek do své moci a ožebračují tak nejenom jednotlivé dlužníky, ale dnes i celé státy a národy.

Vada v systému:
  Stručně, spočívá v tom, že oběživo emitované do finančního systému, je nejenom NEkryto skutečnými hodnotami – tudíž jej mohou „vyvolení“ chrlit v množství dle svojí potřeby, tedy přesněji: dle ochoty dlužníků se zadlužovat, ale ZEJMÉNA V TOM, že je požadováno nazpět včetně ÚROKU! – Ten však do systému v daném čase není zaveden. Vykrýt se dá pouze za předpokladu dalšího zadlužování. To je však spojeno s podmínkou expanze systému – tedy je to klasická „pyramida“, „letadlo“, apod. Expanzi je možno provést buďto vyšším hospodářským růstem – dnes již bohužel limitovaným technicko-energetickými možnostmi, anebo zvětšováním teritoria, na kterém se celá hra odehrává. Bohužel i tady již systém narazil na své limity – Zeměkoule není nafukovací a volná teritoria již dnes nejsou k dispozici, jedině za cenu války. A jako každá pyramida, která se již nemůže zvětšovat, se i finanční pyramida soudobého systému hroutí vlastní vahou. V dnešní době jsme svědky zuřivé snahy tvůrců a vládců systému prodloužit omezenou životnost jejich stoletého díla za každou cenu. Bohužel i za cenu absolutního zotročení a oloupení všech. Poslední bláhovou „nadějí“ pak pro exponenty finanční oligarchie zůstává vyvolání velké války, která by RESTARTOVALA celý systém, přičemž by jim ponechala jejich moc i majetek. Jako bonus by potom získali jimi požadovanou redukci počtu obyvatel planety.

Čemu je třeba zabránit:
  Poněvadž EU doposud směřuje zcela nesporně k modelu centralistického superstátu (což jsme jako republikáni předvídali již od prvopočátku), jehož vedení v podobě tzv. eurokomisařů se zcela vymklo demokratické kontrole obyvatel Evropy, nezbývá než tento stav odmítnout jako nepřijatelný. Pravomoce komisařů je nutno předelegovat na Evropský parlament, nebo ještě lépe v případě zrušení EU, zpět na jednotlivé členské země a jejich parlamenty. Evropa nesmí být služebnicí nadnárodních korporací a mezinárodních bank.
  Je absolutně nezbytné je třeba zabránit přijetí společné měny Euro v České republice. Tato měna je nástrojem mezinárodních bankéřů, je zatížena permanentním, samogenerujícím a nesplatitelným dluhem, a slouží k definitivnímu zadlužení a zotročení celých států a národů. Navíc je potřeba rozhodně odmítnout společnou daňovou a dluhovou politiku ECB, tedy především placení cizích dluhů těmi, co tyto dluhy nezpůsobili. Taková politika povede k definitivnímu vytunelování zbytku národního bohatství i osobního majetku většiny občanů!
  Je třeba odmítnout celý dosavadní finanční systém založený na permanentním dluhu a úroku. V souvislosti s tím odmítáme i spekulativní obchodování s dluhy a jejich přeprodávání třetím osobám a institucím. Tento systém se definitivně přežil a narazil na limity svých možností. Vede pouze k obrovským disproporcím mezi jednotlivými občany i celými státy, a nakonec vyústí neodvratně k válce
  Dále je třeba zabránit vrážení klínu mezi zeměmi střední či východní Evropy a Ruskem ze strany USA, pro něž je tento rozkol žádoucí a slouží k oddálení konečného ekonomického a finančního krachu USA. Evropa a Rusko spolu tvoří přirozený geopolitický blok, navzájem se potřebující.Je nezbytné zabránit uměle vytvářené krizi a zejména válce! Ať už obchodní, studené, nebo zejména té skutečné – horké.Ta je pouze v zájmu mezinárodních bank, zejména těch sídlících v USA.

Co nyní požadujeme – a co bychom v případě zvolení prosazovali:
1. Zamezíme dalšímu utužování moci Bruselu – především komisařů EU. Obrátíme tento dosavadní trend a EU přeměníme v konfederaci svobodných evropských států, spolupracující na dobrovolném principu a vzájemné výhodnosti. Něco na způsob „Evropského hospodářského společenství“ sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.
2. Zrušení krachujícího Eura, jako vysloveně škodlivého a protinárodního nástroje globalistů je prioritou. Návrat k jednotlivým státním měnám, podléhajícím národním vládám. Koruna česká bude kryta hodnotami, nikoliv dluhy. Například celým národním bohatstvím, včetně souhrnu majetku jeho jednotlivců.
3. Národní stát musí mít PRÁVO emitovat i svou měnu, nikoliv pouze dluhy (dluhopisy). Finanční model současnosti musí být nahrazen modelem efektivnějším a spravedlivějším. Jakýkoliv úrok je potřeba chápat jako lichvu a odmítnout jej. Obchodování s dluhy bude nepřípustné a jejich přeprodávání musí být právně neúčinné (tj. neplatné). Dluh je vnitřní záležitostí mezi věřitelem a dlužníkem a lze ho právně vymáhat pouze mezi jeho přímými aktéry. Bude nepřenosný. Zanikne zároveň s jedním z aktérů vztahu dlužník-věřitel.
4. Obnovíme přátelské vztahy s Ruskou federací a vznikající Asijskou unií. Takové oboustranně prospěšné a výhodné vztahy jsou v životním zájmu Evropy, jednotlivých států i jejich občanů. Nepřipustíme rozdmýchávání konfliktů mezi národy prostřednictvím zahraniční politiky USA, a to zejména v našem Euroasijském regionu.
5. Smysluplná práce bude dostupná pro každého našeho občana a bude spravedlivě ohodnocená. Nebude-li dostatečná nabídka práce ze strany soukromého sektoru, bude povinností státu tuto nabídku dorovnat pomocí systému veřejných zakázek a prací, a takto konkurovat soukromému sektoru. Ekonomičtí imigranti budou mít možnost zaměstnání pouze v případě, že prokazatelně o tuto práci nebude zájem ze strany domácích občanů.
6. O důležitých politických rozhodnutích budou občané rozhodovat v referendech, po vzoru Švýčarska.

Toto je pouze prvních šest nejdůležitějších bodů, které je potřeba prosadit, i v rámci Evropské unie. Neboť 80 procent veškerého rozhodování o našem životě nyní přichází z centra – z EU, z Bruselu. Pokud bude tento podíl stále navyšován (což je jednoznačný trend), navíc když moc je koncentrována do rukou nikým nevolených jedinců (EU komisařů), bude naše svoboda stále více odbourávána, až zanikde docela. A bez svobody nebude ani ten slibovaný blahobyt, to je historicky mnohokrát doloženo! Vedení dnešní EU je nyní v rukách velmi nebezpečných a bezohledných jedinců, jež se nezodpovídají běžným občanům Evropy, ale nadnárodním bankám a korporacím. Případně jejich vlastníkům. Je nejvyšší čas to změnit!
Vážení čtenáři, vážení občané, vážení voliči! 
Čeká nás osudové rozhodnutí. Dnes 21.května 2014. Za několik dní budete možnost změnit dosavadní trajektorii Evropy a evropských národů. V našem případě národa českého a moravského. Pokud potvrdíte dosavadní trend, brzy se probudíte v totalitním superstátu, velmi podobném bývalému SSSR. Však se také jeho architekti rekrutují ze stejné líhně. Jsou to velmi, VELMI ZLÍ lidé! Dáte-li svůj hlas jedincům, reprezentujícím tyto síly, podepisujete si sami svůj ortel.
Pokud se rozhodnete volit změnu, změnu směrem ke svobodě, volte jakékoliv kandidáty, jenž vám slibují zásadní změnu kurzu – přeměnu superstátu EU, případně jeho rozpuštění! Můžete se této kýžené změny dočkat, ovšem bez záruky. V případě volby kandidátů Republikánské strany tu změnu BUDETE MÍT SE ZÁRUKOU! Důkazem budiž všechno výše uvedené, včetně naší 25 let dlouhé minulosti.

VOLTE Č.12, volte kandidáty REPUBLIKÁNSKÉ STRANY ČECH MORAVY A SLEZSKA !!!

Za několik dní bude rozhodnuto.

 (konec)

 

 

Přišlo nám poštou: Otevřený dopis prezidentu republiky

 

Agresivita CIKÁNŮ nemá meze!

Vážení, všichni v Česku,

obdržel jsem od kolegy Kozáka email, který přeposílám. Sděluji vám, že jsem si pravdivost dopisu ověřil telefonátem na čísle uvedeném pod dopisem. Pan Jelínek mně pravdivost svého dopisu potvrdil. Proto si dovoluji jej vám všem s vědomím pravdy přeposlat.

Ing.Rudolf Kunzmann,CSc

email : rkunzmann@seznam.cz 

Za chvíli se jim neubráníme. Myslím, že nás vláda za to jak se k tomu všemu staví, donutí k rasismu.  Už je toho moc.

 ——————————————————————————————————–

Vážený pane prezidente,

dovoluji si Vám napsat tento otevřený dopis jako jeden z deseti milionů občanů, jejichž jste prezidentem i sám za sebe jako Váš volič. Byl jsem včera se svojí ženou svědkem neuvěřitelně brutálního a zcela bezprecedentního útoku romů na slabého nevinného českého chlapce. K případu byla sice přivolána policie, nicméně na jeho vývoj nemám žádný vliv a byl bych nerad, kdyby tento případ „vyšuměl“.

Sobota, 13. 4. 2013, supermarket Globus Černý most, Praha 9, krátce po poledni.

Romská rodina – otec, matka, babička + dvě malé dcery jsou na nákupu. Kromě nich též množství nakupujících české národnosti. Malé romské dívky se honí a běhají po obchodě. Jedna z nich naráží do přibližně patnáctiletého českého chlapce a padá. Ten jí pomáhá a zvedá jí. V tom se na něj vrhá dospělá romka, matka této malé dívky, a s křikem „ty zmrde já tě zabiju“ jej mlátí pěstmi do těla – oblasti ledvin a do hlavy. Obstoupen romy, v pozici na kolenou je chlapec zbit. Romové odcházejí.

Já osobně jsem stál asi 15 metrů od tohoto napadení. Vše se seběhlo velmi rychle a nikdo z přítomných v podstatě nereagoval.

 Naše společnost nemá pro tyto případy vypracované obranné reflexy (zatím). Než jsem se zorientoval a pochopil co se děje, bylo po všem. Šel jsem se zeptat napadeného chlapce, co se stalo, ale ten byl totálně v šoku, plakal, nebyl schopen cokoliv říci a třásl se po celém těle. Ani jeho maminka toho příliš mnoho nesdělila, protože musela kromě něj utěšovat svého druhého mladšího syna.

 Nikdo z přítomných nereagoval v průběhu napadení, ani potom. Sklopili hlavy a šli dále nakupovat. Nezbylo tedy než pozvednout vlastní hlas a řešit vzniklou situaci sám. Vyzval jsem okolo stojící k přivolání policie a k zajištění případných svědků. Jistě patřičně nahlas, aby všichni v okolí alespoň třiceti metrů poznali, že se najde alespoň jeden, kdo se romů a současné situace ve společnosti nebojí. Posluchačů bylo dostatek a jejich reakce byly zpočátku váhavé.

 Když romové zjistili, že jejich akce může mít nějaké další pokračování, tak jednají také. Otec dívky mne se slovy „zasraný gadžo“ napadá, vyráží mi věci z rukou a dochází k fyzickému kontaktu. Poznává ale, že se nebojím a že je vlastně sám a bez přesily. Útok nepokračuje. Volí jinou taktiku. Svoji malou dceru, ano, tu které bylo pomáháno na nohy, narážejí hlavou do regálu, aby byla zraněná a aby mohli svůj útok zdůvodnit, případně získat finanční odškodnění.

 Celou situaci nakonec bravurně zvládá přivolaná městská a republiková policie. Romové nemají doklady. Přidávají se další svědci ochotní svědčit – zajímavé, že pouze ženy. Napadený chlapec i po ca půl hodině od útoku je stále v šoku, třese se a bojí se o život. Doporučujeme mamince napadeného chlapce návštěvu lékaře a nabízíme odvoz. Říká, že má vlastní vozidlo a že s chlapcem lékaře navštíví.

Celý tento sobotní zážitek byl pohledem na tu nejsurovější formu zloby a nenávisti této romské rodiny vůči Čechům. Nezmiňuji proud těch nejhorších nadávek, které jsme museli vyslechnout.

Nepíši Vám tento dopis proto, že mne to baví. Píši ho proto, abyste měl další informaci do mozaiky dění v tomto státě. Tento útok romů neskončil smrtí nebo vážným fyzickým zraněním někoho z nás, ale byl zcela bez pochyby rasově motivován.

Nechci být špatným prorokem, ale pokud se současný stav nebude řešit, bude to stále horší. Pokud bude výkon trestu pro některé „potrestané“ formou rekreace, mine se účinkem. Pokud budou mít romské rodiny při výplatě sociálních dávek přednost před českými matkami s dětmi, napětí ve společnosti poroste ..… nechci pokračovat.

Většina z nich nepracuje, jsou to už tři generace, které žijí na úkor nás všech. A s tím souvisí i jejich způsob života, dlouhé chvíle si krátí krádežemi, agresivitou, nesnášenlivostí, vandalismem.

Chtěl bych vyšší míru spravedlnosti pro dobro nás všech a vy máte tu moc a prostředky, aby se tento problém řešil radikálně a to především zákonnými cestami, které nebudou tyto naše „spoluobčany“ zvýhodňovat a dělat z nich „privilegovanou“ kastu.

Pře pětadvaceti léty a více by si nikdo z nich něco takového nedovolil. Nikoho z nich ba ani nenapadlo odvolávat se na jejich diskriminaci. Když existovala povinnost pracovat a právo na práci, museli i oni“pracovat“, a mnozí z nich pracovali poctivě, když nepřišli do práce, dostali „A“ a pokud se to opakovalo, byly jim odebrány přídavky na děti. A toho se báli, přišli o peníze a na to většina z nich „slyšela“. Když nemakali, peníze nebyly. Někteří sice pracovní morálku ne vždy měli v pořádku, ale okolnosti je vedly k tomu, aby dělali. A těch „pár“ chronických „nefachčenků“, a ti jsou nějací, bohužel, i mezi námi ostatními, skončilo jako příživníci ve vězení, kde makat museli. A bylo ta tak dobře, škoda, že tomu tak není i dnes. Ubylo by konfliktů a potíží s nimi. I pro ně a všechny, co nechtějí pracovat, by mělo platit „bez práce nejsou koláče“ a ne aby dostávali sociální dávky, které jsou n-násobkem mzdy většiny poctivě pracujících a slušně se chovajících lidí.

S úctou Pavel Jelínek.

tel. +420 731 533 111

E-Mail:  techconsult@rump.cz    (mailto:techconsult@rump.cz)

POSÍLEJTE DÁL, AŤ SE V NÁS KONEČNĚ PROBUDÍ SEBEVĚDOMÍ A VŠEOBECNÁ ODVAHA!

PROČ PŘED NIMI KLOPÍME ZRAK I HLAVU?????

=======================================================

            Pane prezidente!

            My se také připojujeme k Vám již zaslanému „Otevřenému dopisu“. Otázka: Jak to budete řešit s cikány v naší ČR! Stále více se množí cikánské šarvátky v naší ČR. U mne lezl cikán přes plot krást, pejsek ho vyhnal (díky mu), v obchodě kradli a přijela policie ČR odvezli je na služebnu asi za hodinu byli zpátky, sousedku okradli a shodili z kola atd atd. Není to jen Šluknovský výběžek, ale i Ostrava, Č.Budějovice tedy celá ČR V televizi je případ za případem loupeží, krádeží vražd na bílých způsobovanými  cikánským etnikem a ve věznicích je jich tolik, že jsou věznice plné a není kde dávat cikány. Místo pozvání vojsk NATO je pošlete Putinovi, on si to velmi dobře srovná a nemusíte trápit chudáky vojáky přes oceán až do Evropy. Pokud někdo řekne v EU o rasizmu v ČR tak prosím, ať si ty nepřizpůsobivé cikány vezmou do Bruselu a mohou si je tam vychovat, zda se jim to podaří !?

            Přílohou máte zákon o cikánech za pana prezidenta T.G.M.  Máte jeho příklad jako vzor! Vydáte Vy alespoň takový zákon (samozřejmě přes Parlament ČR), aby se to  masakrování cikány na bílých zastavilo?. Chcete zákony pana prezidenta vyvracet ? Další příloha „Stop diskriminaci“ – za tyto náklady by jste si Vaše příspěvky na sociální podporu mohl ponechat pro sebe a ještě by zbylo na další a Vy osobně by jste si žil skutečně jako KRÁL !

            Kolik tisícletí žijí v naší společnosti cikáni. Za králů třeba Ludvíka XIV neb Ludvíka XV, za císaře Napoleona, císařovny Marie Terezie, císaře Františka Josefa ba i za našeho pana prezidenta T.G.Masaryka se s cikány nic nestalo (jen zákonem) a také se ani do dnešního dne cikáni nepřevychovali. Masarykův zákon cikány alespoň trochu brzdil.

            Předpokládáme, že se vyjádříte ke všemu a všem jak k Otevřenému dopisu tak i k dnešnímu dopisu.

 Raději přeposílám ještě další…

 

DŮLEŽITÉ  ŘIDIČI POZOR !!!  ,,ROMOVÉ,,  MAJÍ NOVOU FINTU !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Raději to přeposílám!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jel jsem po Opavské ulici od Berana dolů a u zastavárny stála tlupa našich polomáčených spoluobčanů. Když jsem byl cca 10 metrů od nich, tak mně do cesty schválně skočilo jejich děcko! Díky bohu za jejich nízkou inteligenci a za nové auto, co v této rychlosti zastaví na místě.
Tak jsem to dobrzdil a zůstal stát 2 metry od toho malého ZASRANÉHO ZMETKA. On si ale lehl na cestu a začal řvát, že ho to bolí.. Okamžitě byl u mě asi jeden z rodičů a začal mně nadávat, že jsem mu zranil děcko, ať mu dám 2.000,- korun, jinak volá policii a televizi! Řekl jsem mu, že policii a televizi zavolám já, protože mám v autě kameru, co nahrává jízdu a že policii ukážu ten záznam. V tom okamžiku drapnul to děcko a celá skupinka zdrhla někam do ubytovny…
Prosím, přeposílej všem řidičům!

Libor Klenovec

——————————————————————————————————– 

Přeji příjemný a hezký den

Oldřich  V r c h a   

Domamyslická č. 128

796 04  P r o s t ě j o v   9 

Telefon:  588 188 605,  603 455 303                                       

E-mail:  old.vrcha@seznam.cz   

 

 

 

Poznámka redakce: 

Republikánská strana důrazně upozorňovala již před 20 lety, že přístup státu k tzv.“nepřizpůsobivým“ menšinám je naprosto vadný a povede nejen k nárůstu drzosti mnohých jedinců cikánského/rómského etnika (nehodící si škrkněte dle vaší libosti), ale i k pocitu frustrace a nespravedlnosti u původního majoritního obyvatelstva Čechů a Moravanů. Což povede k morálnímu rozvratu CELÉ společnosti v České republice.

Navíc, při obecně známé vysoké porodnosti výše uvedeného etnika (ale i mnohých jiných cizokrajných etnik, jež se u nás za posledních 25 let usazují) a katastrofálně nízké natalitě národa českého a moravského, je jen otázkou času, kdy celý vadný ekonomický model protěžování „nepřizpůsobivých“ etnických menšin a imigrantů povede k finančnímu krachu státu. Nebo k němu alespoň podstatnou mírou přispěje.

Cizokrajné menšiny nejdříve zvolna, posléze ale stále rychleji přečíslují původní obyvatelstvo, do systému však ale nic nedávají, nýbrž pouze BEROU. To nemůže žádný sociálně-ekonomický model společnosti dlouho vydržet. Celý experiment skončí výbuchem a společnost se utopí v násilí a chaosu. Příklady budoucích konfliktů dnes vidíme leckde v zahraničí, nevyhýbají se ani vyspělým zemím jako je Francie, Británie či Německo.

Celá agenda podpory imigrantů, multi-kulti, transgender, homosexuality, juvenilní justice, či podpory „nepřizpůsobivých“ etnik je dnes tlačena od EU, přes protektorátní vládu ČR, zákonodárce, justici, vedení silových složek státu, až po nejrůznější lidsko-právní organizace a agenty, sající finanční prostředky daňových poplatníků pro své záměry. Tím hlavním cílem je samozřejmě oslabení a posléze rozbití struktur původního obyvatelstva tradičních evropských národů a tedy jejich praktická likvidace. Národy i etnika mají zaniknout v tavícím kotlíku superstátu EU. Zůstane pouze beztvará, šedivá, homogenní směs – bez povědomí své minulosti a tím i bez vize budoucnosti.

Za vším stojí za ní tzv. „moderní“ evropská levice neomarxistů, v čele s frakcí Zelených a Sociálních demokratů, kterým poslušně sekundují i frakce jiné – lidovci a tzv. „pravice“ (na které ovšem prakticky nic pravicového není). Kdo stojí za/nad těmito silami, v příšeří za oponou, se lze pouze domýšlet z jednotlivých indícií. Jisté je jen to, že tyto síly se řídí heslem ORDO AB CHAO (řád v chaosu). Jsou to stejné síly, které dnes ovládají dnešní politické reprezentace jednotlivých států Evropy, centrální banky a nadnárodní korporace. Jejich agendou je totální zotročení každého jedince, jeho podřízení neviditelné moci nikým nevolených „vyvolených“. Nejdříve je však z jejich hlediska zapotřebí rozbít národní státy, jednotlivé homogenní národy a nakonec i tradiční rodiny. Zůstanou pouze bezbranní atomizovaní jedinci, jejichž počet bude posléze zásadním způsobem REDUKOVÁN. Čeští Cikáni/Romové jsou tedy pouhým nevědomým nástrojem v tomto ďábelském plánu, jedním z mnoha. Tak jako jiné menšiny v jiných zemích, které budou posléze po splnění svého úkolu nakonec rovněž eliminovány. Zůstane pouze jediné, silně etnocentrické etnikum/“národ“/, které má dle své prastaré věrouky vládnout všem. Ten však rozhodně nepřipustí, aby se podobné výše uvedené experimenty a indoktrinace prováděly i v jeho řadách.

ONI vědí, kde spočívá smrtelné nebezpečí. Řiďme se jejich příkladem…!

-wK-

 Dodatek:  Odpovědi z Kanceláře prezidenta republiky a Senátu PČR

odpověď Kanceláře prezidenta republiky

 

odpověď ze Senátu Parlamentu České republiky
 
 
 
Od té doby uběhnul 1 rok. Ani panu Jelínkovi není známo, zda proběhlo vyšetření celého incidentu a s jakým výsledkem.
Protěžování „nepřízpusobivých“ ovšem probíhá neustále dál…
 
-red-
 
 

Poslední varování, část 6.

(pokračování)

Od té doby se mnohé událo. Mlha se zvolna zvedá a události dostávají svou logiku. Zvláště ty z posledních let (psáno v roce 2004 – pozn. red.) jakoby přímo potvrzovaly závěry autorů výše uvedených spisů. Ať už se jednalo o sérii převratů v bývalém Východním bloku, rozbití silných národních států, následné sjednocování Evropy do Unie nebo válku proti poslednímu státu Evropy, existujícím na národním principu (Jugoslávii/Srbsku),  který se nechtěl podrobit Novému světovému řádu, dále poslední události na Blízkém východě (Izrael-Palestina), nový útok na Irák či hospodářské zhroucení některých zemí třetího světa (Argentina, Venezuela), vyvolané zvenčí tlakem mezinárodního kapitálu, vše nasvědčuje tomu, že úsilí globalistů (internacionalistů, mezinárodních bankéřů, zednářů, atd. – jedno jak je v tuto chvíli budeme nazývat) o světovládu vstupuje do rozhodující fáze. Budou-li totiž události pokračovat stejným směrem jako doposud, řízeny skrytě tajnými silami nadnárodního kapitálu, pak svět spěje neodvratně do systému neototalitní jednovlády.

   Vize to není nikterak růžová. Úzká skupina „vyvolených“  a neodvolatelných bude totiž nekontrolovatelně a dědičně vládnout široké mase bezprávného davu. Tato anonymní „elita“ bude rozhodovat o všem, co se života obyčejného jedince bude týkat a zároveň bude mít možnost absolutní kontroly nad ním. Klíčem k tomu bude nejenom zrušení plateb v hotovosti a zavedení povinných platebních karet, ale i masové užívání mobilních telefonů a šmírovaného internetu. Režim tak bude mít možnost zjistit vše o kterémkoliv jedinci nebo skupině. S kým a o čem kdy komunikuje, jeho zájmy, záliby, slabosti, styky, zvyky, atd. atd. Zároveň každý mobilní telefonista (chodící radiomaják) bude kdykoliv vysledovatelný. Věčný to sen všech tajných policií kteréhokoliv totalitního režimu. Toto vše se v určité míře děje již dnes a v budoucnosti se to stane pravidlem.

Neboť nic není tak lehce kontrolovatelné jako elektronická komunikace. Všimněte si v poslední době snahy systému, tlačit každého jedince k bezhotovostnímu platebnímu styku, elektronické komunikaci pomocí mobilních telefonů, eBankingu apod. Tyto úžasné vynálezy, které v běžném životě každému člověku ušetří tolik času a námahy, ho ale také v nebývalém rozsahu zotročují. A v historii lidstva přeci nebylo vynálezu, který by nebyl zneužit proti člověku samotnému, vždy, pokud to systém umožnil. Již jste možná zaznamenali možnost odposlechu telefonů, komunikace po internetu, apod. policií bez souhlasu soudu. Také se plánuje archivování veškeré elektronické komunikace po dobu několika let. Krycím cílem je „boj proti mezinárodnímu terorismu“ (v USA se toto děje již více let a proto, v souvislosti s některými tamními přijatými zákony, sílí názory i v odborném tisku, že USA se pomalu ale jistě přibližuje k ideji fašistického a policejního státu). V případě povinných platebních karet lze metodou „cukru a biče“ snadno ovládnout každého jedince a přimět ho ke spolupráci. Stačí např. zablokování jeho platební karty na několik dní nebo jen pouhá hrozba tímtéž.

   V další fázi budou dětem ihned po narození implantovány elektronické čipy, které budou nahrazovat nejrůznější osobní průkazy, cestovní pasy, zdravotní a očkovací karty apod. Do těchto čipů se budou zaznamenávat veškerá osobní data a pomocí speciálního skeneru příslušných orgánů (policie, armáda, lékaři atd.) budou kdykoliv k dispozici. Opět – žádné fantazie, ale realita, podle posledních zpráv se v USA někteří lidé (zatím pouze dobrovolně) již podrobili tomuto experimentu. Krycím důvodem je v tomto případě ochrana zdraví – urychlené zjištění zdravotních dat např. při havárii (lidé jsou nepořádní, zapomětliví a nenosí s sebou potřebné dokumenty).

   Zatím je toto víceméně jen teorie. Skutečnost bude, jako vždy, mnohem hrůznější.

  ZÁVĚR  (z roku 2004, pozn. red.)

 Vnímavému pozorovateli světa musí být zřejmé, že programové teze I. Sionistického kongresu v Basileji (1897) byly naplněny. Tzv. “Civilizovaný“ svět se nyní začíná podobat jednomu velkému obchodnímu domu, jehož majitelé, světové finanční židovstvo, nepřipustí samostatnou existenci jiných, národních domů. Tyto národní instituce jsou donucovány přejít pod všeobecnou nadstátní finanční a hospodářskou kontrolu, ať již dobrovolně (pohrůžkami a vydíráním), nebo násilím – válkou, případně kombinací obojího. Poslední příklad v Evropě je Jugoslávie 1999.

Křesťanský svět byl podroben do konce 20.století, nyní, začátkem 21.století je na řadě oblast muslimsko-arabská. Tato fáze útoku začala 11.září 2001, tajnými službami zinscenovaným leteckým útokem na Světové obchodní centrum a Pentagon. Co bylo skutečným cílem této akce, popisuje dobře kniha Thierry Meyssana, „Velký podvod“. Režim Spojených států amerických, coby vojenská úderná pěst a finanční základna globalistů (mezinárodních bankéřů)  z tohoto “útoku“ vyšel nesmírně posílený, a to nejenom ve válečné mašinérii (velikostí finančního rozpočtu na armádu a obranu), ale i  legislativně, přijatými protiteroristickými zákony (National Patriot Act), které přeměnily novověkou kolébku demokracie ve fašistický a policejní stát.

Následovaly události v Afghanistánu a dnes válka v Iráku. Podle prosakujících zpráv nebyl Irák globalizátory napaden ani tak pro své zásoby ropy, a už vůbec ne kvůli nějakým chemickým zbraním, které režim Saddáma Husajna údajně vlastnil, ale kvůli záměru Iráckého vůdce převést obchodování ropou z amerického dolaru na jinou měnu (euro). Tento záměr hodlaly následovat některé další arabské státy, což by nesmírně oslabilo americký dolar a podkopalo záměry mezinárodních bankéřů (viz. výše uvedené materiály z Phoenix Journal). Následoval by únik mozků z oblastí špičkových technologií a výzkumu, převážně do Číny, což by vedlo k dalšímu pádu USA. Finanční základna a ozbrojená pěst světového finančního židovstva by přestala plnit svou roli, což by přímo ohrozilo existenci židovského státu na historickém území Palestiny. Celý proces vedoucí ke světové jednovládě by tak byl ohrožen, nebo alespoň zbržděn. To je však z hlediska globalizátorů nepřípustné, neboť Čína, která je konečným cílem světovládců, hospodářsky roste tempem, které jí přibližně po roce 2015 zajistí nedotknutelnost. Navíc cesta do Číny vede přes asijskou část území Ruska, které se začíná probouzet a uvědomovat si, že bylo v roce 1989 podvedeno. (Viz. obsáhlejší článek Sergeje Krasilnikova „Pohled z druhé strany“, publikovaný na pokračování v loňském roce.)

 Co s tím vším můžeme jako svobodomyslní vlastenci učinit? To je námět do široké diskuze, kterou bych chtěl tímto otevřít. Jedno je však jisté. Smířit se s tím jako vlastenci nemůžeme, protože v opačném případě bychom tím potvrdili nárok “vyvoleného“ národa na celý svět a naši roli tzv. Gojů (čti nelidí-zvířat) v něm. A jaká by to byla role, jsem již nastínil výše, ostatně již dnes nám to naši vládcové dávají pocítit, a to je jen začátek.

Ne nadarmo byly strany Sociálních demokracií ve všech státech svého působení vždy „pátou kolonou“ mezinárodního bankéřského židovstva, ne nadarmo byl žid Karl Mordechai Marx hlavní ideolog bolševismu. Zdánlivě protikladné, ve skutečnosti sloužící vždy jen jednomu cíli. Budoucí světovládě „vyvolených“. A v ní nebude pro jednotlivé svobodné národy místo. To by si měli všichni příznivci vstupu do Evropské Unie, voliči stran nadšeně propagující „integraci“ i jiní podobně smýšlející uvědomit.

Roman Sláma, okresní předseda MO SPR-RSČ Olomouc, duben 2004

——————————————————————————————————-

Tolik z úvahy „Kdo vlastně ovládá svět“, publikované před 10 lety v týdeníku REPUBLIKA.

Pro ty, kteří ještě stále nemají jasno, doporučujeme přednášku z cyklu „Svět za oponou“ od pana Petera Staňka (ve slovenčině):  http://www.youtube.com/watch?v=OveC1PIBcwA 

(dokončení příště)

 

Poslední varování, část 5.

(pokračování)

CO SE STANE PŘÍŠTĚ?

 Co se stane po tomto období platební neschopnosti a výprodeje, je to, že jmění bude muset být zlikvidováno. Nyní musí být zlikvidováni Arabové. Ti kupují například zemědělskou půdu po celé Americe. Rovněž kupují akcie velkých korporací, stejně jako velké množství obligací a nemovitý majetek. Kontrolují také velkou část akcií newyorkské burzy. Mějte na paměti, že Japonci vlastní také velkou část. Podívejme se na ráno, následující po oznámení bankrotu. Arabové vrhnou své akcie na newyorkskou burzu a co se stane s trhem? Mluvím o miliardách a miliardách dolarů a náhle má být všechno prodáno! Co se stane se zemědělskou půdou, jejíž cena je již dnes dost nízká? V roce 1987 nejlepší zemědělská půda, jejíž hodnota byla 3.000 dolaru za akr, stála pouhých 700 dolarů za akr z důvodu deflace a neschopnosti splatit dluhy za pozemky. Nyní musíte počítat se suchem a dalšími zlými sny. Mimochodem, deflace byla přivozena vaším Federálním rezervním systémem. Arabové nechtějí tuto zemědělskou půdu, oni mají dost svých problémů. Co se stane s cenou zemědělské půdy? Ta půjde úplně na dno! A až se tak stane s cenami, co to bude znamenat? Stane se, že půda nebude mít hodnotu pro ručení. Když nebude schopen poskytnout záruku, jak si bude farmář moci půjčit peníze na úrodu příštího roku? Co se potom stane s úrodou? Kdo nakrmí lidi? Co se stane v potravinářských obchodech? Výsledkem bude samozřejmě hlad a nedostatečné zásobování. Je to smutné, ale je to dobře zosnovaný plán, který spěje ke svému završení. To povede k tomu, že se vám situace vymkne z kontroly a jak ji obnovíte? Dále se podívejme na naši situaci akcií na burze. Co se stane, až toto obrovské množství akcií Arabové vrhnou na burzu? Chaos. Co bude výsledkem katastrofického chaosu? BYLO ZÁMĚRNĚ PŘIPRAVOVÁNO, ABY DOŠLO KE KRACHU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ, UVEDENÍ SOUKROMÝCH SPOLEČNOSTÍ, SOUKROMÝCH OBCHODNÍKŮ, REALIT A SKUTEČNĚ NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI DO STAVU TOTÁLNÍHO ZHROUCENÍ,  KAŽDÝ SE BUDE CHTÍT ZACHRÁNIT!

V čase totálního zmatku a neschopnosti, aby cokoliv fungovalo, tito dobrotiví bankéři přijdou s „návrhem na záchranu světa“. Budou připraveni zrušit hotové peníze, protože dojde ke kolapsu měny. Za druhé, musí zastavit distribuci drog. Potom musí zamezit daňovým podvodům. Jak mohou být ctihodní američtí občané proti takovým vznešeným snahám? Oni (bankéři) založili a řídili všechny tyto programy a nyní se budou zasazovat o jejich zastavení. Co udělá průměrný Američan, až ve vaší televizi budou říkat, „Podívejte se na ty špinavé Araby, co vám provedli?“ Co uděláte? Budete věřit všemu, co vám řeknou!  Půjdete v čele průvodu a budete křičet, „Za to můžou ti Arabové! Oni chtějí řídit svět!“ Brzy na to budete volat, „Ti Japonci chtějí řídit celý svět!“ a potom „Číňané chtějí řídit celý svět!“ Přidáte se k volání, „Podívejte se, oni skoupili většinu Ameriky! Podívejte, co jsme jim dali peněz a vidíte, co udělali. Zbořili naši burzu,“ atd., atd. … Aha, ale zde přicházejí naši dobrotiví bankéři a ti vám řeknou, „Budete mít novou měnu a další věcí, kterou uděláme bude, že tuto měnu použijeme na zamezení rozšiřování drog. Víte, že tyto drogy pocházejí ze Střední Ameriky a dalších zemí. Potom také zavedeme platební karty, abychom lidem zamezili v daňových podvodech, protože když to neuděláme, pane Veřejnost, nikdy se nepostavíme zpátky na nohy. Když tedy, přátelé, necháte všechno na nás, dobročinných bankéřích, my se o všechno postaráme a napravíme všechen ten zmatek.“  A vy skočíte na tuto návnadu a budete souhlasit se svým uvězněním jako nemluvně na cukrkandl. Nejenom s tím budete souhlasit; vy to budete vyžadovat! Přitom přeslechnete ono velké POKUD. „MY TO VŠECHNO PRO VÁS UDĚLÁME – POKUD BUDETE SOUHLASIT SE ZAVEDENÍM INDIVIDUÁLNÍCH PLATEBNÍCH KARET; SPADNETE JEDNODUŠE DO STARÉHO SYSTÉMU IDENTIFIKAČNÍCH KARET.

 NOVÁ MĚNA

 Toto byl scénář o Středním Východu. Kde jste nyní vy a kde myslíte, že budete, až dostanete tuto novou měnu? V té době bude starý „dolar“ devalvovat k nule. Je to již naplánováno a má to i své jméno – Phoenix. Krátce předtím bude zrealizován plán na zavedení mezinárodních kreditních karet s identifikačními čísly. Mluvme o tom jako o vládní identifikační kartě, na níž bude vaše číslo sociálního pojištění, která bude  (a nyní dobře poslouchejte, protože je to důležité) napojena na satelitní systém, známý pod názvem „Hvězdné války“. Zní vám to povědomě? Tento program Hvězdných válek je minimálně z 60% budovám pro tento účel a jen ze 40% pro proklamovaný obranný systém. Toto hlavní vesmírné spojení bude okamžitě zajišťovat přenos bankovních informací po celém světě. Budou to platební karty s číslem, které bude vyžadováno, když budete provádět jakékoli obchodní transakce. Kromě toho to bude uskutečněno takovým chytrým způsobem, že vy „křesťané“, kteří říkáte, že se tohoto systému nikdy nezúčastníte, nebudete ani tušit, že vás to již zasáhlo a připojíte se k tomuto programu, aniž si to uvědomíte. Jak jinak budete moci přežít? Vy všichni, ač mi to zřejmě nevěříte, se podílíte na realizaci velice chytrého plánu, který je již před završením. Doufám, že mi alespoň věříte, že satelitní program Hvězdných válek je již vybudován. Satelity jsou na svých místech. Všechny tyto technologické zázraky, zvané „oči na obloze“, a špionážní satelity „pro vaši bezpečnost“ jsou zde připraveny pro účely přenosu informací o všech bankovních transakcích, jak jsem již řekl. Internacionalisté plánují pro každou lidskou bytost na planetě zřídit platební kartu, pomocí níž bude možné provádět okamžité převody peněz z jedné karty na druhou třeba přes celou zeměkouli. Budete součástí systému, ať už o tom víte, nebo ne. Vy, kteří jste dost staří na to, abyste mohli číst tyto řádky – a všechny děti – jste již začleněni do tohoto systému. Všechny informace budou vloženy do centrálního počítače a z tohoto místa bude svět pod okamžitou finanční kontrolou. A tak jste, drazí Američané, svými tvrdě vydělanými penězi financovali program na zavedení bankéřského systému mezinárodních kreditních karet a systému očíslování každého jednotlivce, který bude zaveden bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte, nebo ne.

JIŽ JE TO PŘIPRAVENO, JIŽ TO STOJÍ NA SVÉM MÍSTĚ!  NEŘÍKEJTE, ŽE SE TOHO NEZŮČASTNÍTE – VY SE TOHO JIŽ ÚČASTNÍTE !!

Díváte se, co všechno se kolem vás děje, ale nevidíte. Proti tomuto systému, díky jeho ohromnému rozsahu, nic významného nesvedete. Musíte co nejlépe využít všechen zbývající čas, aby jste mohli pokračovat v práci v novém systému. Je nutné to provést rychle, dříve než dojde k úplnému zhroucení peněžního systému. Můžete pracovat v době krize, pokud budete mít peníze – kolaps měny vás ochromí ve všech praktických záležitostech, dokud nebudou obnoveny základní funkce peněžního systému. Země jako Čína, Japonsko – zkrátka všechny země s nekonvertibilní měnou se zoufale snaží ji vyměnit za dolary. Čekají vás velmi zlé časy, jestliže nebudou na tyto dny vypracovány plány. Pohovořím teď trochu o „časování“. Vím, že to, co jsem řekl, je pravda. Nejvyššími zdroji ve Švýcarsku bylo potvrzeno, že do října minulého roku dvanáct zadlužených států souhlasilo s návrhem na prominutí těchto dluhů výměnou za trvalé vydání přírodních zdrojů. Stačí, aby přibyl jeden nebo dva další, aby byli Arabové přinuceni vyhlásit bankrot. V současné době všichni vrcholní vůdci arabského světa znají tento příběh a jsou jím vyděšeni k smrti. Nevědí, co s tím mají dělat; nemohou s tím dělat vůbec nic. Nevědí, jak to sdělit vlastnímu lidu. Také nikdo neví, jak to všechno oznámit americkému lidu. Někteří se o to pokusili, ale narazili na hluché uši.

 SHRNUTÍ

 Rád bych nyní tento scénář shrnul. Protože bankovní poměr – dluh ku jmění – o velikosti 20 ku 1 (dnes i mnohem více, pozn.red.), funguje také obráceně (je to podobné jako na páce), stačí aby pouze asi 5% národů třetího světa vyhlásilo bankrot, a když to udělají a přijmou plán mezinárodních bankéřů, potom bankéři mohou vyhlásit bankrot bankovní holdingové společnosti. Z důvodů reverzní páky dluhu stačí, aby pouhých 5% zemí třetího světa vyhlásilo bankrot, a všechno vlastnictví spadne do rukou mezinárodních bankéřů. Co to udělá s vaší zemí? A co se světem? Jakou kontrolu budete mít, až zavedou platební karty? Bude to automatické číslo, které bude přiděleno a které bude požadováno, protože země bude zdevastovaná. Výsledkem bude, že mezinárodní bankéři, kteří tvořili všechny tyto tajné a spletité výbory, o nichž jsem předtím hovořil, budou nyní vlastnit většinu Spojených států a většinu dalších zemí (třebaže se zhroutí do nepořádku), budou kontrolovat arabský svět a tudíž přivedou všechny lidi na světě pod svoji kontrolu. Před dvěma lety váš senátor George Hansen řekl, že máte jenom jeden rok na to, abyste to dostali pod svou kontrolu, rozšířit o tomto informace a něco s tím udělat. Uplynuly dva roky a půl. Kolik jste toho o tom již slyšeli? Pochybuji, že hodně. Toto je způsob, jak tito lidé dělají otroky ze svých bližních. Končím tuto část, která – obávám se – byla dost dlouhá. Prosím, uvažujte o ní tak dlouho, dokud ji úplně nepochopíte, protože je to velmi důležité. Záznam této přednášky předávejte dalším lidem.

——————-

Poznámka: Pokud vám to zní poněkud exoticky, potom vezměte v úvahu skutečnost, že od poloviny roku 1989, kdy byla tato nahrávka pořízena, jsme slyšeli o roli, jakou hrál George Bush v tzv. Říjnovém překvapení, které se týkalo amerických rukojmí držených v Íránu… také o odhalení pozadí „krize“ úspor a úvěrů… dále fakt, že v červenci 1991 Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které ještě více oklešťuje Listinu práv a svobod…

 

Pro další bádání bych vám doporučil následující: „A Nation Betrayed“ od Bo Gritze… „Illuminatus Trilogy“ od Neala Wilguse a Roberta Antona Wilsona… „Illuminatus Outline“ od Roberta Antona Wilsona… textové soubory o atentátu na JFK „Echoes of Conspiracy“… textové soubory GEMSTONE a OPAL… „The Delicate Balance“ od Johna Zajace… „The Club of Rome, The Enemy of Mankind“ od Johna Colemana… kterékoli publikace o Bilderbergerech, Trilaterální komisi a Radě pro zahraniční vztahy (CFR)… přehled slyšení Írán – Contra, která se týkala tvrzení Olivera Northa o paralelní vládě… přehled dochovaných dat, pokud se týče otázky: „Kdo vyzbrojil Saddáma Huseina?“… článek „At CitiCorp, a glimpce of the Future“ otištěný v U.S. News and World Report, str. 54 (9.července 1984)… článek „Big Brother’s Tools Are Ready, But…“ otištěný v U.S. News and World Report, str. 88 (2. ledna 1984)… „666 Is Here“, (Today in Bible Prophecy, Inc., Huntington Beach, Calif).

 

„Phoenix Journals“ jsou dostupné na adrese:

American West Publishers, Inc., P.O. Box 986 Techachapi, Calif 93581, tel.: 1-800-729-4131

————————————————————————————————————-

Tolik tedy z více než patnáct let staré přednášky, zveřejněné v časopise Phoenix Journals. (v roce 1988 – pozn. red.)

aktuální čtení k tématu dnes:

Proč Merkelová kvůli zachraňování eura plakala 

Likviduje někdo nepohodlné západní bankéře? Co věděli, že museli zemřít?

A jedno krátké video…

(pokračování příště)

 

 

Poslední varování, část 4.

(pokračování)

A nyní bych vás rád seznámil s něčím (zdánlivě) jiným. Jde o zkrácený překlad přepisu jedné přednášky, zveřejněné v americkém časopise Phoenix Journal v roce 1991, zhruba tedy v době zveřejnění výše zmiňované Analýzy 17-11/89. Obě díla s sebou vůbec nesouvisí, v obsahu však najdete mnohé styčné body. Vynechal jsem jen některé, dle mého názoru podružné části, které s probíraným problémem přímo nesouvisí. Cituji z časopisu Phoenix Journal:

Pro ověření některých aspektů této informace vám doporučuji následující úryvky z Editorial Research Report (publikace o vašem Kongresu) dostupná ve vaší veřejné knihovně. OPEC: 10 let po arabském ropném bojkotu, 23. září 1983. World Debt Crisis, 21. ledna 1983; a následující z kongresových záznamů. 5. prosince 1979, str. 34793-4: zpráva o propojení mezi Rockefellerem, Carterem, Kissingerem, Chase Manhattan Bank a jak byly šáhovy peníze odstraněny z Íránu. 20. prosince 1979, str. 37630-2, 37640-2: Zpráva o cestě senátora George Hansena do Íránu vyjednávat s Íránci o propuštění rukojmí.

 Toto je redigovaný přepis přednášky nahrané 23. dubna 1988. Tato informace je platná a dnes je snadnější to rozpoznat.

 Nazveme skupinu, která vypracovala a úspěšně realizuje plány na ovládnutí vašeho národa, Internacionalisty. Když hovořím o Internacionalistech, mám na mysli velmi elitní skupinu dvanácti až třinácti „rodin“. Tyto „rodiny“ ovládají veškeré finance vašeho světa. Zdá se vám to nemožné? Ne, nejenže to není nemožné, ale dokážete si to velice snadno představit, až vám to vysvětlím. Postupně vám sdělím jména a místa, kde se o tom můžete sami přesvědčit. Nechci žádného člověka vystavit jakémukoli riziku, proto budu vždy odkazovat na informace, které jsou veřejně dostupné. Také musím vysvětlit několik termínů, které zde použiji. Promiňte mi proto malé odbočení, abych vám mohl vysvětlit např. pojem „frakční bankovnictví“.

Nejdřív musíte plně pochopit, že zde skutečně existuje malá elitní skupina s dobře založenými a fungujícími plány, která řídí světové finanční trhy a nakonec bude řídit všechny lidi na světě. Nemyslete si, že mluvím o někom jiném, mluvím především o Spojených státech amerických a potom teprve o zbytku světa. Když skládám dohromady části tohoto hlavolamu, musím se opět zmínit o takových skupinách, jako je Trilaterální komise, Rada pro zahraniční vztahy a Bilderbergers. Odpusťte mi, pokud se budu opakovat. Mohu být nucen se opakovat, abych ukázal věci ze správné perspektivy. Musíte vědět, že zde jsou jisté rodiny (doslova), které kontrolují tvrdou měnu. Země, kde tyto rodiny žijí, se nazývají země s tvrdou měnou. Těchto třináct rodin má kontrolu nad politikou a dělají rozhodnutí centrálních bank těchto zemí. Tyto rodiny jsou vlastníky většiny akcií regionálních bank Federálního rezervního systému. Slovo „federální“ může neinformovaným lidem vnutit představu, že se jedná o součást Federální vlády. To není pravda, Federální rezervní systém NENÍ součástí vaší federální vlády. Právě tak, jak tyto rodiny kontrolují regionální banky Federálního rezervního systému, kontrolují i měnu, jejíž hodnota by neměla kolísat. Na tomto místě poznamenejme, že americký dolar je standard, podle něhož jsou poměřovány všechny ostatní měny. Změnou kurzu dolaru by tudíž byly poznamenány všechny ostatní země s převoditelnou měnou. Tyto rodiny kontrolují nejen měnu, ale pochopitelně rovněž kontrolují banky. Tak je tomu u všech významných národů světa. Pro snadnější porozumění berme v tomto bodě v úvahu pouze průmyslově vyspělé státy. Také budu muset vysvětlit pojem „frakční bankovnictví“, protože bez pochopení úvěrového systému si nemůžete udělat správný obrázek. Všechny banky, které jsou pod kontrolou těchto rodin, praktikují frakční bankovnictví – a ty ostatní také. Nyní si vysvětlíme tento systém na osobní úrovni.

 FRAKČNÍ BANKOVNICTVÍ

 Vlastně se tomu říká frakční rezervní bankovnictví. Věřitelé mohou půjčovat maximálně 20 ku jedné. Toto je úplně legální a praktikují to všechny bankovní instituce v Americe a kdekoli ve světě. Příklad: Pan A jde ke svému spřátelenému bankéři panu B a uloží si v jeho bance 1000 dolarů. Banka pana B peníze ukládá a zároveň je půjčuje a tak pan B vezme těchto tisíc dolarů a uloží si je na svůj účet. Podle zákona je dovoleno 95% z těchto peněz půjčit dalším klientům a pouze 5% musí v bance zůstat jako rezerva. To znamená, že v tomto případě pan B může z těchto peněz půjčit další osobě 950 dolarů. A tak pan B půjčí panu C 950 dolarů, dejme tomu, na nějaké opravy. Tento pán vezme půjčených 950 dolarů a zajde do místního obchodu s železářským zbožím a nakoupí materiál, nářadí, hřebíky atd. Majitel železářství má bankovní účet, a tak jde a uloží těchto 950 dolarů do banky D. Banka D musí z těchto peněz 5% nechat jako rezervu a zbylých 95% může půjčit, což v tomto případě činí 902,5 dolarů. Banka D tyto peníze půjčí panu X, který tyto peníze vrátí zpátky do ekonomiky, předpokládejme, přes potravinářské a jiné obchody. Utracené peníze máme nyní zpět v bance Z. Banka Z si musí ponechat 5%. To znamená, že banka Z může půjčit 857,37 dolarů. Tyto peníze jsou opět půjčeny a opět vráceny do ekonomiky. To pokračuje stále, až k nule. S vaším vkladem 1000 dolarů mohou tito bankéři, kteří používají frakční bankovnictví, půjčit 20.229,60 dolarů. Tak se to dělá ve všech bankách v Americe a kdekoli na světě. Ve výše uvedeném příkladu jsme neuvažovali úrok na půjčované peníze, pouze základní částku. Nyní si musíte uvědomit, že když zavedeme úrok, výsledkem musí být zvětšení množství peněz v ekonomice, které jsou do oběhu dodány skrze Federální rezervní systém. Bankéři jednoduše vytisknou další peníze a tisknou je stále rychleji, aby je napumpovali do ekonomiky a tím se posílilo frakční rezervní bankovnictví. Dovolte, abych vám připomněl, že všechnu tzv.tvrdou měnu na světě kontroluje třináct rodin a že mohou praktikovat toto frakční bankovnictví – bude důležité si tuto skutečnost během dalšího výkladu uvědomit.

 ROPNÉ KRIZE

 Budeme hovořit o něčem, čemu říkáte „Systém 2000“, což je Globální věřitelský unilaterální plán. Tento plán se začal realizovat zhruba na začátku 70. let. V té době úředníci z Pentagonu a několik dalších činovníků navštívilo Nigérii. Šli za předsedou vlády a zaplatili mu padesát milionů dolarů, aby více než dvojnásobně zvýšil cenu své ropy. Nigerijská nafta (ropa) je lehká, vysoké kvality a natolik čistá, že se může pálit v automobilových motorech téměř bez destilace. Tento typ ropy určuje cenu ropy na celém světě. Tyto peníze byly položeny na stůl bez požadavku na jejich vrácení, pokud nigerijská vláda zvýší více než dvojnásobně cenu jejich ropy. Budeme jí říkat lehká nafta. Existují jen dvě oblasti na světě, kde se vyskytuje takováto lehká nafta. Ta je samozřejmě nejhodnotnější na světě, tudíž je standardem vůči němuž se poměřuje všechna ostatní nafta. Takže kdo řídí ceny lehké nafty na světových trzích, řídí ceny veškeré nafty na světě. Nyní zapojme do tohoto scénáře Araby. Tím se na scéně objeví také Trilaterální komise – která zahrnuje, mimo jiné pana Bushe. Nyní přišel čas vyvinout tlak a přesvědčit OPEC. Většina z vás Američanů neví, že Spojené státy americké JSOU ČLENEM OPEC. To se ve sdělovacích prostředcích příliš nezdůrazňuje. V té době byla s producenty ropy ze Středního Východu uzavřena dohoda na omezení produkce ropy; všichni kupující byli připraveni zaplatit za naftu mnohem vyšší ceny za předpokladu, že všechny národy Středního Východu budou podporovat Spojené státy americké tím, že SVÉ VÝNOSY Z PRODEJE ROPY BUDOU INVESTOVAT DO VELKÝCH BANK V AMERICE.

Abyste si vytvořili jasnější obrázek, musíte pamatovat na to, že Arabové, kteří jsou dnes bohatí šejkové, putovali na hřbetech velbloudu po poušti. Byli to nomádi, kteří jistě nebyli zběhlí v obchodních záležitostech. O řadu let dříve, když mezinárodní bankéři zjistili, že v jejich zemích je nafta, nemeškali a přesvědčili Araby, aby jim ji dovolili těžit. Potom financovali průzkumné vrty a všechna zařízení pro vybudování ropných polí. Poté, co bankéři nechali vybudovat ropná pole, přinutili Araby zaplatit lichvářské úroky za vybudování zásobovacích systémů – včetně rafinérií. Tyto dluhy s vysokými úroky byly brzy splaceny, protože se Arabové rychle stali velmi bohatými. (Tehdy jste platili u benzinových pump pouhých 30 centu za galon).

   Nyní pokračujme: jdete do Nigérie a zaplatíte jim dvojnásobnou cenu za lehkou naftu. Nevědomí Arabové, kteří se přes noc stali boháči, nevěděli o obchodu vůbec nic, tím méně o mezinárodních financích; vy je svoláte a řeknete, „Zvedneme cenu ropy na takovou úroveň, na jakou budete chtít, pokud stanovenou část vašeho zisku uložíte na třicet let do jistých hlavních amerických bank. Nyní již možná chápete příčinu problému, který vám nastal na začátku 70. let. Pamatujete si, že tehdy ceny ropy a benzínu raketovou rychlostí vzrostly? Bylo to proto, že mezinárodní bankéři, kteří drží ve svých rukou všechny peníze světa, věděli, že zvýšené výnosy za ropu, jež poplynou Arabům, půjdou okamžitě zpět do jejich bank, kde budou po dobu 30 let uloženy. Obraťme nyní svoji pozornost k těmto vkladům s třicetiletou lhůtou a prozkoumejme plány bankéřů. Na konci 70. a začátku 80. let šejk Ymani a jeho parta neměli ani ponětí, že existuje spojení s těmito bankami, nebo že to byli ti samí lidé, kteří vlastnili akcie hlavních ropných společností. Vidíte, co se zde utkalo? Konec konců, jak mohli nomádi jezdící na velbloudech vědět, že je mezinárodní bankéři chytili na udici? Jak mohli vědět, že se prostřednictvím těchto ropných společností stalo to, že se tyto peníze vrátily zpátky do bankovního systému? Nevěděli to a ani to vědět nemohli!

 ŘÍDICÍ TRUST

 Nyní se vrátíme o mnoho let zpátky; v 80. letech 19. století Rockefellerové založili něco, co nazvali Joint Stock Trust. Zde dodám, že to bylo krátce předtím, než americká vláda prohlásila tento trust za nelegální. ALE VIDÍTE, ŽE TITO LIDÉ MOHOU FUNGOVAT NEUSTÁLE POD NĚČÍM, ČEMU ŘÍKÁTE „DĚDEČEK CLAUSE“. TOTO JE ROZHODUJÍCÍ ŘÍDICÍ FAKTOR AMERICKÝCH BANK A PŘEDSTAVENSTVA FEDERÁLNÍ REZERVY. Tento „trust“ kontroluje Rockefellerovu nadaci a také Federální rezervní banku, pomocí níž jsou Internacionalisté schopni kontrolovat měnu USA. Nebylo by rozumné, aby tyto Newyorkské banky ukázaly všechny své účetní záznamy za celou dobu své existence? Přesto tyto pokusy zde i po celých Spojených státech selhaly. TO ZNAMENÁ, ŽE SEBOU NECHÁTE MANIPULOVAT STEJNĚ SLEPĚ, JAKO ARABOVÉ.

Vraťme se nyní zpět a pohovořme o dohodě, kterou vaši mocní uzavřeli se Saudskou Arábií a dalšími státy Středního Východu. Po nich se chtělo, aby uložili své peníze do hlavních bank; uvědomte si, že nevěděli, že tyto banky byly schopny půjčovat peníze v poměru dvacet ku jedné (20 ku 1 platilo v minulosti, nyní je tento poměr ještě větší). Vše, co dostávali, byly úroky z peněz, které si u nich uložili. Ještě horší je pro ně to, že v některých z těchto zemí je z náboženských důvodů nepřijatelné přijímat úroky, takže čekají, až své peníze za 30 let vymění za depozitní certifikáty. Jinými slovy, nevěděli, že lze provádět takovéto frakční bankovnictví, pomocí něhož světoví bankéři mohli získat kontrolu nad penězi arabského světa. Pomocí peněz získaných od Arabů, manipulacemi s cenami ropy a zvýšením ceny benzínu, řekněme, z 30 centů za galon na 1,25 dolarů za galon, vydělali spousty peněz. Nyní myslím, že můžete snadno vidět, že s těmito penězi vrácenými do mezinárodních bank v poměru 20 ku 1, vydělali obrovské jmění. Uvědomte si, přátelé, že tyto peníze pocházejí od vás. Jelikož bankéři uzamkli peníze na depozitní účty, mohli je půjčovat národům třetího světa. 

NÁRODY TŘETÍHO SVĚTA

 Vraťme se o patnáct nebo dvacet let zpět do doby, kdy mezinárodní bankéři začali půjčovat peníze zemím třetího světa. VELMI ZBLÍZKA SE PODÍVEJTE NA ZEMĚ, KTERÉ DNES BANKROTUJÍ.

BYLO TO PROVEDENO ZCELA ZÁMĚRNĚ, ABY TYTO ZEMĚ ZKRACHOVALY.

Měli byste se podívat do historie a obrátit svoji pozornost na dobu, kdy tyto země získávaly nezávislost a zřizovaly nezávislé vlády. Bylo to v dobách, kdy jim mezinárodní bankéři půjčovali obrovské sumy peněz, které ve skutečnosti pocházely z velké části od Arabů. Tito bankéři nejen že chtěli, ale také se postarali o to, aby tyto země půjčené peníze promrhaly a zneužily. Bylo to zcela úmyslné, tyto peníze byly prohospodařeny a jednoduše promrhány díky chamtivosti vůdců těchto zemí. Musíte vědět, že vůdci těchto zemí nikdy ničemu a nikomu nevládli. O vládě nevěděli vůbec nic. Jejich země byly koloniemi pod vládou jiných, silnějších zemí. Mezinárodní bankéři věděli, že tito vůdci mají sklon k mrhání penězi. Bylo známo, že se neměli kde naučit, jak s nimi hospodařit.

 POTRESTANÝ TEXAS

 Na tomto místě na chvíli odbočím a povím vám příběh vašeho státu – Texasu. Vraťme se o několik let zpátky a osvěžme si trochu paměť. Pamatujete si na muže, který se jmenoval John Connelly, který byl guvernérem Texasu? Vybavuje se vám v paměti, že byl zraněn během atentátu na Johna Kennedyho? Dobře, pan Connelly byl také podsekretářem pokladníka – měl spoustu funkcí a titulů. On a jeho společníci dělali velmi vzrušující věc – plánovali zavést ve státě Texasu novou měnu. Víte, Texas je součástí Unie pouze díky obnovitelné „smlouvě“. Tato smlouva je automaticky obnovována každý rok, ale nemusí být nutně obnovena. To znamená,  že Spojené státy mají s Texasem dohodu, na jejímž základě je stát Texas součástí USA. O členství se zde nehlasovalo jako v ostatních státech. Texas byl jeden čas nesmírně bohatý a bylo v něm velmi mnoho zámožných jednotlivců. Bohatí jednotlivci, jako například bratři Huntové, zbohatli přes noc na naftě. To bylo v době, kdy nafta začínala být velmi populární. Pokusím se vám nyní vysvětlit, proč to pro tuto „opozici“ bylo tak důležité a proč panu Connellymu usilovali o život, stejně jako J.F.Kennedymu. Proč jsou tito lidé dnes zlomeni a proč má stát Texas těžké finanční potíže? Je to proto, že se Internacionalisté dozvěděli o tom, co se bratři Huntové a pan Connelly chystají provést. Texas, stát začleněný do unie na základě dohody, z ní mohl kdykoli legálně vystoupit. Bratři Huntové a pan Connelly věděli, že z Texasu by se mohla stát nezávislá země s vlastní měnou (podloženou ropným bohatstvím – pozn. red.). Bylo to proto, že stát by mohl být solventní a ne pod diktátem Federálního rezervního systému. Nebo, jednoduše řečeno, pod kontrolou mezinárodních bankéřů. V té době bratři Huntové vyhnali cenu stříbra velmi vysoko z důvodu, aby mohli financovat proces, jímž by mohli přemoci internacionalisty, ale v tomto bodě byli bratři Huntové rozdrceni. John Connelly byl téměř zabit a Texas, jenž mohl být jediným státem unie, který mohl uniknout z této pasti, byl potrestán značnými problémy. Některé části Dallasu a Fort Worth, Houston a další kdysi bohatá města se dnes podobají „městům duchů“ na vašem Starém Západě. Ti, kteří zbohatli na ropném průmyslu, byli krutě potrestáni. Huntové a Connelly zbankrotovali. Internacionalisté se tak popudili kvůli tomu, co Texasané provedli, že zlomili páteř jejich ropnému průmyslu a zničili všechny důležité producenty ropy v Texasu. Byl to dobře zkonstruovaný plán a dokonale provedený. Když se někdo pokusí křížit plány internacionalistů, sami vidíte, jaké mohou být výsledky. Bratři Huntové pracovali na výše zmíněném plánu společně s íránským šáhem. Bezprostředně potom byl jeden bankéř z Texasu zavražděn, íránský šáh byl sesazen a bratři Huntové byli dohnáni k bankrotu. Existuje mnoho způsobů, jak se mezinárodní bankéři mohou pomstít tomu, kdo se pokusí mařit jejich celkový plán; pomocí vraždy, nebo můžete být umístěn do psychiatrické léčebny a do konce života budete pod zámkem, nebo budete nařčen z nějakého zločinu a skončíte ve vězení. Přesně to se stalo plukovníku Wendelle Stevensovi. Kromě toho byl zaranžován plán na jeho vraždu v době, kdy byl ve vězení. Pachatel, který byl oblečen jako kněz, byl chycen při činu, odveden na FBI a už o něm nikdo nikdy neslyšel. (Lze se domnívat, že prezident J.F.K. cestoval na podzim 1963 do Dallasu proto, aby zde dojednal se zástupci státu Texas zachování celistvosti USA – tedy nevystoupení Texasu z federace USA. Jeho argumentem byl zřejmě jeho vlastní plán jak zlomit moc FEDu, výkonné nařízení 11110 ze 4.6.1963, jenž mělo začít platit od 1.1.1964. Na své cestě byl zavražděn a jeho nástupce L. Johnson neprodleně toto nařízení zrušil. Žádný další prezident USA se potom již neodvážil FEDu postavit – pozn.red.).  

ŠÁHOVA SMRT

 Možná si vzpomenete, že íránský šáh byl dokonale zdravý, když byl sesazen a opustil Írán. Pouze se tvrdilo, že je nemocný, když přijel do Spojených státu. Řekli vám, že byl držen v „ochranné“ péči na jedné vojenské základně. Dále vám řekli, že zde byl léčen ze své choroby – kterou při svém příjezdu ještě neměl. Stejně zemřel! Jeho smrt byla plánovaná – byl zavražděn. V posledních měsících je mezinárodní pozdvižení kvůli používání chemických a biologických zbraní Irákem a Íránem. Některé z virů nemohou být vystopovány – ani se o to ve výše uvedených případech nikdo nepokoušel. Kdo se bude zajímat o člověka, který onemocní, je léčen a pak neočekávaně zemře? Ve Spojených státech určitě nikdo. Tento člověk byl v USA velmi nepohodlný. Smrt může být způsobena mnoha nezjistitelnými způsoby; jedním z nich je prostřednictvím mikrobodů a různých vibračních frekvencí, stejně jako pomocí virů. 

PŘÍBĚH RUKOJMÍ

 Tyto malé příběhy si můžete ověřit u senátora Johna Hansena z vašeho zákonodárného sboru. Nyní budu mluvit o Íránu a vašich lidech, kteří byli vzati jako rukojmí. Pochybuji, že mnoho z vás zná o tomto případu pravdu. Senátor Hansen byl ve Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu, D.C. Věděl, co se stalo v Íránu a požádal o svolení jet do Íránu a věc vyšetřit. Kongres odmítl. Pan Hansen si tedy koupil letenku a do Íránu odletěl soukromě. Když senátor Hansen dorazil na místo, vůdce Chomejní mu nabídl audienci a řekl, „My nechceme vaše rukojmí o nic víc než chcete vy, aby tady byla.“ „Vlastně,“ pokračoval Chomejní, „bych vám rád dal tato rukojmí, v každém případě minimálně polovinu z nich, a vy si je můžete zítra ráno vzít s sebou Tak se stane, pane Hansene, pokud mi slíbíte, že začne vyšetřování spojení mezi íránským šáhem, Chase Manhattan Bank, panem Kissingerem a vaším prezidentem Carterem.“ Touto odpovědí byl senátor Hansen velmi potěšen. Spěchal zavolat zpátky do USA někomu, kdo by mu mohl dát autorizaci a řekl: „Hej, mohu vzít zítra s sebou polovinu rukojmí. Jak to mám zařídit?“ Osoba na druhém konci drátu řekla, „Dobře, zavolám vám zítra zpátky a dám vám vědět.“ Nyní, prosím, hádejte, co se stalo druhý den ráno? Když mu druhý den ráno zavolali, bylo mu řečeno, „Vraťte se do Ameriky sám nejbližším letadlem. Přijeďte ihned domů. Rukojmí s sebou neberte. S nikým nevyjednávejte. Nemáte právo jednat jménem Kongresu Spojených států amerických, i když jste kongresman. Vraťte se domů bez dalších jednání.“ Když se vrátil zpět do Washingtonu, zjistil, že tento incident se dostal do kongresových záznamů. Dále zjistil, že prezident Carter věděl, že budou vzata rukojmí. Také se dozvěděl, že ta rukojmí tam jsou z nějakého důvodu a on se do toho nemá plést. O navrácení rukojmí držených v Íránu vyjednávala Chase Manhattan Bank v New Yorku. Všechny ostatní veřejné i skryté pokusy osvobodit rukojmí byly jen fasádou. Zeptejte se některého z námořníků, kteří se zúčastnili vojenské akce na jejich osvobození. Můžete se divit, že se k vám dnes Írán chová tak, jak se chová? Tato rukojmí a Amerika byla zachvácena terorem, zatímco bankéři měli šáhovy peníze bezpečně uloženy ve svých bankách dříve, než byl zavražděn, čímž získali peníze, které patřily Íránu. Pěkně zvrhlý způsob, jak dostat íránské peníze do Chase Manhattan Bank, aby mohla zůstat solventní a být jednou z nejbohatších institucí na světě!

 KEJKLÍŘSKÉ KOUSKY

 Mezinárodní banky vytvořily bankovní „holdingové společnosti“, aby se mohly vyhnout zodpovědnosti. Chase Manhattan Bank, Chemical bank a banka J.P. Morgana byly rozhodujícími bankami, v nichž si Arabové uložili své peníze. Holdingové společnosti byly vytvořeny za účelem půjčování peněz zemím třetího světa, přestože dobře věděli, že tyto země zkrachují. Poté, co byl zničen šáh a peníze byly bezpečně uloženy v bankách, bylo velké množství peněz půjčeno zemím třetího světa. Tyto peníze byly přesunuty z bank do bankovních holdingových společností v očekávání pravděpodobného bankrotu dlužících zemí. Jedna holdingová společnost byla zřízena za účelem půjčování zemím třetího světa. Účelem druhé holdingové společnosti bylo půjčovat si peníze z mezinárodních bank za účelem nakupování zemědělské půdy. To znamená vaše farmy a také jisté korporace ve Spojených státech. Farmy a společnosti budou pravděpodobně dál vytvářet zisk, ale země třetího světa jsou předurčeny k úpadku. To nejsou fantazie, to se skutečně děje.

Nyní se podíváme na měnu na světovém základě. Také si řekněme, proč některé z měnových plánů a formátů tvorby peněz jsou odůvodněné a životaschopné. Podívejme se trochu na pana Marcose, který byl nedávno sesazen na Filipínách. Představitel jedné z mezinárodních bank přišel k panu Marcosovi a řekl, „Pane Marcosi, odpustíme vám všechny vaše dluhy. Nejste schopen nám je splatit, nejste schopen platit úroky, nejste schopen splatit půjčenou částku, ale my máme pro vás výhodnou nabídku. My vám vaše dluhy zkrátka odpustíme. Nyní na chvíli odbočme: Pamatujete si, komu patřily peníze, které půjčili těmto rozvojovým zemím? Bankéřů to nebyly. Ano, ovšem, byly to všechno peníze Arabů, které získali prodejem nafty celému světu za dvojnásobnou cenu. Takže zpět k tomu, co řekli bankéři: „My vám odpustíme všechny vaše dluhy, půjčenou částku plus úroky, a vy nám je už nikdy nebudete muset vracet – POKUD (STÁLE ONO „POKUD“) zrušíte svou národní měnu, ať je jakákoli. Vaší základní měnou bude dolar. Namísto běžné měny zavedete určitý typ platebních karet. Také nám musíte dát trvalá práva na všechny přírodní zdroje ve vaší zemi.“ Je zajímavé, že krátce po tomto vstřícném gestu, této přátelské nabídce, byl Marcos sesazen. Proč myslíte, že se tak stalo? No, pan Marcos byl pěkně bojovný a řekl mezinárodním bankéřům, kam mají jít poté, co opustí jeho zemi. Neměl v úmyslu zbavit suverenity vlastní zem. Dávejte pozor, co se stalo dál. Každý v zemi zjistil, že číslo kreditní karty má náhle stejné s číslem pojistky; navíc, jejich centrální banka měla fungovat jako velkoobchodník s úvěry, která byla rozšířena o novou superbanku, kterou ohlásil váš pan Paul Volker na podzim roku 1985. Prezident Reagan to okamžitě ratifikoval. Další podmínkou pro získání tohoto dobročinného daru, chcete-li, Mezinárodního měnového fondu (MMF), za účelem pomoci ekonomice těchto zemí, bylo to, že MMF jmenuje externí – nikoli domácí – společnosti, aby řádně naplánovaly a zrealizovaly vytěžení a exploatování surovin těchto zemí, kteréžto tyto zdroje zatím samy příliš nevyužívaly. To všechno údajně přinese prosperitu těmto snaživým národům. Pan Marcos se choval poněkud ostřeji a ze smlouvy chtěl vyškrtnout slovo „trvalá“. Uvědomoval si, že by svým podpisem pod smlouvu podepsal ztrátu suverenity svého národa. Nebudu komentovat nebo posuzovat pana Marcose jako osobu, ani se nebudu vyjadřovat k žádné jiné osobě – to je vaše věc, ne moje. Místo toho vám povím co se stalo a jak se tyto věci přihodily. V případě pana Marcose to byla otázka týdnů, než internacionalisté spustili gilotinu. Nepokoje byly financovány a vyprovokovány jednou ze skupin mezinárodních bankéřů. Nikdy není moudré těmto lidem křížit cestu. Pan a paní Marcosovi dost vykořisťovali svůj lid a tak nebylo těžké najít proti nim opozici. 

KAM ŠLY TY PENÍZE?

 Nezapomeňme na ony holdingové společnosti, o nichž jsem mluvil. Pamatujete si na holdingovou společnost číslo jedna a na holdingovou společnost číslo dvě? Druhá skupina přijímala úvěry od první skupiny holdingových bank, aby prodávala jmění a závazky od „původních“ bank. Jedinými závazky, které nakoupila, byly depozitní certifikáty (DC) arabských národů. Jmění, která kupovala, byly dluhy rozvojových zemí. Vězte, že to bylo zkonstruováno tak, aby země třetího světa nebyly schopné splácet dluhy, což způsobí bankrot holdingových bank, které nakoupily DC Arabů od bank. Mezinárodní bankéři potom Arabům řeknou, „OK kamarádi, je nám líto, ale všechny miliardy dolarů, které jste měli uloženy s třicetiletou lhůtou v našich bankách, jsou pryč. Byly prodány holdingové společnosti, se kterou nemáme nic společného, která půjčila peníze zemím třetího světa, které zbankrotovaly. Litujeme, pane Arab, ale vy jste také zkrachoval!“ Můžete položit otázku, „Je možné, aby arabský svět zkrachoval? Nejbohatší lidé na světě, kteří mají tolik nafty?“ Je to trochu šokující, že? Oni ale nevěděli, že tyto DC byly „prodány“ těmto holdingovým bankám. Své peníze uložili v newyorkské bance, jak se od nich požadovalo. Jak mohli vědět, že byly převedeny do společností předurčených k bankrotu? Jak mohli chápat vnitřní manipulace mezinárodních finančníku? Byli to kočovníci, kteří o byznysu nevěděli nic. Nikdo je nemůže mít za hlupáky. Kolik z vás o těchto intrikách ví, natož jim rozumí? Arabové nemohli vědět, co se proti nim chystá.

Ale nyní se podívejme, co se stalo. Před koncem roku 1986 si arabský svět začal trochu uvědomovat, co se mu přihodilo. Říkalo se, že před prvním květnem 1987 byly miliony a miliony převedeny z arabského světa do Ameriky, aby se Arabové připravili na soudný den. Peníze byly údajně převáděny na cenné papíry, které byly alespoň z poloviny poctivé. Bylo to proto, aby v době, kdy arabští šejkové zbankrotují, byli před lidmi pod nimi, to jest miliony lidí arabských zemí, kteří byli podvedeni, v bezpečí. Našli si místa, kam by mohli uprchnout a ukrýt se. Až se provalí, že tyto arabské země byly doslova zaprodány, je jedno, zda nevědomě nebo vědomě, bude docházet k povstáním, nepokojům a přímo k masakrům. To je důvod, proč nakoupili a umístili čínské rakety s dlouhým doletem, schopné nést jaderné hlavice. A mají potřebná nukleární zařízení, kterými je mohou vybavit. Je možné, že je potřebují proti vlastním lidem? Lidé budou velmi rozezlení, až nebudou dostávat žádné příjmy z ropy, protože jejich země zbankrotuje a až se dozvědí, že byli zaprodáni vlastními vůdci. Potom nastane masová migrace šejků, směřujících do Ameriky, kam si uložili většinu svého jmění. V květnu 1988, tj. zhruba před rokem a půl, se Arabové pokusili provést velké nákupy. Nemyslíte, že to může začít pěkně brzy? Může to být načasováno zároveň s problémy s úsporami a půjčkami a potížemi privátního penzijního plánu a chřadnoucí ekonomikou a …? Stačí ještě pár platebně neschopných zemí a váš monetární systém zkolabuje. Existuje několik metod, jak přivodit kolaps. Ale vraťme se zpět k našemu původnímu příběhu. Hovořili jsme o holdingových společnostech v nesnázích. Mezinárodní bankéři ze sebe sňali zodpovědnost. Převedli dlužní úpisy atd. na holdingové společnosti, které potom „špatně“ investovaly. Všechny peníze, které patřily Arabům, byly převedeny do holdingových společností. Jediné, co mezinárodní bankéři budou muset udělat, je, říci Arabům, „Zkrachovali jste. Všechny peníze jsou pryč!“ Až Arabové budou požadovat proplatit depozitní certifikáty s třicetiletou lhůtou, holdingové společnosti budou platebně neschopné. Vidíte již, že tato skupina před několika lety jisté lidi „udělala“ a nyní je „zničí“ stejně rychle a efektivně, aniž by ji za to kdokoli činil zodpovědnou. Obávám se, že se to příliš neliší od toho, co dělají s vámi. Zde se věci začaly dít rychle pomocí obratných triků. Následovalo nesčíslné množství likvidací, vyvlastnění a bankrotů, které vykonaly FDIC a FSLIC, které jsou pod totální kontrolou představenstva Federální rezervy. Doslova tucty bank po celé Americe byly a jsou skupovány. Ale velkou otázkou je: kým? Kdo má peníze v dostatečném množství k takovým nákupům? Velké sumy přicházejí z peněz za vyšší ceny ropy, které dostávají Arabové, kteří si je ukládají do bank mezinárodních bankéřů. Banky jsou vykupovány a pak záměrně zavírány. Některé z těchto bank jsou dosud solventní. Také skupují zemědělskou půdu po celé Americe od farmářů, kteří bankrotují z důvodu vysokého kurzu amerického dolaru (v poměru k zahraničním měnám). Tak se to dělo před rokem nebo dvěma lety – v současné době hodnota dolaru kolísá kvůli dalším věcem, které jsou v pohybu a jsou dalším krokem plánu.

(pokračování příště)

————————————————————————————————————-

Omlouváme se za delší rozsah textu, ale k pochopení problému, co se dnes děje se světem, jsou tyto 25 let popsané skutečnosti nezbytné. Neboť dnes, více než kdy dříve (tj. v době jejich sepsání, či před 10 lety při jejich posledním zveřejnění v týdenníku Republika), je možno tato fakta ověřit a srovnat s dneškem. Jedná se o starý plán a dnešní stav je jen jeho logickým vyústěním. Samozřejmě, té části veřejnosti, která díky nezávislým informačním cestám se již v této problematice delší či kratší čas orientuje, se ještě jednou omlouváme – pozn.red.

Aktuální čtení k tématu, např.:

Bavorská kampelička řekla lidem pravdu , Bankéře v EU požírá jejich vlastní monstrum

+ Dnes již poměrně známé filmečky:

Peníze jako dluh I  (a další pokračování II + III),  případně Americký sen

 

 

Dotazy k eurovolbám

Dobrý den pane Slámo

 chtěl bych se Vás zeptat na pár věcí k eurovolbám. Snad najdete ve svém programu pár minut na odpověď. Jako nerozhodnému voliči by mi velmi pomohla.

 1) Jakým způsobem chcete ovlivňovat dění v Evropském parlamentě, když má ČR jen velmi malé množství europoslanců? Půjdete s někým do frakce? Pokud ano, s kým?

 2) Jak se postavíte k tématům jako je „pomazánkové máslo“, zrušení žárovek, apod.?

 3) Kam by podle Vás měla směřovat EU a jaká by měla být role České republiky a proč?

 4) Jaký postoj máte ke společné měně Euro a proč?

 

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

 Milan Sperát

*****************************************************************

Vážený pane Speráte,

 máte pravdu, ČR bude mít pouze 21 poslanců, ještě o dva méně než v minulém období. Ze 750, tuším, přesné číslo se dá snadno zjistit. Navíc, ani kdyby všech těchto 21 zastupitelů hájilo české národní zájmy do roztrhání těla, nebude jejich hlas příliš slyšet. Poslanci EP jsou k tomu takoví „příručí, co za nic neručí“. Rozhodující vliv mají tzv. eurokomisaři (fuj, to je označení, vždycky se mi při něm vybaví bolševický SSSR ve své ranné fázi).

Tohle je past, do které jsme spadli, spolu s jinými zeměmi. Proto jsme již před 14 lety varovali před vstupem do EU (v okamžiku, kdy tehdejší premiér V.Klaus podával přihlášku ČR), i když tenkrát byla EU konstruována na nesporně demokratičtějších zásadách než dnes. Dalo se očekávat, v co se následně bude toto společenství poměrně nezávislých států vyvíjet. Ku dnešku. Stejně tak se dá odvodit, jaký bude další vývoj do budoucna. Půjde-li vše stále stejným směrem a tempem, budeme tu mít za pár let jediný SUPERSTÁT – totalitní moloch, podobný bývalému SSSR. (Však jej také ve skutečnosti řídí lidé ze stejné sorty.) A nemyslím tím jen jeho zjevně viditelné exponenty, jako je třeba Barosso, Schulc, Van Rompuy či Astnová. Stačí si jen uvědomit, jaké zákony, směrnice či nařízení tito lidé neustále produkují jako na běžícím páse.

Přesto – či právě proto – spoléháme a doufáme, že k tomuto poznání docházejí i voliči dalších členských států EU, a tím i jejich zvolení poslanci. Spolu s nimi pak budeme mít možnost odstranit tzv. „demokratický deficit“ EU a přetvořit současný unijní moloch na demokratičtější uspořádání Evropy. Aby se do členských států vrátila jejich zdravá a dynamická konkurenčnost, která vždy hnala Evropu kupředu. Aby jednotlivé státy nebyly svazovány společnou měnou, placením cizích dluhů, nesmyslnými nařízeními a směrnicemi byrokratů, atd. Vystoupit jednostraně z EU je nyní už nesmyslné, na to je příliš pozdě. Musím to bohužel konstatovat, i když jsme před vstupem do EU dávno varovali. Ti kdo dnes ovládají Bruselský aparát, by proti takové zemi použili veškeré páky a sankce, aby neposlušnou „ovečku“ zničili, či přivedli s pokorou nazpět.

Důležité je působit se stejně smýšlejícími uvnitř molochu, byť se se svými vzdálenějšími cíli netajíme. Přetvořit jej ve prospěch spokojených obyvatel, nikoliv chamtivých nadnárodních korporací a zlodějských bank. Zrušit pravomoci komisařů, nahradit krachující Euro jednotlivými národními měnami, podloženými nikoliv dluhy, ale hodnotami. Odstranit lichvu, přestat obchodovat s dluhy. Bude to ale dlouhodobější proces, nikoliv revoluce, jenž by Evropu uvrhla ve zmatek. Ani dnešní podoba EU se nevylíhla naráz, nýbrž se postupovalo tzv. „salámovou metodou“, často velmi nedemokraticky. Ale věřím, že vše co technokratičtí eurohujeři instalovali ku prospěchu svému i svých chlebodárců, mohou svobodné národy Evropy zase změnit. Jen je třeba k tomu najít vůli. Kdo chce, hledá způsob (tj. – kdo nemá zájem, hledá důvod).

A ten chceme hledat a na něm se chceme dohodnout s kolegy ostatních členských zemí EU, plujících na „stejné vlně“.

 Doufám, vážený pane, že jsem na Vaše otázky ve stručnosti odpověděl, byť moje řádky nebyly koncipovány jako odpovědi přímé. Vyplývají z nich.

Přeji i Vám hezký den.

Roman Sláma, RSČMS

 

Poslední varování, část 3.

(pokračování)

Na předchozí dopis navázal pan Miroslav Dolejší v roce 1998 dalším listem:

Vážený pane

 Souvislost programů New Deal a New World Order spočívá v jejich návaznosti, v postupném uskutečňování programu, který byl stanoven přibližně v první polovině 19. století. New Deal byl iterací (krokem přiblížení k výsledku) jejímž cílem bylo finanční ovládnutí Spojených států severoamerických a stabilizace poměrů v SSSR (kupříkladu dědeček dnešní státní tajemnice M. Albrightové Körbel byl jedním ze zprostředkovatelů finanční pomoci pro SSSR v USA). Tuto finanční anexi USA prováděli především němečtí židé, přišidší do USA v 19. století z pověření bratří Rotschildů (Baruch, Warburg, Kuhn, Loeb, Lehman, apod.).

 Na sionistickém kongresu v Basileji 1897 bylo rozhodnuto o vyvolání 1. světové války a o revoluci v Rusku. Bolševismus měl být po jejím skončení rozšířen do celé Evropy, což se nepodařilo. Proto byla v USA vyvolána v roce 1929 velká hospodářská krize a v Německu instalován Hitler. Hitlerův režim byl financován rovněž velkými židovskými bankami, zejména z USA (prostředníky byli zejména Wartburg a otec pozdějšího presidenta USA G. Bushe). Ministrem hospodářství byl žid Hjalmar Schacht, který toto spojení realizoval. Proto také nebyl nikdy zveřejněn způsob hospodářské a finanční existence nacistického režimu.

 Intelektuálním vůdcem světové sionistické tendence světovlády jeVelká Británie, USA jsou výkonnými svaly. V čele židovské finanční skupiny stojí Rotschildovo finanční a bankovní imperium s Bank of England, která mu náleží stejně, jako ovládá všechny banky vLondonCity. V USA jsou to především Chase Manhatten Bank (Rockeferův institut, dříve banka Kuhn a Loeb), Bank of America, Bank of J. P. Morgan, U.S. Bank, Citicorp, CRF, atd. Toto Konsorcium dnes vystupuje pod krycími světovými bankovními domy, jako je Světová banka, Evropská banka pro rozvoj, Mezinárodní měnový fond (IMF – International Monetary Fund) a desítkami investičních společností, jejichž posláním je tzv. vytunelování národních bohatství (ku př. Sörös, Maďarský žid , naturalisovaný Angličan, vazal Rotshildova domu, jeden z největších finančních a bankovních spekulantů současnosti. Spolu se Sachsem je autorem tzv. šokové therapie).

 Charta 77 měla v roce 1989 asi 1.900 členů, z nichž naprostá většina netušila poslání této skupiny, jejíž vznik byl iniciován z Basileje. Zasvěcenější byli pouze mluvčí v počtu asi 46 osob. Tito lidé jsou dnes rozptýleni nejen ve vládě, parlamentu a senátu, ale zejména v bankách, pojišťovnách, investičních společnostech, apod. Česká republika byla ovládnuta zcela po roce 1990, kdy byly v březnu ustanoveny v Praze zednářské lóže za přítomnosti velmistra Grand Orient de France. Současně byl obnoven řád B’nai B’rith (výhradně židovský zednářský řád), jehož členové působí skrytě především ve funkcích poradců, asistentů apod. Jedním z nich je například Vladimír Mlynář, vnuk Otty Šlinga, popraveného se Slánským. Jeho otec Zdeněk Mlynář si změnil jméno při svých studiích v Moskvě. Je to židovská rodina a je podporována židovskou rodinou Klímových, z nichž Ivan Klíma (druhý manžel Rity Klímové, původně Mlynářové, roz. Budínové) patří mezi nejvlivnější lidi v ČR.

 Současná situace je pokračováním kurzu, nastoupeného před cca 250 lety. Není však pravděpodobné, že se židovstvu podaří svět ovládnout. Dnešek je v podstatě krizí této globální snahy. Snahou je integrování světového finančního systému a koncentrace světových financí. Posledním prostředkem k ovládnutí světa je zhroucení celého finančního systému, který by vyvolal světovou válku. I když nelze vyloučit, že světová válka může být vyvolána ještě před tímto zhroucením. Rozhodující je vývoj na Středním východě mezi Araby a Izraelem. USA se v posledních měsících neodvážily napadnout Irák, protože bylo reálné sjednocení arabských států. Clinton je nyní vystaven ostudným aférám právě proto, že se mu nepodařilo Irák zničit už před dvěma roky.

   Evropa je ponížena a je pravděpodobné, že se podaří instalovat jednotný měnový systém (euro) mezi 11 členskými státy EU. Ostatní evropské státy budou donucovány hospodářským násilím k přistoupení. Odpor bude kladen především ze strany malých národů střední a východní Evropy. Ten může vést k vyvolání revolucí a občanských válek.

Otázkou zůstává vývoj v Rusku, které je dnes kolonizováno atlantskými zeměmi. Dojde-li v Rusku k převratu (což je zájmem Číny a Japonska) a k instalaci národní vlády, pak bude Rusko v Evropě intervenovat.

 Přikládám několik krajanských týdeníků z USA a doufám, že jsem Vám na Vaše otázky odpověděl.

 Tisknu Vám ruku                         Miroslav Dolejší                       Praha, 26. března 1998

———————————————————————————————————-

Potud tedy pan Dolejší, někdejší komunistický politický vězeň, autor dnes již málem zapomenuté Analýzy 17. listopadu 1989, která v roce svého vydání natolik předběhla svou dobu. Skutečnost, zda se na obsahu díla pana M. Dolejšího podílela pouze jeho bystrost, znalost historie a geopolitický přehled, nebo zda šlo také o únik informací tajných služeb, se dnes už asi nedovíme, protože pan Miroslav Dolejší již bohužel není na tomto světě. Jeho dílo však žije mezi námi, kteří jsme ho (snad) pochopili, dál.

 

(Stejně jako před deseti lety – 2004, tak i dnes, se ve světle posledních událostí na Ukrajině ukazuje nadčasovost sdělení, jež bylo sepsáno před tolika lety. V době, kdy hospodářská a finanční krize byla ještě sprosté slovo, postavení Západu a USA se zdálo neotřesitelné a Rusko bylo poraženou, poníženou a téměř kolonizovanou zemí. Potom, přesně jak pan Dolejší předvídal, došlo s nástupem prezidenta V.V. Putina k převratným změnám, a v Rusku k instalaci národní vlády. Dnešní stav v Evropě a ve světě lze bez nadsázky charakterizovat jako válku kontinentů – více čtěte zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2014/02/5863-alexandr-dugin-to-je-velka-valka-kontinentu-1-cast.htm . 

Vše ukazuje na fakt, že nic ve „velké“ politice se neděje jen tak náhodou, a ti co pomocí nadnárodních bank s jejich podvodně zavedeným systémem fiat-money ovládají svět, plánují svoje kroky minimálně na několik desetiletí dopředu. / poznámka redakce)

(pokračování příště)

 

 

Poslední varování, část 2.

(pokračování)

Motto:  Samotné slovo „tajemství“ je nepřijatelné ve svobodné a otevřené společnosti. A my, jako lidé, jsme neodmyslitelně a celou historií vystavováni tajným spolkům, tajným přísahám a tajným jednáním. Po celém světě čelíme jednotnému a nemilosrdnému spiknutí, které je založeno především na utajení a rozšiřování sféry svého vlivu.  [J.F. KENNEDY, americký prezident, několik měsíců před zavražděním.]

 

Začneme článkem, jenž byl přesně před 10 lety publikován (na pokračování) v týdeníku Republika, což byly tehdejší tištěné noviny Republikánské strany. Bohužel, události byly rychlejší – vyšlo pouze několik menších pokračování a týdeník Republika přestal po 14 letech vycházet… Avšak o platnosti a nadčasovosti obsahu si nyní, po 10 letech, může každý udělat závěr sám.

Kdo vlastně řídí svět?

 Takto zněl nadpis v úvodníku republiky č.20/XIII (2002), kde se předseda M. Sládek (tehdejší, pozn.red.) zamýšlí nad otázkou, kdo vlastně řídí tento svět. Tato otázka je pro nás, vlastence, nejzávažnější ze všech. Naší povinností je pokusit se na ni co možná nejpřesněji odpovědět, protože jen zodpovězení této otázky nám zároveň objasní, s čím se vlastně my republikáni, a potažmo i všechny další vlastenecké strany potýkají; a to nejen v naší republice, ale i v dalších zemích Evropy i světa.

 Pan předseda sice na tuto otázku v předposlední větě výše zmiňovaného úvodníku částečně odpověděl větou tázací, cituji: “Existuje vůbec supervelmoc USA, nebo je to jen ozbrojená pěst hrstky vyvolených světovládců?”, domnívám se však, že je potřeba tuto odpověď co nejobšírněji rozvést a zároveň s ní seznámit všechny, kteří se chtějí v dnešní situaci zorientovat. Pokud problém pečlivě analyzujeme, pochopíme, co se to vlastně v naší zemi i v okolním světě odehrává.

 Určitě si mnozí z vás vzpomenou na konec roku 1990, kdy republikáni vydali jako přílohu týdeníku Republika ANALÝZU 17. LISTOPADU 1989 od pana Miroslava Dolejšího. Dílo dalekosáhlého významu nikoliv rozsahem, nýbrž obsahem, který vyvolal zuřivou reakci nastupující vládní garnitury a především tehdejšího prezidenta ČSFR, svobodného zednáře Václava Havla, který prohlásil, že je „zhnusen“. Což o to, zhnusen musel být i leckterý jiný čtenář, zejména z řad vlastenců, nikoliv však z důvodů páně Havla. Analýza totiž nejenže brilantně bourala mýtus „sametové revoluce“, do té doby hlásané novou „elitou“, ale především ve své druhé části odkrývala geostrategické plány světovládných sil nejen s naší vlastí, tehdejší Československou republikou, ale i s celou Evropou vůbec. Kdo z vás ji četl a pochopil obsah druhé části, jistě ví o čem píši. Podotýkám jen, že to co se v tehdejší době četlo jako sci-fi a zdálo se nepravděpodobné až nemožné, je dnes holou realitou. Autor nejenže předpověděl rozbití Československa, ale i např. pozdější ekonomickou a politickou devastaci země a zejména pozadí sjednocování Evropy vůbec. Drtivá většina obsahu „Analýzy“ se ukázala postupem času jako vysoce přesná a pravdivá, autor se „nestrefil“ pouze v některých podružnostech, které byly v průběhu doby pod tlakem vnějších okolností časově korigovány.

 Je však dobře, že toto dílo bylo v loňském roce publikováno v Republice znovu, formou pokračování.

 Nicméně pro vnímavého čtenáře „Analýzy“ vyvstaly další otázky, které bylo potřeba zodpovědět, aby zapadly další kamínky do mozaiky tajemství, kdo a za jakým cílem vlastně ovládá tento svět a proč se tak děje. Republikáni z MO Olomouc proto v roce 1997 položili panu Dolejšímu tyto dotazy:

 1. Co vedlo k rozkolu v bolševickém vedení a k následným krvavým čistkám za vlády Stalina v SSSR a následně i v jeho satelitech ?

2. Ovládají jednotlivé státy vlády nebo snad tajné finanční organizace, a pokud ano, komu tyto skupiny slouží ?

3. Pokud byl převrat v roce 1989 v Československu výsledkem dohody CIA a KGB, proč se neuskutečnil již v roce 1968 ?

 S dopisy, ve kterých pan Dolejší odpovídá na naše otázky, vás chci nyní seznámit, tyto odpovědi přímo navazují na výše zmíněnou Analýzu 17. listopadu 1989. Podotýkám jen, že jsem s ohledem k autorovi dlouho váhal, zda zveřejnit tyto materiály. Pan Miroslav Dolejší je však již tam, kam moc a nenávist těch, kteří tak rádi používají obvinění z “antisemitismu” vůči svým odpůrcům, nesahá.

Cituji:

Vážený pane,

před odpovědí na Vaše tři otázky mi dovolte velmi stručné poznámky ke geopolitické situaci a geostrategii činných velmocí. Je možné, že poskytnou ucelenější obraz (kontex) k odpovědím na položené otázky.

 Z pohledu na globus či atlas je zřejmé, že planeta Země je moři a oceány rozdělena na pevniny a ostrovní země. Tato geografická poloha každé země, každého státu či národa určuje její charakter, daný podnebím, které podmiňuje způsob obživy, nakládání se surovinami a přírodním bohatstvím a z toho plynoucí mentalitu obyvatelstva. Oceánské země jsou souhrnně označovány za atlantské (atlantické), pevninské (kontinentální) země za euroasijské.

Atlantské země byly vždy zeměmi koloniálními. Tento princip byl zřejmý už před narozením Krista (Féničané, boj Říma proti Karthágu, atd.). Atlantské země žily z obchodu, námořnictví a kolonizace pevninských zemí, což formovalo jejich povahu a z ní vyplývající geostrategické záměry. Z bohatství, získaného zámořským a koloniálním obchodem je poznamenána mentalita obyvatelstva: nezměrná úcta ke zlatu, penězům a mamonu vůbec. Materialismus a z něho plynoucí nihilismus, demokracie, anarchie.

Euroasijské země se naproti tomu vyznačují vertikální stavbou společnosti a proto byly vždy autokratické (císařství, království, diktatury), duchovně, nábožensky a filozoficky mnohem disponovanější.

V moderní době se ujalo označení Východ – Západ.

Východ: euroasijský kontinent a Afrika, Západ: atlantské země, zejména:Velká Británie,USA, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Holandsko, které mají dodnes v držení zámořské kolonie.

Velká Británie ovládá prostřednictvím Commonwelth 20% Země a je hlavní atlantskou zemí,USAjsou pouze jejím výkonným a mocenským aparátem.

 Nejmocnějším elementem atlantských zemí je židovstvo, které bylo v Anglii emancipováno Cromwellem a za dob Alžběty získalo prostřednictvím Disraeliho jako předsedy vlády, Velké Británii současné velmocenské postavení. Židé také vtiskli těmto zemím svoji obchodnickou mentalitu a zavedením tzv. demokracií v těchto státech získali naprostou kontrolu nad jejich finančním a politickým životem. Jako národ, považující se za vyvolený k vládě nad světem, používají atlantské země jako prostředek k uskutečnění svých cílů. Ovládli lóže svobodných zednářů, Weishauptovy Illumináty a tisíce organizací, jejichž prostřednictvím provedli revoluci v Americe a později ve Francii (Velká francouzská revoluce – název je mylný, protože to byla revoluce zednářů a židovstva).

 Základy geostrategie židovstva byly pro 20. století formuloványnaI.sionistickém kongresu v Basileji roku 1897 a ihned po něm byly zahájeny přípravy k I. světové válce, jejímž cílem bylo rozbití mocenského bloku křesťanských států a církve.

Nejbohatším a nejmocnějším státem Euroasie bylo Rusko a proto bylo vystaveno bolševické revoluci, financované velkými židovskými bankami v USA, Německu, Velké Británii a Holandsku.  Marxismus a bolševismus nebyl vynálezem Rusů, nýbrž Němců a Angličanů.

Po bolševické revoluci v Rusku měly být podobné revoluce provedeny i v Evropě: přepadení Polska Trockým, revoluce Liebknechta a Luxemburgové v Německu, Béla Khun v Maďarsku a na Slovensku, atd. Tyto revoluce se nepodařily, protože křesťanské obyvatelstvo Evropy bylo ještě morálně odolné proti takové zhoubě a kromě toho byly ve velkém rozsahu známé spojitosti takových revolucí s cíli židovstva.

Potomto nezdaru převzal v SSSR veškerou moc Stalin. Bolševické vedení Ruska a zejména III. Internacionála věděla, že SSSR se bez kolonizace Evropy nebude schopen udržet. A zde je odpověď na Vaši první otázku: Stalin musel zahájit autarkní (soběstačnou) hospodářskou politiku, protože nemohl počítat s vykořisťováním Evropy. Přesto byl stále donucován židovským vedením III. Internacionály k výbojům, k nimž nebyl SSSR způsobilý. To dovedlo Stalina ke konfrontaci s Trockým a III. Internacionálou, jejím výsledkem byla jejich likvidace Stalinem. Stalin byl principy svých názorů euroasijec, tzn. před kolonizací dával přednost vždy přímé vojenské okupaci s vlastním řízením okupační správy. Tento postoj dovedl Stalina ke kolizi s mezinárodním židovstvem. Uměle vyvolaná hospodářská krize v roce 1929-33 měla vytvořit znovu podmínky k instalaci bolševických revolucí v Evropě, avšak pro špatnou a nedostatečnou přípravu se je nepodařilo ani vyvolat, a to přivedlo Stalina k odklonu od židovského vedení III. Internacionály, a tak mezinárodní finance postupně ztrácely kontrolu nad SSSR.

Po Hitlerově nástupu k moci začal Stalin kalkulovat se spojenectvím s Německem jako s euroasijskou velmocí. Podporoval Německo ve válkách proti Evropě a zejména proti Velké Británii (viz. pakt Molotov-Ribbentrop). Německo však bylo rovněž spolufinancováno židovskými bankami USA a Velké Británie (Hjalmar Schacht byl žid, otec G. Bushe byl v té době presidentem Chase Manhaten Bank a poskytoval Německu rozsáhlé úvěry a umožňoval nákupy nafty, atd). Těmito vlivy se podařilo vyvolat konflikt mezi SSSR a Německem a odvrátit hrozbu totálního zničení euroatlantických zemí.

Stalin se nevymanil ze židovského vlivu zúplna (jeho tchán Kaganovič byl žid). Veškerou atomovou špionáž ve prospěch SSSR prováděli židé (Rosenbergovi, Fuchs, Oppenheimer, atd.).  Po válce došlo k  rozdělení Evropy, okupované SSSR a USA, což byla příprava k fázi sjednocování kontinentu po roce 1985 (nástupem Gorbačova).

 Vznik vojenských paktů Varšavské smlouvy a NATO vyvolal vlnu světového zbrojení, aniž obě velmoci měly zájem na vojenském konfliktu: Cílem bylo zadlužení evropských zemí, zbavení jejich národního majetku a kapitálu a jejich definitivní zadlužení u světových židovských bank. Současně s tím zabránění samostatného hospodářského rozvoje a postupné instalování mezinárodních organizací politických, finančních, vojenských, administrativních a soudních, – jako příprava k sjednocovacím procesům na bázi kontinentů a posléze celého světa pod jedinou vládou. Proto vznikla OSN jako administrativní základna pro řízení světa a po ní celoevropské orgány (EHS – Evropská unie, atd.) a posléze celosvětové organizace, jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová organizace obchodu, G7, Trilaterální komise, Evropská banka pro rozvoj, atd., atd.

V předchozím textu je obsažena odpověď na Vaši druhou otázku, i když není formulována jako odpověď přímá. Samozřejmě, že vlastní organizační bází dotazované symbiosy jsou tajné organizace, jako ku příkladu zednářské lóže, Illumináti, B’nai B’rith, ADL, Lyon-Club atd.

Dnešní trojúhelník skutečné výkonné moci ve světě tvoří banky, zpravodajské služby a zločinecké organizace, nikoliv vlády států. Vlády jsou téměř beze zbytku podřízeny moci a vlivu tohoto trojúhelníku, jsou pouhými prostředníky, mluvčími této skutečné moci. Proto je také zřetelně pozorovatelný mravní a intelektuální úpadek členů těchto vlád, eminentní exponování komediantů všeho druhu (herců, zpěváků, spisovatelů apod.), a zdánlivá anarchie, protože přítomnost je řízena zednářským heslem „ORDO ab CHAO“ (Řád v Chaosu), které vyjadřuje poslední velký úder proti křesťanství a národním státům, na jejichž troskách pak má být zřízen Nový světový řád (New World Order), řízený satanskou filozofií New Age.

 Vaše třetí otázka: po Stalinově smrti nastoupil Chruščov, který byl atlantistou (jeho syn dnes žije v USA jako profesor z výtěžků akcií amerických válečných koncernů jako General Dynamics, General Electric, které zakupoval jeho otec a tehdejší nomenklatura). Rovněž KGB (NKVD, GPU, Čeka, atd.) byla více partnerem než soupeřem americké CIA. Avšak v armádě a jejím generálním štábu byla soustředěna skupina euroasijců, kteří byli v opozici vůči ÚV KSS a KGB a byli soustředěni kolem GRU – vojenské zpravodajské služby. GRU odporovala plánu KGB na revizi ideí, programu a personálního řízení KSČ v ČSSR. Vůdcem tzv. obrodného procesu v ČSR byl Eduard Goldstücker, jeho protivníkem v SSSR maršál Ogarkov a Grečko.

Židé, kteří koncipovali rok 1968 (J. Pelikán, P. Kohout, L. Vaculík, O. Šik, A.J. Liehm, J. Procházka, aj.), pokud se toho dožili, byli rovněž iniciátory převzetí moci v roce 1989. Revize komunismu v ČSSR měla usnadnit postupnou anexi území ČSSR Západem a dospět tak k podobným stavům jako nyní po roce 1989. Generální štáb armády SSSR, řízený Ogarkovem, se proti tomu postavil a došlo k okupaci Československa, proti vůli KGB.

 Symbiosa SSSR-USA spočívá v řečeném faktu: bolševismus byl do Ruska zaveden především americkými židovskými bankami (Kuhn a Loeb, Lehmann, apod.) s cílem vyrvat Rusko z euroasijského bloku a podřídit ho světovým kolonizačním a sjednocovacím záměrům atlantistů, tedy židovstva. Tento fakt byl pečlivě skrýván a tvoří jedno z předních tajemství světové politiky. Teprve dnešní odevzdanost komunistických vůdců Ruska umožňuje do tohoto podvodu částečně nahlédnout.

 Doufám, vážený pane, že se mi improvisovaně podařilo alespoň zčásti zodpovědět Vaše otázky. V problematice geopolitiky si Vás dovoluji odkázat na autory: McKinley, Hashoffer, Parvulescu.

   S úctou                                Miroslav Dolejší                                Praha, 10. srpna 1997

(pokračování příště)