Krvavé léto 1945

Dne 8. května 1945 skončila válka, ale neskončilo násilí. Až donedávna jsme byli už na základních školách přesvědčováni, že území naší republiky bylo takovým územím klidu a pohody ve víru válečných, ale i poválečných události. Areálem střední Evropy, tedy i Československou republikou se pohybovaly zbytky ustupujících armád, prchající civilisté, osvobození váleční zajatci a vězni koncentračních táborů. Rudá armáda, do jejíhož operačního prostoru naše území spadalo, se chovala v pohraničí, které nám bylo Mnichovskou dohodou v roce 1938 uloupeno, jako na území dobytém. Především proto, že zde žilo převážně německé obyvatelstvo, docházelo zde k rabování, zabíjení zajatců a k hromadnému znásilňování.

Ve většině případů se tyto excesy, ať už z pragmatických důvodů nebo ze msty, kupodivu neděly ani tak ze strany Rudé armády, byla to spíše práce samozvaných „mstitelů“. Mstu přinesli do českých měst a vesnic především lokální čeští ozbrojenci, kteří mnohdy měli pochybnou protektorátní minulost. Mezi vykonavateli pomsty, často chápané jako spravedlnost se objevili i vyložení sadisté a devianti, kteří si v ponižování a násilí libovali. Řada z nich byla ještě v létě 1945 zatčena a vyšetřována, nicméně ve většině případů docházelo k propuštění pachatele. A protože většina z nich byla v té době již členy KSČ, byli nejen amnestováni, ale většinu z nich využila později komunistická Státní bezpečnost. A to i v případech, kdy šlo evidentně o spolupracovníky německého Gestapa. Lokální ozbrojené skupiny, které jednaly na vlastní pěst a jejichž jednání mělo vyloženě kriminální charakter, se často dostávaly i do konfliktů s armádními jednotkami a příslušníky četnictva či vznikajícího Sboru národní bezpečnosti. Velký podíl na násilí měla i vojenská rozvědka OBZ, vedená židovským komunistou Bedřichem Reicinem, jejíž příslušníci rovněž často vyvolávali násilí v dané lokalitě.

Po odhalení zločinů 50. let jsme se mnohdy podivovali, jak se něco takového mohlo dít i u nás. Byl to však jen pouze důsledek přechodu oněch deviantů, sadistů a kriminálních živlů do řad KSČ a jejich bezpečnostních a represivních orgánů.

-doc-