Krajské volby 2020

SPR – RSČMS kandiduje v nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů

                                                      Volební číslo: 40

                              Volby se uskuteční ve dnech 2. – 3. října 2020.

                                                  KANDIDÁTNÍ  LISTINA

                        Pro volby do zastupitelstva  Olomouckého  kraje

                                       konané ve dnech 2. a 3.října 2020

                                           SDRUŽENÍ  PRO  REPUBLIKU –

                     REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Kandidáti:

 1. Ing. Pavel Mužný, 68 let, M, informační technik, Olomouc, SPR-RSČMS
 2. Jiří Dufek, 68 let, M, místopředseda SPR-RSČMS , Olomouc, SPR-RSČMS
 3. Viktor Novotný, 62 let, M, živnostník, Olomouc, SPR-RSČMS
 4. Lenka Nováková, 55  let, Ž, dělnice, Olomouc, bez politické příslušnosti
 5. Lubomír Diopan, 66 let, M, strojník,  Šumperk, bez politické příslušnosti
 6. Petr Poláček, 43 let, M, podnikatel, Dobromilice, SPR-RSČMS
 7. Josef Janík,  66 let, M, důchodce, Písečná, bez politické příslušnosti
 8. Ing. Dalibor Kuba, 76 let, M, důchodce, Olomouc, SPR-RSČMS
 9. Martin Panov, 31 let, strojník, M, Horní Studénky, bez politické příslušnosti
 10. Alena Březinová, 57 let, Ž, zdravotní sestra, Prostějov, bez politické  příslušnosti
 11. Petr  Smítal, 58 let, dělník, M, Olomouc, bez politické příslušnosti
 12. Ing. Vladimír Ilgner, 79 let, M, důchodce, Olomouc, bez politické příslušnoti
 13. Zdeňka Novotná, 62 let, kuchařka, Ž, Olomouc, bez politické příslušnosti
 14. Petr Dočkal, 64 let, podnikatel, M,  Olomouc, bez politické příslušnosti
 15. Pavel Černáš, 59 let, řidič, M, Olomouc, bez politické příslušnosti
 16. Alexander Ander, 74 let, M, živnostník, Olomouc, bez politické příslušnosti

         PROGRAM PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

40    Chráníme svůj kraj, bráníme své domovy     40 

  VRÁTÍME   MORAVĚ   JEJÍ  HISTORICKÁ  PRÁVA

Volební program  SDRUŽENÍ   PRO  REPUBLIKU  –

REPUBLIKÁNSKÉ STRANY ČECH, MORAVY A SLEZSKA  (SPR – RSČMS)

Olomoucký kraj                                                                        krajské volby 2020

Proto občanům této země navrhujeme:

 

1.- AUTONOMIE  země  MORAVY.    Budeme prosazovat nové státoprávní uspořádání –  to  je  federaci  tří  zemí – Moravy, Slezska a Čech . Historické území Moravy má  právo  na  autonomii  a  Moravané a Slezané jsou  rovnoprávnými  národy, jako Češi. Daně vybrané na Moravě a ve Slezsku zde musejí zůstat.

 

2.- Bude práce. Rovněž  podpoříme  výstavbu  tunelu pod  Jesenickým  masívem  při  zachování  všech rozumných ekologických aspektů. Tunel zkrátí cestu o 30 km. Vznikne tak základna pro pracovní příležitosti a dopady nezaměstnanosti se podstatně zmírní.

 

3.- Migranti. Odmítáme africké a asijské islámské přistěhovalce s jejich pochybnými zvyky a architekturou. Nedopustíme stavbu mešit a podobných zařízení, které mohou ohrozit naši kulturu a podporovat islámský terorismus. Odmítáme stavbu tzv. Středoevropského fóra v Olomouci, které svou architektonickou“ kulturou“ patří spíše na Střední východ a hrubým způsobem zasahuje do městské památkové rezervace.

 

4.- Vojenské základny. Odmítáme jakékoliv cizí vojenské základny na našem území. Současně budeme podporovat vznik jednotek Zemské domobrany.

 

5.- Zabráníme hladomoru. Jsme proti výstavbě kanálu DUNAJ-ODRA-LABE, protože toto megalomanské dílo naprosto zničí zemědělskou půdu nejvyšší kvality. Naše země tak přijde nenávratně o cennou potravinovou  základnu i vzácné přírodní rezervace. Argument, že projekt vytvoří  pracovní příležitosti  je lživý, neboť stavbu provede firma Čínská a ta si přiveze levné pracovní síly přímo z Číny.

 

6.- Domovy důchodců. Budeme podporovat systém těchto zařízení pro důchodce, neboť staří lidé si zaslouží naši úctu a péči.

 

                                                  KANDIDÁTNÍ  LISTINA

                           Pro volby do zastupitelstva Zlínského  kraje

                                       konané ve dnech 2. a 3.října 2020

                                           SDRUŽENÍ  PRO  REPUBLIKU –

                    REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

1. Jozef Bazel, 76 let, M, důchodce, Rožnov pod Radhoštěm, bez polit. příslušnosti

2. Jaroslav Novotný, 46 let, M, elektrikář, Halenkov, bez politické příslušnosti

3. Petr Hekele, 41 let, M, obkladač, Vsetín, bez politické příslušnosti

4. Tomáš Basler, 38 let, M, pracovník ve stavebnictví, Vsetín, bez pol. příslušnosti

KANDIDÁTI V DALŠÍCH KRAJÍCH

Dále naši členové kandidují pod hlavičkou strany Rozumní (volební číslo 82)  – se stranickou příslušností SPR-RSČMS:

Moravskoslezský kraj – Mgr. Karel Mašlík – 53 let, učitel, 2. místopředseda SPR-RSČMS, Bruntál a p. Vasil Gašpar – 70 let, OSVČ, krajský předseda SPR-RSČMS, Bruntál

Jihomoravský kraj – p. Karel Matějka – 46 let, zámečník, člen SPR-RSČMS, Brno

 

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY – BOJUJEME ZA VÁS !