Komunální volby 2018 – Olomouc

Nejdůležitější body našeho programu – stručné a jasné:

 1. Hospodaření s vodními zdroji musí přejít nazpět do majetku města Olomouce.
  Zrušíme daň z nabytí nemovitostí. Snížíme poplatky za odvoz komunálního odpadu, snížíme jízdné MHD. 
  Zahájíme výstavbu nových bytových domů, čímž umožníme snížit nájemné v městských bytech.
 2. Upravíme a zkulturníme prostor koupaliště „PODĚBRADY.
  V rámci péče o veřejnou zeleň znovu osázíme stromy obě hlavní náměstí. Obnovíme Městské lázně. 
  Zpětně prověříme podezřelé financování na Magistrátu a zjištěné podvody zveřejníme. Budeme usilovat o zavedení místního referenda k závažným problémům města.
 3. Odmítáme africké a asijské islámské přistěhovalce s jejich pochybnými zvyky a architekturou. Nedopustíme stavbu mešit a podobných zařízení, které mohou ohrozit naši kulturu a podporovat islámský terorismus. 
  Odmítáme stavbu tzv. Středoevropského fóra v  Denisově ulici, které svou architektonickou“ kulturou“ patří spíše na Střední východ a hrubým způsobem zasahuje do městské památkové rezervace.
 4. Ve večerních a nočních hodinách nasadíme specializované policisty hlavně do problémových lokalit. Budeme nekompromisně zasahovat proti ničení státního, městského a soukromého majetku. 
  Nebudeme trpět na území města občany sociálně nepřizpůsobivé. Vytěsníme narkomany, bezdomovce a jiná individua z centra města.

VOLTE  SPR-RSČMS –  ČINY  MÍSTO  SLOV  !!!

Leták ... stahuj

Program ... stahuj