Hrobníkovi z lopaty v hodině dvanácté

Tak je třeba chápat porážku kandidáta protinárodní kavárenské havlérky Jiřího Drahoše, a těsné vítězství úřadujícího prezidenta Miloše Zemana, v klání o prezidentský úřad na dalších 5 let, kteréžto bylo definitivně rozhodnuto v sobotu 29. ledna 2018. Závěrečné bourání nejvýznamnějšího zbytku bývalého Československa, které už už hrozilo,  se odkládá o dalších 5 let. Stačilo však jen málo, a nevratná zkáza mohla započít. Jakoby zázrakem byla pohroma odvrácena, byť pouze jen dočasně. Však nejlépe to jako vždy popsal bývalý hradní kancléř Petr Hájek ve svém článku:  ČISTÝ ZÁZRAK…

Zdravé jádro národa se tentokrát dokázalo semknout a zaktivizovat. Češi, Moravané a Slezané opět potvrdili dávnou pověst o tom, že dokáží táhnout za jeden provaz až ve chvíli, kdy je jejich další existence bezprostředně ohrožena. Ale DOKÁZALI JSME TO!, byť se to ještě před týdnem z logiky prosté matematiky součtů hlasů z 1. kola voleb zdálo nemožné…!

Výborně to kdesi zhodnotila advokátka Klára Samková:

Vítězstvím Miloše Zemana dostala Evropa od jeho voličů jasný signál: s Čechy se musí počítat. Tímto volebním aktem najednou máme ve střední Evropě velmi silný blok, skládající se z nové rakouské vlády, Evropské unii se stále zpěčujícího se Polska, zaťatého Slovenska a o Orbánovi hovořit netřeba. Rakousko-Uhersko vstalo z mrtvých. Ten blok je velice silný – tak silný, že ani Německo, které je zejména s ČR provázáno nesčetnými ekonomickými vazbami, ten názor nemůže jen tak prostě hodit do koše. Slabost ČR spočívající v ekonomické provázanosti právě s Německem je zároveň slabostí i Německa. V historii již jednou byli Češi nuceni se postavit proti Evropě, totiž při husitských válkách. A tak se mi tak nějak zdá, že se znovu schyluje k bitvě u Domažlic a kardinál Cesarini je již preventivně na útěku… Německo-francouzské spojenectví se dočkalo vzniku důstojné protiváhy, přičemž české „smějící se bestie“ s úsměvem vzkazují do Bruselu: „No tak nás vylučte… No tak nás odsuďte… No tak nám dejte pokuty… A čeho tím dosáhnete? Určitě ne toho, že změníme názor.“ Odvěká česká taktika totiž je, že Češi „nesouhlasí se vstupem“. A to kohokoliv. Od doby Braniborů v Čechách přes křižácké války proti husitům, protestantská vojska – proti těm dokonce i v Brně zvonili poledne v jedenáct – Habsburky, nacisty, bratrskou pomoc v osmašedesátém až po americký radar. Češi zatnou zuby, opevní se ve svých zákopech a počkají, až se to přežene… Zatímco nesouhlasí. Těmito prezidentskými volbami Češi nesouhlasili se vstupem Evropské unie na území ČR, nesouhlasili se vstupem migrantů – a evidentně tak hodlají činit i nadále bez ohledu na nebezpečí, která jim z těchto jejich postojů údajně plynou. (konec citace)

Nebyla to pro nás volba snadná a jednoznačná, stejně jako pro autorku výše uvedené citace, která tento pocit výstižně popsala ve 2. části svého článku. Miloš Zeman pro nás vůbec není ideálním vlasteneckým kandidátem, to jsme už několikrát zdůraznili. I z našeho pohledu má Miloš Zeman mnoho nedostatků, byť třeba z našeho úhlu pohledu jiných, než které vidí Klára Samková. Ale nyní je třeba se nad toto povznést, využít zázračně získaného času (který vůbec nebude oddechový), a hledat příhodnějšího kandidáta národních sil, který by v příštím volebním období Ing. Zemana nahradil a dokázal by zvítězit proti finanční a mediální přesile stoupenců NWO a jejich loutkám – jako byl nyní J.Drahoš a předtím K.Schwarzenberg.

Bude to těžký a nerovný boj. Protivník je bezpochyby chytrý, lstivý, bezohledný a krutý. Má většinu trumfů v rukávu – finance, masmédia, většinu kolaborující umělecké sféry, a úspěšně se mu podařilo infiltrovat do školského systému vyšších i nižších stupňů. Což je strategická linie budoucí fronty. Tady bude muset být sveden rozhodující boj, jinak bude čas pracovat pro zastánce světovlády a nepřátele svobodných národů. Začít se bude muset již dnes, protivník má tady náskok min. dvaceti let, a na západ od nás ještě o mnoho desetiletí více!

Dnes slavíme vítězství v jedné bitvě, užijme si to. Válka o naši budoucnost se však povede i nadále a bude sílit. Ostatně, naši protivníci se s ní nechali slyšet ihned po vyhlášení volebních výsledků. Je třeba se nenechat ukolébat dnešním triumfem. Vedle českého školství bude nejdůležitější bojovou linií informační fronta všech stupňů – od zachování svobody slova na internetu, až po národní kontrolu nad Českou televizí.

Upřímně tímto gratulujeme Ing Miloši Zemanovi k jeho znovuzvolení prezidentem České republiky!

-redakce-

.