Dotazy k eurovolbám

Dobrý den pane Slámo

 chtěl bych se Vás zeptat na pár věcí k eurovolbám. Snad najdete ve svém programu pár minut na odpověď. Jako nerozhodnému voliči by mi velmi pomohla.

 1) Jakým způsobem chcete ovlivňovat dění v Evropském parlamentě, když má ČR jen velmi malé množství europoslanců? Půjdete s někým do frakce? Pokud ano, s kým?

 2) Jak se postavíte k tématům jako je „pomazánkové máslo“, zrušení žárovek, apod.?

 3) Kam by podle Vás měla směřovat EU a jaká by měla být role České republiky a proč?

 4) Jaký postoj máte ke společné měně Euro a proč?

 

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

 Milan Sperát

*****************************************************************

Vážený pane Speráte,

 máte pravdu, ČR bude mít pouze 21 poslanců, ještě o dva méně než v minulém období. Ze 750, tuším, přesné číslo se dá snadno zjistit. Navíc, ani kdyby všech těchto 21 zastupitelů hájilo české národní zájmy do roztrhání těla, nebude jejich hlas příliš slyšet. Poslanci EP jsou k tomu takoví „příručí, co za nic neručí“. Rozhodující vliv mají tzv. eurokomisaři (fuj, to je označení, vždycky se mi při něm vybaví bolševický SSSR ve své ranné fázi).

Tohle je past, do které jsme spadli, spolu s jinými zeměmi. Proto jsme již před 14 lety varovali před vstupem do EU (v okamžiku, kdy tehdejší premiér V.Klaus podával přihlášku ČR), i když tenkrát byla EU konstruována na nesporně demokratičtějších zásadách než dnes. Dalo se očekávat, v co se následně bude toto společenství poměrně nezávislých států vyvíjet. Ku dnešku. Stejně tak se dá odvodit, jaký bude další vývoj do budoucna. Půjde-li vše stále stejným směrem a tempem, budeme tu mít za pár let jediný SUPERSTÁT – totalitní moloch, podobný bývalému SSSR. (Však jej také ve skutečnosti řídí lidé ze stejné sorty.) A nemyslím tím jen jeho zjevně viditelné exponenty, jako je třeba Barosso, Schulc, Van Rompuy či Astnová. Stačí si jen uvědomit, jaké zákony, směrnice či nařízení tito lidé neustále produkují jako na běžícím páse.

Přesto – či právě proto – spoléháme a doufáme, že k tomuto poznání docházejí i voliči dalších členských států EU, a tím i jejich zvolení poslanci. Spolu s nimi pak budeme mít možnost odstranit tzv. „demokratický deficit“ EU a přetvořit současný unijní moloch na demokratičtější uspořádání Evropy. Aby se do členských států vrátila jejich zdravá a dynamická konkurenčnost, která vždy hnala Evropu kupředu. Aby jednotlivé státy nebyly svazovány společnou měnou, placením cizích dluhů, nesmyslnými nařízeními a směrnicemi byrokratů, atd. Vystoupit jednostraně z EU je nyní už nesmyslné, na to je příliš pozdě. Musím to bohužel konstatovat, i když jsme před vstupem do EU dávno varovali. Ti kdo dnes ovládají Bruselský aparát, by proti takové zemi použili veškeré páky a sankce, aby neposlušnou „ovečku“ zničili, či přivedli s pokorou nazpět.

Důležité je působit se stejně smýšlejícími uvnitř molochu, byť se se svými vzdálenějšími cíli netajíme. Přetvořit jej ve prospěch spokojených obyvatel, nikoliv chamtivých nadnárodních korporací a zlodějských bank. Zrušit pravomoci komisařů, nahradit krachující Euro jednotlivými národními měnami, podloženými nikoliv dluhy, ale hodnotami. Odstranit lichvu, přestat obchodovat s dluhy. Bude to ale dlouhodobější proces, nikoliv revoluce, jenž by Evropu uvrhla ve zmatek. Ani dnešní podoba EU se nevylíhla naráz, nýbrž se postupovalo tzv. „salámovou metodou“, často velmi nedemokraticky. Ale věřím, že vše co technokratičtí eurohujeři instalovali ku prospěchu svému i svých chlebodárců, mohou svobodné národy Evropy zase změnit. Jen je třeba k tomu najít vůli. Kdo chce, hledá způsob (tj. – kdo nemá zájem, hledá důvod).

A ten chceme hledat a na něm se chceme dohodnout s kolegy ostatních členských zemí EU, plujících na „stejné vlně“.

 Doufám, vážený pane, že jsem na Vaše otázky ve stručnosti odpověděl, byť moje řádky nebyly koncipovány jako odpovědi přímé. Vyplývají z nich.

Přeji i Vám hezký den.

Roman Sláma, RSČMS