Dalajláma byl na výplatnici CIA … (doplněno)

 Evangelista Lukáš píše: “Není nic zahaleno, co nebude poznáno. Vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle . . .“   Zahaleny měly být i operace CIA v Tibetu. Skrytá měla být prohlášení americké vlády a ve tmě mělo zůstat, že 14. Dalajláma bral 180.000 dolarů ročně z účtu tajné služby . . .  Již od 20. května 1959.

Himalájský sud prachu.

Tibet. . .   S průměrnou výškou 4 900 metrů nad mořem je skutečnou střechou světa, pod kterou se pletou dějiny jako v mixéru. Stovky let je národ autonomní součástí čínského impéria, jak se blíží konec císařství, vtrhne sem v roce 1903 britský plukovník Francis Younghusbend (1863-1942) v čele 10.000 mužů, aby si Británie vynutila vliv a zabránila kontaktům s Ruskem. Expediční sbory postřílí několik tisíc Tibeťanů a pak Younghusband telegrafuje nadřízeným do Indie., že ten obrovský trest bude prevencí pro budoucnost a přiměje je podrobit se“. Jednou se podrobí, ale ne Británii. V roce 1912 Tibet získá nezávislost na Číně a 20 let nato se narodí Tändzin Gjamccho (1935), 14. převtělenec dalajlámy. A pak to přijde. Dne 21. října jednotky Čínské lidově osvobozenecké armády vpochodují do Tibetu, aby „zachránily tři miliony Tibeťanů před imperialistickým útlakem a zabezpečily ochranu západní čínské hranice“.

Povstání utopené v krvi.

Tibet se vrátí pod svrchovanost Číny. To už se o oblast střední Asie zajímá CIA a americká vláda. Ta ustanoví Výbor 303 při komisi Národní bezpečnosti a padne memorandum o pomoci Tibeťanům v boji proti Číně. Poprvé americké úřady vyzvou dalajlámu, aby utekl do exilu v roce 1950. Odmítne a naopak formálně podepíše Sedmnáctibodovou dohodu o spojení Tibetu s Čínou. V zemi oficiálně zůstane politický systém, autonomie, náboženská svoboda a pravomoci dalajlámy, který ve Lhase stráví dalších devět let. V roce 1956 vznikne na popud americké vlády ozbrojená aliance Tibeťanů, která žádá, aby ji dalajláma duchovně zastřešil. Zase odmítne.  Naopak CIA z ní vybere čtyři muže, vycvičí je v používání malých zbraní, demolicích, sabotážích a rozjede operaci Saint Circus. Dva z mužů seskočí následující rok nad Tibetem a doručí dalajlámovi tajnou zprávu: „Vaše Svatosti, utečte do exilu!“ Znovu odmítne. Odmítne je ještě několikrát, zatímco CIA v roce 1958 rozjede „vzdělávací program“  pro tibetské teroristy. V průběhu sedmi let v americkém Coloradu vyškolí na 200 Tibeťanů a pak . . .                                                                                 10. března 1959 vypukne povstání, podnícené americkou tajnou službou. Po jediném týdnu je konec a dalajláma utíká do Indie, protože povstání je utopeno v krvi, i když CIA dodá teroristům 362 tun zbraní, střeliva a vybavení. Výbor 303 si může napsat až 20. května 1959,  že dalajláma poprvé souhlasí s americkou podporou. Od té doby dostávají Tibeťané v exilu každý rok 1.7 milionu dolarů a samotný dalajláma 180.000 dolarů.

Dalajláma je na výplatnici CIA celých 15 let až do té doby, než v roce 1972 navštíví Čínu prezident Richard Nixon (1913-1994) a následně utne tibetské exilové vládě příjem! Informace je možno nalézt na stránkách Úřadu americké vlády.

Převzato z časopisu Epocha 16/2015

(doc)

Doplnění:

Dalajlama: Jsem marxista

    K víře v učení německého myslitele Karla Marxe, jehož teorie daly základ socialismu a komunismu, se přiznal tibetský duchovní vůdce dalajlama. Napsala to v pátek agentura AFP.

Dalajláma v Tawangu (foto: Adnan Abidi, Reuters)

sobota 22. května 2010:

„Pořád jsem marxista,“ prohlásil 74letý buddhista v New Yorku, kam přijel na jednu ze svých placených přednášek.

„Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je pouze honba za ziskem,“ vysvětlil duchovní, jenž žije od svého útěku z Číny po nezdařeném protičínském povstání v Tibetu v roce 1959 v indickém exilu.

Dalajlama podle svých slov uznává, že komunistický režim v Číně přinesl jejím obyvatelům neslýchaný blahobyt. „Miliónům lidí se životní úroveň zlepšila… ovšem je nutné najít východisko mezi životní úrovní a svobodou. Až dosud se většinou spoléhá na násilí,“ dodal.

_______________________________________________________

Dodatek – admin.

Tento článek je odpovědí všem tibetářům, dalajlámistům, sluníčkářům a dalším ubohým kavárenským povalečům, kteří mávajíce tibetskými vlajkami či vlajkami USA, již dávno zaprodali svou duši i tělo cizí mocnosti. Tak jako výše uvedený dalajláma, jejich idol a symbol. Tak jako kdysi V. Havel a jeho následovníci. Tak jako stovky dalších zrádců svého národa v různých zemích světa. Dnes nastává doba, kdy tzv. „demokratům“ padají masky.  Čas zúčtování se blíží.  Nic není zapomenuto, nikdo nebude zapomenut.