Český slavík Mattoni 2017

Kdo z vlastenců náhodou v sobotu večer v televizi sledoval průběh předávání cen Českého slavíka (před časem přejmenovaného ze Zlatého slavíka), nemohl se neubránit pocitu absolutního zhnusení. Ubohý výkon moderátora celého večera a ještě ubožejší scénky brněnského herce Matonohy dávaly tušit, že kdysi prestižní každoroční soutěž o nejpopulárnějšího českého zpěváka, zpěvačku či kapelu letos klesla na totální dno morálky a vkusu. Již loňský průběh tohoto galavečeru napovídal, že něco není sakra v pořádku.

Letošek však předčil veškerá očekávání v negativním slova smyslu. Důvodem byla nepřítomná rocková kapela ORTEL a její frotman Tomáš Hnídek, s uměleckým jménem Tomáš Ortel. Přesněji řečeno – jeho vlastenecké texty ve skladbách výše uvedené kapely. Ty působí jako červená muleta, především na havlistické bejky kavárenských pravdoláskařů. A co víc – ó hrůzo, oslovují normální příslušníky českého a moravského národa a zvedají jeho 25 let pošlapávané národní povědomí. To se zpětně odrazilo na masivním přílivu hlasů pro ORTELa v podobě SMS s extra tarifem 7,50 Kč/hlas. Výsledek byl pro organizátory soutěže a agenturu Musica Bohemica, propojenou s tzv. pražskou kavárnou, natolik šokující, že sáhli k bezprecedentnímu opatření s výmluvou na údajné porušení pravidel soutěže, a kapele ORTEL i jejímu frotmanu místo skutečně získaných hlasů letos, přiřkli počet hlasů získaných během loňského ročníku. ORTEL prostě nesměl vyhrát!

Sobotní galavečer proběhl s takovou úrovní, jakou měl, a leccos nic netušícímu divákovi napovídala i neúčast jednoho z vítězů – totiž právě Tomáše Ortela a jeho kapely. Když se pak následně během 24 hodin všechno provalilo na veřejnost, začaly se dít věci. Nejprve reagovala veřejnost a fanoušci kapely – v diskuzích na mainstr. serverech čtenáři nelítostně a masově tepali kritikou organizátory soutěže, agenturu, i soutěžící, kteří se měli umístit před zdiskriminovanou kapelou. Jako první zareagovala skupina KABÁT, která vrátila ocenění Zlatého slavíka a připojila se k bezpočtu žádostí o celkové přehodnocení výsledků samotnými pořadateli. Za to patří Pepovi Vojtkovi a KABÁTům čest a sláva! Následoval zpěvák Michal David, který vrátil Stříbrného slavíka a převzal si Bronzového. Korunu ostudy pro pořadatele pak završil dlouholetý Zlatý slavík Karel Gott, žádající vysvětlení od organizátorů soutěže. A jako třešničku na dortu poté následně přišlo vyjádření hlavního sponzora ankety, společnosti KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, jenž se od celého netransparentního vyhodnocování distancovala a pohrozila organizátorům možností odchodu od partnerství takovéto vypečené „soutěže“. Takže se nakonec ukázalo, že faktickým vítězem soutěže se stala kapela ORTEL, které tímto upřímně gratulujeme!

Morálním vítězem se potom stali všichni ti, kteří na nespravedlnost zareagovali a poukazovali na ni. Od skupiny KABÁT a zpěváka M. Davida i K. Gotta, až po veřejnost a všechny, kteří bombardovali agenturu Musica Bohemica s žádostmi o poctivé vysvětlení celého skandálu a s žádostmi o opravu výsledků dle skutečného stavu a letošního počtu získaných hlasů. Možná, že jsme k tomuto vítězství přispěli svou malinkatou mírou i my republikáni, když jsme se připojili toto pondělí se žádostí ve znění:

Žádáme o anulování výsledků letošního Zlatého slavíka v kategorii zpěvák roku a skupina roku. Žádáme o férové přepočítání VŠECH došlých SMS hlasů pro soutěžící, bez nějakých diskriminačních opatření s výmluvami na údajné nedodržování pravidel. Žádáme o vyhlášení nových výsledků. Pokud organizátoři soutěže chtějí zachránit alespoň zbytek kreditu Zlatého slavíka, jistě k těmto opatřením přikročí.

Jménem Sdružení pro republiku – Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska     Roman Sláma, místopředseda.

Co ještě dodat?  Z celé, z politického hlediska v podstatě nevýznamné kauzy, lze vysledovat jedno velké poučení a závěr: Pokud se lidé na veřejnosti spojí a společně napřou své úsilí, lze dosáhnout spravedlivého vítězství i proti zvůli mocnějších a nepoměrně bohatších. Což by mělo být velkým příkladem i na politické scéně.

A co se týče pořadatele ankety Český slavík Mattoni:  Pokud se něco zásadního nezmění a agentura M-B neupustí od politicky motivovaných „úprav“ vyhlašovaných výsledků, pak bude lépe na příští rok ani takovou anketu nevypisovat. Nad celou soutěží Český slavík tak bude vyřknut ORTEL.

.