Svátek dobře placených koryt

Ve čtvrtek 17. listopadu je (už zase) státní „svátek“. Bohužel normální člověk nemá co slavit (viz. článek níže), vždyť realitu dnešní doby všichni známe, a podvody či podvodníky není třeba oslavovat. Skutečná revoluce a demokracie nás tak teprve čeká. Jediné, co je v tento den záhodno, je věnovat tichou vzpomínku památce Jana Opletala, jenž byl spolu s dalšími studenty, před mnoha lety v roce 1939, zavražděn mocenskými složkami III. Říše, a 17. listopad se tak později stal mezinárodním dnem studenstva. Pokračování textu Svátek dobře placených koryt

Vítejte v Babišstánu!

/Aneb malé ohlédnutí za posledními volbami/

Babiš coby zachránce národa? No to snad ne…

Je pátý den po volbách a já se pořád ještě ujišťuji, že to nebyl zlý sen, že se mi to nezdálo. Po nádherném zářiovém letním počasí je už více jak týden neskutečně ohavno, a to jen zvyšuje mou depku. Ačkoliv jsem si neustále opakoval, že po 26 letech politického angažmá mě už nic nemůže překvapit a výsledek voleb se dal snadno předjímat, přece jen jsem si říkal, že teď už přece musí svéprávný volič životaschopného národa prohlédnout, a jít hlasovat PROTI svému ZÁNIKU. Že tu lidé nebudou chtít migrantskou invazi a reálnou hrozbu zatažení do apokalypsy III.WW. Že lidé odmítnou zavádění prvků NWO v podobě EET, TTIP, CETA, inkluzi ve školství, apod., že se postaví proti zákonům, které by si nedovolili zavádět ani komunisté za minulého režimu (ne)blahé paměti – zákony o novely zákonů o pol. stranách, o volbách, o shromažďování, o prolamování nedotknutelnosti obydlí, o držení zbraní, o kontrole nad internetem, atd. atd. Prostě všechny kroky, které zde v ČR zavádějí ryzí fašismus, resp. sociálfašismus, protože všechny směřují k omezování či rušení základních občanských svobod – svobodu shromažďovací, svobodu projevu, právo na vlastní obranu, rovnou soutěž politických stran, domovní svobodu… Těch prvků NWO je mnoho, a ti kdo je prosazují, mluví jasnou řečí. Ale hluší neslyší. Zato mnoho z voličů zřejmě slyšelo na smršť populistických slibů, kterými vládní strany zavalily 14 dní před volbami veřejnost. Taková tsunami vládního populismu, jaká se prostřednictvím dávno zaprodaných medií vzedmula 2 týdny před hlasováním, taková tu ještě nebyla. Pokračování textu Vítejte v Babišstánu!

Volební program SPR-RSČMS kraje Moravskoslezského

SDRUŽENÍ   PRO  REPUBLIKU  – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA  (SPR – RSČMS) –  krajské volby 2016

Vážení spoluobčané!                                                          Volební strana č. 81

Pro nadcházející volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Vám předkládáme následující hlavní body našeho programu.

1)  Zrušení krajů.  Budeme prosazovat zemské státoprávní uspořádání. Moravané a Slezané jsou  rovnoprávnými  národy, stejně jako Češi. Daně vybrané na Moravě a ve Slezsku zde musejí zůstat. Pokračování textu Volební program SPR-RSČMS kraje Moravskoslezského

Republikáni jdou do letošních krajských voleb s číslem 81.

81    Chráníme svůj kraj, bráníme své domovy     81

VRÁTÍME   MORAVĚ   JEJÍ  HISTORICKÁ  PRÁVA

Volební program           SDRUŽENÍ   PRO  REPUBLIKU  –

Republikánská strana  Čech,  Moravy  a  Slezska  (SPR – RSČMS)

Olomoucký kraj                                                                        krajské volby 2016

.

Proto občanům této země navrhujeme:

 1.-Autonomii země Moravskoslezské.  Budeme prosazovat nové státoprávní uspořádání – to  je  federaci  tří  zemí – Moravy a Slezska,  Čech  a Prahy. Historické území Moravy má  právo  na  autonomii  a  Moravané a Slezané jsou  rovnoprávnými  národy, jako Češi. Daně vybrané na Moravě a ve Slezsku zde musejí zůstat. Pokračování textu Republikáni jdou do letošních krajských voleb s číslem 81.

Projev místopředsedy Republikánské strany ve Vítkově

Přátelé, dnes jsem již konečně po delší době natolik zdravotně i časově disponován, že mohu alespoň se zpožděním vložit text svého projevu ze 16.4.2016, který mj. zazněl na společné akci národoveckých subjektů ve Vítkově (Moravskoslezský kraj). Průběh celé akce je uložen zde:

http://www.nwoo.org/2016/04/17/demonstrace-narodni-obrody-vitkov-16-4-2016/

 

Dobrý den, dámy a pánové, …přeji vám všem, co jste se tady dnes sešli, ať už byly vaše pohnutky jakékoliv… Především však zdravím všechny vlastenecky smýšlející občany!

Byli jsme, co by spřátelený politický subjekt – tj. Republikánská strana – požádáni zástupci občanského spolku Národní Obroda, abychom vyjádřili podporu dnešnímu setkání. To jsme učinili, a to nejen proklamativně. Zároveň byla naší straně poskytnuta možnost zhodnotit dnešní politickou situaci v České republice a potažmo v Evropské unii vůbec. A v neposlední řadě se také vyslovit k polozapomenutému incidentu, který se v tomto poměrně hezkém městečku před několika lety udál. Pokračování textu Projev místopředsedy Republikánské strany ve Vítkově

Bohatí Židé žerou děti?

Antisemita Adam Bartoš tvrdí, že:           … “ bohatí Židé žerou děti „

Toto nám posluchačům, dne 3.2.2016 v pořadu Pro a proti, pod vedením Lucie Vopálenské, Českého rozhlasu Plus,  tvrdil Jan Urban a Petr  Šafr. Tento výrok měl  Adam B. Bartoš napsat v  knize, jejíž název nám ale nesdělili. Nazývali ji „nejnovější Bartošovou knihou“.

Adam Bartoš je mj. publicistou a spisovatelem. Prezidentem Klausem byl označen za geniálního novináře a prezident Zeman jej pozval na předávání státních vyznamenání. Je předsedou politické strany NE Bruselu – Národní demokracie.

Vypadá to jako by pan Bartoš náhle přišel o rozum. Kdyby tomu tak skutečně bylo, pak přece stačilo sdělit, který psychiatrický ústav začal o jeho zdraví pečovat, a více se tím nezabývat. Tato skutečnost však evidentně nenastala. Kdyby se tak stalo, v pořadu zabývajícím se „Veřejnou diskuzí v Česku, která se stává vulgárnější“ by si na něj vůbec nevzpomněli a nemohli by jej jako antisemitu ani odhalit. Ten hlavní, skrytý důvod podivné a jak jsem později zjistil, mnohaleté kampaně bude pravděpodobně ten fakt, že Bartoš v roce 2012 vyjádřil přesvědčení, že mediální svět je ovládán židovským vlivem, dále údajně (nečetl jsem jej) vyhotovil seznam pravdoláskařů a seznam Židů působících v naší politice, veřejné správě, bankách, kultuře… Jeho smůla, kdyby byl sepsal seznam křesťanů, mohl si nerušeně užívat života. Prohřešil se i tím, že zveřejnil korespondenci lékařů, psychiatrů a psychologů, kteří od roku 2009 zvažovali možnost prohlásit prezidenta Václava Klause za duševně neschopného zastávat svůj úřad v době, když otálel s podepsáním ratifikované Lisabonské smlouvy.

I když diskutující pan Šafr se jen tak mimochodem přiznal, že inkriminovanou knihu ani nečetl, došel k jednoznačnému závěru, cituji:  „když někdo píše, že Židé žerou děti, znamená to, že je to šíření nenávisti takového charakteru, že si myslím, že o trestný čin jde.“ A přitvrzuje. „V konkrétním případě pana Adama Bartoše bych velmi doporučoval paragraf o podněcování nenávisti vůči skupinám obyvatel využívat, protože jeho chování je velmi nebezpečné  pro společnost …“    Toto tvrzení je vzhledem ke zmíněným okolnostem více než odvážné, přesněji řečeno skandální. O společenské nebezpečnosti protisocialistických živlů,  jsme se toho v Českém rozhlasu rovněž naposlouchali!

Knihu pana Bartoše jsem také nečetl, ale nad vší pochybnost vím, že pro společnost, tedy pro nás občany, je krajně nebezpečné právě vyjadřování pana Šafra ve veřejnoprávních médiích, jehož a které jsme nuceni povinně ze zákona financovat

Zaráží mne, že místo věcné a veřejné diskuse o údajných antisemitských výrocích a uvádění věcí na pravou míru, se právě v pořadu zabývajícím se „Veřejnou diskuzí v Česku, která se stává vulgárnější“, se s námi všemi hraje neférová hra. Naštěstí máme nyní i nezávislá internetová rádia a televizi, kde by měli téma „Veřejnou diskuzí v Česku, která se stává vulgárnější“ za účasti posluchačů a v živém vysílání důkladně probrat.

Protože si na neštěstí (ale v tomto případě na štěstí) pamatují na dobu, která je nyní označována jako totalitní, a mohu konstatovat, že metody zamlčování, polopravd a manipulací, kterým jsme byli vystaveni v době nastupující normalizace, dnes pokračují. Tehdy byly jen primitivnější. Sdělovací prostředky ovšem už plně ovládají jiní manipulátoři, než ti co jezdili pro instrukce na sovětské velvyslanectví (nebo jejich žargonem přímo do „Sajuzu“).  Pokročili jsme, už tu máme normalizaci číslo 2, a mnoho dětí těch nejkovanějších si dnes jezdí pro instrukce úplně jinam než jejich otcové. Jen se pokoušejí nás zdolat a potřít sofistikovanějšími metodami.

Jsem moc rád, že jsem uvedený pořad vyslechl. Donutilo mne to zamyslet se nad manipulativním působením našich sdělovacích prostředků a zařadit si vše do širších souvislostí. Název knihy v pořadu nebyl uváděn. Asi účelově – pravda, na kterou by posluchači mohli přijít, musí být přece utajována. Tento článek, v němž vyjadřuji své pochybnosti a výhrady, jsem přesto nezačal psát jen tak, že bych se něco domníval, že někoho nemám rád, nebo že někomu fandím. Svůj názor dokumentuji následujícími fakty –  několika citacemi z už dříve vydané  knihy „antisemity“ Adama Bartoše Obřezaná republika,  kapitola  Můj vztah k Židům.

                                                                                                                            Daniel

cituji:

„Myslím, že k psaní o židovské tématice jsem oprávněn, protože mi Židé byli vždy sympatičtí. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a dlouhou část života strávil v církvi, která měla k Izraeli – tomu duchovnímu, ale i politickému – respekt.“

„Židé jsou národ, i přes všechna svá specifika, jako každý jiný – se svými kladnými i zápornými stránkami. „

„Jakkoli si o sobě Židé myslí, že jsou stále vyvolený národ a nadřazená rasa, před Bohem jsme si všichni rovni a nikdo z nás se nemůže dožadovat speciální ochrany proti kritice jen proto, že patří k lidu, který v historii zažil mnoho úděsného. Ostatně, jsou národy, které také zažily mnohá příkoří až hrůzy, ale přesto jejich neštěstí neospravedlňuje to, abychom chodili po špičkách kolem jejich pochybení, věnovali jim speciální péči a měřili v jejich případě jiným metrem, než u všech ostatních.“

„Ve skutečnosti jsem odpůrcem antisemitismu, je-li definicí antisemitismu iracionální nenávist k Židům coby rase (v tomto smyslu jsem kdysi podepsal petici proti antisemitismu), protože Ježíš nás učí milovat a ani ten, s kým politicky zásadně nesouhlasím, nemůže být předmětem mé nenávisti (a s Židy v tomto ohledu může konzervativec nesouhlasit více než dost, protože je najdeme nejen disproporčně zastoupené v mnoha revolucích či levicových hnutích, ale často i mezi jejich zakladateli a duchovními otci a vůdci). Je-li však antisemitismem jakákoli kritika Izraele či židovského počínání (o kteroužto definici antisemitismu se Židé dnes mnohdy snaží), pak se takové nálepce v dnešní politicky korektní době nejspíše nevyhnu.“

„I přesto, že mnozí Židé k naší rase cítí nenávist, já k nim nenávist necítím. Je mi líto milionů lidí, kteří zemřeli v nacistických koncentračních táborech, protože jejich bohatším souvěrcům nestálo za to učinit nic na jejich záchranu. Je mi líto milionů Židů, kteří umřeli během války, kterou Židé Německu vyhlásili (málo se ví, že Židé burcovali proti válce s Německem ještě před tím, než jakákoli Hitlerova válka vůbec začala). Je mi líto těch obyčejných chudých Židů, kteří dokonce přežili holokaust, ale už nepřežili pikle svých soukmenovců, kteří je nechali při návratu do nově založeného státu i s lodí potopit, protože by mohli vypovídat o věcech, které měly být navždy utajeny, neboť se nehodily do připravovaného obrazu. Je mi líto Židů, kteří budou nakonec sami obětí nesmyslné apokalyptické hrůzy, kterou někteří z jejich předáků ve svém mesianistickém opojení neustále přivolávají. Má kritika tak nesměřuje vůči rase jako takové, ale vůči jedincům, kteří zrazují nejen vlastní židovský národ, ale ve své pýše manipulují světovými dějinami ve svých katastrofických vizích. Tito lidé jsou světu nebezpečni – nejen nám, Nežidům, ale i Židům samotným. Mělo by proto být v zájmu každého opravdového judejce, aby se od jejich počínání distancoval, což ale vidíme jen v žalostně málo případech.“

„Mé svědomí je před Bohem čisté a modlím se, aby se židovský národ místo světovládných ambicí podíval zpět do své historie: bude-li k sobě upřímný, pak zjistí, že Mesiáš, kterého tak toužebně vyhlíží a jehož příchod se uměle snaží přibližovat, už dávno přišel.“

.

.

Zprávy z jiného světa:    Česká nezávislá televize Studio REPORT 5.2.2016 

Velmi doporučuji. Vydržte úplně do konce( asi 50 min.) – zajímavé informace o organizování  Národní domoobrany  jsou v druhé polovině relace, jinak je nezískáte!   Přeposílejte!  

Historicky první rada Národní domobrany byla ustavena dne 26. ledna 2016 v Praze. Jejími představiteli se stali podplukovník v záloze MUDr. Marek Obrtel, Nela Lisková a poručík ve výslužbě PhDr. František Krejča.

 

.

.

Úvodní projev místopředsedy RSČMS na demonstraci 7.listopadu v Olomouci

Vážené dámy, vážení pánové, spoluobčané!

Srdečně vás vítám na dnešním shromáždění, kterému jsme pracovně dali název Tábor lidu. Toto shromáždění svolala Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, ve spolupráci s naší partnerskou stranou Národní demokracie.

Nebylo během několika posledních let zvykem, aby republikáni pořádali nějaké demonstrace či větší akce. Neboť jsme dospěli k přesvědčení, že po našich marných apelech a varováních za posledních 25 let nezbývá než počkat, aby se občané sami přesvědčili o prozíravosti naší politiky za uplynulé čtvrtstoletí.  A také jsme cítili, že je zapotřebí dát si na nějaký čas pauzu, a spíše z povzdálí pozorovat veškeré politické dění. Neboť i do našich řad neúprosný čas vryl své stopy.

Nyní však bijeme na poplach! Naše země se nachází v bezprostředním ohrožení! V ohrožení, jaké tu od dob II. světové války ještě nebylo! Do Evropy se valí statisíce vetřelců, a brzy to budou již miliony. Evropská civilizace, kultura a uspořádání tak mohou být nenávratně zničeny! Koncem roku 2015 to bude již půldruhého milionu migrantů za jediný rok. Zbabělí a zkorumpovaní politici se nám prostřednictvím mediálních presstitutů snažili ještě v letošním létě namluvit, že se jedná jen o neškodných „pár set tisíc“ zbídačelých Syřanů. To však byl jen vrcholek obrovského ledovce. V roce 2016 se již očekává invaze až třech milionů ekonomických islámských migrantů. Migrantů, které tu drtivá většina evropských obyvatel a národů nevítá a nechce! S výjimkou jisté „ANDĚLY MRKALOVÉ“ z Berlína, která si je všechny pozvala, a nyní by je chtěla vnutit i nám. A rovněž nevelkého počtu pošahaných multikulturních aktivistů a bezbřehých falešných humanistů.

Skupinka počtem bezvýznamná, ale finančně maximálně zabezpečená a mediálně protěžovaná, soustředěná v tzv. mimovládních organizacích, nebo v politických stranách vyznávajících politiku multi-kulti. Za Českou republiku lze jmenovat především ZELENÉ a PIRÁTY – skrývající svou pravou tvář za bohulibé cíle, např. ochrany přírody, či absolutní svobodu internetu. Politice multi-kulti ovšem podlehla i většina dnešních parlamentních stran, všichni víme o jaké se jedná. O nesmírně nebezpečných mimovládních „neziskovkách“ ještě také bude řeč.

To, co Evropa zažívá nyní, to bohužel ještě nic není…! Je to teprve jen začátek. V roce 2016 se vydá na cestu do Evropy trojnásobek lidí než letos. A to je pouze pesimistický odhad. V roce 2016 to může být i 5 milionů migrantů, v roce 2017 15 milionů migrantů, v roce 2018 25 milionů migrantů, a v roce 2019 40 milionů migrantů. V roce 2020 to má být okolo 50 milionů migrantů, na cestě do Evropy!!!

Přijde vám to šílené a něco jako sci-fi? Napadlo vás někdy dříve, že uvidíte to, co se dnes děje? Očekávali jste takovou neskutečnou hloupou naivitu a neschopnost vysokých politiků?! Určitě nikoliv.

Zlo a islám je opět na vzestupu… A toto je prachsprostá PLÁNOVANÁ INVAZE! V Africe a na středoasijském východě je dnes připraveno více než 150 milionů lidí nastoupit cestu do Evropy, vždyť tam v nevalných podmínkách žije okolo 2 miliard obyvatel! Jejich cílem je především islamizovat Německo – nejbohatší a nejmocnější zemi v Evropě. S islamizovaným Německem je brána do Evropy pro islám zcela otevřená. Pro evropskou kulturu to znamená naprostou zkázu a konec. DŽIHÁD – ŠARÍA – VRAŽDĚNÍ. DRANCOVÁNÍ – ZNÁSILŇOVÁNÍ – LOUPEŽE,  ZHROUCENÍ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU.

Tohle všechno přeci nechceme!  (Nebo snad ano…?)

To vše znamená absolutní konec svobody, byť je leckdy již tak diskutabilní. Brzy nám zakáží svobodu slova úplně, čeká se prý jen na švédské předsednictví EU. A samotní migranti k nám nepřicházejí pracovat, tak jako pracujete vy, oni přicházejí vysávat sociální jistoty a fondy. Nepřicházejí k nám žít tady s námi, v jednom celku a jednotě, tak jak nám tvrdí pomýlení propagátoři multi-kulti. Přicházejí budovat svá uzavřená ghetta a celá muslimská města. Míří sem, aby zničili Evropu ve jménu islámu. Oficiální místa mlčí a popírají zdravotní rizika, která migranti přinášejí sebou. A jsou to obrovská rizika! Pohlavní choroby, AIDS, Nilská horečka, Ebola, či jiná exotická nákaza.

Přestaňte se dojímat nad tím, jak se cítí oni, ilegální a ekonomičtí migranti. Začněte se zajímat o pocity svého národa a o svou budoucnost. Protože nejde o jejich životy, ale především jde nyní o ten váš život. Nebudeme ve vlastní zemi doma. Nebudeme mít svá vlastní práva, jako nyní. Nebudeme už vůbec o ničem rozhodovat, ne jako občané. Přestaňte zavírat oči, a začněte se skutečně dívat kolem sebe. Tzv. „knedlíková pohoda“, která doposud v Čechách, a rovněž zde na Moravě panuje, nám vůbec nezaručuje, že se zde brzy nezačne odehrávat to, co se děje nyní okolo nás v Evropě!

Švédsko, Anglie, Německo, Francie a další západní státy… původní obyvatelé těchto zemí ztrácí svou zemi, svá práva a svobodu. Ruší se veřejné oslavy vánočních svátků, v křesťanských chrámech jsou nyní zřizovány noclehárny či velkoprádelny, vše pro migranty. Jsou přijímány  tzv. „antidiskriminační“ zákony, kdy obviněný Evropan musí prokazovat svou nevinu. Němečtí školáci jsou nuceni chodit do ubytoven stlát vetřelcům jejich postele, Do malých vesniček s nemnoha původními obyvateli, jsou ve velkém stěhováni muslimští migranti, kteří se tam stávají drtivou většinou.

Jak to v těch obcích asi brzy dopadne, to nemusíme ani hádat. Tohle opravdu tady chcete také?!

Podlehneme mediálnímu psychologickému nátlaku na náš soucit? Budeme jim tolerovat děti jako rukojmí? NIKDO Z NICH nebude mít slitování s vámi, a s našimi dětmi už vůbec ne. Až budou dostatečně silní – a tímto tempem to bude velmi brzy – jejich chování se opět radikálně změní. Ze skryté či defenzivní islamizace se stane islamizace ofenzivní! Otevřená a násilná! Nastane islámský teror. V naší Evropě, a dopustíme-li, tak i v naší vlasti! Pokud přijde do Evropy prakticky najednou 20 milionů migrantů, čeká ji i nás doslova apokalypsa. Pokud z naivity, nevědomosti či slabosti ztratíme kontrolu, jsou dny evropských národů sečteny…

Evropská unie, se svými neschopnými a zaprodanými politiky, se rychle stává velmi nebezpečným místem k životu původních Evropanů. Západní státy jsou z pohledu zachování evropské civilizace v podstatě ztraceny. Švédsko se svou dvacetiletou promigrantskou politikou je dnes již zemí s nejvyšším počtem znásilnění evropských žen a dívek. Ve světovém měřítku jej předstihuje pouze africké Lesotho. Německo i další západoevropské země jej však rychle dohánějí, exploze brutální kriminality nelegálních vetřelců je již dnes nevídaná. Tohle nám však mainstreamová média důsledně tají!

Pokud se má Evropa ve své původní podobě zachránit, je nezbytně nutno se vypořádat s těmito zly:

  1. Okamžitě zastavit příval nelegálních migrantů do Evropy z obou hlavních tras – z Italské, a především pak z Balkánské trasy. Úkol pro celou EU.
  2. Pro nás:  Vypořádat se s  5. kolonou domácích zrádců a škůdců. Ať už se nacházejí v tzv. „neziskových“ organizacích, bohatě financovaných převážně ze zahraničí a z tajemných zdrojů. Případně rozlezlých v nejrůznějších mainstreamových médiích, o kterých se dá říci totéž.
  3. V neposlední řadě je nezbytně nutné odstavit od moci všechny zaprodané politiky těch stran a hnutí, jež se zpronevěřili svému původnímu poslání sloužit své vlasti a svému národu! S těmi, kteří pro svůj vlastní finanční zisk či ego, působí proti nám, ve prospěch vetřelců!

 

Ad 1)  Proto navrhujeme opatření, která by měl evropský establišment neprodleně přijmout, má-li být naše evropská civilizace zachráněna:

Vyhlásit pevnost Evropa. Migrační trasy na náš kontinent okamžitě a neprodyšně uzavřít. Ukončit tím výnosný pašerácký byznys pro nejrůznější převoznické mafie. Odhaleným mafiánům pak udělovat ty nejpřísnější tresty.

Jak provést uzavření migrantských tras:

U italské cesty přes středozemní moře je to poměrně jednoduché. Evropská agentura Frontex přestane dělat přihlouplého zdarmataxikáře, který u Libyjských břehů nakládá migranty a vozí je rovnou do Evropy na území Itálie. Veškerý falešný humanismus musí jít stranou. Migranty mířící ke břehům Itálie, případně již na italské břehy dorazivší nalodit, jejich plavidla potopit nebo zkonfiskovat, a vetřelce odvézt nazpět do Afriky. Řvoucí falešné humanisty přidat k nim. To je poměrně humánní i k nim samotným.

 U balkánské trasy je složitější situace, ale i ta je řešitelná. Nejjednodušší by bylo pobřežní vody řeckých ostrovů v Egejském moři prostě zaminovat. Invazní armáda migrantů je síla, a té je nutno čelit protisilou. Pokud invazní plavidla zvolí cestu přes celé Egejské moře až na evropskou pevninu, potom postupovat obdobným způsobem i u řeckého pobřeží. Řekové si budou muset vybrat:  Buď budou migranty vracet nazpět, nebo si je budou ponechávat a obětují pro to část svých ostrovů coby internační tábory. Za což by jim měla být ze strany EU poskytnuta kompenzace ve formě prominutí jejich dluhů.

Je však nepřípustné, aby Řekové vozili migranty na pevninu a posílali je dále na kontinent. V takovém případě bude nutno Řecko vyloučit z EU, a na její severní hranici vztyčit plot – pakliže k tomu bude ochotno nejenom Bulharsko, ale i Makedonie, Srbsko a Černá Hora. Anebo dokončit a prodloužit na jihu Slovinska maďarský plot, který začal v létě za velkého povyku z Brusele stavět Viktor Orbán. My, mu za to DĚKUJEME! – A to jsme také 28. září deklarovali před maďarskou ambasádou v Praze.

Řekové by však měli ve vlastním zájmu navracet všechny invazní vetřelce do zemí jejich původu. Případně do zemí, které o ně projeví zájem. Pokud jsou to ti samí inženýři, doktoři či vědečtí pracovníci, jež nám stále líčí mainstreamová média, jistě to nebude problém. Ti ostatní se mohou rozhodnout – buďto se dobrovolně vrátí, odkud po moři přijeli, to znamená do Turecka, anebo udají místo svého původu a budou tam hromadným způsobem pomocí EU dopraveni – ať již lodí nebo letecky. Jestli je však jejich vlastní země odmítá přijmout, musí čelit mezinárodním sankcím za invazní útok.

Nelegály, kteří NEpožádají v Řecku o politický azyl, a které nelze do jejich domovské krajiny odeslat, potom musí EU izolovat.  Na nějakém velmi odlehlém místě – např. v Grónsku nebo na Špicberkách. Tam se pak mohou modlit k Aláhovi. Pořád je to humánnější přístup, než jejich lodě potápět rovnou i s posádkami…

Velmi však pochybujeme, že tato opatření bude prohnilý, byrokratický a přeplacený aparát Evropské unie ochoten a schopen v dohledné době přijmout. Proto navrhujeme co nejrychlejší cestou vystoupit z této totalitní organizace, která se již dávno zpronevěřila svému poslání sloužit pro blaho svých evropských národů, a místo toho nám vyhrožuje a ČR vydírá. K čertu s takovou unií!  Z tohoto důvodu vyzývám k podpisování naší petice za vyvolání referenda o vystoupení z Evropské unie.

Ad2)   Neziskovky:   Představují obrovský problém a nebezpečí. Ať už jsou to ty zahraniční, jako je obrovská REFUGEES WELCOME (Uprchlíci vítejte), čerstvě zakládající své pobočky po celé Evropě, anebo ty naše domácí, jež vyvěšují na internetu vítací stránky v Arabštině, na kterých zvou vetřelce do naší země. Takové neziskovky představují onu 5. kolonu v České republice. Všechny se těší na obrovské zisky, které jim z migrantského byznysu potečou. Ať již z kapes daňových poplatníků, anebo z fondů EU či fondů jistého Sorose. Třeba již dávno nechvalně známý,  náš „Člověk v tísni“, či např. v poslední době ještě nechvalnější „Organizace pro pomoc uprchlíkům“  JuDr. Martina Rozumka. Ten nedávno žaloval u Evropského soudu ve Štrasburku vlastní zemi za to, že prý nezachází dobře s jakousi afghánskou rodinou v detenčním zařízení Bělá. Což je samozřejmě nebetyčná lež jako věž. Ovšem to doktoru Rozumkovi nevadí.

Ostatně, panu Rozumkovi rovněž nevadí, že jeho bohulibá organizace je financována ze 2/3 ze zahraničních zdrojů a zbytek platí Česká republika – tedy naši daňoví poplatníci! Vlastním přičiněním si však nesežene ani 3% prostředků, dle jeho vlastní výroční zprávy za rok 2014. Ovšem celkový příjem téměř 22 milionů korun stojí za to. Zvláště, když plné 2/3, tedy 14 milionů za rok 2014, padlo na platy jeho, a dalších z této podivné neziskovky. No, nedělejte to, za ty prachy!  K tomu ostatní provozní náklady „Organizace pro pomoc uprchlíkům“ činily dalších 5 milionů korun. Co na tom, že na nějakou (řekněme velmi optimisticky) „smysluplnou“ činnost šlo necelých 15% získaných prostředků. Přitom je smutným faktem, že například NKÚ nemá právo kontroly neziskovek. A povinný audit neřeší prokazatelnou doložitelnost výdajů neziskovek – tedy, jestli se třeba jen nejednalo o nějakou “malou domů“ pro spřízněné kamarády.

Takže tahle organizace podala oznámení na Českou republiku do Štrasburku a bylo jí promptně Mimochodem – Českou republiku si velmi nevybíravě podal i úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. A to termín „nevybíravě“  je  jen hrubý eufemismus!  Zřejmě opět na základě informací od Rozumka a spol., kterého si tady také financují…

Tohle je černý humor úplně z těch nejčernějších. Republiku kritizuje a iniciativně nahlašuje někdo, kdo ze získaných peněz spotřebovává na své platy a režii 86% vybraných prostředků!  Toš  nepodporujte ho, a nepochybujte o jeho nutné užitečnosti!

A takto bychom mohli na téma neziskovky pokračovat dál a dál, tohle byl jen ukázkový příklad. Ovšem nás už také začíná tlačit čas. Obrazně i doslova.

Čili resumé z tohoto je jednoznačné:   Máme-li se vymanit z tyranie neziskovek, musí tyto organizace povinně přijmout označení ZAHRANIČNÍ AGENTI, pobírají-li sebemenší příjmy ze zahraničí. A tuzemské financování jim omezit na takovou míru, v jaké prokáží svou užitečnost pro naše občany a pro náš národ jako takový.

Dále, mainstreamová média – to by byl námět na samostatný projev. Ale velmi zkráceně a analogicky:  Všechna tištěná i elektronická média, financovaná byť jen částečně z cizích prostředků a držená zahraničním vlastníkem, musí nést ve svém záhlaví označení ZAHRANIČNÍ ZPRAVODAJOVÉ. Typickým příkladem je např. televize NOVA, TV PRIMA, apod. Česká televize, to je případ sám pro sebe. Tam je nezbytně nutno, aby radu ČT obsazovaly nejenom  vládní politické strany, ale i strany opoziční a hlavně strany mimoparlamentní. Případně, aby rada ČT byla přímo volena občany principem přímé demokracie. V opačném případě by snad bylo lepší celý ten televizní moloch rozpustit a zprivatizovat…  Každopádně navrhujeme zrušení povinného placení koncesionářských poplatků.  Ať si tu televizní zpravodajskou propagandu platí ten, komu se líbí, a komu v podstatě slouží.

Ad 3)  A konečně – POLITICI.  O těch zahraničních, bruselských, snad nemá cenu ani hovořit. Vyhrožují nám a vydírají. Zkrátka a prostě – Evropskou unii vytvořili a mají v moci velmi, VELMI ŠPATNÍ A ZLÍ lidé. Slovo lidé se mi přitom píše jen velmi nesnadno. Spíše se samovolně vnucují označení jiná – kreatury či monstra. Pro tyto „lidi“, jenž plánují své pikle v horizontu desetiletí až staletí, jsou osudy celých národů naprosto irelevantní. Natož osudy jednotlivců. Rozhodující pro ně je pouze udržení jejich moci za každou cenu, potažmo s tím udržení zisků korporací a bank, jež ovládají. Zisků ve výši, jež se vymyká představám běžných občanů. Pro tyto cíle ONI neváhají obětovat i celé národy.

Tuzemští politici jim neuvěřitelně podlézají, prospěch vlastního národa je pravděpodobně vůbec nikdy nezajímal. Co si myslet o takových existencích, jako je Čechoameričan Dientsbier, ministr pro velké NIC, europoslanec Štětina, pobírající v Bruselu statisíce měsíčně za hlasování proti našim zájmům, podivný americký agent – údajný křesťan Bělobrádek, radící českým ženám ať obcují s přivandrovalými muslimy, nebo bývalá chartistka Šabatová, co se tak „dojemně“ stará o nelegální přivandrovalce, či jiná nepřizpůsobivá etnika a jejich údajně upíraná práva! Aby jim prý ti zlí Češi neubližovali…! A další a další podobní politici… Hanba jim a hanba jejich voličům!

Nyní se tedy rozhodli obětovat národy Evropy, tak jak si již dříve naplánovali. Tedy rozumějte, národy v původní podobě a složení. Výsledkem činnosti těchto sociálních inženýrů by měl být nový EUROČLOVĚK světle hnědé pleti, kříženec mezi původním Evropanem, černochem a arabem. Tedy jakýsi HNĚDOCH, o průměrné výši IQ okolo 90. Inteligentní natolik, aby mohl otročit v novodobém otrokářském systému montoven a hypermarketů za minimální mzdu (která jen taktak pokryje jeho průměrné náklady na stravu a bydlení + ubohou a plytkou zábavu televizního formátu), avšak příliš hloupý na to, aby si bídu svého postavení uvědomoval, organizoval se, a mohl se účinně bránit.

Takže zákeřné plány jsou již v plném běhu. Ze všeho nejdříve je potřeba nastolit chaos. Ten do evropských národů přinesou vetřelci se svou agresivní mentalitou, nepředstavitelnou zločinností, exotickými nemocemi, nesnášenlivým náboženstvím, a v neposlední řadě i vysokou fertilitou. Není třeba být geniálním matematikem, aby si mohl každý spočítat, jak bude naše země za nějakých 20 let vypadat, pokud je porodnost Evropanů v průměru 1,5 dítěte na 1 ženu (potřeba udržení stavu populace je minimálně 2,1!).

Stejné číslo u nežádoucích migrantů se pohybuje mezi 7-8 !!! A to ještě za předpokladu, že v naší zemi nevypukne nějaká nezvladatelná epidemie ze zavlečených chorob, nebo občanská válka mezi původními domorodci a vetřelci s jejich posluhovači. Tohle si Češi, Moravané a Slováci opravdu přáli, když oslavovali před čtvrtstoletím pád komunistického režimu? Režimu, který když už nic, tak alespoň všelijak podporoval mladá manželství s dětmi, čímž posiloval národ…!

Teď k postoji nás, republikánů:

Po množství nevyslyšených varování, jež jsme upřímně adresovali celému našemu národu, po bezpočtu prohraných voleb od roku 1998, kde jsme vždy nabízeli opravdovou alternativu k eurohujerským partajím, je velmi těžké se oprostit od postoje k české veřejnosti: „NECHTĚLI JSTE SI NEUSTÁLE DÁT ŘÍCI, TAK TEĎ DĚLEJTE, CO DOVEDETE!“ Vždyť kdo si dnes vzpomene na republikány a jejich nekompromisně odmítavý postoj ke strukturám NATO a EU!!!

Vždycky jsme chápali vtažení do těchto struktur jako past. Past lákavou a přívětivě se tvářící, avšak o to zákeřnější. Teď past zaklapla a nastrčení „eurodemokrati“ odhodili masky. Už je nepotřebují. A nepotřebují už ani český a moravský národ, ani naše východní sousedy, Slováky. Chtějí pouze to, co z bývalého Československa zbylo. Naši zemi, přesněji řečeno území. Pro koho, to je zřejmé. Co z vetřelců nebudou chtít Němci, Francouzi, Italové či Švédové (tj. velké státy Evropy), přesunou do Česko-Slovenska, Maďarska a Pobaltí. Na východ. Veškerý přebraný odpad bude sloužit jako nárazník a první linie v budoucí válce proti Rusku, to je totiž podle vládců EU/USA ten pravý nepřítel!

Jejich plán B je následující: Když se nepovedlo rozdmýchat obecné nálady domorodého obyvatelstva v ČR/SR proti Rusku přímo, přijde trest v podobě povinné implementace nekompatibilních vetřelců.

Republikáni Čech, Moravy a Slezska nyní s lítostí sledují, jak se jejich varování naplňují. Stejný mainstream ovládaný světovými sionisty (v čele s televizí), jenž kdysi přesvědčil většinu národa a voliče, aby naši vlasteneckou stranu už nikdy nevolili, nyní nepřetržitě masíruje své konzumenty, že „IMIGRANTI JSOU BÁJEČNÍ“. Srceryvné příběhy migrujících žen a dětí na televizní obrazovce, večer co večer ve zprávách. Záplava snímků a televizních záběrů. Jeden by si podle toho myslel, že mezi migranty je 80% dětí, sem tam nějaká žena. Nyní nás opět ti slouhové NWO budou přesvědčovat, že kvóty migrantů MUSÍME PŘIJMOUT! Je to naše „spoluodpovědnost vůči Evropě“, je to naše povinnost, lidskost, soucit a bla bla. Proč nemají soucit s našim národem?

Jenže… Jenže už není kam ustupovat. Tady už nejde o to, kdo více vydrancuje tuto zemi, nebo co z ní zbylo. Tady už nejde o to, která mafie si urve větší kus kořisti. Tady už jde o bytí a nebytí. Nebytí národa a jeho jednotlivých příslušníků, nebytí našich dětí…!

A proto ještě jednou pozvedáme hlas. A podpoříme všechny síly, které se postaví na odpor proti zhoubě, jež se na nás za pomoci vždy přítomných domácích zrádců a přisluhovačů valí. Nebudu zde vyjmenovávat všechny NOVÉ politické subjekty, které dnes převzaly štafetu národního odporu od nás, republikánů. Pokud to myslí upřímně, všechny si zasluhují naši podporu. I přání, aby se náš národ konečně sjednotil a společně postavil na odpor. Proti nepřátelům zahraničním i domácím. Naše drobné rozepře na národní scéně jsou nyní bezpředmětné. Vyzýváme všechny národně orientované síly, aby nyní konaly.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska:  Roman Sláma , místopředseda

*****

Mohlo by vás zajímat, souvisí s tématem:

Česká nezávislá televize – zpravodajství

Evropská migrantská invaze v dějinném kontextu

.

Tábor lidu v Olomouci se uskutečnil

V sobotu odpoledne, 7. listopadu 2015, se na Horním náměstí v Olomouci uskutečnilo dlouho avizované setkání s občany:  Demonstrace a pochod – proti nelegální muslimské migraci, proti řízené islamizaci Evropy, proti přidělovaným kvótám migrantů, proti zbabělému postoji probruselské Sobotkovo-Babišovské vlády v této tak závažné otázce, a konečně, i proti domácím zrádcům a škůdcům všeho druhu, prosazující bezhlavou politiku multi-kulti a falešný humanismus. 
Za vystoupení ČR z despotické Evropské unie, která není schopna ani ochotna bránit své vnější hranice, za suverenitu naší republiky – a tudíž za právo rozhodovat si svobodně, koho si na naše území pustíme a koho nikoliv. Za právo bránit si své hranice proti vetřelcům, a rovněž tak za právo postavit nám nepřátelské náboženství islámu a ideologii džihádu či práva šaria mimo zákon.

.

Tábor lidu, jak jsme nazvali naše setkání s občany, svolala místní organizace Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska (RSČMS Olomouc), ve spolupráci s našimi hosty a partnery z Národní demokracie (ND Brno a Praha).

Navzdory velké nepřízni počasí jsme tedy mítink dle plánu a časového rozvrhu zahájili ve 14 hodin.

Poznámka:
S tím počasím jsme tedy opravdu měli smůlu. Akce byla naplánována a ohlášena zhruba měsíc dopředu. Po předchozím dlouhotrvajícím období s krásnými a slunečnými dny, se v sobotu na naše město sneslo pravé dušičkovské počasí, jež přišlo s týdenním zpožděním, – s mlhou, vlhkem, i nižšími teplotami. Náměstí dokonce 2 hodiny před začátkem akce zkrápěl nepříjemný déšť. To mělo bezesporu značný dopad i na návštěvnost. Ale takový už je život – holt nejsme bolševici žádných odstínů a barev, abychom poručili větru-dešti.

Na úvod zazněla tradiční Moravská hymna, a hymna Slovanstva. Poté se ujal slova výkonný místopředseda RSČMS Roman Sláma, který ve svém projevu nastínil současné i budoucí důsledky uprchlické krize pro Evropu, i pro naši zemi.
Dále objasnil postoj Republikánské strany k této vážné hrozbě, a navrhl 3 opatření, která je nutno neprodleně učinit, nemá-li být tato ŘÍZENÁ INVAZE cizích elementů pro evropské národy a státy, včetně ČR, fatální.

Prostor u mikrofonu poté dostala paní Kateřina, jedna z místních aktivistek, která ve svém velmi emotivním projevu odsoudila protinárodní politiku současné vlády a naopak podlézavost establišmentu ČR vůči cizím elementům a vůči nadnárodní vládě Brusele.

Následoval projev našeho hosta, předsedy Národní demokracie, Adama Bartoše, jež zdůraznil nutnost zakládání hlídek občanské domobrany pro budoucí přežití národa, až se nežádoucí vetřelci povalí i do naší vlasti.
Předseda A.Bartoš na závěr pozval všechny přítomné na velkou demonstraci do hlavního města, která proběhne dne 17. listopadu odpoledne na Náměstí republiky v Praze.

V kratších projevech ještě vystoupil předseda ND MO-Brno Milan Daněček a člen pražské organizace ND Ladislav Ších. Závěrem 1.části našeho setkání ještě promluvil pan František Krejča z Národní domobrany ČR, kde znovu zdůraznil potřebu co nejširšího zapojení občanů k obraně vlasti.

Defilé řečníků poté zakončil svým projevem olomoucký aktivista Václav Šimek, který posluchačům poreferoval o málo zmiňovaném fenoménu migrace z Afriky a Středního východu – nedostatku vody k obživě obrovské masy lidí, jejichž počet už dávno překročil únosnou kapacitu tamního prostředí. Rovněž ještě zmínil neústavní a nezákonné – a tudíž NELEGÁLNÍ – rozdělení Československa před 23 lety.

Projevová část byla tematicky prokládána vlasteneckými písničkami od plzeňské skupiny Ortel a zakončena hymnou Československé republiky. Během celého shromáždění měli přítomní účastníci a posluchači možnost připojit svůj podpis pod petici za VYPSÁNÍ REFERENDA O VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z EVROPSKÉ UNIE, což většina učinila.

Podepisování petice
Před zahájením
Účastníci se začínají scházet
Někteří si přinesli vlastní transparent
Většinou velmi výstižný
Tábor lidu byl zahájen
Pořizování záznamu
Pohled z povzdálí
Původní vlajka republikánů
Posluchači na Horním náměstí
Během úvodního projevu
S výstižnými transparenty
Technicky a organizačně vše zvládnuto
Účastníci mítinku a radnice v povzdálí
Vlajka Novorosijska
Místopředseda RSČMS s projevem
Brusel - novodobý Babylon
Naše tribuna u sv.Trojice
Navzdory nevlídnému počasí

Tady rovněž netřeba komentáře

U petičního stánku
Připojit se k petici
Petice za referendum
U stolku s peticí byla i nabídka tisku
Pravdivá výzva občanů
Pohled očima účastníků
Pan Dalibor má vždy něco originálního
Mládež to vidí jasně
Pohled od petičního stolku
Paní Kateřina s emotivním projevem
Všichni pozorně naslouchali

Jeden z účastníků
Pořadatelská služba
Naši hosté
Předseda ND s projevem
Adam Benjamin Bartoš
Národní demokracie - naši partneři
NATO jsme odmítali již v roce 1995
ISSD - chmurná budoucnost naší mládeže
Předseda ND MO-Brno s projevem

 

Ještě projev pana Ladislava, ND-Praha
Aktivista pan Václav - poslední řečník

 

Po projevové části našeho Tábora lidu v Olomouci se část účastníků s transparenty a vlajkami vydala na pochod centrem města. Nešlo nám však jen tak o nějaké kroužení ulicemi okolo Horního náměstí. S hudbou a dobovými vlasteneckými písněmi „Hej Slované“, „Lví silou“, „Mobilizační 1938“, či „Spějme dál“ jsme zavzpomínali na slavnou 1.republiku Československa a vydali se na přesná místa – tam, kde sídlí a působí proti
našemu národu podezřelé neziskovky. Abychom zaměstnancům těchto neziskovek dali nahlas najevo, co si o jejich zrádné činnosti myslíme, a že s jejich aktivitami zásadně nesouhlasíme. Že o jejich činnosti víme, a budeme se v budoucnu stavět na odpor. Rovněž tak víme i o jejich propojení s jinými, navenek úctyhodnými organizacemi. S písní „Ktož sú boží bojovníci“ jsme tak došli od sídla UP-Olomouc k Arcibiskupskému paláci. Tam jsme nahlas znovu zopakovali své obavy a rozhořčení. Průvod poté zamířil na Náměstí republiky, kde opětovně zazněla Československá státní hymna, a kde byla celá akce oficiálně ukončena.

Odcházíme z Horního náměstí
Průvod před sídlem jedné neziskovky
V Ostružnické ulici
Průvod v ulici Denisova
Pohled na průvod od Divadla hudby
... v DH neziskovky vymývají mozky mládeži...
Průvod na Náměstí republiky
U VOŠ Caritas - rejdiště neziskovek
Průvod na Křižkovského ulici
Zatáčíme okolo UP-Olomouc, další promigrantské instituce
Průvod v pohybu
Světla valem ubývalo...
Před palácem olomouckého arcibiskupa
Návrat na Náměstí republiky
Prší, a venku se setmělo...

 

Závěrem bychom chtěli znovu poděkovat vám – tedy všem přítomným účastníkům, kteří nedbaje na nevlídné počasí, podpořili celou akci svou účastí, a kteří takto přišli svobodně deklarovat svůj postoj k hrozbě, jež nejspíše budeme zakrátko všichni čelit. Nedělali jste to pro republikány, konali jste tak především pro sebe.
Stejně tak chceme poděkovat všem, kteří se o konání olomouckého Tábora lidu zasloužili, ať už osobním nasazením, anebo finančním příspěvkem. Nebylo to právě jednoduché, ale dokázali jsme, že navzdory pomlouvačným jazykům, jsou republikáni stále schopni uspořádat jakoukoliv akci. Rovněž tak jsme dokázali, že republikáni jsou schopni aktivní spolupráce i s jinými národně zaměřenými subjekty, jež tu spolupráci myslí poctivě. Naše současné vztahy s Národní demokracií, či s jinými podobnými subjekty na politické scéně, toho budiž důkazem.
V neposlední řadě bychom ještě chtěli poděkovat všem přítomným policistům, kteří svým viditelným nasazením nepochybně odradili případné narušitele našeho shromáždění i průvodu. O všelijakých anarcho-feťáckých spolcích, které v našem městě nepochybně působí, a které občas narušují vlastenecké akce, se jinak nemá cenu ani zmiňovat.

Ještě bychom takto chtěli oslovit všechny nepřítomné, kteří se o našem mítinku předtím nedozvěděli, ale s naším postojem proti islamizaci Evropy, i s obnovením suverenity republiky souzní – aby příště neváhali a obranu své vlasti přišli podpořit svou účastí. Jde o všechny z nás! A proto jste napříště znovu všichni zváni!
Tentokrát bude na řadě Praha, Náměstí republiky, dne 17. listopadu 2015.

Mapka olomouckého pochodu proti nelegální migraci

 

Co ještě dodat? Snad několik slov k těm, kteří na tuto protestní akci byli pozváni, věděli o ní, a přesto nepřišli:
Vážení, dokázali jste, že zájem o obranu naší společné vlasti proti vetřelcům, a s tím přímo spojený zájem i o obranu našich národů, rodin, a v neposlední řadě i vás samotných, stojí na žebříčku vašich hodnot hodně nízko.
Teď není rozhodující, jakou legendou si to zdůvodňujete. Možná s našim postojem souhlasíte, ale neuvědomujete si, že jedinou možností jak tento postoj dát účinně najevo, je vaše masívní účast na podobných akcích, jako byla ta naše – když už se našel někdo, kdo takovou demonstraci připravil, zafinancoval, zorganizoval a uskutečnil. Pokud si říkáte, že váš postoj a vaše účast je bezvýznamná, a ničeho tím nedosáhnete, pak se velmi mýlíte. V České republice je více než 8,5 milionu voličů, z nichž minimálně polovina je určitě velmi
nespokojena s vývojem, kterým se Evropa, a potažmo ČR, ubírá. A kdyby jen každý desátý z této části obyvatelstva přišel demonstrovat svou nespokojenost na náměstí a do ulic – je to taková síla, která otřese celou zkorumpovanou europrotektorátní vládou. Avšak všichni naříkají, že nic nezmohou, případně nemají čas, mají přece něco důležitějšího. Vzdávají se tak své moci ve prospěch zaprodanců.

A tak se stane, že pro vaši lhostejnost a nezájem velmi brzy nastane doba, kdy půjde tzv. „z tlustého do tenkého“, a všichni společně budeme řešit otázku přežití. Přežití národa jako takového, přežití našich rodin, blízkých, i přežití každého z vás (i nás) samotných. Velmi rádi bychom se mýlili. Potom – až nastanou nevratné změny, či těžké a za velkých obětí obtížně napravitelné škody – potom si možná vzpomenete na svou dnešní lhostejnost. A budete chtít vrátit čas, abyste se nyní mohli zapojit na obranu naší země, jež nám byla svěřena do užívání našimi předky, a kterou máme odevzdat našim potomkům. Obáváme se ale, že potom již bude pozdě. Čas vrátit nelze.

Vaši republikáni z Olomouce

 

.

 

.

Politické strany Národního kongresu proti vstupu cizích vojsk !

Národní kongres zásadně odsuzuje rozhodnutí vlády premiéra Sobotky, kterým povoluje manifestační průjezd amerických ozbrojených vojsk našimi zeměmi.

Vláda tímto krokem zrazuje občany, jejichž zájmy má zastupovat, protože se tak podílí na štvavé protiruské propagandě a napomáhá přiblížení válečné hrozby. Válka přitom není v zájmu České republiky a jejích obyvatel. Česká republika bude naopak jednou z prvních obětí  případného válečného konfliktu.

Podobné kroky představitelů vlády tak naplňují skutkovou podstatu vlastizrady. Argumenty, že jde o běžné cvičení a že takových přesunů se během roku koná běžně hned několik, neobstojí. Chystaný přesun vojsk je třeba vnímat v kontextu současné vyostřené geopolitické situace a proválečné propagandy Západu, které se česká vláda hanebně podřizuje a propůjčuje. Právě v tomto kontextu viděno nejde a nemůže jít o obyčejné cvičení, ale o demonstraci síly a snahu zastrašit český národ, který ještě není pro válku s Ruskem zcela zmanipulován.

Národní kongres s takovouto provokací nemůže souhlasit. Pokud byl někdo až dosud k dění kolem sebe lhostejný, po této události už být nemůže. V sázce je příliš mnoho. Zastavme dunění válečných bubnů, řekněme společně válce NE. Nenechme zatáhnout svoji zemi do války s bratrským národem.

Národní kongres proto s radostí vítá spontánní iniciativu občanů, kteří se chystají proti americkému vojenskému konvoji protestovat. NK je připraven se k těmto protestům připojit, stejně jako je organizovat. NK také podporuje myšlenku blokády vojenského konvoje a zabránění jeho vpuštění na území republiky. Cizí vojska by měla být zastavena přímo na hranicích naší země a neměla by být na naše území vůbec vpuštěna. Politické strany sdružené v Národním kongresu jsou proto připraveny podílet se na právě takové formě národního odporu.

Ve chvíli, kdy vláda nehájí zájmy svých občanů, ale vychází vstříc zájmům agresora, nezbývá než vzít spravedlnost a obranu vlasti do svých rukou a postavit se cizím vojskům na odpor.

***

Předsednictvo Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska se plně připojuje k tomuto prohlášení NK. S lítostí musíme konstatovat, že současná vláda ČR, v čele s premiérem Sobotkou, ministrem obrany Stropnickým a ministrem zahraničí Zaorálkem, se postavili proti zájmům většiny vlastního národa! Toto jednání hraničí s vlastizradou. Takto jednají pouze ti, kteří staví zájmy nadnárodních korporací a jejich ozbrojené složky – agresivní vojenské aliance NATO – nad zájmy vlastního národa a jeho života v míru.

Není lepšího důkazu o tom, jak správná a prozíravá byla od prvopočátku politika českých a moravských Republikánů, týkající se členství ČR v útočném paktu NATO. Republikáni již od roku 1995, a následně celých dvacet uplynulých let odmítají tento pakt, jako přeživší relikt minulosti, a prosazují neprodlené vystoupení ČR z tohoto spolku válečných štváčů rozsévajících (nejen) na našem kontinentu smrt a zkázu. Spolku, do kterého jsme byli vtaženi proti vůli většiny obyvatelstva pod vylhanými záminkami a BEZ REFERENDA. Po zákeřném napadení Jugoslávie a Republiky Srbské na jaře roku 1999, v rámci tzv. kosovské krize, je na našem evropském kontinentu dalším důkazem o zločinnosti paktu NATO jeho angažmá v protiruském tažení a vojenská podpora fašistické chunty na Ukrajině – dosazené a podporované politickou agendou z USA.

Občanům naší země, přejícím si žít v míru, spolupráci a prosperitě snad konečně dochází, koho že si v minulosti – často opakovaně – zvolili. Snad jim v blízké budoucnosti ještě Bůh a osud dovolí jejich chybu napravit!

– Předsednictvo RSČMS –

.

dobový plakátek Republikánů z roku 1995

.

.

Politici s ústy na zámek… ale ne všichni, zaplaťpánbůh…

V Česku je mnoho politiků. kteří se bojí promluvit. Vědí, že současná politika „ohnutých hřbetů“ pod americkým zahraničně-politickým bičem, je špatná a de facto neudržitelná. Jeden z poslanců PSP ČR mi napsal dnes v reakci na článek v Respektu, že má obavy, že z informací, které se právě teď potulují po jednom z bezpečnostních výborů parlamentu, vyplývá, že když to na Ukrajině „bouchne“ (podle jeho slov, když začnou Američané dodávat Ukrajině zbraně a Rusko udělá to samé v odvetě a vypukne tak proxy válka), tak NATO už má přichystanou žádost o český kontingent v počtu 20,000 mužů. Už snad i v tomto ohledu proběhla i nějaká jednání na obraně. „Ale tolik vojáků ani nemáme“, namítl jsem mu v odpovědi, protože velká část těch „vojáků“ jsou ve skutečnosti civilní zaměstnanci. On s tím souhlasil, že právě to ho děsí, že tady se vede zahraniční politika bez úvah o důsledcích. A co je nejhorší, že toto vědí mnozí politici. Ale mlčí. Doufají, že to nějak dopadne.

Více čtěte na serveru aeronet.cz…

*****

Přišlo nám k tomu poštou:

Není to nic pozitivního.

Na Česko jsou namířeny strategické balistické nosiče. Bezpečnost naší země před rokem 1989 chránilo 200.000 vojáků, disponovali jsme stíhacím letectvem, bitevníky, vrtulníky, raketovými vojsky. Na naše města byly zamířené americké
operačně-taktické rakety z Německa s kilotunovými hlavicemi. A jaká je situace dnes?

Naše armáda má 15.000 vojáků a 5.000 civilních zaměstnanců. V případě mobilizace neumí mladí chlapci vzít pušku nebo samopal do ruky, aby bránili vlast. Nemají výcvik. Prý už bude mír jenom furt pryč. Říkali to pánové s odznáčky v televizi. Ale jak je potom možné, že NATO přesunuje k hranicím s Ruskem obrněné vojenské svazy? Proč Rusko obnovilo svoji vojenskou aktivitu?
Bitevníky už nemáme. Stíhací bombardéry také ne. Máme pár stíhaček, ale jsou jenom půjčené, do války s nimi podle leasingové smlouvy se Švédy nesmíme. Armáda nemá ve skladech zbraně a munici pro rezervisty v případě mobilizace. Čím je armáda vyzbrojí? Klacky? A nevybouchnou nám všechny vojenské sklady v rukách soukromých firem do té doby? A když tedy bude ten mír, proč na Českou Republiku zaměřila Ruská Federace strategické rakety SS-18 Satan v počtu 5 nosičů v souvislosti s ukrajinskou krizí a pokusem americké vlády o převzetí Krymu pro účely výstavby americké základny?
Podle Komsomolské Pravdy bylo velení ruské armády donuceno změnit zaměření několika desítek balistických raket původně namířených na USA. Teď nově míří na Evropu, z nichž 5 nosičů SS-18 (každý může nést až 10 jaderných hlavic!) je namířeno i na Českou Republiku, především na Prahu, na centrálu navigačního systému Galileo, na vltavskou kaskádu a další strategické cíle v mapách ruských strategických raketových vojsk.

Jak už dříve uvedla ruská státní televize, Česko by v případě války NATO s Ruskem představovalo v očích ruské generality území pro přeskupování pozemních vojsk NATO, po rozvinutí frontové pozemní linie na polském území. Stalo by se tak cílem prvotního úderu proti komunikačním prvkům a operativnímu zázemí aliance v Praze a na území České kotliny. Ta by se přeměnila v radioaktivní kotel, který obklopený kopci a horami by byl zamořený radioaktivitou mnohem déle, než zbytek Střední Evropy. Pokud necháme věci dojít daleko, tak jednoho dne takto odstartují ruské rakety směrem na Česko. Jsme tedy teď 25 let poté na tom bezpečnostně lépe než tehdy? Zatímco dříve na nás mířily operačně taktické rakety s malým kilotunovým výkonem, dnes na nás míří strategické rakety z druhé strany, a to s megatunovými výkony na každé hlavici!!!

Proč nezaniklo NATO společně s Varšavskou Smlouvou, ptá se občan? Čím nás Rusko ohrožuje posledních 25 let, že proti němu vystupujeme, spolu s kumpány z NATO? Proč jsme rozpoutali Majdan v Kyjevě, destabilizovali jsme Ukrajinu a donutili jsme tak ruského medvěda k tomu, aby vylezl z brlohu a začal se stavět na zadní a začal kácet les? Bez Majdanu by nebyl Krym, ani krize na východě Ukrajiny. S každou další sankcí proti Rusku se dostáváme do většího a většího nebezpečí, že si znepřátelujeme Rusko na straně jedné – – a v případě války nám bude spojenectví s lumpama z NATO stejně k ničemu, na straně druhé. Náš národ musí dělat politiku pro sebe. Naše země je naše vlast. Nevěřte politikům,
kteří vám lžou ohledně naší bezpečnosti.

Jsme na tom nejhůře od roku 1938. Ještě nikdy nebyla naše vlast tak zplundrovaná a bezpečnostně vystavena na pospas nepřátelům, jako dnes. Ještě nikdy nebyly na naší zemi namířené strategické nosiče nukleárních zbraní, jako jsou dnes.

Ještě nikdy jsme neměli tak malou a slabou armádu, jakou máme dnes. Ještě nikdy jsme nebyli tak málo samostatní a soběstační, jako jsme dnes. Ještě nikdy předtím jsme neprodávali naši budoucnost výměnou za dluhy a úvěry cizím bankám, které půjčují naší zemi na provoz státních rozpočtů a rozpočtových deficitů rok co rok.

Dámy a pánové, naše země nevzkvétá.

***

Pošlete, prosím, tento článek svým poslancům a zastupitelům, ať zachrání mír v naší zemi, ať začnou naplňovat odkaz 17.Listopadu ve své původní podobě, ať je naše země hrdá, suverénní, bezpečná, ať je spojnicí ekonomik, průmyslu a
kultur mezi východem a západem, bez stavění se na jednu nebo druhou stranu cizích zájmů.

***

A ještě něco:  Všichni Ti miláčkové (politici) mají modré knížky a nějaké to cizí občanství. Bude-li třeba, přesunou se na jiné bezpečné území. Pakliže se to časem vyřeší, tak se vrátí a budou požadovat reparace a navrácení ušlého zisku a
budou privatizírovat…

-redakce-