Všichni jsme otroci dluhu

   Výborný osmiminutový snímek, ve kterém je stručně a v kostce vysvětleno, co a proč se nyní v Evropě a Americe děje, a do jakého průseru nás mezinárodní sionističní banksteři dohnali. Vhodné pro ty, kteří nemají zájem (nebo čas) na studium sáhodlouhých článků či sledování podrobnějšího videa, a přesto se o podstatu problému zajímají.

(ve slovenském znění)

Continue reading Všichni jsme otroci dluhu

Čas oponou trhnul

Čas oponou trhnul… a máme tu jaro L.P.2017. Roku, který bude přelomový. Buďto se evropským národům podaří zlomit okovy, které je poutají k novodobému vězení národů – EU, k tzv. IV. Říši, anebo bude dílo zkázy pro všechny, co nemilují politickou podřízenost a ekonomické otroctví, dokonáno. Záleží na každém občanu, jak se letos rozhodne.

Continue reading Čas oponou trhnul

EU součástí megapodvodu privatizace světa

 

Držím ti palce, Evropo. Z trpkého příkladu USA a FEDu jsi se bohužel nepoučila. Možná proto, že to je jeden obrovský projekt řízený odněkud z jediné kanceláře. Z ECB (Evropské centrální banky) se stává vládce nad celou Evropou. A to pomocí podvodu, kterým je de-facto obyčejné falšování peněz. A emise (vkládání) takto nekrytých peněz do oběhu rychlostí 60 miliard EURO za měsíc (tj. 60.000.000.000,- € – pozn.red.), to je už hodně velký podvod. Jak takový podvod vypadá?

Na začátku jsou samostatné suverénní státy se samostatnou měnou a suverénními centrálními bankami, kterým se pod falešnou záminkou blahobytu, volného obchodu a dalších vymožeností vnutí myšlenka společenstva s jednotnou měnou. Státy a jednotlivé vlády zatím trochu brblají, ale za pomocí mediálního tlaku dávno zaprodaných médií  – na ty, kteří nerozhodují, a za finanční podpory – těm, kteří vládnou, se to provede. To byl krok číslo jedna.

Potom nastává krok číslo dva. Místo zodpovědné fiskální politiky, podpory regionálního průmyslu, podpory místního zemědělství, podpory volného obchodu, snížení daní, snížení administrativy a byrokracie, snížení výdajů na obranu… nastává pravý opak. Vše se sešněruje nesmyslnými pravidly, regulacemi a doplní se dotacemi – běžně určenými pouze velkým hráčům (korporacím). Vše místní, regionální, se zničí. Zničí se podhoubí vznikajících malých a středních podniků, firem, aby se uvolnil prostor velkým hráčům včetně těch „správných“ bank.

Krok číslo tři:  Dotace nikomu nevadí, dokonce ani těm, kteří se k nim nikdy nedostanou. Psychologický efekt je to výborný. EU dává peníze = kdo dává peníze, nemůže být špatný. Ti, kteří je dostanou, jsou chyceni do pasti kruhu bezpracného života a už potom ví, že se nemusí snažit něco vymyslet, aby prorazili a na svoje bytí si vydělali sami – poctivou prací či svou hlavou. Všichni si myslí, že EU je takový oslíček, který jen dává peníze a nic za to nechce. A ona vlastně je. Nyní nic nechce, neboť si to vezme až na konci. A všechno (i s úroky, pozn. red.). Navíc, oslík má úplně neomezené zdroje peněz, protože nad ním není žádná kontrola, a jím vyrobené a do oběhu vydané peníze nemají žádné krytí (leda tak důvěru místního obyvatelstva, pozn. red.). ECB může tisknout (či emitovat), kolik jen chce.

Krok číslo čtyři:  EU skrz vytvořenou síť svých zkorumpovaných úředníků (Brusel) začne ovlivňovat procesy v předtím suverénních státech, a to zase prostřednictvím jimi zkorumpovaných lokálních politiků a jejich politických stran. Banky, které spadají pod kuratelu vrchního „tiskaře“ (ECB) začnou do systému svým tlakem cpát laciné peníze, které si předtím jejich matka zadarmo vytvořila – takže i 0,- % úrok znamená velký výnos. To je dobré si zapamatovat! Lokální zkorumpovaní politici a strany (jedno jestli tzv.“levicové“ či údajně „pravicové“) začnou praktikovat nezodpovědnou fiskální politiku, a začnou stát zadlužovat pomocí půjček. Půjček, jenž z větší či menší části rozkrádají na záměrně předražených projektech, a které mnohdy ani stát, ani jeho občané nepotřebují.

Krok číslo pět:  Komerční banky stejným způsobem zadlužují a „předlužují“ soukromý sektor. To znamená občany, podnikatele i firmy. Pokud Vám lokální banka půjčí peníze na 3-5% úrok, neznamená to, že její zisk je 3-5%, po odečtení administrativních nákladů a zaplacení daní. Lokální banka de facto „vypere“ (to jest, uvede do oběhu nelegálně vytištěné bankovky které dostane od ECB) , a o tento zisk se podělí. Na trhu vzniká pocit „lehkosti bytí“ – staví se, prodává se, a to až do momentu kdy se ucho utrhne. Anebo spíše, jak to známe z posledních let, když splaskne bublina. Třeba ta realitní.

Krok číslo šest:  Když si zkorumpovaný politik, politická strana či vláda vezme půjčky, aby mohla vést svůj honosný život na dluh, musí dát věřiteli něco na oplátku do zástavy. Pokud to není přímá privatizace něčeho, co našeho věřitele velmi zajímá a na čem začne hodně vydělávat (továrny, letiště, dálnice, přístavy, lesy, půda, atd.) čímž jen sebere další příjem ze státní kasy předtím suverénního státu, spokojí se s dluhopisy. Stát vydá dluhopisy, které si vezme věřitel – tedy většinou banka určená k této transakci. Pod ECB spadá v současnosti asi 180 evropských bank, které jsou de facto jejími dcerami. A od všech těchto lokálních bank teď ECB vykoupí všechny ty dluhopisy – čímž si koupí celou zadluženou Evropu. Neboť stará moudrost praví, že… Kdo řídí dluh (tedy vlastní jej), řídí i dlužníka – tedy jej i vlastní.

Krok číslo sedm:  Spolkněte prášek, sedněte si a v klidu počítejte, kolik že musela ECB (a za ní skrytí vlastníci – ale to je již jiné téma, pozn. red.) vyrobit peněz, aby si koupila celou Evropu. Pokud Vám vyšly miliardy či biliony EURO, propadli jste u zkoušky. ECB to stálo několik desítek let příprav plus náklady na nákup tiskáren, tiskové barvy, bankovkový papír a provoz těch tiskových strojů. To je vše. Peníze tisknou (emitují) bez kontroly. Ještě jednou: tisknou peníze BEZ KONTROLY. Jimi vyrobené peníze nemusí být kryté zlatem či jinými aktivy, (jsou „kryty“ pouze nekonečným dluhem a bezmeznou důvěrou evropského obyvatelstva, pozn. red.). Takže „oni“ vlastně nic neriskují, jen získávají – a to budoucnost nás všech (včetně našich dětí, pozn. red).

Dokud budou existovat tyto soukromé?!? tiskárny papírků, kterými jsou FED a ECB, které budou doslova a do písmene ničit všechno zdravé, budeme velmi blízko něčemu ještě mnohem horšímu.

Otázka redakce:  Bude to hyperinflace, nebo další světová válka?

Zdroj:  internet

Překlad a poznámky:  Roman Sláma, RSČMS

 

.

Řecko – pochodeň naděje zotročeným národům

Volební program strany SYRIZA – Řecko.

 

• 1) Zajištění odpuštění velké časti řeckého dluhu ze strany Evropské unie nebo Evropské centrální banky. Syriza k tomuto bodu dodává, že dluhy byly odpuštěny v roce 1953 Německu a něco podobného by mělo následovat nyní v Aténách.


• 2) Splacení zbývající části státního dluhu by bylo podmíněné ekonomickým růstem. Bez růstu by se splácení pozastavilo.


• 3) Uvolnění podmínek Paktu stability a růstu a zahájení projektu „European New Deal“, kterým by EIB financovala především infrastrukturní projekty v Řecku.


• 4) Okamžité navýšení veřejných výdajů minimálně o čtyři miliardy eur.


• 5) Zavedení moratoria na dluhy převyšující 20 procent příjmů. Kdo by tedy dlužil více než pětinu svého příjmu, nemusel by své závazky splácet.


• 6) Zvýšit daň z příjmu na 75 % pro příjmy nad 500 tisíc eur ročně.


• 7) Zvýšit korporátní daně pro velké společnosti a zavést daň z luxusu.


• 8 ) Zavést daň z finančních transakcí.


• 9) Zákaz spekulování s finančními deriváty.


• 10) Radikální snížení výdajů na armádu.


• 11) Zvýšit minimální mzdu na 751 eur měsíčně (průměrná mzda činí 1004 eur).


• 12) Využít vládní budovy a banky pro ubytování lidí bez domova.


• 13) Zdarma distribuovat jídlo, energie a zdravotní péči všem, kdo to potřebují.


• 14) Státní dotace 30 procent na splátky hypoték pro rodiny ve finančních potížích.


• 15) Znárodnění řeckých bank.


• 16) Znárodnění velkých podniků z oblasti infrastruktury, služeb a energií.


• 17) Znárodnění soukromých lékařských zařízení.


• 18) Okamžité stažení řeckých vojáků z Afgánistánu a Balkánu – „Žádný řecký voják nesmí sloužit mimo hranice Řecka“.


• 19) Ukončení spolupráce s Izraelem a podpora vytvoření palestinského státu na půdorysu hranic z roku 1967.


• 20) Vystoupení z NATO a zavření všech zahraničních vojenských základen na řeckém území.

 

 

Poslední varování, část 5.

(pokračování)

CO SE STANE PŘÍŠTĚ?

 Co se stane po tomto období platební neschopnosti a výprodeje, je to, že jmění bude muset být zlikvidováno. Nyní musí být zlikvidováni Arabové. Ti kupují například zemědělskou půdu po celé Americe. Rovněž kupují akcie velkých korporací, stejně jako velké množství obligací a nemovitý majetek. Kontrolují také velkou část akcií newyorkské burzy. Mějte na paměti, že Japonci vlastní také velkou část. Podívejme se na ráno, následující po oznámení bankrotu. Arabové vrhnou své akcie na newyorkskou burzu a co se stane s trhem? Mluvím o miliardách a miliardách dolarů a náhle má být všechno prodáno! Co se stane se zemědělskou půdou, jejíž cena je již dnes dost nízká? V roce 1987 nejlepší zemědělská půda, jejíž hodnota byla 3.000 dolaru za akr, stála pouhých 700 dolarů za akr z důvodu deflace a neschopnosti splatit dluhy za pozemky. Nyní musíte počítat se suchem a dalšími zlými sny. Mimochodem, deflace byla přivozena vaším Federálním rezervním systémem. Arabové nechtějí tuto zemědělskou půdu, oni mají dost svých problémů. Co se stane s cenou zemědělské půdy? Ta půjde úplně na dno! A až se tak stane s cenami, co to bude znamenat? Stane se, že půda nebude mít hodnotu pro ručení. Když nebude schopen poskytnout záruku, jak si bude farmář moci půjčit peníze na úrodu příštího roku? Co se potom stane s úrodou? Kdo nakrmí lidi? Co se stane v potravinářských obchodech? Výsledkem bude samozřejmě hlad a nedostatečné zásobování. Je to smutné, ale je to dobře zosnovaný plán, který spěje ke svému završení. To povede k tomu, že se vám situace vymkne z kontroly a jak ji obnovíte? Dále se podívejme na naši situaci akcií na burze. Co se stane, až toto obrovské množství akcií Arabové vrhnou na burzu? Chaos. Co bude výsledkem katastrofického chaosu? BYLO ZÁMĚRNĚ PŘIPRAVOVÁNO, ABY DOŠLO KE KRACHU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ, UVEDENÍ SOUKROMÝCH SPOLEČNOSTÍ, SOUKROMÝCH OBCHODNÍKŮ, REALIT A SKUTEČNĚ NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI DO STAVU TOTÁLNÍHO ZHROUCENÍ,  KAŽDÝ SE BUDE CHTÍT ZACHRÁNIT!

V čase totálního zmatku a neschopnosti, aby cokoliv fungovalo, tito dobrotiví bankéři přijdou s „návrhem na záchranu světa“. Budou připraveni zrušit hotové peníze, protože dojde ke kolapsu měny. Za druhé, musí zastavit distribuci drog. Potom musí zamezit daňovým podvodům. Jak mohou být ctihodní američtí občané proti takovým vznešeným snahám? Oni (bankéři) založili a řídili všechny tyto programy a nyní se budou zasazovat o jejich zastavení. Co udělá průměrný Američan, až ve vaší televizi budou říkat, „Podívejte se na ty špinavé Araby, co vám provedli?“ Co uděláte? Budete věřit všemu, co vám řeknou!  Půjdete v čele průvodu a budete křičet, „Za to můžou ti Arabové! Oni chtějí řídit svět!“ Brzy na to budete volat, „Ti Japonci chtějí řídit celý svět!“ a potom „Číňané chtějí řídit celý svět!“ Přidáte se k volání, „Podívejte se, oni skoupili většinu Ameriky! Podívejte, co jsme jim dali peněz a vidíte, co udělali. Zbořili naši burzu,“ atd., atd. … Aha, ale zde přicházejí naši dobrotiví bankéři a ti vám řeknou, „Budete mít novou měnu a další věcí, kterou uděláme bude, že tuto měnu použijeme na zamezení rozšiřování drog. Víte, že tyto drogy pocházejí ze Střední Ameriky a dalších zemí. Potom také zavedeme platební karty, abychom lidem zamezili v daňových podvodech, protože když to neuděláme, pane Veřejnost, nikdy se nepostavíme zpátky na nohy. Když tedy, přátelé, necháte všechno na nás, dobročinných bankéřích, my se o všechno postaráme a napravíme všechen ten zmatek.“  A vy skočíte na tuto návnadu a budete souhlasit se svým uvězněním jako nemluvně na cukrkandl. Nejenom s tím budete souhlasit; vy to budete vyžadovat! Přitom přeslechnete ono velké POKUD. „MY TO VŠECHNO PRO VÁS UDĚLÁME – POKUD BUDETE SOUHLASIT SE ZAVEDENÍM INDIVIDUÁLNÍCH PLATEBNÍCH KARET; SPADNETE JEDNODUŠE DO STARÉHO SYSTÉMU IDENTIFIKAČNÍCH KARET.

 NOVÁ MĚNA

 Toto byl scénář o Středním Východu. Kde jste nyní vy a kde myslíte, že budete, až dostanete tuto novou měnu? V té době bude starý „dolar“ devalvovat k nule. Je to již naplánováno a má to i své jméno – Phoenix. Krátce předtím bude zrealizován plán na zavedení mezinárodních kreditních karet s identifikačními čísly. Mluvme o tom jako o vládní identifikační kartě, na níž bude vaše číslo sociálního pojištění, která bude  (a nyní dobře poslouchejte, protože je to důležité) napojena na satelitní systém, známý pod názvem „Hvězdné války“. Zní vám to povědomě? Tento program Hvězdných válek je minimálně z 60% budovám pro tento účel a jen ze 40% pro proklamovaný obranný systém. Toto hlavní vesmírné spojení bude okamžitě zajišťovat přenos bankovních informací po celém světě. Budou to platební karty s číslem, které bude vyžadováno, když budete provádět jakékoli obchodní transakce. Kromě toho to bude uskutečněno takovým chytrým způsobem, že vy „křesťané“, kteří říkáte, že se tohoto systému nikdy nezúčastníte, nebudete ani tušit, že vás to již zasáhlo a připojíte se k tomuto programu, aniž si to uvědomíte. Jak jinak budete moci přežít? Vy všichni, ač mi to zřejmě nevěříte, se podílíte na realizaci velice chytrého plánu, který je již před završením. Doufám, že mi alespoň věříte, že satelitní program Hvězdných válek je již vybudován. Satelity jsou na svých místech. Všechny tyto technologické zázraky, zvané „oči na obloze“, a špionážní satelity „pro vaši bezpečnost“ jsou zde připraveny pro účely přenosu informací o všech bankovních transakcích, jak jsem již řekl. Internacionalisté plánují pro každou lidskou bytost na planetě zřídit platební kartu, pomocí níž bude možné provádět okamžité převody peněz z jedné karty na druhou třeba přes celou zeměkouli. Budete součástí systému, ať už o tom víte, nebo ne. Vy, kteří jste dost staří na to, abyste mohli číst tyto řádky – a všechny děti – jste již začleněni do tohoto systému. Všechny informace budou vloženy do centrálního počítače a z tohoto místa bude svět pod okamžitou finanční kontrolou. A tak jste, drazí Američané, svými tvrdě vydělanými penězi financovali program na zavedení bankéřského systému mezinárodních kreditních karet a systému očíslování každého jednotlivce, který bude zaveden bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte, nebo ne.

JIŽ JE TO PŘIPRAVENO, JIŽ TO STOJÍ NA SVÉM MÍSTĚ!  NEŘÍKEJTE, ŽE SE TOHO NEZŮČASTNÍTE – VY SE TOHO JIŽ ÚČASTNÍTE !!

Díváte se, co všechno se kolem vás děje, ale nevidíte. Proti tomuto systému, díky jeho ohromnému rozsahu, nic významného nesvedete. Musíte co nejlépe využít všechen zbývající čas, aby jste mohli pokračovat v práci v novém systému. Je nutné to provést rychle, dříve než dojde k úplnému zhroucení peněžního systému. Můžete pracovat v době krize, pokud budete mít peníze – kolaps měny vás ochromí ve všech praktických záležitostech, dokud nebudou obnoveny základní funkce peněžního systému. Země jako Čína, Japonsko – zkrátka všechny země s nekonvertibilní měnou se zoufale snaží ji vyměnit za dolary. Čekají vás velmi zlé časy, jestliže nebudou na tyto dny vypracovány plány. Pohovořím teď trochu o „časování“. Vím, že to, co jsem řekl, je pravda. Nejvyššími zdroji ve Švýcarsku bylo potvrzeno, že do října minulého roku dvanáct zadlužených států souhlasilo s návrhem na prominutí těchto dluhů výměnou za trvalé vydání přírodních zdrojů. Stačí, aby přibyl jeden nebo dva další, aby byli Arabové přinuceni vyhlásit bankrot. V současné době všichni vrcholní vůdci arabského světa znají tento příběh a jsou jím vyděšeni k smrti. Nevědí, co s tím mají dělat; nemohou s tím dělat vůbec nic. Nevědí, jak to sdělit vlastnímu lidu. Také nikdo neví, jak to všechno oznámit americkému lidu. Někteří se o to pokusili, ale narazili na hluché uši.

 SHRNUTÍ

 Rád bych nyní tento scénář shrnul. Protože bankovní poměr – dluh ku jmění – o velikosti 20 ku 1 (dnes i mnohem více, pozn.red.), funguje také obráceně (je to podobné jako na páce), stačí aby pouze asi 5% národů třetího světa vyhlásilo bankrot, a když to udělají a přijmou plán mezinárodních bankéřů, potom bankéři mohou vyhlásit bankrot bankovní holdingové společnosti. Z důvodů reverzní páky dluhu stačí, aby pouhých 5% zemí třetího světa vyhlásilo bankrot, a všechno vlastnictví spadne do rukou mezinárodních bankéřů. Co to udělá s vaší zemí? A co se světem? Jakou kontrolu budete mít, až zavedou platební karty? Bude to automatické číslo, které bude přiděleno a které bude požadováno, protože země bude zdevastovaná. Výsledkem bude, že mezinárodní bankéři, kteří tvořili všechny tyto tajné a spletité výbory, o nichž jsem předtím hovořil, budou nyní vlastnit většinu Spojených států a většinu dalších zemí (třebaže se zhroutí do nepořádku), budou kontrolovat arabský svět a tudíž přivedou všechny lidi na světě pod svoji kontrolu. Před dvěma lety váš senátor George Hansen řekl, že máte jenom jeden rok na to, abyste to dostali pod svou kontrolu, rozšířit o tomto informace a něco s tím udělat. Uplynuly dva roky a půl. Kolik jste toho o tom již slyšeli? Pochybuji, že hodně. Toto je způsob, jak tito lidé dělají otroky ze svých bližních. Končím tuto část, která – obávám se – byla dost dlouhá. Prosím, uvažujte o ní tak dlouho, dokud ji úplně nepochopíte, protože je to velmi důležité. Záznam této přednášky předávejte dalším lidem.

——————-

Poznámka: Pokud vám to zní poněkud exoticky, potom vezměte v úvahu skutečnost, že od poloviny roku 1989, kdy byla tato nahrávka pořízena, jsme slyšeli o roli, jakou hrál George Bush v tzv. Říjnovém překvapení, které se týkalo amerických rukojmí držených v Íránu… také o odhalení pozadí „krize“ úspor a úvěrů… dále fakt, že v červenci 1991 Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které ještě více oklešťuje Listinu práv a svobod…

 

Pro další bádání bych vám doporučil následující: „A Nation Betrayed“ od Bo Gritze… „Illuminatus Trilogy“ od Neala Wilguse a Roberta Antona Wilsona… „Illuminatus Outline“ od Roberta Antona Wilsona… textové soubory o atentátu na JFK „Echoes of Conspiracy“… textové soubory GEMSTONE a OPAL… „The Delicate Balance“ od Johna Zajace… „The Club of Rome, The Enemy of Mankind“ od Johna Colemana… kterékoli publikace o Bilderbergerech, Trilaterální komisi a Radě pro zahraniční vztahy (CFR)… přehled slyšení Írán – Contra, která se týkala tvrzení Olivera Northa o paralelní vládě… přehled dochovaných dat, pokud se týče otázky: „Kdo vyzbrojil Saddáma Huseina?“… článek „At CitiCorp, a glimpce of the Future“ otištěný v U.S. News and World Report, str. 54 (9.července 1984)… článek „Big Brother’s Tools Are Ready, But…“ otištěný v U.S. News and World Report, str. 88 (2. ledna 1984)… „666 Is Here“, (Today in Bible Prophecy, Inc., Huntington Beach, Calif).

 

„Phoenix Journals“ jsou dostupné na adrese:

American West Publishers, Inc., P.O. Box 986 Techachapi, Calif 93581, tel.: 1-800-729-4131

————————————————————————————————————-

Tolik tedy z více než patnáct let staré přednášky, zveřejněné v časopise Phoenix Journals. (v roce 1988 – pozn. red.)

aktuální čtení k tématu dnes:

Proč Merkelová kvůli zachraňování eura plakala 

Likviduje někdo nepohodlné západní bankéře? Co věděli, že museli zemřít?

A jedno krátké video…

(pokračování příště)

 

 

Poslední varování, část 4.

(pokračování)

A nyní bych vás rád seznámil s něčím (zdánlivě) jiným. Jde o zkrácený překlad přepisu jedné přednášky, zveřejněné v americkém časopise Phoenix Journal v roce 1991, zhruba tedy v době zveřejnění výše zmiňované Analýzy 17-11/89. Obě díla s sebou vůbec nesouvisí, v obsahu však najdete mnohé styčné body. Vynechal jsem jen některé, dle mého názoru podružné části, které s probíraným problémem přímo nesouvisí. Cituji z časopisu Phoenix Journal:

Pro ověření některých aspektů této informace vám doporučuji následující úryvky z Editorial Research Report (publikace o vašem Kongresu) dostupná ve vaší veřejné knihovně. OPEC: 10 let po arabském ropném bojkotu, 23. září 1983. World Debt Crisis, 21. ledna 1983; a následující z kongresových záznamů. 5. prosince 1979, str. 34793-4: zpráva o propojení mezi Rockefellerem, Carterem, Kissingerem, Chase Manhattan Bank a jak byly šáhovy peníze odstraněny z Íránu. 20. prosince 1979, str. 37630-2, 37640-2: Zpráva o cestě senátora George Hansena do Íránu vyjednávat s Íránci o propuštění rukojmí.

 Toto je redigovaný přepis přednášky nahrané 23. dubna 1988. Tato informace je platná a dnes je snadnější to rozpoznat.

 Nazveme skupinu, která vypracovala a úspěšně realizuje plány na ovládnutí vašeho národa, Internacionalisty. Když hovořím o Internacionalistech, mám na mysli velmi elitní skupinu dvanácti až třinácti „rodin“. Tyto „rodiny“ ovládají veškeré finance vašeho světa. Zdá se vám to nemožné? Ne, nejenže to není nemožné, ale dokážete si to velice snadno představit, až vám to vysvětlím. Postupně vám sdělím jména a místa, kde se o tom můžete sami přesvědčit. Nechci žádného člověka vystavit jakémukoli riziku, proto budu vždy odkazovat na informace, které jsou veřejně dostupné. Také musím vysvětlit několik termínů, které zde použiji. Promiňte mi proto malé odbočení, abych vám mohl vysvětlit např. pojem „frakční bankovnictví“.

Nejdřív musíte plně pochopit, že zde skutečně existuje malá elitní skupina s dobře založenými a fungujícími plány, která řídí světové finanční trhy a nakonec bude řídit všechny lidi na světě. Nemyslete si, že mluvím o někom jiném, mluvím především o Spojených státech amerických a potom teprve o zbytku světa. Když skládám dohromady části tohoto hlavolamu, musím se opět zmínit o takových skupinách, jako je Trilaterální komise, Rada pro zahraniční vztahy a Bilderbergers. Odpusťte mi, pokud se budu opakovat. Mohu být nucen se opakovat, abych ukázal věci ze správné perspektivy. Musíte vědět, že zde jsou jisté rodiny (doslova), které kontrolují tvrdou měnu. Země, kde tyto rodiny žijí, se nazývají země s tvrdou měnou. Těchto třináct rodin má kontrolu nad politikou a dělají rozhodnutí centrálních bank těchto zemí. Tyto rodiny jsou vlastníky většiny akcií regionálních bank Federálního rezervního systému. Slovo „federální“ může neinformovaným lidem vnutit představu, že se jedná o součást Federální vlády. To není pravda, Federální rezervní systém NENÍ součástí vaší federální vlády. Právě tak, jak tyto rodiny kontrolují regionální banky Federálního rezervního systému, kontrolují i měnu, jejíž hodnota by neměla kolísat. Na tomto místě poznamenejme, že americký dolar je standard, podle něhož jsou poměřovány všechny ostatní měny. Změnou kurzu dolaru by tudíž byly poznamenány všechny ostatní země s převoditelnou měnou. Tyto rodiny kontrolují nejen měnu, ale pochopitelně rovněž kontrolují banky. Tak je tomu u všech významných národů světa. Pro snadnější porozumění berme v tomto bodě v úvahu pouze průmyslově vyspělé státy. Také budu muset vysvětlit pojem „frakční bankovnictví“, protože bez pochopení úvěrového systému si nemůžete udělat správný obrázek. Všechny banky, které jsou pod kontrolou těchto rodin, praktikují frakční bankovnictví – a ty ostatní také. Nyní si vysvětlíme tento systém na osobní úrovni.

 FRAKČNÍ BANKOVNICTVÍ

 Vlastně se tomu říká frakční rezervní bankovnictví. Věřitelé mohou půjčovat maximálně 20 ku jedné. Toto je úplně legální a praktikují to všechny bankovní instituce v Americe a kdekoli ve světě. Příklad: Pan A jde ke svému spřátelenému bankéři panu B a uloží si v jeho bance 1000 dolarů. Banka pana B peníze ukládá a zároveň je půjčuje a tak pan B vezme těchto tisíc dolarů a uloží si je na svůj účet. Podle zákona je dovoleno 95% z těchto peněz půjčit dalším klientům a pouze 5% musí v bance zůstat jako rezerva. To znamená, že v tomto případě pan B může z těchto peněz půjčit další osobě 950 dolarů. A tak pan B půjčí panu C 950 dolarů, dejme tomu, na nějaké opravy. Tento pán vezme půjčených 950 dolarů a zajde do místního obchodu s železářským zbožím a nakoupí materiál, nářadí, hřebíky atd. Majitel železářství má bankovní účet, a tak jde a uloží těchto 950 dolarů do banky D. Banka D musí z těchto peněz 5% nechat jako rezervu a zbylých 95% může půjčit, což v tomto případě činí 902,5 dolarů. Banka D tyto peníze půjčí panu X, který tyto peníze vrátí zpátky do ekonomiky, předpokládejme, přes potravinářské a jiné obchody. Utracené peníze máme nyní zpět v bance Z. Banka Z si musí ponechat 5%. To znamená, že banka Z může půjčit 857,37 dolarů. Tyto peníze jsou opět půjčeny a opět vráceny do ekonomiky. To pokračuje stále, až k nule. S vaším vkladem 1000 dolarů mohou tito bankéři, kteří používají frakční bankovnictví, půjčit 20.229,60 dolarů. Tak se to dělá ve všech bankách v Americe a kdekoli na světě. Ve výše uvedeném příkladu jsme neuvažovali úrok na půjčované peníze, pouze základní částku. Nyní si musíte uvědomit, že když zavedeme úrok, výsledkem musí být zvětšení množství peněz v ekonomice, které jsou do oběhu dodány skrze Federální rezervní systém. Bankéři jednoduše vytisknou další peníze a tisknou je stále rychleji, aby je napumpovali do ekonomiky a tím se posílilo frakční rezervní bankovnictví. Dovolte, abych vám připomněl, že všechnu tzv.tvrdou měnu na světě kontroluje třináct rodin a že mohou praktikovat toto frakční bankovnictví – bude důležité si tuto skutečnost během dalšího výkladu uvědomit.

 ROPNÉ KRIZE

 Budeme hovořit o něčem, čemu říkáte „Systém 2000“, což je Globální věřitelský unilaterální plán. Tento plán se začal realizovat zhruba na začátku 70. let. V té době úředníci z Pentagonu a několik dalších činovníků navštívilo Nigérii. Šli za předsedou vlády a zaplatili mu padesát milionů dolarů, aby více než dvojnásobně zvýšil cenu své ropy. Nigerijská nafta (ropa) je lehká, vysoké kvality a natolik čistá, že se může pálit v automobilových motorech téměř bez destilace. Tento typ ropy určuje cenu ropy na celém světě. Tyto peníze byly položeny na stůl bez požadavku na jejich vrácení, pokud nigerijská vláda zvýší více než dvojnásobně cenu jejich ropy. Budeme jí říkat lehká nafta. Existují jen dvě oblasti na světě, kde se vyskytuje takováto lehká nafta. Ta je samozřejmě nejhodnotnější na světě, tudíž je standardem vůči němuž se poměřuje všechna ostatní nafta. Takže kdo řídí ceny lehké nafty na světových trzích, řídí ceny veškeré nafty na světě. Nyní zapojme do tohoto scénáře Araby. Tím se na scéně objeví také Trilaterální komise – která zahrnuje, mimo jiné pana Bushe. Nyní přišel čas vyvinout tlak a přesvědčit OPEC. Většina z vás Američanů neví, že Spojené státy americké JSOU ČLENEM OPEC. To se ve sdělovacích prostředcích příliš nezdůrazňuje. V té době byla s producenty ropy ze Středního Východu uzavřena dohoda na omezení produkce ropy; všichni kupující byli připraveni zaplatit za naftu mnohem vyšší ceny za předpokladu, že všechny národy Středního Východu budou podporovat Spojené státy americké tím, že SVÉ VÝNOSY Z PRODEJE ROPY BUDOU INVESTOVAT DO VELKÝCH BANK V AMERICE.

Abyste si vytvořili jasnější obrázek, musíte pamatovat na to, že Arabové, kteří jsou dnes bohatí šejkové, putovali na hřbetech velbloudu po poušti. Byli to nomádi, kteří jistě nebyli zběhlí v obchodních záležitostech. O řadu let dříve, když mezinárodní bankéři zjistili, že v jejich zemích je nafta, nemeškali a přesvědčili Araby, aby jim ji dovolili těžit. Potom financovali průzkumné vrty a všechna zařízení pro vybudování ropných polí. Poté, co bankéři nechali vybudovat ropná pole, přinutili Araby zaplatit lichvářské úroky za vybudování zásobovacích systémů – včetně rafinérií. Tyto dluhy s vysokými úroky byly brzy splaceny, protože se Arabové rychle stali velmi bohatými. (Tehdy jste platili u benzinových pump pouhých 30 centu za galon).

   Nyní pokračujme: jdete do Nigérie a zaplatíte jim dvojnásobnou cenu za lehkou naftu. Nevědomí Arabové, kteří se přes noc stali boháči, nevěděli o obchodu vůbec nic, tím méně o mezinárodních financích; vy je svoláte a řeknete, „Zvedneme cenu ropy na takovou úroveň, na jakou budete chtít, pokud stanovenou část vašeho zisku uložíte na třicet let do jistých hlavních amerických bank. Nyní již možná chápete příčinu problému, který vám nastal na začátku 70. let. Pamatujete si, že tehdy ceny ropy a benzínu raketovou rychlostí vzrostly? Bylo to proto, že mezinárodní bankéři, kteří drží ve svých rukou všechny peníze světa, věděli, že zvýšené výnosy za ropu, jež poplynou Arabům, půjdou okamžitě zpět do jejich bank, kde budou po dobu 30 let uloženy. Obraťme nyní svoji pozornost k těmto vkladům s třicetiletou lhůtou a prozkoumejme plány bankéřů. Na konci 70. a začátku 80. let šejk Ymani a jeho parta neměli ani ponětí, že existuje spojení s těmito bankami, nebo že to byli ti samí lidé, kteří vlastnili akcie hlavních ropných společností. Vidíte, co se zde utkalo? Konec konců, jak mohli nomádi jezdící na velbloudech vědět, že je mezinárodní bankéři chytili na udici? Jak mohli vědět, že se prostřednictvím těchto ropných společností stalo to, že se tyto peníze vrátily zpátky do bankovního systému? Nevěděli to a ani to vědět nemohli!

 ŘÍDICÍ TRUST

 Nyní se vrátíme o mnoho let zpátky; v 80. letech 19. století Rockefellerové založili něco, co nazvali Joint Stock Trust. Zde dodám, že to bylo krátce předtím, než americká vláda prohlásila tento trust za nelegální. ALE VIDÍTE, ŽE TITO LIDÉ MOHOU FUNGOVAT NEUSTÁLE POD NĚČÍM, ČEMU ŘÍKÁTE „DĚDEČEK CLAUSE“. TOTO JE ROZHODUJÍCÍ ŘÍDICÍ FAKTOR AMERICKÝCH BANK A PŘEDSTAVENSTVA FEDERÁLNÍ REZERVY. Tento „trust“ kontroluje Rockefellerovu nadaci a také Federální rezervní banku, pomocí níž jsou Internacionalisté schopni kontrolovat měnu USA. Nebylo by rozumné, aby tyto Newyorkské banky ukázaly všechny své účetní záznamy za celou dobu své existence? Přesto tyto pokusy zde i po celých Spojených státech selhaly. TO ZNAMENÁ, ŽE SEBOU NECHÁTE MANIPULOVAT STEJNĚ SLEPĚ, JAKO ARABOVÉ.

Vraťme se nyní zpět a pohovořme o dohodě, kterou vaši mocní uzavřeli se Saudskou Arábií a dalšími státy Středního Východu. Po nich se chtělo, aby uložili své peníze do hlavních bank; uvědomte si, že nevěděli, že tyto banky byly schopny půjčovat peníze v poměru dvacet ku jedné (20 ku 1 platilo v minulosti, nyní je tento poměr ještě větší). Vše, co dostávali, byly úroky z peněz, které si u nich uložili. Ještě horší je pro ně to, že v některých z těchto zemí je z náboženských důvodů nepřijatelné přijímat úroky, takže čekají, až své peníze za 30 let vymění za depozitní certifikáty. Jinými slovy, nevěděli, že lze provádět takovéto frakční bankovnictví, pomocí něhož světoví bankéři mohli získat kontrolu nad penězi arabského světa. Pomocí peněz získaných od Arabů, manipulacemi s cenami ropy a zvýšením ceny benzínu, řekněme, z 30 centů za galon na 1,25 dolarů za galon, vydělali spousty peněz. Nyní myslím, že můžete snadno vidět, že s těmito penězi vrácenými do mezinárodních bank v poměru 20 ku 1, vydělali obrovské jmění. Uvědomte si, přátelé, že tyto peníze pocházejí od vás. Jelikož bankéři uzamkli peníze na depozitní účty, mohli je půjčovat národům třetího světa. 

NÁRODY TŘETÍHO SVĚTA

 Vraťme se o patnáct nebo dvacet let zpět do doby, kdy mezinárodní bankéři začali půjčovat peníze zemím třetího světa. VELMI ZBLÍZKA SE PODÍVEJTE NA ZEMĚ, KTERÉ DNES BANKROTUJÍ.

BYLO TO PROVEDENO ZCELA ZÁMĚRNĚ, ABY TYTO ZEMĚ ZKRACHOVALY.

Měli byste se podívat do historie a obrátit svoji pozornost na dobu, kdy tyto země získávaly nezávislost a zřizovaly nezávislé vlády. Bylo to v dobách, kdy jim mezinárodní bankéři půjčovali obrovské sumy peněz, které ve skutečnosti pocházely z velké části od Arabů. Tito bankéři nejen že chtěli, ale také se postarali o to, aby tyto země půjčené peníze promrhaly a zneužily. Bylo to zcela úmyslné, tyto peníze byly prohospodařeny a jednoduše promrhány díky chamtivosti vůdců těchto zemí. Musíte vědět, že vůdci těchto zemí nikdy ničemu a nikomu nevládli. O vládě nevěděli vůbec nic. Jejich země byly koloniemi pod vládou jiných, silnějších zemí. Mezinárodní bankéři věděli, že tito vůdci mají sklon k mrhání penězi. Bylo známo, že se neměli kde naučit, jak s nimi hospodařit.

 POTRESTANÝ TEXAS

 Na tomto místě na chvíli odbočím a povím vám příběh vašeho státu – Texasu. Vraťme se o několik let zpátky a osvěžme si trochu paměť. Pamatujete si na muže, který se jmenoval John Connelly, který byl guvernérem Texasu? Vybavuje se vám v paměti, že byl zraněn během atentátu na Johna Kennedyho? Dobře, pan Connelly byl také podsekretářem pokladníka – měl spoustu funkcí a titulů. On a jeho společníci dělali velmi vzrušující věc – plánovali zavést ve státě Texasu novou měnu. Víte, Texas je součástí Unie pouze díky obnovitelné „smlouvě“. Tato smlouva je automaticky obnovována každý rok, ale nemusí být nutně obnovena. To znamená,  že Spojené státy mají s Texasem dohodu, na jejímž základě je stát Texas součástí USA. O členství se zde nehlasovalo jako v ostatních státech. Texas byl jeden čas nesmírně bohatý a bylo v něm velmi mnoho zámožných jednotlivců. Bohatí jednotlivci, jako například bratři Huntové, zbohatli přes noc na naftě. To bylo v době, kdy nafta začínala být velmi populární. Pokusím se vám nyní vysvětlit, proč to pro tuto „opozici“ bylo tak důležité a proč panu Connellymu usilovali o život, stejně jako J.F.Kennedymu. Proč jsou tito lidé dnes zlomeni a proč má stát Texas těžké finanční potíže? Je to proto, že se Internacionalisté dozvěděli o tom, co se bratři Huntové a pan Connelly chystají provést. Texas, stát začleněný do unie na základě dohody, z ní mohl kdykoli legálně vystoupit. Bratři Huntové a pan Connelly věděli, že z Texasu by se mohla stát nezávislá země s vlastní měnou (podloženou ropným bohatstvím – pozn. red.). Bylo to proto, že stát by mohl být solventní a ne pod diktátem Federálního rezervního systému. Nebo, jednoduše řečeno, pod kontrolou mezinárodních bankéřů. V té době bratři Huntové vyhnali cenu stříbra velmi vysoko z důvodu, aby mohli financovat proces, jímž by mohli přemoci internacionalisty, ale v tomto bodě byli bratři Huntové rozdrceni. John Connelly byl téměř zabit a Texas, jenž mohl být jediným státem unie, který mohl uniknout z této pasti, byl potrestán značnými problémy. Některé části Dallasu a Fort Worth, Houston a další kdysi bohatá města se dnes podobají „městům duchů“ na vašem Starém Západě. Ti, kteří zbohatli na ropném průmyslu, byli krutě potrestáni. Huntové a Connelly zbankrotovali. Internacionalisté se tak popudili kvůli tomu, co Texasané provedli, že zlomili páteř jejich ropnému průmyslu a zničili všechny důležité producenty ropy v Texasu. Byl to dobře zkonstruovaný plán a dokonale provedený. Když se někdo pokusí křížit plány internacionalistů, sami vidíte, jaké mohou být výsledky. Bratři Huntové pracovali na výše zmíněném plánu společně s íránským šáhem. Bezprostředně potom byl jeden bankéř z Texasu zavražděn, íránský šáh byl sesazen a bratři Huntové byli dohnáni k bankrotu. Existuje mnoho způsobů, jak se mezinárodní bankéři mohou pomstít tomu, kdo se pokusí mařit jejich celkový plán; pomocí vraždy, nebo můžete být umístěn do psychiatrické léčebny a do konce života budete pod zámkem, nebo budete nařčen z nějakého zločinu a skončíte ve vězení. Přesně to se stalo plukovníku Wendelle Stevensovi. Kromě toho byl zaranžován plán na jeho vraždu v době, kdy byl ve vězení. Pachatel, který byl oblečen jako kněz, byl chycen při činu, odveden na FBI a už o něm nikdo nikdy neslyšel. (Lze se domnívat, že prezident J.F.K. cestoval na podzim 1963 do Dallasu proto, aby zde dojednal se zástupci státu Texas zachování celistvosti USA – tedy nevystoupení Texasu z federace USA. Jeho argumentem byl zřejmě jeho vlastní plán jak zlomit moc FEDu, výkonné nařízení 11110 ze 4.6.1963, jenž mělo začít platit od 1.1.1964. Na své cestě byl zavražděn a jeho nástupce L. Johnson neprodleně toto nařízení zrušil. Žádný další prezident USA se potom již neodvážil FEDu postavit – pozn.red.).  

ŠÁHOVA SMRT

 Možná si vzpomenete, že íránský šáh byl dokonale zdravý, když byl sesazen a opustil Írán. Pouze se tvrdilo, že je nemocný, když přijel do Spojených státu. Řekli vám, že byl držen v „ochranné“ péči na jedné vojenské základně. Dále vám řekli, že zde byl léčen ze své choroby – kterou při svém příjezdu ještě neměl. Stejně zemřel! Jeho smrt byla plánovaná – byl zavražděn. V posledních měsících je mezinárodní pozdvižení kvůli používání chemických a biologických zbraní Irákem a Íránem. Některé z virů nemohou být vystopovány – ani se o to ve výše uvedených případech nikdo nepokoušel. Kdo se bude zajímat o člověka, který onemocní, je léčen a pak neočekávaně zemře? Ve Spojených státech určitě nikdo. Tento člověk byl v USA velmi nepohodlný. Smrt může být způsobena mnoha nezjistitelnými způsoby; jedním z nich je prostřednictvím mikrobodů a různých vibračních frekvencí, stejně jako pomocí virů. 

PŘÍBĚH RUKOJMÍ

 Tyto malé příběhy si můžete ověřit u senátora Johna Hansena z vašeho zákonodárného sboru. Nyní budu mluvit o Íránu a vašich lidech, kteří byli vzati jako rukojmí. Pochybuji, že mnoho z vás zná o tomto případu pravdu. Senátor Hansen byl ve Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu, D.C. Věděl, co se stalo v Íránu a požádal o svolení jet do Íránu a věc vyšetřit. Kongres odmítl. Pan Hansen si tedy koupil letenku a do Íránu odletěl soukromě. Když senátor Hansen dorazil na místo, vůdce Chomejní mu nabídl audienci a řekl, „My nechceme vaše rukojmí o nic víc než chcete vy, aby tady byla.“ „Vlastně,“ pokračoval Chomejní, „bych vám rád dal tato rukojmí, v každém případě minimálně polovinu z nich, a vy si je můžete zítra ráno vzít s sebou Tak se stane, pane Hansene, pokud mi slíbíte, že začne vyšetřování spojení mezi íránským šáhem, Chase Manhattan Bank, panem Kissingerem a vaším prezidentem Carterem.“ Touto odpovědí byl senátor Hansen velmi potěšen. Spěchal zavolat zpátky do USA někomu, kdo by mu mohl dát autorizaci a řekl: „Hej, mohu vzít zítra s sebou polovinu rukojmí. Jak to mám zařídit?“ Osoba na druhém konci drátu řekla, „Dobře, zavolám vám zítra zpátky a dám vám vědět.“ Nyní, prosím, hádejte, co se stalo druhý den ráno? Když mu druhý den ráno zavolali, bylo mu řečeno, „Vraťte se do Ameriky sám nejbližším letadlem. Přijeďte ihned domů. Rukojmí s sebou neberte. S nikým nevyjednávejte. Nemáte právo jednat jménem Kongresu Spojených států amerických, i když jste kongresman. Vraťte se domů bez dalších jednání.“ Když se vrátil zpět do Washingtonu, zjistil, že tento incident se dostal do kongresových záznamů. Dále zjistil, že prezident Carter věděl, že budou vzata rukojmí. Také se dozvěděl, že ta rukojmí tam jsou z nějakého důvodu a on se do toho nemá plést. O navrácení rukojmí držených v Íránu vyjednávala Chase Manhattan Bank v New Yorku. Všechny ostatní veřejné i skryté pokusy osvobodit rukojmí byly jen fasádou. Zeptejte se některého z námořníků, kteří se zúčastnili vojenské akce na jejich osvobození. Můžete se divit, že se k vám dnes Írán chová tak, jak se chová? Tato rukojmí a Amerika byla zachvácena terorem, zatímco bankéři měli šáhovy peníze bezpečně uloženy ve svých bankách dříve, než byl zavražděn, čímž získali peníze, které patřily Íránu. Pěkně zvrhlý způsob, jak dostat íránské peníze do Chase Manhattan Bank, aby mohla zůstat solventní a být jednou z nejbohatších institucí na světě!

 KEJKLÍŘSKÉ KOUSKY

 Mezinárodní banky vytvořily bankovní „holdingové společnosti“, aby se mohly vyhnout zodpovědnosti. Chase Manhattan Bank, Chemical bank a banka J.P. Morgana byly rozhodujícími bankami, v nichž si Arabové uložili své peníze. Holdingové společnosti byly vytvořeny za účelem půjčování peněz zemím třetího světa, přestože dobře věděli, že tyto země zkrachují. Poté, co byl zničen šáh a peníze byly bezpečně uloženy v bankách, bylo velké množství peněz půjčeno zemím třetího světa. Tyto peníze byly přesunuty z bank do bankovních holdingových společností v očekávání pravděpodobného bankrotu dlužících zemí. Jedna holdingová společnost byla zřízena za účelem půjčování zemím třetího světa. Účelem druhé holdingové společnosti bylo půjčovat si peníze z mezinárodních bank za účelem nakupování zemědělské půdy. To znamená vaše farmy a také jisté korporace ve Spojených státech. Farmy a společnosti budou pravděpodobně dál vytvářet zisk, ale země třetího světa jsou předurčeny k úpadku. To nejsou fantazie, to se skutečně děje.

Nyní se podíváme na měnu na světovém základě. Také si řekněme, proč některé z měnových plánů a formátů tvorby peněz jsou odůvodněné a životaschopné. Podívejme se trochu na pana Marcose, který byl nedávno sesazen na Filipínách. Představitel jedné z mezinárodních bank přišel k panu Marcosovi a řekl, „Pane Marcosi, odpustíme vám všechny vaše dluhy. Nejste schopen nám je splatit, nejste schopen platit úroky, nejste schopen splatit půjčenou částku, ale my máme pro vás výhodnou nabídku. My vám vaše dluhy zkrátka odpustíme. Nyní na chvíli odbočme: Pamatujete si, komu patřily peníze, které půjčili těmto rozvojovým zemím? Bankéřů to nebyly. Ano, ovšem, byly to všechno peníze Arabů, které získali prodejem nafty celému světu za dvojnásobnou cenu. Takže zpět k tomu, co řekli bankéři: „My vám odpustíme všechny vaše dluhy, půjčenou částku plus úroky, a vy nám je už nikdy nebudete muset vracet – POKUD (STÁLE ONO „POKUD“) zrušíte svou národní měnu, ať je jakákoli. Vaší základní měnou bude dolar. Namísto běžné měny zavedete určitý typ platebních karet. Také nám musíte dát trvalá práva na všechny přírodní zdroje ve vaší zemi.“ Je zajímavé, že krátce po tomto vstřícném gestu, této přátelské nabídce, byl Marcos sesazen. Proč myslíte, že se tak stalo? No, pan Marcos byl pěkně bojovný a řekl mezinárodním bankéřům, kam mají jít poté, co opustí jeho zemi. Neměl v úmyslu zbavit suverenity vlastní zem. Dávejte pozor, co se stalo dál. Každý v zemi zjistil, že číslo kreditní karty má náhle stejné s číslem pojistky; navíc, jejich centrální banka měla fungovat jako velkoobchodník s úvěry, která byla rozšířena o novou superbanku, kterou ohlásil váš pan Paul Volker na podzim roku 1985. Prezident Reagan to okamžitě ratifikoval. Další podmínkou pro získání tohoto dobročinného daru, chcete-li, Mezinárodního měnového fondu (MMF), za účelem pomoci ekonomice těchto zemí, bylo to, že MMF jmenuje externí – nikoli domácí – společnosti, aby řádně naplánovaly a zrealizovaly vytěžení a exploatování surovin těchto zemí, kteréžto tyto zdroje zatím samy příliš nevyužívaly. To všechno údajně přinese prosperitu těmto snaživým národům. Pan Marcos se choval poněkud ostřeji a ze smlouvy chtěl vyškrtnout slovo „trvalá“. Uvědomoval si, že by svým podpisem pod smlouvu podepsal ztrátu suverenity svého národa. Nebudu komentovat nebo posuzovat pana Marcose jako osobu, ani se nebudu vyjadřovat k žádné jiné osobě – to je vaše věc, ne moje. Místo toho vám povím co se stalo a jak se tyto věci přihodily. V případě pana Marcose to byla otázka týdnů, než internacionalisté spustili gilotinu. Nepokoje byly financovány a vyprovokovány jednou ze skupin mezinárodních bankéřů. Nikdy není moudré těmto lidem křížit cestu. Pan a paní Marcosovi dost vykořisťovali svůj lid a tak nebylo těžké najít proti nim opozici. 

KAM ŠLY TY PENÍZE?

 Nezapomeňme na ony holdingové společnosti, o nichž jsem mluvil. Pamatujete si na holdingovou společnost číslo jedna a na holdingovou společnost číslo dvě? Druhá skupina přijímala úvěry od první skupiny holdingových bank, aby prodávala jmění a závazky od „původních“ bank. Jedinými závazky, které nakoupila, byly depozitní certifikáty (DC) arabských národů. Jmění, která kupovala, byly dluhy rozvojových zemí. Vězte, že to bylo zkonstruováno tak, aby země třetího světa nebyly schopné splácet dluhy, což způsobí bankrot holdingových bank, které nakoupily DC Arabů od bank. Mezinárodní bankéři potom Arabům řeknou, „OK kamarádi, je nám líto, ale všechny miliardy dolarů, které jste měli uloženy s třicetiletou lhůtou v našich bankách, jsou pryč. Byly prodány holdingové společnosti, se kterou nemáme nic společného, která půjčila peníze zemím třetího světa, které zbankrotovaly. Litujeme, pane Arab, ale vy jste také zkrachoval!“ Můžete položit otázku, „Je možné, aby arabský svět zkrachoval? Nejbohatší lidé na světě, kteří mají tolik nafty?“ Je to trochu šokující, že? Oni ale nevěděli, že tyto DC byly „prodány“ těmto holdingovým bankám. Své peníze uložili v newyorkské bance, jak se od nich požadovalo. Jak mohli vědět, že byly převedeny do společností předurčených k bankrotu? Jak mohli chápat vnitřní manipulace mezinárodních finančníku? Byli to kočovníci, kteří o byznysu nevěděli nic. Nikdo je nemůže mít za hlupáky. Kolik z vás o těchto intrikách ví, natož jim rozumí? Arabové nemohli vědět, co se proti nim chystá.

Ale nyní se podívejme, co se stalo. Před koncem roku 1986 si arabský svět začal trochu uvědomovat, co se mu přihodilo. Říkalo se, že před prvním květnem 1987 byly miliony a miliony převedeny z arabského světa do Ameriky, aby se Arabové připravili na soudný den. Peníze byly údajně převáděny na cenné papíry, které byly alespoň z poloviny poctivé. Bylo to proto, aby v době, kdy arabští šejkové zbankrotují, byli před lidmi pod nimi, to jest miliony lidí arabských zemí, kteří byli podvedeni, v bezpečí. Našli si místa, kam by mohli uprchnout a ukrýt se. Až se provalí, že tyto arabské země byly doslova zaprodány, je jedno, zda nevědomě nebo vědomě, bude docházet k povstáním, nepokojům a přímo k masakrům. To je důvod, proč nakoupili a umístili čínské rakety s dlouhým doletem, schopné nést jaderné hlavice. A mají potřebná nukleární zařízení, kterými je mohou vybavit. Je možné, že je potřebují proti vlastním lidem? Lidé budou velmi rozezlení, až nebudou dostávat žádné příjmy z ropy, protože jejich země zbankrotuje a až se dozvědí, že byli zaprodáni vlastními vůdci. Potom nastane masová migrace šejků, směřujících do Ameriky, kam si uložili většinu svého jmění. V květnu 1988, tj. zhruba před rokem a půl, se Arabové pokusili provést velké nákupy. Nemyslíte, že to může začít pěkně brzy? Může to být načasováno zároveň s problémy s úsporami a půjčkami a potížemi privátního penzijního plánu a chřadnoucí ekonomikou a …? Stačí ještě pár platebně neschopných zemí a váš monetární systém zkolabuje. Existuje několik metod, jak přivodit kolaps. Ale vraťme se zpět k našemu původnímu příběhu. Hovořili jsme o holdingových společnostech v nesnázích. Mezinárodní bankéři ze sebe sňali zodpovědnost. Převedli dlužní úpisy atd. na holdingové společnosti, které potom „špatně“ investovaly. Všechny peníze, které patřily Arabům, byly převedeny do holdingových společností. Jediné, co mezinárodní bankéři budou muset udělat, je, říci Arabům, „Zkrachovali jste. Všechny peníze jsou pryč!“ Až Arabové budou požadovat proplatit depozitní certifikáty s třicetiletou lhůtou, holdingové společnosti budou platebně neschopné. Vidíte již, že tato skupina před několika lety jisté lidi „udělala“ a nyní je „zničí“ stejně rychle a efektivně, aniž by ji za to kdokoli činil zodpovědnou. Obávám se, že se to příliš neliší od toho, co dělají s vámi. Zde se věci začaly dít rychle pomocí obratných triků. Následovalo nesčíslné množství likvidací, vyvlastnění a bankrotů, které vykonaly FDIC a FSLIC, které jsou pod totální kontrolou představenstva Federální rezervy. Doslova tucty bank po celé Americe byly a jsou skupovány. Ale velkou otázkou je: kým? Kdo má peníze v dostatečném množství k takovým nákupům? Velké sumy přicházejí z peněz za vyšší ceny ropy, které dostávají Arabové, kteří si je ukládají do bank mezinárodních bankéřů. Banky jsou vykupovány a pak záměrně zavírány. Některé z těchto bank jsou dosud solventní. Také skupují zemědělskou půdu po celé Americe od farmářů, kteří bankrotují z důvodu vysokého kurzu amerického dolaru (v poměru k zahraničním měnám). Tak se to dělo před rokem nebo dvěma lety – v současné době hodnota dolaru kolísá kvůli dalším věcem, které jsou v pohybu a jsou dalším krokem plánu.

(pokračování příště)

————————————————————————————————————-

Omlouváme se za delší rozsah textu, ale k pochopení problému, co se dnes děje se světem, jsou tyto 25 let popsané skutečnosti nezbytné. Neboť dnes, více než kdy dříve (tj. v době jejich sepsání, či před 10 lety při jejich posledním zveřejnění v týdenníku Republika), je možno tato fakta ověřit a srovnat s dneškem. Jedná se o starý plán a dnešní stav je jen jeho logickým vyústěním. Samozřejmě, té části veřejnosti, která díky nezávislým informačním cestám se již v této problematice delší či kratší čas orientuje, se ještě jednou omlouváme – pozn.red.

Aktuální čtení k tématu, např.:

Bavorská kampelička řekla lidem pravdu , Bankéře v EU požírá jejich vlastní monstrum

+ Dnes již poměrně známé filmečky:

Peníze jako dluh I  (a další pokračování II + III),  případně Americký sen