Protest proti nepravdivému tvrzení v ČT

jehož se dopustil tzv. „politolog“ Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., vedoucí katedry a odborný asistent katedry politologie a filozofie University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem ve večerním pořadu UDÁLOSTI-KOMENTÁŘE na ČT-24, dne 18.11.2015

 

Vážený pane politologu Kroupo,

 velmi DŮRAZNĚ protestujeme proti vašemu nepravdivému tvrzení, kterého jste se dopustil v pořadu  UDÁLOSTI-KOMENTÁŘE, dne 18.11.2015. Tuto pravděpodobně záměrnou dezinformaci jste vypustil do éteru coby host redaktora Daniela Takáče, kterého jsme rovněž upozornili.

/Mimochodem, jste nám znám jako dřívější člen a poslanec nechvalně známé strany ODA (Občanská demokratická aliance), která měla v devadesátých letech lví podíl na tzv.“privatizaci“ národního majetku ČR, což v důsledku pro náš národ znamenalo jeho rozkradení anebo výprodej za symbolickou hodnotu!/

 Citujeme z vašeho středečního výroku:

… pan prezident není v souladu sám se sebou. Tak jak vystupuje dneska, je pravý opak toho, co říkal v devadesátých letech. Uvědomme si, že to byl on, který velice ostře vystoupil proti republikánům, on je označil fašistoidní stranou, apod., no a nyní je to předseda republikánů, který má otevřený přístup na mítink pana prezidenta,…

(konec citátu)

/vysílací čas pořadu U-K cca 40:30 – 41:00 min./

 

Toto tvrzení bylo nepravdivé hned ze třech důvodů:

1.       Nikdo ze současných členů Republikánské strany, tj. RSČMS, se mítinku na Albertově nezúčastnil. Čili nevíme, zda na mítinky s projevem pana prezidenta Miloše Zemana máme přístup či nikoliv. I když většina našich členů současného prezidenta Zemana ve 2. kole všelidového hlasování volila, už jen proto, aby se prezidentem nestala taková protinárodní persóna, jako je „kníže“ K.Schwarzenberg.

2.       Protože jsme se 17.11.2015, my republikáni, včetně úřadujícího předsedy Jiřího Dufka, ve stejnou dobu účastnili protestního shromáždění na Václavském náměstí u Muzea (což dokazují i naše vlajky na schodech vedoucích k řečništi, viditelné na videozáznamu), příliš nechápeme, o jakém předsedovi republikánů byla řeč. Na dvou vzdálených místech zároveň jsme být nemohli, to je snad logické.

3.       Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (RSČMS) je v současné době JEDINOU republikánskou stranou, aktivně působící na české politické scéně již od 24. června roku 2010. Na jaře loňského roku se rovněž zúčastnila voleb do EP. Jiná fungující republikánská strana se v současnosti na domácí politické scéně nenachází. Původní republikánská strana (SPR-RSČ), byla v roce 2013 Nejvyšším správním soudem rozpuštěna, poté co jí byla v roce 2010 pozastavena činnost pro opakované neplnění zákonné povinnosti předkládat finanční výroční zprávy za roky 2006-2009, což však NENÍ náš problém.

 

Vážený pane politologu Kroupo, chtěli bychom se Vás touto formou dotázat, zda nevíte, co měl tento váš výrok znamenat?

Nabízejí se totiž pouze dvě možnosti:

1.       Vy, Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., vedoucí katedry a odborný asistent katedry politologie a filozofie University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, vůbec nevíte, co mluvíte. Potom je ovšem ostudou i České televize, si takovéto hosty zvát do vysoce sledovaného večerního pořadu. Chtěli bychom vám touto cestou doporučit doplnit si vzdělání, například zde, na wikipedii, a také zde, na našich webových stránkách. Dříve než se dopustíte výše uvedeného a hloupého tvrzení!

2.       Jako „politolog“ jste výše uvedený výrok-dezinformaci vypustil záměrně s nějakým cílem, který bychom rádi věděli. Třeba jste chtěl tímto vy, i Česká televize, dělat někomu reklamu. Tudíž, rádi bychom jako členové předsednictva RSČMS, znali tuto tajemnou a nejmenovanou osobu. Třebas jste s ní v nějakém vztahu či spojení…?

 

Vážený pane Danieli Kroupo,

velmi bychom uvítali vaše vyjádření, které si posléze dovolíme zveřejnit na našich webových stránkách. Píšeme vám touto formou přes váš FB-profil, protože nejsme prozatím schopni vypátrat vaši e-mailovou adresu – není uvedena ani zde, ani např. zde, ani nikde jinde (asi víte proč). Jinak budeme nuceni vás kontaktovat přes jiné (kontaktní) osoby, uvedené v souvislosti s vaším jménem. K vaší smůle a k vaší ostudě.

Rovněž vás upozorňujeme, že žádná odpověď je v podstatě také odpověď…

 

Předsednictvo Republikánské strany, Čech, Moravy a Slezska:

 

Roman Sláma, výkonný místopředseda

Jiří Dufek, úřadující předseda strany

Mgr. Karel Mašlík, místopředseda

 

.

Úvodní projev místopředsedy RSČMS na demonstraci 7.listopadu v Olomouci

Vážené dámy, vážení pánové, spoluobčané!

Srdečně vás vítám na dnešním shromáždění, kterému jsme pracovně dali název Tábor lidu. Toto shromáždění svolala Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, ve spolupráci s naší partnerskou stranou Národní demokracie.

Nebylo během několika posledních let zvykem, aby republikáni pořádali nějaké demonstrace či větší akce. Neboť jsme dospěli k přesvědčení, že po našich marných apelech a varováních za posledních 25 let nezbývá než počkat, aby se občané sami přesvědčili o prozíravosti naší politiky za uplynulé čtvrtstoletí.  A také jsme cítili, že je zapotřebí dát si na nějaký čas pauzu, a spíše z povzdálí pozorovat veškeré politické dění. Neboť i do našich řad neúprosný čas vryl své stopy.

Nyní však bijeme na poplach! Naše země se nachází v bezprostředním ohrožení! V ohrožení, jaké tu od dob II. světové války ještě nebylo! Do Evropy se valí statisíce vetřelců, a brzy to budou již miliony. Evropská civilizace, kultura a uspořádání tak mohou být nenávratně zničeny! Koncem roku 2015 to bude již půldruhého milionu migrantů za jediný rok. Zbabělí a zkorumpovaní politici se nám prostřednictvím mediálních presstitutů snažili ještě v letošním létě namluvit, že se jedná jen o neškodných „pár set tisíc“ zbídačelých Syřanů. To však byl jen vrcholek obrovského ledovce. V roce 2016 se již očekává invaze až třech milionů ekonomických islámských migrantů. Migrantů, které tu drtivá většina evropských obyvatel a národů nevítá a nechce! S výjimkou jisté „ANDĚLY MRKALOVÉ“ z Berlína, která si je všechny pozvala, a nyní by je chtěla vnutit i nám. A rovněž nevelkého počtu pošahaných multikulturních aktivistů a bezbřehých falešných humanistů.

Skupinka počtem bezvýznamná, ale finančně maximálně zabezpečená a mediálně protěžovaná, soustředěná v tzv. mimovládních organizacích, nebo v politických stranách vyznávajících politiku multi-kulti. Za Českou republiku lze jmenovat především ZELENÉ a PIRÁTY – skrývající svou pravou tvář za bohulibé cíle, např. ochrany přírody, či absolutní svobodu internetu. Politice multi-kulti ovšem podlehla i většina dnešních parlamentních stran, všichni víme o jaké se jedná. O nesmírně nebezpečných mimovládních „neziskovkách“ ještě také bude řeč.

To, co Evropa zažívá nyní, to bohužel ještě nic není…! Je to teprve jen začátek. V roce 2016 se vydá na cestu do Evropy trojnásobek lidí než letos. A to je pouze pesimistický odhad. V roce 2016 to může být i 5 milionů migrantů, v roce 2017 15 milionů migrantů, v roce 2018 25 milionů migrantů, a v roce 2019 40 milionů migrantů. V roce 2020 to má být okolo 50 milionů migrantů, na cestě do Evropy!!!

Přijde vám to šílené a něco jako sci-fi? Napadlo vás někdy dříve, že uvidíte to, co se dnes děje? Očekávali jste takovou neskutečnou hloupou naivitu a neschopnost vysokých politiků?! Určitě nikoliv.

Zlo a islám je opět na vzestupu… A toto je prachsprostá PLÁNOVANÁ INVAZE! V Africe a na středoasijském východě je dnes připraveno více než 150 milionů lidí nastoupit cestu do Evropy, vždyť tam v nevalných podmínkách žije okolo 2 miliard obyvatel! Jejich cílem je především islamizovat Německo – nejbohatší a nejmocnější zemi v Evropě. S islamizovaným Německem je brána do Evropy pro islám zcela otevřená. Pro evropskou kulturu to znamená naprostou zkázu a konec. DŽIHÁD – ŠARÍA – VRAŽDĚNÍ. DRANCOVÁNÍ – ZNÁSILŇOVÁNÍ – LOUPEŽE,  ZHROUCENÍ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU.

Tohle všechno přeci nechceme!  (Nebo snad ano…?)

To vše znamená absolutní konec svobody, byť je leckdy již tak diskutabilní. Brzy nám zakáží svobodu slova úplně, čeká se prý jen na švédské předsednictví EU. A samotní migranti k nám nepřicházejí pracovat, tak jako pracujete vy, oni přicházejí vysávat sociální jistoty a fondy. Nepřicházejí k nám žít tady s námi, v jednom celku a jednotě, tak jak nám tvrdí pomýlení propagátoři multi-kulti. Přicházejí budovat svá uzavřená ghetta a celá muslimská města. Míří sem, aby zničili Evropu ve jménu islámu. Oficiální místa mlčí a popírají zdravotní rizika, která migranti přinášejí sebou. A jsou to obrovská rizika! Pohlavní choroby, AIDS, Nilská horečka, Ebola, či jiná exotická nákaza.

Přestaňte se dojímat nad tím, jak se cítí oni, ilegální a ekonomičtí migranti. Začněte se zajímat o pocity svého národa a o svou budoucnost. Protože nejde o jejich životy, ale především jde nyní o ten váš život. Nebudeme ve vlastní zemi doma. Nebudeme mít svá vlastní práva, jako nyní. Nebudeme už vůbec o ničem rozhodovat, ne jako občané. Přestaňte zavírat oči, a začněte se skutečně dívat kolem sebe. Tzv. „knedlíková pohoda“, která doposud v Čechách, a rovněž zde na Moravě panuje, nám vůbec nezaručuje, že se zde brzy nezačne odehrávat to, co se děje nyní okolo nás v Evropě!

Švédsko, Anglie, Německo, Francie a další západní státy… původní obyvatelé těchto zemí ztrácí svou zemi, svá práva a svobodu. Ruší se veřejné oslavy vánočních svátků, v křesťanských chrámech jsou nyní zřizovány noclehárny či velkoprádelny, vše pro migranty. Jsou přijímány  tzv. „antidiskriminační“ zákony, kdy obviněný Evropan musí prokazovat svou nevinu. Němečtí školáci jsou nuceni chodit do ubytoven stlát vetřelcům jejich postele, Do malých vesniček s nemnoha původními obyvateli, jsou ve velkém stěhováni muslimští migranti, kteří se tam stávají drtivou většinou.

Jak to v těch obcích asi brzy dopadne, to nemusíme ani hádat. Tohle opravdu tady chcete také?!

Podlehneme mediálnímu psychologickému nátlaku na náš soucit? Budeme jim tolerovat děti jako rukojmí? NIKDO Z NICH nebude mít slitování s vámi, a s našimi dětmi už vůbec ne. Až budou dostatečně silní – a tímto tempem to bude velmi brzy – jejich chování se opět radikálně změní. Ze skryté či defenzivní islamizace se stane islamizace ofenzivní! Otevřená a násilná! Nastane islámský teror. V naší Evropě, a dopustíme-li, tak i v naší vlasti! Pokud přijde do Evropy prakticky najednou 20 milionů migrantů, čeká ji i nás doslova apokalypsa. Pokud z naivity, nevědomosti či slabosti ztratíme kontrolu, jsou dny evropských národů sečteny…

Evropská unie, se svými neschopnými a zaprodanými politiky, se rychle stává velmi nebezpečným místem k životu původních Evropanů. Západní státy jsou z pohledu zachování evropské civilizace v podstatě ztraceny. Švédsko se svou dvacetiletou promigrantskou politikou je dnes již zemí s nejvyšším počtem znásilnění evropských žen a dívek. Ve světovém měřítku jej předstihuje pouze africké Lesotho. Německo i další západoevropské země jej však rychle dohánějí, exploze brutální kriminality nelegálních vetřelců je již dnes nevídaná. Tohle nám však mainstreamová média důsledně tají!

Pokud se má Evropa ve své původní podobě zachránit, je nezbytně nutno se vypořádat s těmito zly:

  1. Okamžitě zastavit příval nelegálních migrantů do Evropy z obou hlavních tras – z Italské, a především pak z Balkánské trasy. Úkol pro celou EU.
  2. Pro nás:  Vypořádat se s  5. kolonou domácích zrádců a škůdců. Ať už se nacházejí v tzv. „neziskových“ organizacích, bohatě financovaných převážně ze zahraničí a z tajemných zdrojů. Případně rozlezlých v nejrůznějších mainstreamových médiích, o kterých se dá říci totéž.
  3. V neposlední řadě je nezbytně nutné odstavit od moci všechny zaprodané politiky těch stran a hnutí, jež se zpronevěřili svému původnímu poslání sloužit své vlasti a svému národu! S těmi, kteří pro svůj vlastní finanční zisk či ego, působí proti nám, ve prospěch vetřelců!

 

Ad 1)  Proto navrhujeme opatření, která by měl evropský establišment neprodleně přijmout, má-li být naše evropská civilizace zachráněna:

Vyhlásit pevnost Evropa. Migrační trasy na náš kontinent okamžitě a neprodyšně uzavřít. Ukončit tím výnosný pašerácký byznys pro nejrůznější převoznické mafie. Odhaleným mafiánům pak udělovat ty nejpřísnější tresty.

Jak provést uzavření migrantských tras:

U italské cesty přes středozemní moře je to poměrně jednoduché. Evropská agentura Frontex přestane dělat přihlouplého zdarmataxikáře, který u Libyjských břehů nakládá migranty a vozí je rovnou do Evropy na území Itálie. Veškerý falešný humanismus musí jít stranou. Migranty mířící ke břehům Itálie, případně již na italské břehy dorazivší nalodit, jejich plavidla potopit nebo zkonfiskovat, a vetřelce odvézt nazpět do Afriky. Řvoucí falešné humanisty přidat k nim. To je poměrně humánní i k nim samotným.

 U balkánské trasy je složitější situace, ale i ta je řešitelná. Nejjednodušší by bylo pobřežní vody řeckých ostrovů v Egejském moři prostě zaminovat. Invazní armáda migrantů je síla, a té je nutno čelit protisilou. Pokud invazní plavidla zvolí cestu přes celé Egejské moře až na evropskou pevninu, potom postupovat obdobným způsobem i u řeckého pobřeží. Řekové si budou muset vybrat:  Buď budou migranty vracet nazpět, nebo si je budou ponechávat a obětují pro to část svých ostrovů coby internační tábory. Za což by jim měla být ze strany EU poskytnuta kompenzace ve formě prominutí jejich dluhů.

Je však nepřípustné, aby Řekové vozili migranty na pevninu a posílali je dále na kontinent. V takovém případě bude nutno Řecko vyloučit z EU, a na její severní hranici vztyčit plot – pakliže k tomu bude ochotno nejenom Bulharsko, ale i Makedonie, Srbsko a Černá Hora. Anebo dokončit a prodloužit na jihu Slovinska maďarský plot, který začal v létě za velkého povyku z Brusele stavět Viktor Orbán. My, mu za to DĚKUJEME! – A to jsme také 28. září deklarovali před maďarskou ambasádou v Praze.

Řekové by však měli ve vlastním zájmu navracet všechny invazní vetřelce do zemí jejich původu. Případně do zemí, které o ně projeví zájem. Pokud jsou to ti samí inženýři, doktoři či vědečtí pracovníci, jež nám stále líčí mainstreamová média, jistě to nebude problém. Ti ostatní se mohou rozhodnout – buďto se dobrovolně vrátí, odkud po moři přijeli, to znamená do Turecka, anebo udají místo svého původu a budou tam hromadným způsobem pomocí EU dopraveni – ať již lodí nebo letecky. Jestli je však jejich vlastní země odmítá přijmout, musí čelit mezinárodním sankcím za invazní útok.

Nelegály, kteří NEpožádají v Řecku o politický azyl, a které nelze do jejich domovské krajiny odeslat, potom musí EU izolovat.  Na nějakém velmi odlehlém místě – např. v Grónsku nebo na Špicberkách. Tam se pak mohou modlit k Aláhovi. Pořád je to humánnější přístup, než jejich lodě potápět rovnou i s posádkami…

Velmi však pochybujeme, že tato opatření bude prohnilý, byrokratický a přeplacený aparát Evropské unie ochoten a schopen v dohledné době přijmout. Proto navrhujeme co nejrychlejší cestou vystoupit z této totalitní organizace, která se již dávno zpronevěřila svému poslání sloužit pro blaho svých evropských národů, a místo toho nám vyhrožuje a ČR vydírá. K čertu s takovou unií!  Z tohoto důvodu vyzývám k podpisování naší petice za vyvolání referenda o vystoupení z Evropské unie.

Ad2)   Neziskovky:   Představují obrovský problém a nebezpečí. Ať už jsou to ty zahraniční, jako je obrovská REFUGEES WELCOME (Uprchlíci vítejte), čerstvě zakládající své pobočky po celé Evropě, anebo ty naše domácí, jež vyvěšují na internetu vítací stránky v Arabštině, na kterých zvou vetřelce do naší země. Takové neziskovky představují onu 5. kolonu v České republice. Všechny se těší na obrovské zisky, které jim z migrantského byznysu potečou. Ať již z kapes daňových poplatníků, anebo z fondů EU či fondů jistého Sorose. Třeba již dávno nechvalně známý,  náš „Člověk v tísni“, či např. v poslední době ještě nechvalnější „Organizace pro pomoc uprchlíkům“  JuDr. Martina Rozumka. Ten nedávno žaloval u Evropského soudu ve Štrasburku vlastní zemi za to, že prý nezachází dobře s jakousi afghánskou rodinou v detenčním zařízení Bělá. Což je samozřejmě nebetyčná lež jako věž. Ovšem to doktoru Rozumkovi nevadí.

Ostatně, panu Rozumkovi rovněž nevadí, že jeho bohulibá organizace je financována ze 2/3 ze zahraničních zdrojů a zbytek platí Česká republika – tedy naši daňoví poplatníci! Vlastním přičiněním si však nesežene ani 3% prostředků, dle jeho vlastní výroční zprávy za rok 2014. Ovšem celkový příjem téměř 22 milionů korun stojí za to. Zvláště, když plné 2/3, tedy 14 milionů za rok 2014, padlo na platy jeho, a dalších z této podivné neziskovky. No, nedělejte to, za ty prachy!  K tomu ostatní provozní náklady „Organizace pro pomoc uprchlíkům“ činily dalších 5 milionů korun. Co na tom, že na nějakou (řekněme velmi optimisticky) „smysluplnou“ činnost šlo necelých 15% získaných prostředků. Přitom je smutným faktem, že například NKÚ nemá právo kontroly neziskovek. A povinný audit neřeší prokazatelnou doložitelnost výdajů neziskovek – tedy, jestli se třeba jen nejednalo o nějakou “malou domů“ pro spřízněné kamarády.

Takže tahle organizace podala oznámení na Českou republiku do Štrasburku a bylo jí promptně Mimochodem – Českou republiku si velmi nevybíravě podal i úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. A to termín „nevybíravě“  je  jen hrubý eufemismus!  Zřejmě opět na základě informací od Rozumka a spol., kterého si tady také financují…

Tohle je černý humor úplně z těch nejčernějších. Republiku kritizuje a iniciativně nahlašuje někdo, kdo ze získaných peněz spotřebovává na své platy a režii 86% vybraných prostředků!  Toš  nepodporujte ho, a nepochybujte o jeho nutné užitečnosti!

A takto bychom mohli na téma neziskovky pokračovat dál a dál, tohle byl jen ukázkový příklad. Ovšem nás už také začíná tlačit čas. Obrazně i doslova.

Čili resumé z tohoto je jednoznačné:   Máme-li se vymanit z tyranie neziskovek, musí tyto organizace povinně přijmout označení ZAHRANIČNÍ AGENTI, pobírají-li sebemenší příjmy ze zahraničí. A tuzemské financování jim omezit na takovou míru, v jaké prokáží svou užitečnost pro naše občany a pro náš národ jako takový.

Dále, mainstreamová média – to by byl námět na samostatný projev. Ale velmi zkráceně a analogicky:  Všechna tištěná i elektronická média, financovaná byť jen částečně z cizích prostředků a držená zahraničním vlastníkem, musí nést ve svém záhlaví označení ZAHRANIČNÍ ZPRAVODAJOVÉ. Typickým příkladem je např. televize NOVA, TV PRIMA, apod. Česká televize, to je případ sám pro sebe. Tam je nezbytně nutno, aby radu ČT obsazovaly nejenom  vládní politické strany, ale i strany opoziční a hlavně strany mimoparlamentní. Případně, aby rada ČT byla přímo volena občany principem přímé demokracie. V opačném případě by snad bylo lepší celý ten televizní moloch rozpustit a zprivatizovat…  Každopádně navrhujeme zrušení povinného placení koncesionářských poplatků.  Ať si tu televizní zpravodajskou propagandu platí ten, komu se líbí, a komu v podstatě slouží.

Ad 3)  A konečně – POLITICI.  O těch zahraničních, bruselských, snad nemá cenu ani hovořit. Vyhrožují nám a vydírají. Zkrátka a prostě – Evropskou unii vytvořili a mají v moci velmi, VELMI ŠPATNÍ A ZLÍ lidé. Slovo lidé se mi přitom píše jen velmi nesnadno. Spíše se samovolně vnucují označení jiná – kreatury či monstra. Pro tyto „lidi“, jenž plánují své pikle v horizontu desetiletí až staletí, jsou osudy celých národů naprosto irelevantní. Natož osudy jednotlivců. Rozhodující pro ně je pouze udržení jejich moci za každou cenu, potažmo s tím udržení zisků korporací a bank, jež ovládají. Zisků ve výši, jež se vymyká představám běžných občanů. Pro tyto cíle ONI neváhají obětovat i celé národy.

Tuzemští politici jim neuvěřitelně podlézají, prospěch vlastního národa je pravděpodobně vůbec nikdy nezajímal. Co si myslet o takových existencích, jako je Čechoameričan Dientsbier, ministr pro velké NIC, europoslanec Štětina, pobírající v Bruselu statisíce měsíčně za hlasování proti našim zájmům, podivný americký agent – údajný křesťan Bělobrádek, radící českým ženám ať obcují s přivandrovalými muslimy, nebo bývalá chartistka Šabatová, co se tak „dojemně“ stará o nelegální přivandrovalce, či jiná nepřizpůsobivá etnika a jejich údajně upíraná práva! Aby jim prý ti zlí Češi neubližovali…! A další a další podobní politici… Hanba jim a hanba jejich voličům!

Nyní se tedy rozhodli obětovat národy Evropy, tak jak si již dříve naplánovali. Tedy rozumějte, národy v původní podobě a složení. Výsledkem činnosti těchto sociálních inženýrů by měl být nový EUROČLOVĚK světle hnědé pleti, kříženec mezi původním Evropanem, černochem a arabem. Tedy jakýsi HNĚDOCH, o průměrné výši IQ okolo 90. Inteligentní natolik, aby mohl otročit v novodobém otrokářském systému montoven a hypermarketů za minimální mzdu (která jen taktak pokryje jeho průměrné náklady na stravu a bydlení + ubohou a plytkou zábavu televizního formátu), avšak příliš hloupý na to, aby si bídu svého postavení uvědomoval, organizoval se, a mohl se účinně bránit.

Takže zákeřné plány jsou již v plném běhu. Ze všeho nejdříve je potřeba nastolit chaos. Ten do evropských národů přinesou vetřelci se svou agresivní mentalitou, nepředstavitelnou zločinností, exotickými nemocemi, nesnášenlivým náboženstvím, a v neposlední řadě i vysokou fertilitou. Není třeba být geniálním matematikem, aby si mohl každý spočítat, jak bude naše země za nějakých 20 let vypadat, pokud je porodnost Evropanů v průměru 1,5 dítěte na 1 ženu (potřeba udržení stavu populace je minimálně 2,1!).

Stejné číslo u nežádoucích migrantů se pohybuje mezi 7-8 !!! A to ještě za předpokladu, že v naší zemi nevypukne nějaká nezvladatelná epidemie ze zavlečených chorob, nebo občanská válka mezi původními domorodci a vetřelci s jejich posluhovači. Tohle si Češi, Moravané a Slováci opravdu přáli, když oslavovali před čtvrtstoletím pád komunistického režimu? Režimu, který když už nic, tak alespoň všelijak podporoval mladá manželství s dětmi, čímž posiloval národ…!

Teď k postoji nás, republikánů:

Po množství nevyslyšených varování, jež jsme upřímně adresovali celému našemu národu, po bezpočtu prohraných voleb od roku 1998, kde jsme vždy nabízeli opravdovou alternativu k eurohujerským partajím, je velmi těžké se oprostit od postoje k české veřejnosti: „NECHTĚLI JSTE SI NEUSTÁLE DÁT ŘÍCI, TAK TEĎ DĚLEJTE, CO DOVEDETE!“ Vždyť kdo si dnes vzpomene na republikány a jejich nekompromisně odmítavý postoj ke strukturám NATO a EU!!!

Vždycky jsme chápali vtažení do těchto struktur jako past. Past lákavou a přívětivě se tvářící, avšak o to zákeřnější. Teď past zaklapla a nastrčení „eurodemokrati“ odhodili masky. Už je nepotřebují. A nepotřebují už ani český a moravský národ, ani naše východní sousedy, Slováky. Chtějí pouze to, co z bývalého Československa zbylo. Naši zemi, přesněji řečeno území. Pro koho, to je zřejmé. Co z vetřelců nebudou chtít Němci, Francouzi, Italové či Švédové (tj. velké státy Evropy), přesunou do Česko-Slovenska, Maďarska a Pobaltí. Na východ. Veškerý přebraný odpad bude sloužit jako nárazník a první linie v budoucí válce proti Rusku, to je totiž podle vládců EU/USA ten pravý nepřítel!

Jejich plán B je následující: Když se nepovedlo rozdmýchat obecné nálady domorodého obyvatelstva v ČR/SR proti Rusku přímo, přijde trest v podobě povinné implementace nekompatibilních vetřelců.

Republikáni Čech, Moravy a Slezska nyní s lítostí sledují, jak se jejich varování naplňují. Stejný mainstream ovládaný světovými sionisty (v čele s televizí), jenž kdysi přesvědčil většinu národa a voliče, aby naši vlasteneckou stranu už nikdy nevolili, nyní nepřetržitě masíruje své konzumenty, že „IMIGRANTI JSOU BÁJEČNÍ“. Srceryvné příběhy migrujících žen a dětí na televizní obrazovce, večer co večer ve zprávách. Záplava snímků a televizních záběrů. Jeden by si podle toho myslel, že mezi migranty je 80% dětí, sem tam nějaká žena. Nyní nás opět ti slouhové NWO budou přesvědčovat, že kvóty migrantů MUSÍME PŘIJMOUT! Je to naše „spoluodpovědnost vůči Evropě“, je to naše povinnost, lidskost, soucit a bla bla. Proč nemají soucit s našim národem?

Jenže… Jenže už není kam ustupovat. Tady už nejde o to, kdo více vydrancuje tuto zemi, nebo co z ní zbylo. Tady už nejde o to, která mafie si urve větší kus kořisti. Tady už jde o bytí a nebytí. Nebytí národa a jeho jednotlivých příslušníků, nebytí našich dětí…!

A proto ještě jednou pozvedáme hlas. A podpoříme všechny síly, které se postaví na odpor proti zhoubě, jež se na nás za pomoci vždy přítomných domácích zrádců a přisluhovačů valí. Nebudu zde vyjmenovávat všechny NOVÉ politické subjekty, které dnes převzaly štafetu národního odporu od nás, republikánů. Pokud to myslí upřímně, všechny si zasluhují naši podporu. I přání, aby se náš národ konečně sjednotil a společně postavil na odpor. Proti nepřátelům zahraničním i domácím. Naše drobné rozepře na národní scéně jsou nyní bezpředmětné. Vyzýváme všechny národně orientované síly, aby nyní konaly.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska:  Roman Sláma , místopředseda

*****

Mohlo by vás zajímat, souvisí s tématem:

Česká nezávislá televize – zpravodajství

Evropská migrantská invaze v dějinném kontextu

.

Tábor lidu v Olomouci se uskutečnil

V sobotu odpoledne, 7. listopadu 2015, se na Horním náměstí v Olomouci uskutečnilo dlouho avizované setkání s občany:  Demonstrace a pochod – proti nelegální muslimské migraci, proti řízené islamizaci Evropy, proti přidělovaným kvótám migrantů, proti zbabělému postoji probruselské Sobotkovo-Babišovské vlády v této tak závažné otázce, a konečně, i proti domácím zrádcům a škůdcům všeho druhu, prosazující bezhlavou politiku multi-kulti a falešný humanismus. 
Za vystoupení ČR z despotické Evropské unie, která není schopna ani ochotna bránit své vnější hranice, za suverenitu naší republiky – a tudíž za právo rozhodovat si svobodně, koho si na naše území pustíme a koho nikoliv. Za právo bránit si své hranice proti vetřelcům, a rovněž tak za právo postavit nám nepřátelské náboženství islámu a ideologii džihádu či práva šaria mimo zákon.

.

Tábor lidu, jak jsme nazvali naše setkání s občany, svolala místní organizace Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska (RSČMS Olomouc), ve spolupráci s našimi hosty a partnery z Národní demokracie (ND Brno a Praha).

Navzdory velké nepřízni počasí jsme tedy mítink dle plánu a časového rozvrhu zahájili ve 14 hodin.

Poznámka:
S tím počasím jsme tedy opravdu měli smůlu. Akce byla naplánována a ohlášena zhruba měsíc dopředu. Po předchozím dlouhotrvajícím období s krásnými a slunečnými dny, se v sobotu na naše město sneslo pravé dušičkovské počasí, jež přišlo s týdenním zpožděním, – s mlhou, vlhkem, i nižšími teplotami. Náměstí dokonce 2 hodiny před začátkem akce zkrápěl nepříjemný déšť. To mělo bezesporu značný dopad i na návštěvnost. Ale takový už je život – holt nejsme bolševici žádných odstínů a barev, abychom poručili větru-dešti.

Na úvod zazněla tradiční Moravská hymna, a hymna Slovanstva. Poté se ujal slova výkonný místopředseda RSČMS Roman Sláma, který ve svém projevu nastínil současné i budoucí důsledky uprchlické krize pro Evropu, i pro naši zemi.
Dále objasnil postoj Republikánské strany k této vážné hrozbě, a navrhl 3 opatření, která je nutno neprodleně učinit, nemá-li být tato ŘÍZENÁ INVAZE cizích elementů pro evropské národy a státy, včetně ČR, fatální.

Prostor u mikrofonu poté dostala paní Kateřina, jedna z místních aktivistek, která ve svém velmi emotivním projevu odsoudila protinárodní politiku současné vlády a naopak podlézavost establišmentu ČR vůči cizím elementům a vůči nadnárodní vládě Brusele.

Následoval projev našeho hosta, předsedy Národní demokracie, Adama Bartoše, jež zdůraznil nutnost zakládání hlídek občanské domobrany pro budoucí přežití národa, až se nežádoucí vetřelci povalí i do naší vlasti.
Předseda A.Bartoš na závěr pozval všechny přítomné na velkou demonstraci do hlavního města, která proběhne dne 17. listopadu odpoledne na Náměstí republiky v Praze.

V kratších projevech ještě vystoupil předseda ND MO-Brno Milan Daněček a člen pražské organizace ND Ladislav Ších. Závěrem 1.části našeho setkání ještě promluvil pan František Krejča z Národní domobrany ČR, kde znovu zdůraznil potřebu co nejširšího zapojení občanů k obraně vlasti.

Defilé řečníků poté zakončil svým projevem olomoucký aktivista Václav Šimek, který posluchačům poreferoval o málo zmiňovaném fenoménu migrace z Afriky a Středního východu – nedostatku vody k obživě obrovské masy lidí, jejichž počet už dávno překročil únosnou kapacitu tamního prostředí. Rovněž ještě zmínil neústavní a nezákonné – a tudíž NELEGÁLNÍ – rozdělení Československa před 23 lety.

Projevová část byla tematicky prokládána vlasteneckými písničkami od plzeňské skupiny Ortel a zakončena hymnou Československé republiky. Během celého shromáždění měli přítomní účastníci a posluchači možnost připojit svůj podpis pod petici za VYPSÁNÍ REFERENDA O VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z EVROPSKÉ UNIE, což většina učinila.

Podepisování petice
Před zahájením
Účastníci se začínají scházet
Někteří si přinesli vlastní transparent
Většinou velmi výstižný
Tábor lidu byl zahájen
Pořizování záznamu
Pohled z povzdálí
Původní vlajka republikánů
Posluchači na Horním náměstí
Během úvodního projevu
S výstižnými transparenty
Technicky a organizačně vše zvládnuto
Účastníci mítinku a radnice v povzdálí
Vlajka Novorosijska
Místopředseda RSČMS s projevem
Brusel - novodobý Babylon
Naše tribuna u sv.Trojice
Navzdory nevlídnému počasí

Tady rovněž netřeba komentáře

U petičního stánku
Připojit se k petici
Petice za referendum
U stolku s peticí byla i nabídka tisku
Pravdivá výzva občanů
Pohled očima účastníků
Pan Dalibor má vždy něco originálního
Mládež to vidí jasně
Pohled od petičního stolku
Paní Kateřina s emotivním projevem
Všichni pozorně naslouchali

Jeden z účastníků
Pořadatelská služba
Naši hosté
Předseda ND s projevem
Adam Benjamin Bartoš
Národní demokracie - naši partneři
NATO jsme odmítali již v roce 1995
ISSD - chmurná budoucnost naší mládeže
Předseda ND MO-Brno s projevem

 

Ještě projev pana Ladislava, ND-Praha
Aktivista pan Václav - poslední řečník

 

Po projevové části našeho Tábora lidu v Olomouci se část účastníků s transparenty a vlajkami vydala na pochod centrem města. Nešlo nám však jen tak o nějaké kroužení ulicemi okolo Horního náměstí. S hudbou a dobovými vlasteneckými písněmi „Hej Slované“, „Lví silou“, „Mobilizační 1938“, či „Spějme dál“ jsme zavzpomínali na slavnou 1.republiku Československa a vydali se na přesná místa – tam, kde sídlí a působí proti
našemu národu podezřelé neziskovky. Abychom zaměstnancům těchto neziskovek dali nahlas najevo, co si o jejich zrádné činnosti myslíme, a že s jejich aktivitami zásadně nesouhlasíme. Že o jejich činnosti víme, a budeme se v budoucnu stavět na odpor. Rovněž tak víme i o jejich propojení s jinými, navenek úctyhodnými organizacemi. S písní „Ktož sú boží bojovníci“ jsme tak došli od sídla UP-Olomouc k Arcibiskupskému paláci. Tam jsme nahlas znovu zopakovali své obavy a rozhořčení. Průvod poté zamířil na Náměstí republiky, kde opětovně zazněla Československá státní hymna, a kde byla celá akce oficiálně ukončena.

Odcházíme z Horního náměstí
Průvod před sídlem jedné neziskovky
V Ostružnické ulici
Průvod v ulici Denisova
Pohled na průvod od Divadla hudby
... v DH neziskovky vymývají mozky mládeži...
Průvod na Náměstí republiky
U VOŠ Caritas - rejdiště neziskovek
Průvod na Křižkovského ulici
Zatáčíme okolo UP-Olomouc, další promigrantské instituce
Průvod v pohybu
Světla valem ubývalo...
Před palácem olomouckého arcibiskupa
Návrat na Náměstí republiky
Prší, a venku se setmělo...

 

Závěrem bychom chtěli znovu poděkovat vám – tedy všem přítomným účastníkům, kteří nedbaje na nevlídné počasí, podpořili celou akci svou účastí, a kteří takto přišli svobodně deklarovat svůj postoj k hrozbě, jež nejspíše budeme zakrátko všichni čelit. Nedělali jste to pro republikány, konali jste tak především pro sebe.
Stejně tak chceme poděkovat všem, kteří se o konání olomouckého Tábora lidu zasloužili, ať už osobním nasazením, anebo finančním příspěvkem. Nebylo to právě jednoduché, ale dokázali jsme, že navzdory pomlouvačným jazykům, jsou republikáni stále schopni uspořádat jakoukoliv akci. Rovněž tak jsme dokázali, že republikáni jsou schopni aktivní spolupráce i s jinými národně zaměřenými subjekty, jež tu spolupráci myslí poctivě. Naše současné vztahy s Národní demokracií, či s jinými podobnými subjekty na politické scéně, toho budiž důkazem.
V neposlední řadě bychom ještě chtěli poděkovat všem přítomným policistům, kteří svým viditelným nasazením nepochybně odradili případné narušitele našeho shromáždění i průvodu. O všelijakých anarcho-feťáckých spolcích, které v našem městě nepochybně působí, a které občas narušují vlastenecké akce, se jinak nemá cenu ani zmiňovat.

Ještě bychom takto chtěli oslovit všechny nepřítomné, kteří se o našem mítinku předtím nedozvěděli, ale s naším postojem proti islamizaci Evropy, i s obnovením suverenity republiky souzní – aby příště neváhali a obranu své vlasti přišli podpořit svou účastí. Jde o všechny z nás! A proto jste napříště znovu všichni zváni!
Tentokrát bude na řadě Praha, Náměstí republiky, dne 17. listopadu 2015.

Mapka olomouckého pochodu proti nelegální migraci

 

Co ještě dodat? Snad několik slov k těm, kteří na tuto protestní akci byli pozváni, věděli o ní, a přesto nepřišli:
Vážení, dokázali jste, že zájem o obranu naší společné vlasti proti vetřelcům, a s tím přímo spojený zájem i o obranu našich národů, rodin, a v neposlední řadě i vás samotných, stojí na žebříčku vašich hodnot hodně nízko.
Teď není rozhodující, jakou legendou si to zdůvodňujete. Možná s našim postojem souhlasíte, ale neuvědomujete si, že jedinou možností jak tento postoj dát účinně najevo, je vaše masívní účast na podobných akcích, jako byla ta naše – když už se našel někdo, kdo takovou demonstraci připravil, zafinancoval, zorganizoval a uskutečnil. Pokud si říkáte, že váš postoj a vaše účast je bezvýznamná, a ničeho tím nedosáhnete, pak se velmi mýlíte. V České republice je více než 8,5 milionu voličů, z nichž minimálně polovina je určitě velmi
nespokojena s vývojem, kterým se Evropa, a potažmo ČR, ubírá. A kdyby jen každý desátý z této části obyvatelstva přišel demonstrovat svou nespokojenost na náměstí a do ulic – je to taková síla, která otřese celou zkorumpovanou europrotektorátní vládou. Avšak všichni naříkají, že nic nezmohou, případně nemají čas, mají přece něco důležitějšího. Vzdávají se tak své moci ve prospěch zaprodanců.

A tak se stane, že pro vaši lhostejnost a nezájem velmi brzy nastane doba, kdy půjde tzv. „z tlustého do tenkého“, a všichni společně budeme řešit otázku přežití. Přežití národa jako takového, přežití našich rodin, blízkých, i přežití každého z vás (i nás) samotných. Velmi rádi bychom se mýlili. Potom – až nastanou nevratné změny, či těžké a za velkých obětí obtížně napravitelné škody – potom si možná vzpomenete na svou dnešní lhostejnost. A budete chtít vrátit čas, abyste se nyní mohli zapojit na obranu naší země, jež nám byla svěřena do užívání našimi předky, a kterou máme odevzdat našim potomkům. Obáváme se ale, že potom již bude pozdě. Čas vrátit nelze.

Vaši republikáni z Olomouce

 

.

 

.

Tábor lidu v Olomouci

Další Tábor lidu, které jsou zaměřené proti zemským škůdcům, kteří pro vlastní prospěch ohrožují na životě vlastní národ následováním imigrační politiky EU, proběhne 7.listopadu 2015 v Olomouci.

Místní organizace Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska v Olomouci ve spolupráci s MO Národní demokracie v Přerově svolávají a organizují „Tábor lidu v Olomouci”. Akce proběhne v sobotu 7. listopadu 2015 ve 14:00 hodin na Horním náměstí v Olomouci, poblíž sousoší Svaté trojice. Po skončení hlavní části se uskuteční kratší pochod přes historickou část města směrem k Náměstí republiky, kde bude celá akce ukončena.

Srdečně zveme všechny Olomoučany a občany okolních obcí k účasti! Vezměte své rodiny, přátele a známé a přijďte nebo přijeďte na olomoucké Horní náměstí podpořit správnou věc! Odmítněte spolu s námi probíhající vetřeleckou invazi, vyjádřete svou vůli vystoupit z tyranské Evropské unie a svou touhu znovu žít ve skutečně svobodném a svrchovaném českém státě!

Nenechejte se ukolébat příchodem chladného počasí a s tím souvisejícím relativním zeslabením migrantského přílivu. Příští rok nás čeká mnohem horší invaze, pokud zůstaneme pasivní! Projevovat svou nespokojenost doma u počítače, případně někde u piva (jak bývá v tuzemsku zvykem), absolutně nestačí. Naše nespokojenost se musí zřetelně projevit na veřejnosti!

Tato demonstrace je otevřenou akcí pro všechny lidi dobré vůle, které spojuje společná věc. Proto také zároveň zveme členy všech vlasteneckých politických stran, hnutí a občanských spolků a veřejně známé osoby.

Součástí Tábora lidu v Olomouci nebudou jen projevy. Na místě bude také petiční stánek, kde budete moci připojit svůj podpis na petici požadující vypsání referenda o vystoupení naší země z Evropské unie.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li vystoupit se svým projevem, kontaktujte prosím místopředsedu Republikánské strany, p. Romana Slámu na e-mailu roman.slama@mail2me.cz

V sobotu 7. listopadu 2015 ve 14:00 hodin na shledanou!

Vaši Republikáni, historicky první skutečně opoziční strana v České republice,            strana českých a moravských vlastenců.

Plakáty ve formátu JPG, velikosti A4, pro tisk, vylepování a rozdávání:

ČERNOBÍLÝ   +   BAREVNÝ

.

Republikáni se zapojují do protestů proti islamizaci Evropy

Zástupci RSČMS se již od začátku léta zapojují do celorepublikových protestů proti řízené islamizaci Evropy. Proti budoucí likvidaci evropských národních států a původních národů Evropy. V duchu našeho republikánského programu a našich mnohaletých tradic. Na toto téma již bylo ostatně mnohé řečeno a napsáno. A mnohé dozajista ještě bude. Dokud nám mocenský systém korporátně-fašistické Evropské unie neumlčí hlas, budeme protestovat. Spolu s našimi partnerskými stranami Národního kongresu, i na podporu dalších politických stran, které bojují na naší straně barikády za svobodu českého národa. Možná než 1000 slov, bude tentokrát lepší několik fotografií.

červen 2015 v Brně
tamtéž, Moravské náměstí, Brno
Praha, o pár dní později
zleva: Roman Sláma (RSČMS), Aleš Brichta (A.B. Band), Tomio Okamura (SPD)
opět Praha, Hradčanské náměstí 28. září
Brno, 3. října, jako hosté ND
tamtéž, projev místopředsedy RSČMS
RSČMS na mítinku v Brně protestuje proti nelegální migraci

 

A co vy, připojíte se také?  Jde o naši společnou budoucnost!

 

.

 

 

 

 

 

Drahonice opět ožily

/přišlo nám od našeho korespondenta/

DRAHONICE ZNOVU OŽILY

Bohužel tak, jak si nikdo nepřál.

            Po amnestii  prezidenta Václava Klause v roce 2013 byla vzhledem kapacitě a volných míst i v jiných vězeňských zařízení byla věznice v Drahonicích uzavřena. Naštěstí vše zůstalo, jak to bývalí obyvatelé zanechali, a bylo to dobré rozhodnutí. Což alespoň trochu zmírní náklady na otevření a umístění migrantů.

            Letos v březnu vyšla tato zpráva: „V souvislosti s vysokým nárůstem počtu vězněných osob se vězeňská služba obecně zabývá vyhledáváním dalších ubytovacích kapacit a také otázkou znovuotevření věznice Drahonice,“ potvrdila mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Hana Löffelmannová. Ale věznici nakonec tento měsíc neobydlí vězni, ale nežádoucí zadržení přistěhovalci. Měli by tam jít ale rovnou na výkon trestu – za nelegální překročení hranic.

Drahonický areál, který byl v provozu od roku 1957, vězeňská služba po uzavření nabídla k prodeji. Nejdříve chtěla 27 milionů, nikdo ale neprojevil zájem. V posledním šestém kole byla cena 10 milionů korun. Areál už k prodeji nenabízí.

             A nyní se stala situace, které se báli v posledních dnech asi nejvíce, tady i více než když byla na prodej.  Prodej totiž s obavami sledovali lidé a starostové v okolí. Strachovali se, aby nekoupil komplex areálu podnikatel se záměrem vybudovat v něm ubytovnu pro sociálně slabé. Ti by alespoň něco museli platit. Objevily se i informace, že by areál mohl sloužit jako ubytovna pro zahraniční utečence. Radnice proto na areál vyhlásila stavební uzávěru, která neumožňuje žádné stavební úpravy pro vznik ubytovacích prostor bez souhlasu obce. Bohužel ani stavební uzávěrka obci nepomohla.

A SITUACE TEĎ?

            Nelegální migranti zadržení na území ČR se začnou do bývalé věznice v Drahonicích u Lubence na Podbořansku vozit od pondělí 5. října. Ještě před tím si nově vzniklé zařízení bude moci prohlédnout veřejnost, areál bude zpřístupněn v pátek od 17 do 19 hodin.

Vnější obvody zařízení bude střežit Policie ČR. „Objekt bude hlídat 85 příslušníků Policie ČR. Každou směnu jich obsadí 20 až 25,“ řekl Milan Majer, ředitel Služby cizinecké policie. Zprovoznění zařízení pro uprchlíky vyjde na zhruba tři miliony korun, věznice přestala v Drahonicích fungovat na jaře v roce 2013. „Provozní náklady se očekávají na 2,3 až 2,5 milionu měsíčně, další náklady si vyžádají mzdové prostředky,“ sdělil Miloslav Koudelný, ředitel  Správy uprchlických zařízení.

Režim migrantů:    Volný den, v 17 – 19 hodin možnost sprchování. Povinná večerka ve 22 hodin. Proč tam není povinná údržba areálu, či nějaké povinné ruční práce v celách? Mají ubytování, tak ať se snaží to nějak odpracovat! A kdo by se nechtěl zapojit? Okamžitá deportace!

Takže shrnutí:   Komplex se dal prodat a peníze mohly jít do rozpočtu ČR. Nyní bude naopak stát miliony z rozpočtu na provoz. Uprchlíci mají opět díky stávající vládě vše zdarma a volný režim. Vytvoření nových pracovních míst je sice pěkné, ale opět to budou platit pouze daňový poplatníci, nikoliv migranti. Tím pádem nejspíše bude po investicích soukromých investorů, které by do kraje přineslo daleko více prostředků, a i více pracovních míst.

Viktor Vácha

Poznámka editora:  Nejen z tohoto případu jasně vyplývá, že místní petice proti ubytovávání migrantů jsou naprosto neúčinné a zodpovědným místům jsou leda tak pro smích. Neboť „česká“ vláda se především zodpovídá Bruselu, nikoliv vlastním voličům a vlastnímu národu. Je třeba masově protestovat v ulicích, neztratit paměť, a všem velezrádcům to spočítat u nejbližších voleb!

Ani jednoho nelegálního migranta do naší republiky, ani jednoho zrádce ve státních úřadech! Pryč s kvótami na přijetí migrantů, pryč se současnou podobou EU!  Případně pryč z takovéto unie!

.

PETICE !

.

PETICE

za vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, využíváme ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. svého práva petičního a žádáme vládu a Parlament České republiky, aby byl přijat zákon o vyhlášení celostátního referenda konaného za rovných podmínek v roce 2016 o vystoupení České republiky z Evropské unie s touto otázkou:

„Jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie?“

.

Proč požadujeme vystoupení ČR z EU:
Evropskou unii pokládáme za jedno z hlavních zel naší doby, za příčinu mnoha našich problémů a překážku na cestě k suverenitě státní a svobodě občanské. Protože Evropskou unii, která je nástrojem globálních mocenských elit k zotročení národů a likvidaci tradičních společenských norem a hodnot, nelze reformovat, je nutno ji opustit.

 

Složení petičního výboru:
1. Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, Tunelářů 293, 156 00 Praha
2. Mgr. Bc. František Němec, Lhotská 2205, 193 00 Praha 9
3. Jiří Dufek, předseda RSČMS, Pekařská 490/11, 779 00 Olomouc
4. Ing. Karel Janko, předseda ČSNS 2005, Podolanka 86, 250 73
5. Mgr. Jan Skácel, předseda ČHNJ, Rajmonova 1198, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

 

Vyplněné podpisové archy můžete zasílat poštou na adresu:
Národní demokracie, Tunelářů 293, 156 00 Praha – Zbraslav

 

Členům a příznivcům Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska doporučujeme osobně předávat vyplněné podpisové archy přímo předsedovi strany Jiřímu Dufkovi, případně je doručovat na jeho adresu.

PETICI V PLNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ PODPISOVÝCH ARCHŮ JE MOŽNO STÁHNOUT ZDE, VE FORMÁTU PDF.

 

 

 

Září 1938 – září 2015

 

Je tomu bez 8 dnů přesně 77 let, kdy bylo v bavorském městě Mnichov učiněno pod taktovkou německé III. Říše nechvalně známé mocenské rozhodnutí. To mělo osudné a dalekosáhlé důsledky pro osud našich národů, a v konečném důsledku i celé Evropy. Takzvaná „Mnichovská dohoda“, později prohlášená za neplatnou od samého počátku.

V úterý, 22. září 2015, bylo v belgickém Bruselu učiněno jiné mocenské rozhodnutí podobného kalibru. Opět pod taktovkou Německa, mocenského a ekonomického centra tzv. IV. Říše – dnes Evropské unie. Jde samozřejmě o verdikt přidělení POVINNÝCH KVÓT pro rozdělení nežádoucích a nelegálních vetřelců – migrantů z Asie a Afriky jednotlivým státům EU. Co bude tento bruselský diktát pro jednotlivé země (především doposud imigrantskou tsunami nepostižené) znamenat, lze jen s hrůzou domýšlet. Evropští mocipáni tak definitivně odhodili masku demokratů – vždyť toto rozhodnutí, jež se opírá o vnucený diktát silnějších (zvaný Lisabonská „smlouva“), popírá samotné deklarované principy EU: – od svobody rozhodování jednotlivých zemí a dobrovolnosti přijímání konsensuálních rozhodnutí z centra Evropy, až po volný pohyb osob po území tzv. Schengenu. Navíc tomuto diktátu předcházelo nepokryté vyhrožování – od zadržování či krácení tzv. eurodotací, až po mocenský zásah hrubou silou…!

Ta toto téma bylo již napsáno mnoho pravdivých článků, úvah a polemik (hledejte je ovšem na alternativních médiích, nikoliv na mainstreamu či TV), a jistě ještě mnoho dalších napsáno bude. Zkusme se však na poslední události podívat ze
zorného úhlu nás, republikánů:

Není to až tak dávno, asi tak půldruhého roku, kdy jsem před volbami do EP vyvěsil na našem republikánském webu několikatidílné pojednání pod názvem POSLEDNÍ VAROVÁNÍ. Byl to apel na občany-voliče, že je nejvyšší čas, aby se po 25-letém oblouznění vzpamatovali, začali přemýšlet, a šli volit národně orientované subjekty. Jinak budou brzy řešit otázku svého bytí a nebytí. Už nebylo až tak rozhodující, které národní subjekty to přesně budou (volba republikánů dávala jistotu kvůli 25-leté neměnnosti našich postojů), avšak volba tzv. „proevropských“ stran se bude rovnat národní sebevraždě.
Ta výzva zapadla bez odezvy, stejně jako všechna varování z naší strany za uplynulé čtvrtstoletí.
Odpovědí voličů byl nezájem či odevzdanost, svůj nesouhlas s eurohujerskou politikou tzv. proevropských stran vyjádřili většinou svou neúčastí. Výsledek se dostavil – volit přišli pouze fanatičtí či servilní eurohujeři, kteří dostali naši (kdysi) suverénní republiku do chomoutu IV. Říše.

Pro sepsání apelu na české a moravské voliče jsem měl velmi dobré důvody. Republikáni již od sametového podvodu disponovali do značné míry diskrétními informacemi o pravém původu celého převratu v listopadu 1989 i o jeho protagonistech.
A také, KAM celý vývoj povede. Nejen že jsme od roku 1991 varovali před rozbitím původní republiky – Československa – jež bylo také velmi záhy protiústavně uskutečněno, ale naše varování zaznělo i před podvodnou privatizací – rozuměj rozkradením – celého národního bohatství, před zavlečením obou zbytků republiky do útočného paktu NATO, a v neposlední řadě i před přijetím do EU – novodobého pseudosocialistického svazu, ne nepodobného tomu Sovětskému, či Hitlerovy Nové Evropy pod kuratelou III. Říše. Právě proto, že architekti a správci molochu EU se rekrutují ze stejných kruhů, které kdysi vyvolaly I. světovou válku. A právě oni v roce 1917 uskutečnili bolševický puč v pravoslavném Rusku, dopomohli k moci Adolfu Hitlerovi + následně vyvolali II. WW, či později vyvolávali po celém světě množství lokálních válek a státních převratů. Výsledkem byly oběti desítky milionů lidských životů…!

Zkrátka a prostě – Evropskou unii vytvořili a mají v moci velmi, VELMI ŠPATNÍ A ZLÍ lidé. Slovo lidé se mi přitom píše jen velmi nesnadno. Spíše se jaksi samovolně vnucují označení jiná – bytosti, kreatury, apod. Pro tyto „lidi“, jenž plánují své pikle v horizontu desetiletí až staletí, jsou osudy celých národů naprosto ireleventní. Natož osudy jednotlivců. Rozhodující pro ně je pouze udržení jejich moci za každou cenu, potažmo s tím udržení zisků korporací a bank, jež ovládají. Zisků ve výši, jež se vymyká představám běžných občanů. Pro tyto cíle ONI neváhají obětovat i celé národy.

Nyní se rozhodli obětovat národy Evropy, tak jak si již dříve naplánovali. Tedy rozumějte, národy v původní podobě a složení. Výsledkem činnosti těchto sociálních inženýrů by měl být jakýsi EUROČLOVĚK světle hnědé pleti, kříženec mezi původním Evropanem, černochem a arabem. O průměrné výši IQ okolo 90. Inteligentní natolik, aby mohl otročit v novodobém otrokářském systému montoven a hypermarketů za minimální mzdu (která jen taktak pokryje jeho průměrné náklady na stravu a bydlení + ubohou a plytkou zábavu televizního formátu), avšak příliš hloupý na to, aby si bídu svého postavení uvědomoval, organizoval se a mohl se účinně bránit. Početní stav tohoto stáda (omlouvám se za tento výraz, ale připadá mi nejvýstižnější) bude později samozřejmě regulován, aby v budoucnu nepřesáhl 1 mlr. obyvatel planety. Bude soustředěn ve velkých centrech/městech a bezezbytku kontrolován ve všech jeho aspektech.
Venkov bude v podstatě vylidněn, aby se uvolnilo území pro novodobou oligarchii, jež bude z tamních luxusních sídel vše na dálku kontrolovat, a pomocí poněkud lépe odměňovaných drábů řídit.
Tedy řízená privatizace celé Evropy a současně i světa do područí několika rozvětvených rodin „vyvolených“.

Tyto plány jsou již v plném běhu. Ze všeho nejdříve je potřeba nastolit chaos. Ten do evropských národů přinesou vetřelci se svou agresivní mentalitou, nepředstavitelnou zločinností, exotickými nemocemi, nesnášenlivým náboženstvím, a v neposlední řadě i vysokou fertilitou. Není třeba být geniálním matematikem, aby si mohl každý spočítat, jak bude naše země za nějakých 20 let vypadat, pokud je porodnost Evropanů v průměru 1,5 dítěte na 1 ženu (potřeba udržení stavu populace je cca 2,1!), a stejné číslo u nežádoucích migrantů se pohybuje mezi 7-8 !!! A to ještě za předpokladu, že v naší zemi nevypukne nějaká nezvladatelná epidemie ze zavlečených chorob (např. Eboly), nebo občanská válka mezi původními domorodci a vetřelci s jejich přisluhovači. Tohle si Češi, Moravané a Slováci opravdu přáli, když oslavovali před čtvrtstoletím pád komunistického režimu? Režimu, který když už nic, tak alespoň všelijak podporoval mladá manželství s dětmi, čímž posiloval národ…

Zpět k postoji nás, republikánů:

Po množství nevyslyšených varování, jež jsme upřímně adresovali celému našemu národu, po bezpočtu prohraných voleb od roku 1998, kde jsme vždy nabízeli opravdovou alternativu k eurohujerským partajím, je velmi těžké se oprostit od postoje k české veřejnosti: „NECHTĚLI JSTE SI (NEUSTÁLE) DÁT ŘÍCI, TAK TEĎ DĚLEJTE, CO DOVEDETE!“ Vždyť kdo si dnes vzpomene na republikány a jejich nekompromisně odmítavý postoj ke strukturám NATO a EU!!!

Naprosté mlčení, na mainsteamové frontě i v rámci tzv. alternativců či opozice… Maximálně si někdo vzpomene na exprezidenta Václava Klause a jeho „statečný“ postoj před 6 lety, kdy byl nucen podepsat tzv. Lisabonskou „smlouvu“. Přitom to byl právě Klaus, který v devadesátých letech min. století oficiálně podal za ČR přihlášku do EU. Už tehdy jsme jako republikáni protestovali! To pan Klaus tenkrát nevěděl, co věděli republikáni??! Že EU osmdesátých a devadesátých let, kdy ji tvořilo 7 států, NUTNĚ NEBUDE tou EU dneška, kdy ji tvoří států 28? Že nehledě na to, jaké temné síly a persony ji stvořily, je demokratický princip řízení 28 států s převážně společnou měnou a volným pohybem osob, kapitálu a zboží V PODSTATĚ NEMOŽNÝ? Že takový moloch se prostě musí totalitně a byrokraticky zcentralizovat, jinak se rozsype? Opravdu byl pan Klaus tak naivní či neinformovaný, že toto nevzal v úvahu? Nevěřím tomu. Nebo počítal s tím, že se v
případě nutnosti povede ČR z evropské smyčky vyklouznout?

Teď se smyčka sevřela a nastrčení „eurodemokrati“ odhodili masky. Už je nepotřebují. A nepotřebují už ani český a moravský národ. Ani Slováky a Maďary už ne. Chtějí pouze to, co z bývalého Československa zbylo. Naši zemi, přesněji řečeno území. Pro koho, je zřejmé. Co nebudou chtít Němci, Francouzi, Italové, Španělé, Angličané a Švédové (tj. velké státy Evropy), přesunou do Česko-Slovenska, Maďarska a Pobaltí. Na východ. Veškerý přebraný odpad bude sloužit jako nárazník a první linie v budoucí válce proti Rusku, to je totiž podle vládců EU/USA ten pravý nepřítel!  Plán B: Když se nepovedlo rozdmychat obecné nálady domorodého obyvatelstva v ČR/SR proti Rusku přímo, přijde trest v podobě povinné implementace nekompatibilních vetřelců.

Rusofobní Poláci zradili středoevropské národy jako obvykle, a nyní se domnívají, jak na celou situaci vyzráli. Stejně jako kdysi v roce 1938/39. A stejně jako tehdy, opak bude pravdou… Poláci navíc touto promuslimskou zradou v podstatě smazali své zásluhy z 11. a 12. září roku 1683, kdy v bitvě o Vídeň zvítězili nad islámskými Turky a zachránili tak Evropu. Jaká škoda, ti dávní polští bojovníci se dnes musí v hrobech obracet!

Republikáni Čech, Moravy a Slezska nyní s lítostí sledují, jak se jejich varování naplňují. Stejný mainstream ovládaný světovými sionisty (v čele s televizí), jenž kdysi přesvědčil většinu národa a voliče, aby naši vlasteneckou stranu už nikdy nevolili, nyní nepřetržitě masíruje své konzumenty, že „UPRCHLÍCI JSOU BÁJEČNÍ“. Srceryvné příběhy migrujících žen a dětí na televizní obrazovce, večer co večer ve zprávách. Záplava snímků a televizních záběrů. Jeden by si podle toho myslel, že mezi migranty je 80% dětí, sem tam nějaká žena. Nyní nás opět ti slouhové NWO budou přesvědčovat, že kvóty migrantů MUSÍME PŘIJMOUT! Je to naše „spoluodpovědnost vůči Evropě“, je to naše povinnost, lidskost, soucit a bla bla. Proč nemají soucit s našim národem? (Vysvětlení viz výše.) Opakuji, v pozadí jsou stále stejné nadnárodní elementy a jejich stále stejní přisluhovači.

Jenže… Jenže už není kam ustupovat. Tady už nejde o to, kdo více vydrancuje tuto zemi, nebo co z ní zbylo. Tady už nejde o to, která mafie si urve větší kus kořisti. Jestli to bude Kalouskova mafie TOPáků, agrofertní Babišova mafie, Sobotkova mafie zrádných socialistů, Bělobrádkova černokněžnická mafie, stará zlodějská mafie ODSáků, či jaká která mafie tuzemská či zahraniční… Tady už jde o bytí a nebytí. Nebytí národa a jeho jednotlivých příslušníků, nebytí našich dětí…!

A proto ještě jednou pozvedáme hlas. A podpoříme všechny síly, které se postaví na odpor proti zhoubě, jež se na nás za pomoci vždy přítomných domácích zrádců a přisluhovačů valí. Nebudu zde vyjmenovávat všechny NOVÉ politické subjekty, které dnes převzaly štafetu národního odporu od nás, republikánů. Pokud to myslí upřímně, všechny si zasluhují naši podporu. I přání, aby se náš národ konečně sjednotil a společně postavil na odpor. Proti nepřátelům zahraničním i domácím. Naše drobné rozepře na národní scéně jsou nyní bezpředmětné. Vyzýváme všechny národně orientované síly, aby konaly.

NAŠE POŽADAVKY
Je okamžitě zapotřebí:

1) Přinutit místní protektorátní vládu eurohujerů, prospěchářů a přizdisráčů, aby přehodnotila svůj postoj ke vnucenému bruselskému diktátu a podala žalobu na EU ohledně nařízených kvót. Ministři vnitra jednotlivých zemí nemají právo o takovém kroku hlasovat z pozice tzv. kvalifikované většiny. Jednalo se o podvod. O tak závažném kroku, jako je přijímání militantních hord ekonomicko-náboženských migrantů, musí rozhodovat hlavy jednotlivých států s právem veta, nebo občané dotčených zemí v referendu.

2) Odmítnout po vzoru slovenského premiéra Roberta Fica diktát EU jako takový. Není-li vláda ČR ochotna či schopna tohoto kroku, nechť neprodleně podá demisi!
Nařízené kvóty jsou jen první kapkou v lijáku, jenž nás čeká příští rok. Budeme-li pokorně mlčet, přijde záplava v podobě dalších vetřelců a dalších a dalších kvót. Tentokrát přijde natrvalo!

3) Je bezprostředně nutné posílit hranice Schengenského prostoru. Nejsou-li hraniční státy EU schopny či ochotny chránit a bránit své vnější hranice proti vetřelcům (za což berou nemalé dotace od bruselské centrály EU), je potřeba jim v tom vypomoci. I za cenu, že budou jejich dotace kráceny ve prospěch vypomáhajících vnitroevropských či severských států EU. Expediční sbory české armády je zapotřebí neprodleně stáhnout z takových teritorií, jako je např. Afghánistán, kde působí jako okupační armáda, a dislokovat je na obranu vnější evropské hranice, kde budou nesrovnatelně užitečnější. Obrana mořských hranic EU nesmí spočívat v „zachraňování“ vetřelců na území Evropy, ale v eskortování jejich lodí na hranice teritoriálních vod státu, odkud tyto lodě vypluly. Tam budou tato plavidla převzata pod patronaci námořních ozbrojených sil příslušného státu (např. Turecka, Libye, apod.), anebo doprovozena až k jejich pobřeží (v případě nezájmu zainteresované země), a tam potopena. Nebudou-li technicky schopna návratu, budou potopena ihned, a migranti budou odvezeni na náklady příslušného státu, jenž emigraci umožnil, do některého z jeho přístavů.
Nebude-li ani to možné, uplatní se následující bod 4.

4) Všechny nelegály a ekonomické migranty (jichž je drtivá většina) je potřeba repatriovat zpět z EU do místa jejich původu, případně do první bezpečné země mimo EU, odkud přišli (např. Turecka). Ostatní je potřeba bezpečně izolovat na odlehlém místě EU (Island, Špicberky, apod.) až do chvíle, kdy situace v jejich zemi umožní jejich neprodlený návrat, případně na jejich vlastní žádost. V žádném případě jim nelze udělovat trvalý azyl či občanství! Rovněž tak není možné brát si do Evropy další ekonomické migranty v podobě rodinných příslušníků již proniknuvších vetřelců. Toto pravidlo je nutno okamžitě zrušit!

5) Ihned zahájit či podpořit kampaň za REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z EU. Toto referendum vyhlásit, pokud nebude ze strany EU neprodleně změněn přístup k nežádoucí migraci a politika násilného vměšování do svrchovaných záležitostí jednotlivých zemí. Referendum bude rovněž vyhlášeno, pokud Brusel s Berlínem neodvolají své úterní totalitní rozhodnutí ohledně povinných kvót! Unie, která popírá svá vlastní pravidla, lže, vyhrožuje a vydírá, nechť táhne k čertu!
Tohle jsou ty slavné „evropské hodnoty“?

6) Odhalit a vypořádat se se všemi zrádci a nepřáteli evropských národů. Ať už jsou ukryti v nejrůznějších politických stranách vyznávajících politiku multi-kulti, ve zbabělých a úskočných vládách, ve státní správě, v ziskuchtivých neziskových organizacích sajících finance ze státního rozpočtu, anebo v mainstreamových médiích podporujících či omlouvajících ilegální migranty. Televizí počínaje a všelijakými tištěnými plátky konče. Všechny tyto elementy je potřeba označit jako NEPŘÁTELSKÉ ZAHRANIČNÍ AGENTY! Protinárodní (proimigrační) média je potřeba dostat zpět pod národní kontrolu, případně je alespoň odříznout od veřejných financí – např. ZRUŠENÍM POVINNÝCH KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ TV a ROZHLASU. Když mohou fungovat z dobrovolných příspěvků svých posluchačů (případně z reklamy) nezávislá alternativní média, jistě to mainstream dokáže také! Nebudeme si přece ke své vlastní zkáze platit oblbování z TV obrazovek či rozhlasu…!

7) Pokud se občanům České republiky nepovede vymanit se jakkoliv z tyranie Bruselu a jeho byrokracie, je potřeba zahájit kroky vedoucí k destrukci současného politického uspořádání EU zevnitř. Tyto kroky spatřujeme v nepřetržitém apelu na občany-voliče, aby při každé příležitosti volili důvěryhodné pronárodní síly. Zejména pak ve volbách do obou komor Parlamentu ČR a do tzv. Evropského parlamentu. Republikáni se svou 25-letou tradicí odporu vůči utlačovatelům jsou takovouto silou. Jsme však připraveni stanout bok po boku se svými souputníky a následovateli z řad ostatních národoveckých stran. Čímž dnes v době ohrožení naší vlasti vyzýváme k maximálně možnému sjednocení národních sil!
Destrukci současného uspořádání EU pak musíme dovést do transformace bruselského molochu. Evropská unie se musí přeměnit ve volnou konfederaci nezávislých států Evropy. Do uskupení podobnému EHS v osmdesátých letech 20. století. Jen tak bude lépe sloužit svým občanům a původním národům Evropy, nikoliv pouze nadnárodním bankám a korporacím, nikoliv tajné oligarchii, jež tyto instituce ovládá!

 

 

To je stručný nástin, co je potřeba udělat. Jinak jsou dny evropských národů sečteny.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska
Roman Sláma, místopředseda

 

.

 

Volby základ demokracie?

Volby bývaly základ lidské svobody a demokracie, ale průzkumy veřejného mínění za posledních 10 let ukazují pravý opak.

Není to tak dávno, co padla vláda premiéra Vladimíra Špidly. Poté se vystřídali další premiéři – Stanislav Gross a bývalý předseda Národních socialistů Levice 21. století Jiří Paroubek. Tehdy průzkumy veřejného mínění Českého statistického úřadu, pod vedením předsedy Jana Fischera (bývalý komunista a premiér úřednické vlády), ukazovaly na volební úspěch ČSSD, plus Unie Svobody – Demokratické Unie a KDU-ČSL.

Jak vidno historie se opakuje, i když podle posledního průzkumu který nahrává úspěšně ministrovi financí a vicepremiérovi (jenž si voliče kupoval pomocí knihy a koblihů) Andreji Babišovi (donedávna byl majitelem společnosti Agrofert), Druhé místo pak ČSSD, bývalému ministrovi financí Bohuslavu Sobotkovi, který se podílel na tzv. privatizaci Mostecké uhelné společnosti (byla ve spolupráci se Stanislavem Grossem a šéfem společnosti panem Koláčkem úspěšně rozkradena, stejně jako Moravia Energo). Nutno připomenout, že průzkumy veřejného mínění nemusí být přesné a dokonale manipulují s veřejným míněním v lidské společnosti. Starší si jistě vzpomenou, kdy průzkumy nahrávaly prezidentům České republiky panu Miloši Zemanovi a Václavu Klausovi. V té době média ostouzela především SPR-RSČ, s tehdejším předsedou PhDr. Miroslavem Sládkem, kde všechny kauzy byly svalovány na Republikánskou stranu, i když zrovna republikáni byli jedinou stranou „spravedlivých“.

Co byla národu platná jakási Jana Bobošíková ze strany Suverenita, která se ještě chlubila tím, že předávala kytici bývalému komunistickému prezidentovi Gustávu Husákovi, za přítomnosti Pionýrské organizace a mládežnické organizace zvané SSM.

Nebo bývalý politický vězeň Petr Cibulka z partaje Volte pravý Blok, jenž osočoval téměř všechny politiky jako tajné agenty KGB a GRU. Nutno připomenout že plno politických pracovníku v naší vlasti slibovalo blahobyt občanů, ale nakonec to byly strany korupčnické, s příměsí hochštaplerství.

Proto si myslím, že občan ČR si musí udělat obrázek o politické scéně v ČR konečně sám, a neposlouchat „rady“ prolhaných a dávno zkorumpovaných médií, koho by měl volit.

Jan Korbelka

MO RSČMS Bohumín

 

 

 

Prohlášení místní organizace RSČMS Bohumín k situaci v FC Baník Ostrava

My, RSČMS MO Bohumín,

nesouhlasíme se současnou situací fotbalového klubu FC Baník Ostrava,

Pod vedením majitele fotbalového klubu p. Petra Šafarčíka a jeho představenstva klubu, kteří manipulují s hráči a členy realizačního týmu klubu – viz odvolání fotbalistů Václava Svěrkoše, Martina Lukeše a bývalého trenéra klubu Martina Svědíka. Rovněž po diskuzi s příznivci fotbalového celku jsme si jistí, že ekonomická situace v klubu není zrovna nejrůžovější. Zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím statutárního města Ostrava ke stěhování fotbalového klubu do městské části Vítkovice, neboť tento celek z hlediska patriotismu naší vlasti měl dlouhá léta základu na Slezské Ostravě, jenž patří pod území Slezska. Navíc tento stadión ve Vítkovicích byl donedávna majetkem města, do kterého město vložilo nesmyslnou částku 1 000 000 000 Kč, aby vyhovělo požadavkům zmanipulovaného FAČR, pod vedením p. Miroslava Pelty.

My, RSČMS MO Bohumín, chceme aby sportovní oddíly jakéhokoliv druhu sportu byly podporovány a rozvíjeny zejména pro mládež, která by se chtěla tomuto sportu, ať už florbal nebo fotbal, věnovat. Proto nehodláme podporovat zlořády, kteří chtějí ve vlastní prospěch tento druh zájmu zhanobit.

Republice zdar

 

Jan Korbelka

RSČMS MO Bohumín