Transparentnost a vstřícnost

Transparentnost, otevřenost a posílení podílu rozhodování občanů o záležitostech, které se jich týkají a dotýkají. To by měly být hlavní cíle každého, kdo vstoupil do politiky na jakékoliv úrovni, zvláště pak na úrovni komunální.

Pokud se nebudeme řídit výše uvedenými zásadami, nemůžeme se divit tomu, že občané jsou politikou znechuceni, k volbám nechodí a s hořkostí prohlašují, že občan je politikovi dobrý jen o volbách – k tomu, aby mu dal svůj hlas. Pak už se o něj po celé volební období nezajímá.

Bruntálští zastupitelé zvolení na kandidátce SPD od začátku svého mandátu usilují o posunutí začátku jednání zastupitelstva na pozdější hodinu. Vycházíme z přání valné části našich voličů a ze svého přesvědčení, že tento krok by mohl alespoň částečně přispět k probuzení zájmu lidí o bruntálské věci veřejné. Byl by to signál, že zvolení zastupitelé mají zájem o co nejširší účast veřejnosti na svých zasedáních a že jsou připraveni řešit jejich podněty či odpovídat na jejich dotazy.

Dosud platné stanovení začátku na 13.00 h neodpovídá tomu, že by představitelé samosprávy příliš stáli o účast zaměstnaných lidí či studentů na svých jednáních. Podívejme se do okolních měst. V Rýmařově začínají v 17 hodin, v Krnově v 16.30. A chcete-li příklad ze vzdálenějších částí republiky, pak třeba v Kutné Hoře, městě rovněž větším a lidnatějším než Bruntál, je čas veřejného jednání zastupitelstva stanoven na 16. hodinu.

Argument, že lidé mají možnost sledovat online přenos z jednání, rozhodně nemůže obstát. Pokud zaměstnanci řádně dodržují svou pracovní dobu – a ta u většiny z nich nekončí před 15. či 16. hodinou- a plní si své pracovní povinnosti, nemohou si přece sednout před monitor počítače a sledovat tento přenos. Nehledě k tomu, že ani toto sledování nemůže v žádném případě nahradit přímou účast.

Jiným protiargumentem, který zazněl při podávání našeho návrhu, bylo to, že diskuze občanů beztak začíná až v 15 hodin. I tento čas je přece pro většinu zaměstnanců naprosto nereálný. Část z nich by se snad „s vyplazeným jazykem“ dostavit mohla, aby pak byli nuceni se rychle zorientovat v tom, co dosud bylo projednáno, neboť to nejsou zdaleka vždy pouze tak zvané procedurální záležitosti, které se do té doby řeší.

Po neschválení našeho návrhu jsem položil přítomným kolegyním a kolegům zastupitelům otázku, zda oni, v případě, že jsou zaměstnavatelé (ředitelé firem, škol,…) umožňují svým zaměstnancům účast na zasedáních zastupitelstva nebo sledování přenosů online v pracovní době.

Na tuto otázku se samozřejmě těžko odpovídá, zvláště pokud hlasujete proti nebo se hlasování neúčastníte (většinou z pracovních důvodů, protože vám nevyhovuje čas jednání…).

Těžko se vám také odpovídá, pokud ve své organizaci stanovíte jako úřední den právě úterý, což je jednací den zastupitelstva města, a jako na potvoru zrovna v tento den nařídíte svým zaměstnancům pobyt na pracovišti minimálně do 16 h. Možná, že nechcete, aby vaši zaměstnanci sledovali vaši (ne)činnost při jednáních, případně to, že tento čas, kdy máte pracovat pro ně a v jejich zájmu, využíváte k zábavě a řešení soukromé korespondence, například na facebooku.

Samozřejmě se nevzdáváme, a protože věříme ve zdravý rozum, pokusíme se prosadit posunutí času začátku zasedání ZM znovu. My se totiž širší účasti občanů, našich voličů, nebojíme, ale naopak se na ni těšíme. Snažíme se pracovat v jejich zájmu a na základě jejich podnětů. Vážíme si  našeho zvolení a ve vší skromnosti víme, že být zastupitelem znamená zastupovat ty, kteří nám dali svoji důvěru rozhodovat o společných záležitostech.   A ti mají plné právo mít co největší možnost sledovat a hodnotit naši práci. 

Pokud dáme svým spoluobčanům najevo, že o jejich účast na řízení města stojíme, pokud prokážeme náš zájem na tom, aby se do komunální politiky ve větší míře zapojovali i mladí lidé, pokud projevíme svou otevřenost a vstřícnost, pak možná uděláme jeden malý krůček k tomu, co si my všichni, kteří máme Bruntál ve svém srdci, přejeme.

Aby se tu lidem žilo dobře a aby měli pocit, že na nich někomu záleží. Jinak se, v mírné nadsázce, jednoho krásného dne může stát to, že zastupitelé vyjdou ze zasedací místnosti ven do prázdných ulic a zjistí, že jsou ve městě sami.

Mgr. Karel Mašlík, Bruntál

Rozhovor s republikánským zastupitelem.

 

„Svou funkci chápu jako službu“, říká nový bruntálský zastupitel  Mgr. Karel Mašlík v následujícím rozhovoru

Jak se cítíte v roli zastupitele?  

Děkuji za dotaz. Do zastupitelstva města Bruntálu jsem kandidoval už popáté – a konečně úspěšně. Za to chci znova poděkovat všem svým voličům, přátelům, členům a příznivcům Republikánů a také svým kolegům z kandidátky SPD.  Po celá ta dlouhá léta jsem se intenzivně zabýval problémy města a aktivně se snažil přispět k jejich řešení ve prospěch občanů – ať už v rámci činnosti MO SPR-RSČMS, jako člen Klubu Za starý Bruntál nebo jako člen komise pro kulturu Rady města. Věřil jsem, že jednou to vyjde a budu mít možnost prezentovat naše návrhy, myšlenky a programové body na půdě městského zastupitelstva.

Je něco, co Vás překvapilo?

Není mnoho věcí, které by mě překvapily. Znám dosavadní činnost místních bruntálských politiků a znám také mnohé nové tváře, které se do zastupitelstva dostaly. Je mi jasné, že nás čeká nelehká práce v opozici, přesvědčování, argumentování, často boj s větrnými mlýny. Lidé, kteří jsou několik volebních období ve funkcích, trpí profesní slepotou a často si neváží důvěry, kterou jim lidé dali. Já mám občany v hluboké úctě, vím, že mám zodpovědnost a chápu svou funkci jako službu. Mám v úctě dokonce i ty, kteří mi svůj hlas nedali a chci pracovat i pro ně.

Jaká bude strategie, cíle a postupy ve Vaší politické činnosti?

Výchozí situace je jasná. Koalice Bruntál 2018 (STAN), ANO, Pro změnu a ČSSD má v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu svých dvacet hlasů. Zbývá 1 hlas ODS, 3 komunistů (kteří si ovšem na opozici jen hrají) a 3 hlasy skutečné opozice, tady nás, zastupitelů zvolených na kandidátce SPD.

Na prvním zasedání jsme se snažili o nemožné. Podal jsem návrh na zvolení kolegy Ing. Novotného do rady města. Samozřejmě neprošel, ale byl to první pokusný balónek, který měl zjistit reakci ostatních.  Těch průzkumných balonků jsme pak vypustili víc. Věřím, že nastane situace, že se jednou špatně domluví nebo spletou a náš návrh schválí…

Opozice, jak ji vnímám já, má za cíl kontrolovat, hlídat, šlapat na paty, oponovat. Konstruktivní a pozitivní věci podpořit. Zjišťovat informace a argumentovat. Vše mít řádně podloženo, nastudováno. Informovat občany. Být ve střehu. Lidé nás nezvolili za různé strany proto, abychom se po volbách všichni vesele spojili, chytili se za ruce a tančili svorně v jednom rytmu. To by se mohla zrovna postavit jednotná kandidátka Národní fronty jako za komunistických časů…

Povedeme tedy boj, který já osobně chci vést vždy čistými prostředky, i když u protivníků si tím z jejich strany rozhodně jist nejsem.

Co jste se už pokusil Vy a Vaši kolegové prosadit a jak to dopadlo?

Kromě zmíněného návrhu na zvolení kolegy Novotného radním, jsem šokoval hned na prvním zastupitelstvu návrhem na nulové měsíční finanční odměny zastupitelům. Svoji funkci jsme přece nešli dělat pro peníze. Tento můj návrh byl tak překvapivý a nečekaný, že se vzápětí v sále záhadně „pokazily“ mikrofony, což dalo možnost koaličním zastupitelům poradit se jak hlasovat, aby „se vlk nažral a koza zůstala celá“ – tedy aby návrh neprošel, ale aby někteří přece jen hlasovali pro, případně se zdrželi. Bylo jim totiž  jasné, že přítomní občané v sále, i ti, sledující online přenos, budou velmi zvědavi na jejich postoj k mému návrhu.

Mimochodem, tento návrh jsme zopakovali i na druhém zasedání a já jsem k němu přidal návrh na nulové odměny i pro členy výborů. Mohl jsem si to dovolit, protože jsem byl právě zvolen členem kontrolního výboru a tak to nevypadalo, že bych návrh podával jen z nějaké závisti.

A propos, mým zvolením hodili opozici kost, abychom tolik „neštěkali“. Nikoho dalšího, koho jsme navrhovali, však už do tohoto ani finančního výboru nezvolili. No, co se dá dělat. Budu tedy za skutečnou opozici ve výboru sám a rozhodně to se mnou nebudou mít jednoduché. Já nechci svou funkci vykonávat jen formálně, či cestou nejmenšího odporu, abych měl klid. Pokud si to někdo myslí, šeredně se mýlí.

Naším cílem je postupné prosazování a navrhování našich programových  bodů, protože to je to, proč nás lidé volili. Jedním z těchto bodů byl i návrh na posun doby začátku jednání zastupitelstva tak, aby se ho přímo nebo prostřednictvím online přenosu mohli zúčastnit i ti občané, kteří končí svou pracovní dobu (nebo studenti školu) v pozdějších odpoledních hodinách. Začátek ve 13 hodin jako dosud je výsměchem zaměstnancům a nemá obdobu v okolních srovnatelných městech a obcích. Zarazilo mě, že i z tohoto poměrně nevinného návrhu dokázal někdo udělat politikum, a že hlavním oponentem návrhu se stal člen komunistické rádoby opozice JUDr. Svoboda. Toho jsem musel dokonce umravnit, protože nám okamžitě rozdal nálepky populistů a vystupoval tak vášnivě, až jsem měl dojem, že si na chvíli spletl, ve kterém filmu hraje, a že to opravdu není ta pohádka o Bajajovi.  Musel jsem  mu připomenout, že jsem zodpovědný svým voličům, nikoli jemu.

Chtěl jsem se také zeptat, zda všichni ti, kteří  někoho zaměstnávají a zároveň  byli proti našemu návrhu, umožňují v případě zájmu svým pracovníkům účast na zasedání zastupitelstva. Konkrétně jsem chtěl tento dotaz položit ředitelce Základní školy Školní 2 (Petrin), PhDr. Mgr. Zatloukalové, která má mnoho desítek zaměstnanců. Zajímavé je, že tato zastupitelka (už druhé volební období), stanovila ve své škole zrovna úterý (což je už dlouhá léta jednací den zastupitelstva) jako úřední den, kdy zaměstnanci musí být na  pracovišti do pozdních odpoledních hodin. Možná nemá zájem, aby někdo z nich sledoval její práci v zastupitelstvu. Bohužel jsem se jí zeptat nemohl, protože v době projednávání tohoto bodu už nebyla přítomna. Odešla na akci Vánoční jarmark, kterou zrovna v tento den její škola pořádala…

Jak hodnotí Vaši činnost kolegové z Republikánské strany, kde jste místopředsedou?

Přestože jsem kandidoval na kandidátce SPD s kolegy, kterých si hluboce vážím a úspěšně s nimi spolupracuji, zůstávám hrdým republikánem a cítím zodpovědnost k našim členům a příznivcům. Na klopě mého saka nikdy nechybí odznak SPR-RSČMS. A jsem rád, že se jednání  účastní pravidelně například předseda místní organizace pan Vasil Gašpar, bývalý zastupitel, jehož názory a zkušenosti jsou pro mě velmi cenné.

Přeji Vám tedy hodně úspěchů v tom boji s větrnými mlýny.

Děkuji. Budeme bojovat dál a prosazovat další věci z našeho programu. Budeme informovat občany o všem, co děláme, a o tom, jak se k tomu staví ostatní zastupitelé. Chci mít čisté svědomí a chci, abych se nikdy nemusel stydět či bát podívat se lidem do očí.

Děkuji za rozhovor.

(-red-)

.

PF 2019

Všem věrným členům, přátelům a příznivcům přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2019!

Republikáni mají zastupitele!

Vážení členové strany, přátelé a příznivci. Po mnoha letech beznaděje, která nás pravidelně doprovází během každých voleb, jsme zaznamenali viditelný úspěch. Republikáni mají svého zastupitele, a to ne tak ledajakého, a ne právě v nějakém  marginálním zastupitelstvu malé obce. Místopředsedovi SPR-RSČMS, Mgr. Karlu Mašlíkovi, se pomocí jeho voličů podařilo získat mandát ve 27 členném zastupitelstvu okresního města Bruntál v Moravskoslezském kraji. To je zatím ta nejlepší zpráva, kterou (před 9 lety obrozená) Republikánská strana může všem vlastencům přinést. Díky vám – voličům z podhůří Jeseníků, voličům města „mezi horami, vyhaslými sopkami a vodami“ přehradního jezera Slezská Harta. Všem občanům, vlastencům, kteří svými bezmála šesti sty hlasy volili našeho kandidáta děkujeme!

Continue reading Republikáni mají zastupitele!

Předvolební evergreen

Už se to začíná podobat omšelé, dávno okoukané a provařené tragikomedii. Další volby máme za dveřmi, a poněvadž Republikánská strana (SPR-RSČMS) a její někteří členové to ještě ani po 25 letech nevzdali a znovu kandidují, bylo potřeba jim jejich snažení náležitě ztížit. Co by to bylo za volby, kdyby se někdo ze slouhů současného režimu alespoň trochu „neangažoval“ a nehodil nějaký ten klacek pod nohy. Když už není možné vytáhnout žádnou špínu – a malá, nemajetná vlastenecká strana už mocným nestojí ani za to nějakou špínu uměle vyrábět.

Continue reading Předvolební evergreen

Slavíme 9. květen – den osvobození

Po devótních tanečcích a křepčení „českého“ mainstreamu okolo 8. května – dne ukončení II. světové války následuje den oficiálně veskrze všední – květen devátý. Ale existuje ještě generace, která pamatuje, že 9. květen byl státním svátkem. Po právu – v ten den bylo totiž v roce 1945 završeno osvobození převážné části rozlohy Českých zemí a především hlavního města Prahy od vojsk i nadvlády velkoněmecké III. Říše. Což je v době vznikající evropské Říše č. IV. (jejíž jsme opět kolonií a vazaly) nepříliš vhodné si připomínat. Zvláště, když v této novodobé říši hraje opět prim Německo…

Continue reading Slavíme 9. květen – den osvobození