Transparentní účet

OZNÁMENÍ předsednictva SPR-RSČMS:

Na základě změny zákona ze dne 24. srpna 2016, kterým se změnil zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů,

bude pro pol. subjekt SPR-RSČMS zřízen transparentní účet. Veškeré platební transakce na tomto účtu tím budou veřejně k nahlédnutí.

V Olomouci dne 2. března 2018.

.