Reakce na prohlášení ANS

Dne 20. listopadu se na oficiálních stránkách ANS (Aliance národních sil) objevilo toto prohlášení: STANOVISKO ANS K VÝZVĚ NORBERTA NAXERY K JEJÍMU BOJKOTU

Poněvadž je v tomto prohlášení několikrát zmiňována naše SPR-RSČMS, a to ve velmi negativní konotaci, jsme nuceni následně vydat vlastní prohlášení, ve kterém budeme uvádět některá nepravdivá – tedy lživá – tvrzení na správnou, čili pravdivou míru.

Naše prohlášení se ovšem bude týkat pouze SPR-RSČMS, nebudeme se tedy až na jednu výjimku vyjadřovat k jiným politickým subjektům, či jejich představitelům, kteří jsou zmiňováni ve výše odkazovaném prohlášení. Naše reakce se tudíž vztahuje pouze k Republikánům, potažmo ve vztahu k ANS a KSČM:

  1. Lež první, citujeme:  „Prohlašujeme, že z ANS nebyl nikdo vyloučen… Postupně jsme však odstoupili od spolupráce s některými konkrétními lidmi a DSZ. RSČMS, Sjednocení, ČSR a Národní obroda zase opustily ANS.“  (kon.cit.)  Není pravdou, že SPR-RSČMS opustila ANS. SPR-RSČMS (alespoň tuto zkratku naší strany mohli představitelé ANS napsat správně) nebyla po 2. kole „kulatých stolů“ vůbec na další jednání přizvána, a byla vymazána ze seznamu spolupracujících subjektů v záhlaví oficiálních stránek ANS. Aniž by o tom s námi kdokoliv jednal, sdělil nám důvod, či nás na to upozornil. I když jsme se základními 6 body programu ANS souhlasili! Takto se chovají slušní politici?! 
  2. Lež druhá, citujeme:  „…v rámci ANS prostě není místo na osobní urážlivé a pomlouvačné útoky vůči komukoliv… Naprosto odmítáme jednat s lidmi, kteří útočí na své kolegy a veřejně je pomlouvají rozesíláním hromadných emailů nebo komentáři na facebooku nebo obvoláváním redakcí alternativních médií s pomluvami a podobně…“ (kon.cit.)   Co se týče jisté představitelky ANS, neustále se urážející doktorky PhDr. V.V.Vítové, tak ano – určitá korespondence zde proběhla (máme ji pečlivě archivovánu), poněvadž jsme se snažili již po I. kulatém stole, uvést na správnou míru dezinformace, které výše zmíněná představitelka šířila, a chtěli jsme tak obhájit naše republikánské stanovisko ohledně vztahu ANS ke členům KSČ(M), potažmo k subjektu KSČM jako takovému. Doktorka Vítová nám však neustále podsouvala nejen stanoviska, která jsme NEdeklarovali, ale i teze, jenž jsou v rozporu se základním programem SPR-RSČMS (který neuměla ani řádně zanalyzovat). V neposlední řadě pak i jakýsi styl jednání, kterého se však zástupci Republikánské strany u tzv. kulatých stolů vůbec nedopustili. Ona však věděla všechno „nejlépe“, i když u jednání I. KS nebyla vůbec přítomna. Výměna názorů s ní posléze proběhla na úrovni e-mailů, protože jsme situaci nechtěli před 2. kulatým stolem hrotit, a tudíž jsme doposud nevydali ani žádné oficiální prohlášení. O nějakém obvolávání redakcí nic nevíme, a ani netušíme, k čemu by to bylo dobré, když jsou obecně známy kamarádské vztahy mezi některými představiteli ANS a šéfredaktory jistých alternativních rádií… Protože by to bylo tvrzení proti tvrzení, a potom automaticky nastupují kamarádské vztahy. Každý totiž uvěří tomu, čemu věřit chce… Velká chyba však byla, že z výše uvedených „kulatých stolů“ NEBYL POŘIZOVÁN audiovizuální záznam, nebo alespoň podrobný zápis. Tato chyba jde jednoznačně ZA POŘADATELEM  „KULATÝCH STOLŮ“, vzniklo tímto volné pole pro lži, překrucování a dezinformace.  Možná to bylo záměrné.
  3. Lež třetí, citujeme:  „Zástupci RSČMS (zase ta neúplná zkratka, pozn.red.) neustále útočili na ANS kvůli její údajné spolupráci s KSČM – což je nesmysl, vyplývající již ze samé podstaty struktury ANS.“   (kon. cit.)    Skutečnost: Již před konáním I. kola KS koketovali představitelé ANS s možností spolupráce s KSČM. Upozorňovali jsme je předem, že toto téma by u 1.KS nemělo vůbec zaznít, protože to nadělá mnoho „zlé krve“. Nedali si říci, a tak byla tato otázka přesto vytažena a přetřásána. S očekávaným výsledkem – všeobecná hádka. Paní V.V.Vítová nás posléze v e-mailu dodatečně „umravňovala“, abychom si „nechali své knížecí rady…!“  Jinými slovy : – držte huby a poslouchejte NÁS! Poslouchejte nás, samozvané vůdce ANS.  Co se týče zástupce SPR-RSČMS, ve vší slušnosti jsme deklarovali naše stanovisko, které teď znovu zopakujeme:

     V případě spolupráce ANS se subjektem KSČM, je tato spolupráce pro republikány naprosto nepřijatelná, neboť KSČ(M) stála u listopadového podvodu 1989, byla jeho součástí (jak ostatně zdokumentoval již v roce 1990 Miroslav Dolejší ve své proslulé „Analýze 17.11.89“). To zaprvé.   Zadruhé: KSČM vždy byla stranou totalitního ražení, tedy zločinecká organizace potlačující svobodu slova, což dokázala naposled v září tohoto roku při hlasování ve sněmovně o zjednodušení české Ústavy, v bodě týkající se svobody projevu. Jednat o spolupráci s takovouto stranou je pro nás, republikány, z principu nemožné.   A zatřetí: O KSČM, coby protisystémové straně, máme oprávněné pochybnosti. Za celých 27 let, co zástupci komunistů sedí v parlamentních křeslech, neudělali tito salónní komunisté pro národ vůbec NIC. Za to doteď sloužili ke stahování protestních hlasů nespokojených občanů, a jako skanzen starých bolševiků dávno zašlých časů. A co se týče našeho postoje k samotným členům KSČ(M), komunistům:  Jak jsme již u 1.“kulatého stolu“ jasně řekli ve vší slušnosti – samotní členové KSČ(M) nám nevadí, pokud ovšem nemají svými skutky na svědomí něčí zmařený život, či nějak pokaženou existenci a budoucnost kohokoliv jiného, a jejich jediná vina spočívá v tom, že věřili a podporovali ideologii, která je postavená „na hlavu“, tudíž je proti lidské přirozenosti. Postrádáme ovšem smysl v tom, aby komunisté, členové různých svých zájmových sdružení a spolků (jako např. Klubu českých pohraničníků), byli začleněni do spolupráce v rámci ANS. Neboť všichni komunisté budou v případě voleb do parlamentu stejně volit svou KSČM, ať již předtím nějak působili v ANS, či nikoliv. Což ostatně sám čestný předseda výše uvedeného spolku, soudruh Ing. Janda, osobně potvrdil na jednání u 1.KS. Smysl by to mělo celé pouze v případě, že by se ANS chtěla stát pobočkou, či tzv. „B-týmem“ samotné KSČM. V takové alianci pak ovšem býti nechceme a nebudeme.

Co říci závěrem?  Pokud se jedná o ostatní zmiňované politické subjekty, uvedené v onom prohlášení ANS (viz. odkaz v záhlaví), jistě se k tomu vyjádří sami jejich představitelé, budou-li mít zájem. Jako zástupci SPR-RSČMS jsme pak v rámci ANS udělali další negativní zkušenost s lidmi, kteří sice deklarují jakousi vůli ke sjednocení neparlamentních stran vlastenecké orientace, ale jejich ego jim nedovoluje připustit jiný než jejich vlastní názor, a kteří se s nikým nechtějí dělit o rozhodování. A to ani v rámci tak marginálního sdružení, jako současná ANS je. Natož, pokud by se v budoucnu případně měli dělit o moc, či o nějaký zdroj financí. Máme-li být konkrétní, tak v případě doktorky Vítové nás to po zkušenostech s jejím jednáním už nepřekvapuje, a její orientace na KSČM by pro všechny národovecké nekomunistické subjekty měla být velkým varováním! U pana Zbyňka Štěpána z NP to pro nás naopak překvapením je, vzhledem k perzekuci jeho osoby za doby předlistopadového režimu tzv. reálného socialismu. Co se týče pana inženýra Karla Janka od ČSNS 2005, jeho postoj a jednání je pro nás velkým zklamáním, neboť jsme ho dříve pokládali za slušného člověka. Za tuto naši chybu se tímto omlouváme.

Za SPR-RSČMS Roman Sláma, místopředseda a účastník jednání 1.KS.

PS:  Jednatel za Republikánskou stranu u 2.KS, předseda SPR-RSČMS Jiří Dufek, se pravděpodobně bude chtít vyjádřit k průběhu jednání 2. kola „kulatého stolu“ sám.

Jedna myšlenka na “Reakce na prohlášení ANS”

Komentáře nejsou povoleny.