Prohlášení předsednictva RSČMS k ukrajinsko-krymské krizi:

Vážení občané České republiky

Mezinárodně-politická situace je velmi vážná. Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska se značným znepokojením sleduje vývoj události na východ od naší republiky – na Ukrajině, Krymu a Rusku. Militantní angažovanost české politické reprezentace v čele s ČSSD, stejně jako domluvené „opozice“ ze strany TOP09, ODS, i některých mimoparlamentních stran, či v neposlední řadě oficiálních prorežimních hlásných trub s dominující tzv. „českou“ televizí nás naplňují obavami, že se jedná o psychologickou přípravu veřejnosti na válku. Na válku, která se tentokrát může velmi lehce zvrátit ve válku poslední – III. světovou.

Zúčastněné národy a běžní občané v této válce nemohou nic získat, naopak, všechno mohou pouze ztratit. Je však veřejným tajemstvím, že zájem na této válce mají především nejvyšší finančně-kartelové a vojensko-průmyslové komplexy USA se svými vasaly v EU, které takto hledají cestu ven z jinak pro ně neřešitelné hospodářsko-politické krize.

Výše zmíněné události dávají plně za pravdu prozíravosti českých republikánů, kteří před více než 15. lety usilovali o neutralitu naší země a stavěli se rozhodně na odpor proti členství ČR v NATO i v Evropské unii. Nyní je zřejmé, že po ostudné účasti ČR v řadách NATO v případě její agrese v Srbsku, v Iráku a Afghanistanu, se budeme zcela nesmyslně a proti vůli většiny občanů, účastnit nové agrese, která nám tentokrát může být všem osudná.

Vedení RSČMS bude v tomto konfliktu stát na straně Ruské federace, spolu s dalšími národně a proslovansky smýšlejícími občany. Proti těm, kteří chtějí všechny země světa vykrást ku prospěchu svému a obyvatelstvo zotročit. Rovněž bandité a teroristi, řízení tajnými službami západních mocností a v žoldu  mezinárodních finančních skupin, naše sympatie rozhodně nezískají. A s nimi ani takoví rádoby politici z ČR, co s nimi „obcují“, či staví se na jejich úroveň.

V této souvislosti je dojemné sledovat, jak tzv. „ostřílení demokraté“ na naší domácí scéně – především ČSSD a TOP (+ suity jejich poskoků), odhodili definitivně své masky demokratů. Referendum národa, coby vrcholný akt demokracie a vůle lidu, už dopředu proklamativně neuznávají a za jeho uskutečnění uvalují sankce. Pučisty, násilníky a teroristy naopak podporují, a to i hmotně. Tyto politiky ruská diplomacie obviňuje z podpory a šíření fašismu – a dává jím takto napít jejich vlastní „medicíny“, kterou doteď tak rádi a tak často používali proti svým oponentům z řad národní opozice.

Blíží se bouře a nebude úniku. Každý si musí najít své místo.

 

Za předsednictvo RSČMS:

Jiří Dufek, předseda

Karel Mašlík, místopředseda

Roman Sláma, 2. místopředseda