Programové desatero

 

1./ Odmítáme členství v EU a NATO. Tyto organizace jsou hrozbou pro naši existenci. Namísto toho je potřeba vytvořit vojensko-hospodářský blok na bázi Středoevropské konfederace. O vystoupení ČR z EU a NATO však rozhodnou občané ve všelidovém hlasování (referendu). Budeme usilovat o neprodleném vypsání tohoto referenda.

2./ Požadujeme nahrazení tzv. “evropského práva” obecným právem národním a zvláštní zákonodárství pro cizince. Odmítáme nežádoucí imigraci z neevropských zemí. Jakékoliv „kvóty“ pro přijímání cizinců, vnucované nám ze zahraničí, jsou neakceptovatelné! O všech těchto, a dalších důležitých zákonech, musí rozhodovat občané v referendech.

3./ Zavedeme spolkové státní uspořádání České republiky, podporujeme přímou volbu presidenta. Zrušíme Senát jakožto drahou a zbytečnou instituci. Odstranění vlivu politických neziskovek na vedení republiky je nutné – prosadíme po vzoru USA a RF zákon o označování neziskovek podle zdroje jejich financování (zákon FARA).

4./ Vlastnictví zemědělské půdy cizími státními příslušníky je nepřípustné. Budeme hájit nedotknutelnost domácího nerostného bohatství, neboť budoucnost leží v hospodářské nezávislosti. Konfiskace všech nelegálních zisků z pochybné privatizace, bude provedena beze zbytku.

5./ Tak zvaná veřejnoprávní televize (a rozhlas) bude převedena pod státní správu a podstatně zeštíhlena na 1 až 2 programy. Zároveň zrušíme povinné placení koncesionářských poplatků jednotlivými občany.

6./ Výchova a vzdělání nadaných dětí chudých rodičů bude prováděna na náklady státu a ve vlasteneckém duchu.

7./ Budeme důsledně trvat na vytvoření domácí potravinové základny podporou zemědělství, průmyslového vzestupu a konkurenceschopnosti na světových trzích.

8./ Prosadíme zrušení soukromých exekutorů a lichvářů. Soudní exekutor musí být státní zaměstnanec. Lichvářsko-soudně-exekutorskou mafii, ožebračující občany, je třeba neprodleně rozprášit. Celý zákon o exekucích přepracujeme.

9./ Jakékoliv zásahy církve do záležitostí státu prostřednictvím vlastních politických stran jsou nepřípustné. Budeme usilovat o zrušení tzv. církevních restitucí a jejich podstatnou revizi.

10./ Soukromé vlastnictví, nabyté poctivým způsobem, nesmí být dotčeno. Svoboda slova jednotlivce musí být zaručena ústavou, a zároveň nesmí být nijak omezena!

Napsat komentář