Miroslav Sládek byl nástrojem svobodozednářských kruhů

Motto:  Národně orientovaný politik musí být především autentický. Nesmí sloužit nikomu, kdo má postranní úmysly, a to ani skrytě. Nesmí se zaprodat. Nesmí stavět svůj prospěch před zájem vlastního národa.

 

Jaký byl vlastně člověk, ke kterému tolik poctivých (a naivních)  národovců upínalo svoje naděje?

Odpověď by se dala shrnout do jediné věty:  Byl to lóžový bratr a politická loutka v rukách skutečných skrytých vládců, jehož úlohou bylo podchytit a usměrnit nespokojených a vyděšených, kterým není osud jejich vlasti a národa úplně lhostejný.

Miroslav Sládek se narodil v roce 1950 v Hradci Králové v prominentní bolševické rodině. Jeho otec byl členem OV KSČ v Praze 6. Stejně tak byla členkou KSČ první Sládkova manželka, která byla učitelkou němčiny na filozofické fakultě a pracovala taktéž na MV KSČ u Miroslava Štěpána. Sám Miroslav Sládek pracoval dlouhé roky v Úřadě pro tisk a informace. Tady došlo k navázání jeho kontaktů na předsedu ideologického oddělení ÚV KSČ Jana Fojtíka. V tomto období byl Sládek vybrán, stejně jako stovky dalších figur, pro svou úlohu po 17. Listopadu 1989.

Světovým židovstvem uměle vytvořená polarita KOMUNISMUS-KAPITALISMUS, vyjádřená bloky USA-SSSR, vyčerpala svoji vnitřní dynamiku tím, že oba póly vyprodukovaly stejný výsledek – konzumního člověka a konzumní společnost. Navíc Stalinova, a později Brežněvova koncepce hospodářské a finanční autarkie se ukázala méně efektivní, než se původně očekávalo, a volný trh na Západě zplodil konzumní společnost ovládanou totálně a s menšími riziky. To byl jeden z důvodů, proč světové (finanční)Židovstvo stáhlo bolševismus ze světového dění. Převraty ve střední a východní Evropě byly pečlivě naplánované a uskutečněné tajnými službami SSSR, USA a Izraele (tedy KGB, CIA a Mossadem), ve spolupráci s lóžemi svobodných zednářů a židovskými mezinárodními organizacemi, jenž převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád.
Všechny politické strany, které byly po převratu 1989 uměle vytvořené, byly dopředu infiltrované připravovanou organizací osob, sestavenou ve spolupráci s STB. Havlovo Občanské fórum (OF) bylo dohodnuté asi půl roku před převratem a schválené 13. oddělením ÚV KSČ.

A právě v tomto období, v prosinci 1989 založil Miroslav Sládek SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKOU STRANU ČESKOSLOVENSKA (SPR-RSČ). Program a stanovy SPR-RSČ pro Sládka vypracovali lidé z tehdejšího ideologického oddělení ÚV KSČ Jana Fojtíka. Sládkovou úlohou bylo být v opozici proti novému režimu. Činnost SPR-RSČ byla v letech 1989 – 1991 financovaná ze zdrojů KSČ, které byly včas převedené na množství soukromých či polostátních organizací, v té době zakládaných. Později byly peníze na činnost získávané ze zahraničních židovských nadací – Carnegiho, Guggenheimovy, Literární nadace Pasco ve Španělsku, atd.

V roce 1992 se M. Sládek při svojí návštěvě USA pokoušel o vstup do svobodozednářské lóže „Star and Strips“ (Hvězda a pruhy), ale na základě Sládkova vystoupení v tamních krajanských spolcích ho tato lóže odmítla přijmout. Kdy se Sládek stal členem svobodozednářské lóže v České republice není známé. Ale pravděpodobně to bylo v období po březnu 1990, když byly v Praze, za přítomnosti velmistra Grand Orient de France, založené (znovuustanovené) zednářské lóže. Během svého pobytu v parlamentu, v letech 1996-1998, byl Sládek několikrát přistižen se svobodozednářskými signály prstů.

Úlohu M. Sládka nejlépe charakterizoval Miroslav Dolejší, autor známé „Analýzy 17. Listopadu 1989“, cituji: „Posláním SPR-RSČ a Miroslava Sládka byla kompromitace národního programu, a toto poslání bylo splněno. Na to byla SPR-RSČ odstavena (v červnu 1998)“. Sládkovo poslání bylo analogické s posláním Jörga Haidera v Rakousku a Vladimíra Žirinovského v Rusku. Obě tyto figurky byly totiž stejně tak nástrojem židovských kruhů. (Předseda Liberálně demokratické strany V. Žirinovský uvedl v interview pro izraelské noviny „Maariv“:  „Nikdy jsem se netajil tím, že můj otec byl Žid.“ – „Židé v Rusku hrají zvláštní roli. Devadesát procent členů Leninnovy strany byli lidé židovského původu. V mojí straně je též devadesát procent Židů“. (citované z Deutsche Tagespost 7.4.1994).

Všechny tyto národně radikální strany, které byly z pozadí vytvořené židovsko-svobodozednářskými kruhy, mají jedno společné: V těchto zemích zmapovali všechny přímé i potenciální odpůrce režimu, a z velké části je zneutralizovali. Lidé, kteří ještě dodnes vkládají svoje naděje do M. Sládka nepochopili, jak strašně naletěli.

Teorií o Sládkově židovském původu je mnoho, nebyl však předložen žádný důkaz. Ale jeho družka Laura Rajsiglová je Židovka, což je dosti výstižný fakt. Dokonce s ní má děti a žijí v jedné rozlehlé vile v Brně-Útěchově. Sládek skončil tam, kde končí tisíce svobodných zednářů – na smetišti dějin.

Z výše uvedeného je zřejmé, že prastarou židovskou taktikou je kontrolovat a zakládat všechny politické strany. Bez výjimky, i ty strany nejradikálnější, aby podle Rothschildova hesla „nedávej všechny vejce do jednoho košíku“ ovládali úplně všechny. Proto i v současnosti, kdy je židovským cílem ovládnout Evropu jejím sjednocením (EU), jako předstupeň k ovládnutí světa (vytvořením jediného světového státu One World), zakládají všechny možné směry či frakce – eurooptimistů, euroskeptiků, odpůrců evropské ústavy, zastánců evropské ústavy, strany proevropské, strany protievropské, atd., atd.

 Jaroslav Bednář, 4. Června 2007

© Európske Národy 2007

.

Sládkovo zmrtvýchvstání na Klárově 17.11.2015

 

.

..

Jedna myšlenka na “Miroslav Sládek byl nástrojem svobodozednářských kruhů”

 1. PRAVDA O SLÁDKOVI

  Chtěl bych velmi stručně reagovat na tzv. tiskové prohlášení republikánů k mé osobě.
  Záměrně matoucí vyjádření tiskového prohlášení, že jsem údajně ve svém článku „Miroslav Sládek byl nástrojem židozednářských kruhů“ citoval z Analýzy 17.listopadu Miroslava Dolejšího ohledně Sládkovy osoby, má za cíl obelhat řadové členy republikánů. To co jsem citoval, a co se týkalo Sládkovy osoby, jsem přirozeně nevyčetl z Analýzy, ve které samozřejmě nic takového není, ale tyto informace mi osobně poskytl sám Miroslav Dolejší, se kterým jsem byl v písemném styku v letech 1997-2001, až do jeho smrti.
  Byl to člověk, ke kterému se budu až do konce života sklánět s obrovskou úctou a pokorou, protože to byl on, kdo mi otevřel oči ve vztahu k domácí a světové politice, a od něhož jsem získal veliké množství velmi cenných informací. Mimo jiné i o pravé úloze Sládka. Proto zdůrazňuji řadovým republikánům i příznivcům: Věta, že se Sládek v roce 1992 při své návštěvě USA pokoušel o vstup do zednářské lóže „Star and Strips“, pochází od Miroslava Dolejšího, který mi ji sdělil v dopise v roce 1999. Rovněž konstatování, že: Posláním M. Sládka a SPR-RSČ byla kompromitace národního programu a toto poslání bylo splněno, načež byla SPR-RSČ odstavena (v červnu 1998), pochází opět od Mirka Dolejšího, opět ze stejného roku 1999.
  A konec konců, všechny údaje v mém článku ohledně Sládka – jeho poslání, jeho řízení, jeho financování, pochází z korespondence s Miroslavem Dolejším, kterou bych byl klidně ochoten v zájmu pravdy předložit jako důkaz. Čili konstatování tiskového prohlášení republikánů, že jsem citoval z Analýzy 17.listopadu ohledně Sládkovy osoby, a že tam nic takového není, je vědomou lží.
  Chci tímhle hlavně ukázat řadovým republikánům, jakým podlým způsobem se s nimi manipuluje. Rovněž informace o tom, že Sládkova současná družka, či nyní už žena, Laura Rajsiglová je Židovka, pochází od M.Dolejšího. Ještě mi k tomu připodotkl: Zajišťuje Sládkovi přístup do židovských kruhů! A co se týče konstatování republikánů, že prý Analýza 17.listopadu byla vydána Republikánskou stranou spolu s Miroslavem Dolejším, je opět jenom propagační lží, kterou si Sládek vymyslel a řadový členové to po něm papouškují. Miroslav Dolejší svoji Analýzu 17.listopadu zveřejnil sám, a to tím, že ji na podzim roku 1990 předal středočeskému Expresu, který ji zveřejnil. A později ji vydal Sládek jako brožuru, ale bez souhlasu a vědomí Miroslava Dolejšího! Dokonce do ní svévolně vložil svoji předmluvu.

  V současnosti už je ale Sládek naprosto bezvýznamná a židovsko-zednářskými kruhy odkopnutá figura. Jeho početná židovská rodinka, která žije v Brně ve vile za přibližně 10 milionů, je finančně zajištěna už tím, že Sládek vyraboval v 90. letech celou stranickou kasu. Tolik na vysvětlenou.

  Jaroslav Bednář 10. 10. 2007

Komentáře nejsou povoleny.