Co se to děje v Alianci národních sil?

Když jsme před půldruhým měsícem ukončili naši komunikaci s tzv. Aliancí národních sil (přesněji řečeno, ANS ji bez vysvětlení přerušila s námi, pravděpodobně kvůli našemu zásadovému postoji ke KSČM a jejím členům), domnívali jsme se, že tímto vše skončilo. Nehodlali jsme se k tomuto tématu již vracet a byli jsme celkem rádi, že tato epizodka vlastně skončila dříve, než pořádně začala. Trvala cca 2 měsíce. Těší nás, že jsme toto doupě soudruhů, EXsoudruhů a sympatizantů KSČ(M) prohlédli celkem rychle sami, i když jsme byli předem varováni i odjinud. Dál už nám byla celá ANS srdečně ukradená.

Byli jsme však nemile překvapeni, když jsme v neděli 20.listopadu, zhruba po půldruha měsíci, zaregistrovali jakési stanovisko ANS k jakési (pro nás tehdy neznámé) výzvě jistého právníka JUDr. Norberta Naxery, v němž byla několikrát, v negativním duchu a ve vylhaných souvislostech, zmiňována i naše SPR-RSČMS. Na jejich „stanovisko“ jsme reagovali naším prohlášením (viz minulý článek), kde jsme se snažili uvést nepravdivá tvrzení na správnou míru. Prohlášení jsme i rozeslali všem zainteresovaným stranám, včetně tria představitelům ANS, co jsou pod jejich prohlášením podepsáni (V.V.Vítová, K.Janko, Z.Štěpán). 

Reakce ze strany představitelů ANS nebyla žádná, zato se nám ozval doktor N.Naxera s původním dopisem (výzvou) ze 16. listopadu 2016 v plném znění, který předcházel onomu „stanovisku“ ANS ze 20.11. Doktor Naxera v něm popisuje poměry v ANS, které jej přinutily k sepsání oné výzvy. Tuto výzvu se souhlasem doktora Naxery přetiskujeme v jejím plném znění:

 Nevím jestli jste četli moje původní prohlášení, na které ANS reagovala, proto Vám ho posílám. V každém případě se na názoru na ANS shodneme a stejný názor má i mnoho dalších lidí, vše, co jsem napsal by vám potvrdili Olda Lukáš, Jan Dlouhý, Václav Princ, Josef Hörl, Zdeněk Čerešňa i další lidé vyloučení z ANS. Včera jsem toto prohlášení z 16. listopadu zveřejnil na FB, aktualizoval jsem ho o jedinou větu, že na demonstraci ANS 17. listopadu přišlo jen 60 lidí, což dokazuje že jsem měl pravdu, když jsem začátkem listopadu kritizoval alianci národních sil za to, že 17. listopadu pořádá vlastní demonstraci místo toho, aby se přidali k jiné demonstraci, a tím jen zbytečně tříští síly. Bídná účast na demonstraci mi dala za pravdu, nicméně Karel Janko a Vladimíra Vítová to pochopili tak, že je pomlouvám. a to byl zřejmě jeden z důvodů mého vyloučení z ANS

 CO SE DĚJE V ALIANCI NÁRODNÍCH SIL

Před časem jsem byl osloven Aliancí národních sil, (dále jen aliance) což je jedna z organizací,která usiluje o sjednocení národních opozičních sil pro volby v roce 2017. Do Aliance jsem se zapojil v souvislosti s demonstrací před Českou televizí dne 8.6. 2016, tehdy jsme ještě všichni spolupracovali. Na podzim však Aliance zahájila „sjednocování“ opozičních stran a hnutí. Toto „sjednocování“ je však vedeno velice divným způsobem.

Alianci vede Ing. Karel Janko a jeho zástupkyně je PhDr. Vladimíra Vítová. Původně měla Alliance 6 zakládajících členů, z nichž postupně Karel Janko 4 vyloučil, a to například Ing. Oldřicha Lukáše a Ing. Jana Dlouhého a Václava Prince, přitom na stránkách aliance najdete nadále uvedeného Oldřicha Lukáše a o jeho vyloučení se tam nic nepíše. Na stránkách Aliance je Lukáš stále dokonce uveden jako jeden z Triumvirátu předsedů aliance.

Mezi organizacemi a občanskými iniciativami, které údajně AMS podporují nebo s ní spolupracují, jsou uvedeny i organizace, které nemají s aliancí nic společného.

Karel Janko je zřejmě přesvědčen, že:
sjednocení národních sil se nejlépe podaří tak, že vyloučí všechny, kteří s ním nesouhlasí, nebo kteří ho neuznávají jako vůdce, proto byli vyloučeni čtyři zakládající členové z šesti a vylučování nadále pokračuje. Já jsem byl účastníkem prvního i druhého kulatého stolu, a ačkoliv jsem nebyl spokojen s velmi slabými výsledky těchto schůzí, chtěl jsem se zúčastnit i třetího. Na něj jsem byl vyslán jako zástupce Demokratické strany zelených a iniciativy Vlast. Navíc mě na druhém kulatém stole pozvala paní Vladimíra Vítová a požádala mě, abych do příštího kulatého stolu, tedy do 12. listopadu, zpracoval ústavní stížnost na novelu zákona o politických stranách. Tu jsem nevypracoval, protože mi paní Vítová nezaslala potřebné podklady. Na schůzi 12. listopadu v čínské restauraci v Jugoslávské ulici jsem přesto přišel, avšak hned při vstupu jsem se dozvěděl že tam nejsem pozvaný, a že jsem byl z Aliance vyloučen. Stejně jako já, byl vyloučen i JUDr. Josef Hörl, který se účastnil obou předchozích kulatých stolů a Zdeněk Čerešňa. Když jsem se Karla Janka ptal na důvod, dozvěděl jsem se, že připravuji konkurenční projekt a že je pomlouvám. Údajné pomluvy spočívaly v tom, že jsem napsal komentář na Facebook, kde jsem kritizoval Alianci národních sil za to, že 17. listopadu pořádá vlastní demonstraci, místo toho, aby se přidali k jiné demonstraci, a tím jen zbytečně tříští síly. Výsledkem bylo, že na demonstraci Aliance na Palackého náměstí přišlo jen asi 60 lidí – což dokazuje, že jsem měl pravdu.
To, že já připravuji konkurenční projekt, je pravda. Jsem jedním z organizátorů iniciativy Vlast – sjednocení národně orientovaných lidí, stran a hnutí, a jsem v přípravném výboru politického hnutí Czexit. Zajímavé je, že Karel Janko tvrdil po telefonu Jiřímu Andrlemu, předsedovi Demokratické strany zelených, že chce spolupracovat s DSZ i s Vlastí, že jenom nechce spolupracovat se mnou osobně. Nevysvětlil ale, proč vyloučil také Hörla a Čerešňu, se kterými nikdy žádné spory neměl, a jejich jediné „provinění“ bylo to, že jsou v přípravném výboru hnutí Czexit – což je konkurence pro Alianci.

Je pozoruhodné, že Karel Janko a Vladimíra Vítová pohlížejí na tyto iniciativy jako na konkurenci, měli by naopak být rádi, že se o sjednocení snaží více lidí. Z tohoto důvodu jsem já spolupracoval s aliancí, i přes mnoho výhrad, které jsem vůči ní měl, protože mi opravdu jde o sjednocení, a ne o to, kdo to organizuje a kdo bude stát v čele. Karlu Jankovi a Vladimíře Vítové však zjevně jde pouze o to, aby v čele stáli oni, i když to popírají. Proto také kritizují Vlast i další podobnou iniciativu Velká Dohoda a obviňují je, že od nich kopírují. Ve skutečnosti to bylo právě naopak, Aliance národních sil vydala prohlášení o sjednocení dne 14. března 2016, a jejich první schůzka za účelem sjednocení opozičních stran byla teprve v září (již předtím aliance organizovala demonstraci před ČT na Pankráci, což byla záslužná činnost, ale se sjednocením opozice to příliš nesouvisí). Naproti tomu vlast zahájila svou činnost již počátkem roku 2016 a Velká dohoda o trochu později, avšak jako první zahájila veřejné schůze, první z nich byl Československý národní sněm na jaře v Brně, tedy několik měsíců před prvním „kulatým stolem“ Aliance národních sil. Není tedy pravda, že by tyto iniciativy od Aliance něco kopírovaly, spíše naopak. Důležité však není to, kdo s nápadem přišel první, ale kdo je schopen a ochoten jej realizovat. To Aliance rozhodně nebude, neboť řada lidí již byla vyloučena, a další odešli sami neboť viděli, že to nemá žádný smysl.

Protože fanklub Karla Janka se neustále zmenšuje, musí si příznivce a spolupracující organizace vymýšlet. Na stránkách Aliance najdeme řadu nesmyslů, například na třetím kulatém stolu dne 12. listopadu je uvedeno, že se zúčastnil předseda Národně demokratické strany. Předseda Národně demokratické strany byl Jan Valenta, který bohužel loni za záhadných okolností zemřel, a proto se účastnit nemohl. Místopředseda strany Zdeněk Čerešňa přijít chtěl, ale byl vyloučen. Zajímalo by mě tedy, kdo tam mohl být za NDS a vydávat se za předsedu??! Podle mě tam nebyl nikdo. To je jen malá ukázka, jak Aliance národních sil funguje.

Tento text jsem nesepsal proto, že bych si chtěl vyřizovat osobní účty s Karlem Jankem nebo Vladimírou Vítovou, oba mi mohou být ukradení. Důvodem je, že v Alianci je stále několik organizací, jejichž vedení to na rozdíl od vedení aliance myslí upřímně. Chtěl bych je proto vyzvat, aby z Aliance vystoupili a přidali se k iniciativě Vlast, neboť zůstat v Alianci je ztráta času, energie i peněz, které by se daly věnovat na smysluplnější činnost.

S pozdravem JUDr. Norbert Naxera

Tolik doktor Naxera. Zbývá vysvětlit, proč se naše Republikánská strana ve sporu ANS vs. N.Naxera angažuje:

Tedy zaprvé:  Trio podepsaných představitelů ANS zcela nesmyslně zatáhlo do svého sporu s doktorem Naxerou nejen naši SPR-RSČMS, ale i další politické subjekty. Už to svědčí o naprostém amatérismu „vedení“ ANS. Jak již bylo v úvodu řečeno, na to jsme reagovali, protože lež, co se všude stává normou, NESNÁŠÍME.

Zadruhé:  Korunu všemu v pondělí nasadil šéfredaktor tzv. „Svobodného“ rádia, Vladimír Kapal (jehož kamarádské vazby na Ing. Janka z ANS jsou veřejně známy) svým pořadem NAD DOPISY POSLUCHAČŮ, zhruba od času 41:20 min. Šéfredaktor V.K. tam trochu zmateně přečetl ono „STANOVISKO ANS“ a doktora Naxeru obvinil, že dělá jakési svinstvo.  Zároveň se ihned vyjádřil, že panu Naxerovi již nikdy prostor v jeho rádiu znovu nedá. Tohle by si ovšem novinář a redaktor, jenž se tváří jako „nezávislý“ alternativec, dovolit neměl. VŽDY by měl v takovém případě ctít zásadu „nechť je slyšet i druhá strana“. Je však vidět, že jeho osobní kamaradenschaft s představitelem ANS Ing. Jankem a PhD. V.Vítovou je silnější, než jeho soudnost. Celé své „svobodné“ rádio tak degraduje na hlásnou troubu ANS, a chová se jako CENZOR, či poslední presstitut z „české“ televize…!

Jednání šéfredaktora a majitele tzv. „Svobodného“ rádia  (v jedné osobě) pak vyniká o to více, že naše prohlášení měla redakce SR od neděle také, a nepochybně i původní dopis N.Naxery, který to všechno odstartoval. Tyto oba důležité dokumenty však v pořadu Vladimíra Kapala nezazněly! Šéfredaktor rádia toužícího po svobodě by se měl tedy rozhodnout, zda chce dělat nezávislou žurnalistiku, anebo špinavou politiku.

Protože k smrti nemáme rádi cenzory a lidi potlačující svobodu slova, budeme se snažit všechny informace týkající se nás, republikánů, i ostatních zainteresovaných, zveřejňovat alespoň prostřednictvím webových stránek.

Za SPR-RSČMS  Roman Sláma, místopředseda.

.