Republikáni mají zastupitele!

Vážení členové strany, přátelé a příznivci. Po mnoha letech beznaděje, která nás pravidelně doprovází během každých voleb, jsme zaznamenali viditelný úspěch. Republikáni mají svého zastupitele, a to ne tak ledajakého, a ne právě v nějakém  marginálním zastupitelstvu malé obce. Místopředsedovi SPR-RSČMS, Mgr. Karlu Mašlíkovi, se pomocí jeho voličů podařilo získat mandát ve 27 členném zastupitelstvu okresního města Bruntál v Moravskoslezském kraji. To je zatím ta nejlepší zpráva, kterou (před 9 lety obrozená) Republikánská strana může všem vlastencům přinést. Díky vám – voličům z podhůří Jeseníků, voličům města „mezi horami, vyhaslými sopkami a vodami“ přehradního jezera Slezská Harta. Všem občanům, vlastencům, kteří svými bezmála šesti sty hlasy volili našeho kandidáta děkujeme!

Čemu ještě dále můžeme za tento úspěch poděkovat? Magistr Karel Mašlík kandidoval již několikrát v minulosti v komunálních volbách za Republikány. A vždy to nějak těsně nevyšlo… Zda v tom hrála roli nedůvěra části voličů ke značce SPR-RSČ(MS), kterou v dávné minulosti těžce zdiskreditoval její bývalý předseda, či snad v tom bylo něco jiného, nevíme. Pravdou je, že náš 1. místopředseda byl tentokrát osloven předsedou MO-SPD, zda by neměl zájem kandidovat za Stranu přímé demokracie Tomia Okamury. Odpověď našeho kandidáta zněla kladně, ale jeho podmínkou bylo především uvedení jeho stranické příslušnosti k SPR-RSČMS. Jelikož obě strany pragmaticky pochopily, že by nemělo smysl jít ve volbách opětovně proti sobě, a navzájem si přetahovat voliče ze stejného elektorátu, došlo nakonec k dohodě. A začaly se dít věci! Náš kandidát, díky svému kladnému renomé na Bruntálsku a díky zájmu a odvaze svých voličů, v konečném výsledku přeskočil při sčítání hlasů ze šestého až na druhé místo v pořadí, tedy až těsně za lídra kandidátky SPD! Nakonec postoupili a získali mandát 3 kandidáti navržení za SPD, samozřejmě včetně našeho republikánského místopředsedy. Zde je názorně vidět, že při rozumném přístupu a spolupráci národoveckých sil se dá dosáhnout úspěchu, i když jsou vnější podmínky krajně nepříznivé, neřku-li nepřátelské. Stačí pouze potlačit své ego a dohodnout se…

Při této příležitosti zde přetiskujeme rozhovor s Mgr. Karlem Mašlíkem, 1. místopředsedou SPR-RSČMS a kandidátem č.6 za SPD Bruntál. Rozhovor se uskutečnil vlastně již před 14 dny a byl vyvěšen na FCB profilu SPD Bruntál. Republikáni se však z opatrnosti před útoky vlastizrádných trollů a prodejných prestitutů rozhodli přetisknout tento rozhovor až po průběhu voleb.

Mohl byste se našim čtenářům představit?

Narodil jsem se v roce 1967, vystudoval jsem gymnázium v Bruntále a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství 1. stupně ZŠ. Pokračoval jsem ve studiu angličtiny na jazykové škole a také v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Krátce jsem učil na ZŠ Cihelní, následně jsem absolvoval základní vojenskou službu a po ní nastoupil na ZŠ Petrin, kde jsem působil více než 26 let. Od září loňského roku jsem zaměstnancem základní školy v Razové. Kromě toho se věnuji výuce angličtiny v jedné soukromé jazykové škole. Jsem rozvedený, mám dospělého syna, který studuje VŠB -TU v Ostravě. Mezi mé koníčky, kromě mé práce, patří volnočasové aktivity dětí a mládeže, četba, hudba, sport, příroda a politika. Jsem členem Klubu Za starý Bruntál a Čs. obce legionářské. Od roku 1993 se podílím na pořádání dětských letních táborů.

Proč jste po tak dlouhé době odešel z Petrina a rozhodl se učit na venkovské malotřídní škole? Nelitujete svého rozhodnutí?

Těch důvodů bylo více, ale jedním z hlavních bylo to, že jsem měl odlišný pohled na priority a některé postupy než ten, který prezentovala ředitelka školy. V současné době jsem po pracovní stránce naprosto spokojen. Mohu se více věnovat vlastní výchovně vzdělávací práci pro děti a s dětmi. Je méně administrativy a už vůbec mi nechybí zbytečné ubíjející mimořádné porady, stejně jako další záležitosti, které jen zabíraly čas a energii. Mým nadřízeným je člověk, který jedná férově a demokraticky a má proto přirozený respekt. Svého rozhodnutí tedy v žádném případě nelituji a naopak si myslím, že mohlo přijít ještě mnohem dřív. Přesto chci říci, že fandím svým kolegům a bývalým žákům na Petrině, a také tato budova je pro mě navždy srdeční záležitostí.

Jste členem Sdružení pro republiku-Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska, je tomu tak?

Jsem republikán od roku 1992. Chtěl bych zdůraznit, že naše strana nemá nic společného s PhDr. Sládkem. S tímto pánem jsme se již před mnoha lety rozešli. Víte, vždy jsem uznával a respektoval své nadřízené, ať už v politice či v zaměstnání. Mé svědomí a moje čest mi však nedovolují podvolit se aroganci, povýšenosti a ignorantství. Nesmířím se taky nikdy s alibismem, přetvářkou a nevděkem.

Proč jste přijal nabídku ucházet se o přízeň voličů na kandidátce SPD?

Jako republikáni jsme vždy kandidovali v komunálních volbách a dosahovali výsledku kolem 3%. V minulosti jsme však měli i zastupitele zvolené za naši stranu. Letos jsme se rozhodli netříštit síly a alespoň v menším počtu podpořit svou účastí tuto kandidátku. Kromě mne kandiduje ještě předseda místní organizace Vasil Gašpar. SPD má dlouhodobě program, který má většinu styčných bodů s programem republikánů. A s programem do komunálních voleb se plně ztotožňujeme.

S čím vy osobně jdete do voleb? Co pokládáte za své priority?

Jak už jsem podotkl, plně podporuji program, se kterým jdeme do voleb. Na naší kandidátce jsou inteligentní a schopní lidé, kteří mají sílu, chuť, energii a schopnosti věci měnit k lepšímu.
Víte, myslím si, že po určité době by se mělo střídat. Lidé, kteří jsou na některých postech příliš dlouho, byť i začínali s dobrými úmysly, mohou trpět profesní slepotou, a je také nebezpečí, že se zapletou do nebezpečných sítí různých vazeb a vztahů, ať už ekonomických či osobních.
Velmi mě zklamalo vedení města například v tom, že nevyužilo svého práva vyhlásit po šesti letech konkurzy na posty ředitelů základních škol. Alespoň tedy některých. Věřím, že noví zájemci s vizí a novým přístupem by měli dostat šanci. Minimálně šanci utkat se v soutěži s těmi stávajícími. Je zajímavé, že ještě před pár lety se hromadně propouštěli učitelé, aby se dnes naopak vypisovala výběrová řízení, do kterých se mnoho kvalitních zájemců ani nehlásí. Proč asi? I nad tím by se mělo vedení města zamyslet a my to v případě volebního úspěchu nejen uděláme, ale také vyvodíme důsledky.
Školství musí být rozhodně jednou z priorit nastávajícího volebního období. Obecně to souvisí i s podporou a větším zapojením mladých lidí do ovlivňování podmínek života v našem městě. Město se vylidňuje a mladí lidé odcházejí. Je možno se jim divit, když vidí, že jsou všude na stejných místech pořád stejní lidé? To souvisí i s celkovou apatií občanů. Mají totiž pocit, že karty jsou předem rozdány a nezmění se nic.
Ale toto my právě chceme změnit. S výše uvedenými skutečnostmi souvisí mimo jiné například i to, že se léta nedařilo přesunout začátky veřejných zasedání zastupitelstva na pozdější dobu. Čas 13.00 je skutečně naprosto nevhodný pro většinu zaměstnaných lidí (ale třeba i studentů), kteří nemají možnost být přímo u toho, když jejich zastupitelé o nich rozhodují. Mimochodem, máme zastupitele, kteří za celé volební období téměř nepromluvili a nepodali jediný návrh. Na jednáních si řeší své soukromé sms a maily. Titul „zastupitel“ si tak navlékli jen jako pomyslný korálek na náhrdelník jiných titulů, jimiž se ve své snobské pýše honosí. Nikdy předtím se o práci pro občany a město nezajímali a zájem projevují jen v období voleb.
Mezi mé priority, které chci prosazovat, patří i větší podpora kultury, včetně finančních dotací. Já jsem velkým fanouškem sportu, ale myslím si, že zde je velký nepoměr mezi prostředky vydávanými na kulturu a těmi, které se vydávají na sport. Vliv sportovní lobby v současném zastupitelstvu je jasně patrný a prochází napříč stranami.
Komunální politik musí naslouchat občanům tohoto města, být s nimi v neustálém kontaktu a vnímat jejich potřeby a problémy. Musí mít chuť, schopnosti a odvahu tyto problémy řešit. A v neposlední řadě – musí často chodit po Bruntále pěšky.

K.M.

***

Co dodat? Snad jen tento nepatrně parafrázovaný výrok jednoho známého politika z již dávné historie:

„V této temné, pochmurné době se brilantní úspěch našeho kandidáta objevil na scéně jako záblesk světla a barvy, přinášejíc povzbuzení všem vlastencům – nám i našim spojencům.“

-rep-.

 

Předvolební evergreen

Už se to začíná podobat omšelé, dávno okoukané a provařené tragikomedii. Další volby máme za dveřmi, a poněvadž Republikánská strana (SPR-RSČMS) a její někteří členové to ještě ani po 25 letech nevzdali a znovu kandidují, bylo potřeba jim jejich snažení náležitě ztížit. Co by to bylo za volby, kdyby se někdo ze slouhů současného režimu alespoň trochu „neangažoval“ a nehodil nějaký ten klacek pod nohy. Když už není možné vytáhnout žádnou špínu – a malá, nemajetná vlastenecká strana už mocným nestojí ani za to nějakou špínu uměle vyrábět.

A tak se alespoň vygeneruje drobný podrázek, takový malý „klacíček“, aby se dostálo dlouholeté tradici. Posuďte sami:

Ve středu 19. září, v 15:37 přichází do e-mailové schránky předsedy SPR-RSČMS (který ovšem NENÍ lídrem olomoucké kandidátní listiny republikánů) tento mail:

Dobrý den,

kvůli zpracování tabulky kandidátů na primátora Olomouce Vás, prosím, o zaslání fotografie pana Pavla Mužného.

Zaslat, prosím, nejpozději do zítřejšího poledne. Děkuji.  

S pozdravem, Mgr. Martin Laštůvka, redaktor – dramaturg, ČESKÁ TELEVIZE Redakce zpravodajství Olomouc, Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc

Mob.: 731 132 189, martin.lastuvka@ceskatelevize.cz, www.ceskatelevize.cz

Předseda strany Jiří Dufek na to reaguje a přeposílá tuto podivně urgentní žádost našemu lídrovi kandidátky, Ing. Pavlovi Mužnému. Jenže ne každý člověk je vždy a  nepřetržitě on-line ve spojení se svou e-mailovou schránkou. Světe div se, jsou dnes i starší ročníky občanů, kteří do své pošty nahlížejí z nejrůznějších důvodů pouze 1x denně, třebas i nepravidelně. A někdy se tudíž stane, že to může být i více než 24 hodin, než se zprávu dozví. Však pro urgentní žádosti tady máme (vedle internetu) i další novodobý vynález – mobilní telefon.

Lídr naší olomoucké kandidátky tudíž odpovídá ve čtvrtek 20. září v 17:18:

Dobrý den, posílám požadované foto.
S pozdravem, Ing. P. Mužný, mobil CZ 00420 604 364 760

Jenže je to k ničemu, protože šibeniční lhůta vyměřená redaktůrkem „České“ (čili Bruselské) televize, je překročena, a tudíž následující den vychází v místní tiskovině Olomoucký den seznam lídrů všech kandidujících stran včetně jejich fotografií, samozřejmě MIMO fota našeho lídra za SPR-RSČMS. A jak se dalo čekat, bez jakéhokoliv vysvětlení, či omluvy… Cíle ovšem bylo dosaženo, čtenář si musel položit otázku „co je to vůbec za partaj, která není schopna uvést ani fotografii svého lídra??!“

Jenže i my, Republikáni, si v souvislosti s tímto podrazem klademe několik otázek:

 • To pan magistr Laštůvka z Bruselské české televize ještě v úterý 18. září nevěděl, že bude chtít fotku našeho lídra, že se dožadoval výše zmíněného fota až ve středu a ve lhůtě menší než 24 hodin? (k tomu ještě ne přímo od dotyčného Ing. Pavla Mužného, ale prostřednictvím předsedy strany J. Dufka?)
 • Co má společného redaktor televize s tiskovinou Olomoucký den, a proč o tomto plátku nebyla zmínka v páně redaktorově žádosti?? (zmíněno bylo toliko zpracování jakési tabulky)
 • Je běžnou praxí redaktorů ČT takovéto chování, nebo to byla tzv. „individuální práce na zakázku“, tj. speciální přístup ke kandidátovi vlastenecké opoziční strany? (Např. proto, že SPR-RSČMS má už mnoho let ve svém programu zrušení výpalnicky vymáhaných koncesionářských poplatků ČT a hloubkový audit této podivné „veřejnoprávní“ firmy, na kterou v Česku není pořádný metr?!)
 • A konečně, to panu magistru redaktorovi nevadilo, že lídr Republikánů požívá titul Ing., jak si mohl snadno z kandidátní listiny SPR-RSČMS zjistit? Někdo si na svém titulu zakládá, někdo ne. To ale žadatel nemohl předem vědět, a když už ve své žádosti uvedl titul svůj, bylo také slušností uvést i titul našeho lídra…! 

Praktiky Českobruselské televize, zejména ve vztahu k vlasteneckým subjektům, a speciálně k Republikánům, se tradují již od devadesátých let min. století, z dob ředitelování ČT jistým panem Kantůrkem. Kde je tomuto exřediteli dnes konec… Způsoby jednání ČT ale zůstaly, a jsou spíše stále horší. Když to nejsou požadavky na dodání předvolebních spotů na speciálních a hodně drahých nosičích (což si malá strana žijící pouze ze svých členských příspěvků nemůže finančně dovolit), tak je tu alespoň trik se šibeniční lhůtou na dodání fotografie lídra.

***

Tento příspěvek jsem sepsal jednak proto, aby si zájemci o fotografii našeho kandidáta č.1 mohli tuto informaci doplnit, a nebyli tak výše zmíněným plátkem Olomoucký den v tomto směru ochuzeni …

… a jednak proto, aby si televizní koncesionáři uvědomili, jak v podstatě nekontrolovatelná instituce s ročním rozpočtem cca 7.000.000.000 Kč, prostřednictvím některých svých zaměstnanců, se arogantně chová vůči nám – občanům této země. A to nejen ke kandidujícím do voleb, ale potažmo i vůči všem potenciálním voličům.

Já osobně již tentokrát ve volbách nekandiduji. Už je mi z poměrů v této zemi na zvracení a světlo na „konci tunelu“ nevidím. I to je jeden z více důvodů, proč moje jméno na kandidátce Republikánů letos chybí.

Přesto přeji všem našim kandidátům v letošních volbách pokud možno mnoho úspěchů.

Roman Sláma, místopředseda

PS:  Na tomto místě ještě připomínám, že osvobození od placení koncesionářských poplatků ČT (a ČRo) má ze zákona každý plátce, jehož měsíční příjem tři měsíce po sobě nepřesáhl 2,15 násobek životního minima. Své životní minimum si můžete spočítat ZDE. Nárok na osvobození platí 6 měsíců, poté je nutno podat další žádost – na libovolné poště v případě placení TV přes SIPO, nebo u ČT přímo, v případě přímých plateb.

PS2:  Pokud si přejete platbu konc. poplatků zrušit úplně, je třeba doložit místopřísežné prohlášení, že onen přístroj nevlastníte. Což ve věku internetu není taková ztráta. A v případě bruselské ČT už vůbec žádná!

.

Kandidátní listiny pro komunální volby 2018

Do Zastupitelstva města Olomouce:

 1. Ing. Pavel Mužný,  66 let, informační technik,  Hejčín,  člen SPR – RSČMS
 2. Jiří Dufek,  66 let,  předseda SPR – RSČMS,  Olomouc,  člen SPR-RSČMS
 3. Viktor Novotný,  60 let,  živnostník,  Slavonín,  člen SPR – RSČMS
 4. Stanislav Žák,  45 let,  dělník,  Topolany,  člen SPR-RSČMS
 5. Pavla Krejcarová,  32 let,  servírka,  Nová Ulice,  bez politické příslušnosti
 6. Radka Lutrová,  45 let,  dělnice,  Nová Ulice,  bez politické příslušnosti
 7. Jan Divina,  33 let,  zámečník,  Lazce,  bez politické příslušnosti
 8. Ingrid Uhlíková Koudelková,  46 let,  zdravotní sestra,  Slavonín,  bez politické příslušnosti
 9. Lena Nováková,  53 let,  dělnice,  Hodolany,  bez politické příslušnosti
 10. Hana Skovajsová,  63 let,  důchodkyně,  Lazce,  bez politické příslušnosti
 11. Alžběta Zlámalová,  32 let,  studující,  Nemilany,  členka SPR-RSČMS
 12. David Novák,  36 let,  elektromontér,  Nová Ulice,  bez politické příslušnosti
 13. Ing. Dalibor Kuba,  73 let,  důchodce,  Neředín,  člen SPR – RSČMS
 14. Pavel Černáš,  56 let,  řidič,  Holice,  bez politické příslušnosti
 15. Marcela Otisková,  68 let,  důchodkyně,  Nová Ulice,  bez politické příslušnosti
 16. Petr Dočkal,  62 let,  podnikatel,  Nová Ulice,  člen SPR – RSČMS
 17. Petr Hlavatý,  60 let,  podnikatel,  Slavonín,  člen SPR – RSČMS
 18. Petr Otisk,  70 let,  důchodce,  Nová Ulice,  bez politické příslušnosti
 19. Miroslav Kadlec,  79 let,  důchodce,  Nové Sady,  člen SPR – RSČMS
 20. Renata Tomanová,  51 let,  v domácnosti,  Nová Ulice,  bez politické příslušnosti
 21. Renata Skácelová,  49 let,  podnikatelka,  Olomouc,  bez politické příslušnosti
 22. Ing.Vladimír Ilgner,  77 let,  důchodce,  Olomouc,  bez politické příslušnosti
 23. Zdeňka Novotná,  60 let,  kuchařka,  Slavonín,  bez politické příslušnosti
 24. Pavel Šmíd,  43 let,  sklenář,  Olomouc,  bez politické příslušnosti
 25. Alois Vychodil,  72 let,  důchodce,  Nová Ulice,  bez politické příslušnost
 26. Ivo Šípek,  51 let,  dělník,  Nové Sady,  bez politické příslušnosti
 27. Jaroslav Mikloš,  76 let,  důchodce,  Olomouc,  bez politické příslušnosti
 28. Petr Smítal,  56 let,  dělník,  Slavonín,  bez politické příslušnosti
 29. Jiří Rohrer,  54 let,  dělník,  Olomouc,  člen SPR-RSČMS
 30. Libuše Sedláčková,  55 let,  kuchařka,  Olomouc,  bez politické příslušnosti
 31. René Pospíšil,  47 let,  dělník,  Olomouc,  člen SPR-RSČMS
 32. Kristýna Kuhnová,  27 let,  servírka,  Pavlovičky,  bez politické příslušnosti
 33. Roman Mráček,  49 let,  podnikatel,  Nová Ulice,  bez politické příslušnosti
 34. Božena Hanelová,  67 let,  důchodkyně,  Hodolany,  bez politické příslušnosti
 35. Ladislav Alka,  62 let,  topenář,  Nová Ulice,  bez politické příslušnosti
 36. Karel Stošek,  71 let,  podnikatel,  Povel,  bez politické příslušnosti
 37. Jiří Endlicher,  64 let,  podnikatel,  Olomouc,  bez politické příslušnosti

Do Zastupitelstva města Prostějova:

 1. Alena Březinová,  55 let,  zdravotní sestra,  Prostějov,  bez politické příslušnosti
 2. Martin Crha,  46 let,  zaměstnanec ČD,  Prostějov,  člen SPR-RSČMS

Do Zastupitelstva města Šumperka:

 1. Ing. Miloslav Blažej,  63 let,  programátor,  Šumperk,  bez politické příslušnosti
 2. Lubomír Diopan,  64 let,  technik,  Šumperk,  bez politické příslušnosti

 

Komunální volby 2018 – Olomouc

Nejdůležitější body našeho programu – stručné a jasné:

 1. Hospodaření s vodními zdroji musí přejít nazpět do majetku města Olomouce.
  Zrušíme daň z nabytí nemovitostí. Snížíme poplatky za odvoz komunálního odpadu, snížíme jízdné MHD. 
  Zahájíme výstavbu nových bytových domů, čímž umožníme snížit nájemné v městských bytech.
 2. Upravíme a zkulturníme prostor koupaliště „PODĚBRADY.
  V rámci péče o veřejnou zeleň znovu osázíme stromy obě hlavní náměstí. Obnovíme Městské lázně. 
  Zpětně prověříme podezřelé financování na Magistrátu a zjištěné podvody zveřejníme. Budeme usilovat o zavedení místního referenda k závažným problémům města.
 3. Odmítáme africké a asijské islámské přistěhovalce s jejich pochybnými zvyky a architekturou. Nedopustíme stavbu mešit a podobných zařízení, které mohou ohrozit naši kulturu a podporovat islámský terorismus. 
  Odmítáme stavbu tzv. Středoevropského fóra v  Denisově ulici, které svou architektonickou“ kulturou“ patří spíše na Střední východ a hrubým způsobem zasahuje do městské památkové rezervace.
 4. Ve večerních a nočních hodinách nasadíme specializované policisty hlavně do problémových lokalit. Budeme nekompromisně zasahovat proti ničení státního, městského a soukromého majetku. 
  Nebudeme trpět na území města občany sociálně nepřizpůsobivé. Vytěsníme narkomany, bezdomovce a jiná individua z centra města.

VOLTE  SPR-RSČMS –  ČINY  MÍSTO  SLOV  !!!

Leták ... stahuj

Program ... stahuj

 

Reakce PK na porážku svého prezidentského kandidáta.

   Pražská kavárna jen těžce rozdýchává svou porážku v prezidentských volbách. Vždyť vítězství „pravdy a lásky“ (čti lži a nenávisti) se zdálo již téměř jisté a po prvním kole voleb matematicky dokázané. Všude na sociálních sítích proskakují výroky českých (j)elit, které hovoří za vše. Pro nedostatek místa a času je zde nebudeme prezentovat ani komentovat. Ale jednu kratší esej, kterou jsem zachytil v jakési diskuzi na (jak jinak) „proruském“ webu, tady vyvěsíme. Její autor Zbyněk Passer v ní velmi vtipně vystihl sobotní odpoledne v jedné pražské kavárně…

Pokračování textu Reakce PK na porážku svého prezidentského kandidáta.

Hrobníkovi z lopaty v hodině dvanácté

Tak je třeba chápat porážku kandidáta protinárodní kavárenské havlérky Jiřího Drahoše, a těsné vítězství úřadujícího prezidenta Miloše Zemana, v klání o prezidentský úřad na dalších 5 let, kteréžto bylo definitivně rozhodnuto v sobotu 29. ledna 2018. Závěrečné bourání nejvýznamnějšího zbytku bývalého Československa, které už už hrozilo,  se odkládá o dalších 5 let. Stačilo však jen málo, a nevratná zkáza mohla započít. Jakoby zázrakem byla pohroma odvrácena, byť pouze jen dočasně. Však nejlépe to jako vždy popsal bývalý hradní kancléř Petr Hájek ve svém článku:  ČISTÝ ZÁZRAK…

Pokračování textu Hrobníkovi z lopaty v hodině dvanácté

Šokující hyenismus!

   Od jistého známého potřebujícího z naléhavých zdravotních důvodů komplexní lázeňskou péči jsem se dozvěděl, že tento pacient minulý týden dostal na žádost  o lázeňskou komplexní péči (vše hradí zdravotní pojišťovna) jak od lázní Luhačovice, tak i od lázní Jáchymov velice podobnou odpověď v tom smyslu, že se tato ZAMÍTÁ protože údajně prý není dostatečně hrazena ze zdravotního pojištění a samotné lázně na tyto náklady údajně prý převyšující úhradu zdravotního pojištění bohužel nemají dostatek peněz.

Pokračování textu Šokující hyenismus!

Volební deja-vu

   Takže už to tu máme zase. Stejně jako před pěti lety. Do povědomí se neodbytně vkrádá pocit, že tuhle situaci jsme tu už přece měli. Volební dilema, byť v podstatě jen zdánlivé. Deja-vu.

   Tak jako v roce 2013, budeme mít popozítří + den následující, možnost, či spíše občanskou povinnost, zvolit si na dalších 5 let svého prezidenta republiky. A stejně jako tehdy, budeme volit ve 2. kole mezi dvěma kandidáty – tedy mezi kandidátem kontroverzním, ke kterému bychom mohli mít mnoho výhrad, a mezi kandidátem (pro vlastenecky smýšlejícího voliče) naprosto nepřijatelným. Snadná volba, mohlo by se říci.

Pokračování textu Volební deja-vu

Veškerá legrace končí

   Nemáme ve zvyku přetiskovat články či materiály, které se „toulají“ internetovou poštou, a jejichž autoři nám nedali výslovný souhlas k publikování na našem serveru. I když jich dostáváme poměrně mnoho. Domníváme se však , že situace okolo volby prezidenta je natolik vážná, že je potřeba tuto zásadu výjimečně porušit. Třeba nám to autor článku níže, pan Oldřich Lukáš, promine. Obsah článku totiž dle mého přesvědčení rezonuje s názorem většiny republikánů, a lépe by to celé zamyšlení nad prezidentskými volbami snad ani napsat nešlo.

Admin

Pokračování textu Veškerá legrace končí

Prezidentská kampaň a rozdělený svět

   Prezidentští kandidáti nejsou nějací hráči o ztrátu kytičky. Zeman a Drahoš reprezentují rozdělenou Západní civilizaci. Stejný příkop je v USA, v Británii, Polsku, Maďarsku, vlastně do nějaké míry všude. Proto tolik nenávisti a štvaní. Každý z nich reprezentuje jiný svět. Drahoš reprezentuje globální chápání epochy, je aktivistický, ideologický, chce měnit svět na lepší, multikulturní a otevřený, prý západní. Zeman reprezentuje lidové konzervativce, kteří žijí doma ve své zemi, mají zde své rodiny a zaměstnání, svět je víceméně zajímá jen na nějakých turistických cestách a mají obavy o osud domácího prostředí.

Pokračování textu Prezidentská kampaň a rozdělený svět