Poslední varování, část 4.

(pokračování)

A nyní bych vás rád seznámil s něčím (zdánlivě) jiným. Jde o zkrácený překlad přepisu jedné přednášky, zveřejněné v americkém časopise Phoenix Journal v roce 1991, zhruba tedy v době zveřejnění výše zmiňované Analýzy 17-11/89. Obě díla s sebou vůbec nesouvisí, v obsahu však najdete mnohé styčné body. Vynechal jsem jen některé, dle mého názoru podružné části, které s probíraným problémem přímo nesouvisí. Cituji z časopisu Phoenix Journal:

Pro ověření některých aspektů této informace vám doporučuji následující úryvky z Editorial Research Report (publikace o vašem Kongresu) dostupná ve vaší veřejné knihovně. OPEC: 10 let po arabském ropném bojkotu, 23. září 1983. World Debt Crisis, 21. ledna 1983; a následující z kongresových záznamů. 5. prosince 1979, str. 34793-4: zpráva o propojení mezi Rockefellerem, Carterem, Kissingerem, Chase Manhattan Bank a jak byly šáhovy peníze odstraněny z Íránu. 20. prosince 1979, str. 37630-2, 37640-2: Zpráva o cestě senátora George Hansena do Íránu vyjednávat s Íránci o propuštění rukojmí.

 Toto je redigovaný přepis přednášky nahrané 23. dubna 1988. Tato informace je platná a dnes je snadnější to rozpoznat.

 Nazveme skupinu, která vypracovala a úspěšně realizuje plány na ovládnutí vašeho národa, Internacionalisty. Když hovořím o Internacionalistech, mám na mysli velmi elitní skupinu dvanácti až třinácti „rodin“. Tyto „rodiny“ ovládají veškeré finance vašeho světa. Zdá se vám to nemožné? Ne, nejenže to není nemožné, ale dokážete si to velice snadno představit, až vám to vysvětlím. Postupně vám sdělím jména a místa, kde se o tom můžete sami přesvědčit. Nechci žádného člověka vystavit jakémukoli riziku, proto budu vždy odkazovat na informace, které jsou veřejně dostupné. Také musím vysvětlit několik termínů, které zde použiji. Promiňte mi proto malé odbočení, abych vám mohl vysvětlit např. pojem „frakční bankovnictví“.

Nejdřív musíte plně pochopit, že zde skutečně existuje malá elitní skupina s dobře založenými a fungujícími plány, která řídí světové finanční trhy a nakonec bude řídit všechny lidi na světě. Nemyslete si, že mluvím o někom jiném, mluvím především o Spojených státech amerických a potom teprve o zbytku světa. Když skládám dohromady části tohoto hlavolamu, musím se opět zmínit o takových skupinách, jako je Trilaterální komise, Rada pro zahraniční vztahy a Bilderbergers. Odpusťte mi, pokud se budu opakovat. Mohu být nucen se opakovat, abych ukázal věci ze správné perspektivy. Musíte vědět, že zde jsou jisté rodiny (doslova), které kontrolují tvrdou měnu. Země, kde tyto rodiny žijí, se nazývají země s tvrdou měnou. Těchto třináct rodin má kontrolu nad politikou a dělají rozhodnutí centrálních bank těchto zemí. Tyto rodiny jsou vlastníky většiny akcií regionálních bank Federálního rezervního systému. Slovo „federální“ může neinformovaným lidem vnutit představu, že se jedná o součást Federální vlády. To není pravda, Federální rezervní systém NENÍ součástí vaší federální vlády. Právě tak, jak tyto rodiny kontrolují regionální banky Federálního rezervního systému, kontrolují i měnu, jejíž hodnota by neměla kolísat. Na tomto místě poznamenejme, že americký dolar je standard, podle něhož jsou poměřovány všechny ostatní měny. Změnou kurzu dolaru by tudíž byly poznamenány všechny ostatní země s převoditelnou měnou. Tyto rodiny kontrolují nejen měnu, ale pochopitelně rovněž kontrolují banky. Tak je tomu u všech významných národů světa. Pro snadnější porozumění berme v tomto bodě v úvahu pouze průmyslově vyspělé státy. Také budu muset vysvětlit pojem „frakční bankovnictví“, protože bez pochopení úvěrového systému si nemůžete udělat správný obrázek. Všechny banky, které jsou pod kontrolou těchto rodin, praktikují frakční bankovnictví – a ty ostatní také. Nyní si vysvětlíme tento systém na osobní úrovni.

 FRAKČNÍ BANKOVNICTVÍ

 Vlastně se tomu říká frakční rezervní bankovnictví. Věřitelé mohou půjčovat maximálně 20 ku jedné. Toto je úplně legální a praktikují to všechny bankovní instituce v Americe a kdekoli ve světě. Příklad: Pan A jde ke svému spřátelenému bankéři panu B a uloží si v jeho bance 1000 dolarů. Banka pana B peníze ukládá a zároveň je půjčuje a tak pan B vezme těchto tisíc dolarů a uloží si je na svůj účet. Podle zákona je dovoleno 95% z těchto peněz půjčit dalším klientům a pouze 5% musí v bance zůstat jako rezerva. To znamená, že v tomto případě pan B může z těchto peněz půjčit další osobě 950 dolarů. A tak pan B půjčí panu C 950 dolarů, dejme tomu, na nějaké opravy. Tento pán vezme půjčených 950 dolarů a zajde do místního obchodu s železářským zbožím a nakoupí materiál, nářadí, hřebíky atd. Majitel železářství má bankovní účet, a tak jde a uloží těchto 950 dolarů do banky D. Banka D musí z těchto peněz 5% nechat jako rezervu a zbylých 95% může půjčit, což v tomto případě činí 902,5 dolarů. Banka D tyto peníze půjčí panu X, který tyto peníze vrátí zpátky do ekonomiky, předpokládejme, přes potravinářské a jiné obchody. Utracené peníze máme nyní zpět v bance Z. Banka Z si musí ponechat 5%. To znamená, že banka Z může půjčit 857,37 dolarů. Tyto peníze jsou opět půjčeny a opět vráceny do ekonomiky. To pokračuje stále, až k nule. S vaším vkladem 1000 dolarů mohou tito bankéři, kteří používají frakční bankovnictví, půjčit 20.229,60 dolarů. Tak se to dělá ve všech bankách v Americe a kdekoli na světě. Ve výše uvedeném příkladu jsme neuvažovali úrok na půjčované peníze, pouze základní částku. Nyní si musíte uvědomit, že když zavedeme úrok, výsledkem musí být zvětšení množství peněz v ekonomice, které jsou do oběhu dodány skrze Federální rezervní systém. Bankéři jednoduše vytisknou další peníze a tisknou je stále rychleji, aby je napumpovali do ekonomiky a tím se posílilo frakční rezervní bankovnictví. Dovolte, abych vám připomněl, že všechnu tzv.tvrdou měnu na světě kontroluje třináct rodin a že mohou praktikovat toto frakční bankovnictví – bude důležité si tuto skutečnost během dalšího výkladu uvědomit.

 ROPNÉ KRIZE

 Budeme hovořit o něčem, čemu říkáte „Systém 2000“, což je Globální věřitelský unilaterální plán. Tento plán se začal realizovat zhruba na začátku 70. let. V té době úředníci z Pentagonu a několik dalších činovníků navštívilo Nigérii. Šli za předsedou vlády a zaplatili mu padesát milionů dolarů, aby více než dvojnásobně zvýšil cenu své ropy. Nigerijská nafta (ropa) je lehká, vysoké kvality a natolik čistá, že se může pálit v automobilových motorech téměř bez destilace. Tento typ ropy určuje cenu ropy na celém světě. Tyto peníze byly položeny na stůl bez požadavku na jejich vrácení, pokud nigerijská vláda zvýší více než dvojnásobně cenu jejich ropy. Budeme jí říkat lehká nafta. Existují jen dvě oblasti na světě, kde se vyskytuje takováto lehká nafta. Ta je samozřejmě nejhodnotnější na světě, tudíž je standardem vůči němuž se poměřuje všechna ostatní nafta. Takže kdo řídí ceny lehké nafty na světových trzích, řídí ceny veškeré nafty na světě. Nyní zapojme do tohoto scénáře Araby. Tím se na scéně objeví také Trilaterální komise – která zahrnuje, mimo jiné pana Bushe. Nyní přišel čas vyvinout tlak a přesvědčit OPEC. Většina z vás Američanů neví, že Spojené státy americké JSOU ČLENEM OPEC. To se ve sdělovacích prostředcích příliš nezdůrazňuje. V té době byla s producenty ropy ze Středního Východu uzavřena dohoda na omezení produkce ropy; všichni kupující byli připraveni zaplatit za naftu mnohem vyšší ceny za předpokladu, že všechny národy Středního Východu budou podporovat Spojené státy americké tím, že SVÉ VÝNOSY Z PRODEJE ROPY BUDOU INVESTOVAT DO VELKÝCH BANK V AMERICE.

Abyste si vytvořili jasnější obrázek, musíte pamatovat na to, že Arabové, kteří jsou dnes bohatí šejkové, putovali na hřbetech velbloudu po poušti. Byli to nomádi, kteří jistě nebyli zběhlí v obchodních záležitostech. O řadu let dříve, když mezinárodní bankéři zjistili, že v jejich zemích je nafta, nemeškali a přesvědčili Araby, aby jim ji dovolili těžit. Potom financovali průzkumné vrty a všechna zařízení pro vybudování ropných polí. Poté, co bankéři nechali vybudovat ropná pole, přinutili Araby zaplatit lichvářské úroky za vybudování zásobovacích systémů – včetně rafinérií. Tyto dluhy s vysokými úroky byly brzy splaceny, protože se Arabové rychle stali velmi bohatými. (Tehdy jste platili u benzinových pump pouhých 30 centu za galon).

   Nyní pokračujme: jdete do Nigérie a zaplatíte jim dvojnásobnou cenu za lehkou naftu. Nevědomí Arabové, kteří se přes noc stali boháči, nevěděli o obchodu vůbec nic, tím méně o mezinárodních financích; vy je svoláte a řeknete, „Zvedneme cenu ropy na takovou úroveň, na jakou budete chtít, pokud stanovenou část vašeho zisku uložíte na třicet let do jistých hlavních amerických bank. Nyní již možná chápete příčinu problému, který vám nastal na začátku 70. let. Pamatujete si, že tehdy ceny ropy a benzínu raketovou rychlostí vzrostly? Bylo to proto, že mezinárodní bankéři, kteří drží ve svých rukou všechny peníze světa, věděli, že zvýšené výnosy za ropu, jež poplynou Arabům, půjdou okamžitě zpět do jejich bank, kde budou po dobu 30 let uloženy. Obraťme nyní svoji pozornost k těmto vkladům s třicetiletou lhůtou a prozkoumejme plány bankéřů. Na konci 70. a začátku 80. let šejk Ymani a jeho parta neměli ani ponětí, že existuje spojení s těmito bankami, nebo že to byli ti samí lidé, kteří vlastnili akcie hlavních ropných společností. Vidíte, co se zde utkalo? Konec konců, jak mohli nomádi jezdící na velbloudech vědět, že je mezinárodní bankéři chytili na udici? Jak mohli vědět, že se prostřednictvím těchto ropných společností stalo to, že se tyto peníze vrátily zpátky do bankovního systému? Nevěděli to a ani to vědět nemohli!

 ŘÍDICÍ TRUST

 Nyní se vrátíme o mnoho let zpátky; v 80. letech 19. století Rockefellerové založili něco, co nazvali Joint Stock Trust. Zde dodám, že to bylo krátce předtím, než americká vláda prohlásila tento trust za nelegální. ALE VIDÍTE, ŽE TITO LIDÉ MOHOU FUNGOVAT NEUSTÁLE POD NĚČÍM, ČEMU ŘÍKÁTE „DĚDEČEK CLAUSE“. TOTO JE ROZHODUJÍCÍ ŘÍDICÍ FAKTOR AMERICKÝCH BANK A PŘEDSTAVENSTVA FEDERÁLNÍ REZERVY. Tento „trust“ kontroluje Rockefellerovu nadaci a také Federální rezervní banku, pomocí níž jsou Internacionalisté schopni kontrolovat měnu USA. Nebylo by rozumné, aby tyto Newyorkské banky ukázaly všechny své účetní záznamy za celou dobu své existence? Přesto tyto pokusy zde i po celých Spojených státech selhaly. TO ZNAMENÁ, ŽE SEBOU NECHÁTE MANIPULOVAT STEJNĚ SLEPĚ, JAKO ARABOVÉ.

Vraťme se nyní zpět a pohovořme o dohodě, kterou vaši mocní uzavřeli se Saudskou Arábií a dalšími státy Středního Východu. Po nich se chtělo, aby uložili své peníze do hlavních bank; uvědomte si, že nevěděli, že tyto banky byly schopny půjčovat peníze v poměru dvacet ku jedné (20 ku 1 platilo v minulosti, nyní je tento poměr ještě větší). Vše, co dostávali, byly úroky z peněz, které si u nich uložili. Ještě horší je pro ně to, že v některých z těchto zemí je z náboženských důvodů nepřijatelné přijímat úroky, takže čekají, až své peníze za 30 let vymění za depozitní certifikáty. Jinými slovy, nevěděli, že lze provádět takovéto frakční bankovnictví, pomocí něhož světoví bankéři mohli získat kontrolu nad penězi arabského světa. Pomocí peněz získaných od Arabů, manipulacemi s cenami ropy a zvýšením ceny benzínu, řekněme, z 30 centů za galon na 1,25 dolarů za galon, vydělali spousty peněz. Nyní myslím, že můžete snadno vidět, že s těmito penězi vrácenými do mezinárodních bank v poměru 20 ku 1, vydělali obrovské jmění. Uvědomte si, přátelé, že tyto peníze pocházejí od vás. Jelikož bankéři uzamkli peníze na depozitní účty, mohli je půjčovat národům třetího světa. 

NÁRODY TŘETÍHO SVĚTA

 Vraťme se o patnáct nebo dvacet let zpět do doby, kdy mezinárodní bankéři začali půjčovat peníze zemím třetího světa. VELMI ZBLÍZKA SE PODÍVEJTE NA ZEMĚ, KTERÉ DNES BANKROTUJÍ.

BYLO TO PROVEDENO ZCELA ZÁMĚRNĚ, ABY TYTO ZEMĚ ZKRACHOVALY.

Měli byste se podívat do historie a obrátit svoji pozornost na dobu, kdy tyto země získávaly nezávislost a zřizovaly nezávislé vlády. Bylo to v dobách, kdy jim mezinárodní bankéři půjčovali obrovské sumy peněz, které ve skutečnosti pocházely z velké části od Arabů. Tito bankéři nejen že chtěli, ale také se postarali o to, aby tyto země půjčené peníze promrhaly a zneužily. Bylo to zcela úmyslné, tyto peníze byly prohospodařeny a jednoduše promrhány díky chamtivosti vůdců těchto zemí. Musíte vědět, že vůdci těchto zemí nikdy ničemu a nikomu nevládli. O vládě nevěděli vůbec nic. Jejich země byly koloniemi pod vládou jiných, silnějších zemí. Mezinárodní bankéři věděli, že tito vůdci mají sklon k mrhání penězi. Bylo známo, že se neměli kde naučit, jak s nimi hospodařit.

 POTRESTANÝ TEXAS

 Na tomto místě na chvíli odbočím a povím vám příběh vašeho státu – Texasu. Vraťme se o několik let zpátky a osvěžme si trochu paměť. Pamatujete si na muže, který se jmenoval John Connelly, který byl guvernérem Texasu? Vybavuje se vám v paměti, že byl zraněn během atentátu na Johna Kennedyho? Dobře, pan Connelly byl také podsekretářem pokladníka – měl spoustu funkcí a titulů. On a jeho společníci dělali velmi vzrušující věc – plánovali zavést ve státě Texasu novou měnu. Víte, Texas je součástí Unie pouze díky obnovitelné „smlouvě“. Tato smlouva je automaticky obnovována každý rok, ale nemusí být nutně obnovena. To znamená,  že Spojené státy mají s Texasem dohodu, na jejímž základě je stát Texas součástí USA. O členství se zde nehlasovalo jako v ostatních státech. Texas byl jeden čas nesmírně bohatý a bylo v něm velmi mnoho zámožných jednotlivců. Bohatí jednotlivci, jako například bratři Huntové, zbohatli přes noc na naftě. To bylo v době, kdy nafta začínala být velmi populární. Pokusím se vám nyní vysvětlit, proč to pro tuto „opozici“ bylo tak důležité a proč panu Connellymu usilovali o život, stejně jako J.F.Kennedymu. Proč jsou tito lidé dnes zlomeni a proč má stát Texas těžké finanční potíže? Je to proto, že se Internacionalisté dozvěděli o tom, co se bratři Huntové a pan Connelly chystají provést. Texas, stát začleněný do unie na základě dohody, z ní mohl kdykoli legálně vystoupit. Bratři Huntové a pan Connelly věděli, že z Texasu by se mohla stát nezávislá země s vlastní měnou (podloženou ropným bohatstvím – pozn. red.). Bylo to proto, že stát by mohl být solventní a ne pod diktátem Federálního rezervního systému. Nebo, jednoduše řečeno, pod kontrolou mezinárodních bankéřů. V té době bratři Huntové vyhnali cenu stříbra velmi vysoko z důvodu, aby mohli financovat proces, jímž by mohli přemoci internacionalisty, ale v tomto bodě byli bratři Huntové rozdrceni. John Connelly byl téměř zabit a Texas, jenž mohl být jediným státem unie, který mohl uniknout z této pasti, byl potrestán značnými problémy. Některé části Dallasu a Fort Worth, Houston a další kdysi bohatá města se dnes podobají „městům duchů“ na vašem Starém Západě. Ti, kteří zbohatli na ropném průmyslu, byli krutě potrestáni. Huntové a Connelly zbankrotovali. Internacionalisté se tak popudili kvůli tomu, co Texasané provedli, že zlomili páteř jejich ropnému průmyslu a zničili všechny důležité producenty ropy v Texasu. Byl to dobře zkonstruovaný plán a dokonale provedený. Když se někdo pokusí křížit plány internacionalistů, sami vidíte, jaké mohou být výsledky. Bratři Huntové pracovali na výše zmíněném plánu společně s íránským šáhem. Bezprostředně potom byl jeden bankéř z Texasu zavražděn, íránský šáh byl sesazen a bratři Huntové byli dohnáni k bankrotu. Existuje mnoho způsobů, jak se mezinárodní bankéři mohou pomstít tomu, kdo se pokusí mařit jejich celkový plán; pomocí vraždy, nebo můžete být umístěn do psychiatrické léčebny a do konce života budete pod zámkem, nebo budete nařčen z nějakého zločinu a skončíte ve vězení. Přesně to se stalo plukovníku Wendelle Stevensovi. Kromě toho byl zaranžován plán na jeho vraždu v době, kdy byl ve vězení. Pachatel, který byl oblečen jako kněz, byl chycen při činu, odveden na FBI a už o něm nikdo nikdy neslyšel. (Lze se domnívat, že prezident J.F.K. cestoval na podzim 1963 do Dallasu proto, aby zde dojednal se zástupci státu Texas zachování celistvosti USA – tedy nevystoupení Texasu z federace USA. Jeho argumentem byl zřejmě jeho vlastní plán jak zlomit moc FEDu, výkonné nařízení 11110 ze 4.6.1963, jenž mělo začít platit od 1.1.1964. Na své cestě byl zavražděn a jeho nástupce L. Johnson neprodleně toto nařízení zrušil. Žádný další prezident USA se potom již neodvážil FEDu postavit – pozn.red.).  

ŠÁHOVA SMRT

 Možná si vzpomenete, že íránský šáh byl dokonale zdravý, když byl sesazen a opustil Írán. Pouze se tvrdilo, že je nemocný, když přijel do Spojených státu. Řekli vám, že byl držen v „ochranné“ péči na jedné vojenské základně. Dále vám řekli, že zde byl léčen ze své choroby – kterou při svém příjezdu ještě neměl. Stejně zemřel! Jeho smrt byla plánovaná – byl zavražděn. V posledních měsících je mezinárodní pozdvižení kvůli používání chemických a biologických zbraní Irákem a Íránem. Některé z virů nemohou být vystopovány – ani se o to ve výše uvedených případech nikdo nepokoušel. Kdo se bude zajímat o člověka, který onemocní, je léčen a pak neočekávaně zemře? Ve Spojených státech určitě nikdo. Tento člověk byl v USA velmi nepohodlný. Smrt může být způsobena mnoha nezjistitelnými způsoby; jedním z nich je prostřednictvím mikrobodů a různých vibračních frekvencí, stejně jako pomocí virů. 

PŘÍBĚH RUKOJMÍ

 Tyto malé příběhy si můžete ověřit u senátora Johna Hansena z vašeho zákonodárného sboru. Nyní budu mluvit o Íránu a vašich lidech, kteří byli vzati jako rukojmí. Pochybuji, že mnoho z vás zná o tomto případu pravdu. Senátor Hansen byl ve Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu, D.C. Věděl, co se stalo v Íránu a požádal o svolení jet do Íránu a věc vyšetřit. Kongres odmítl. Pan Hansen si tedy koupil letenku a do Íránu odletěl soukromě. Když senátor Hansen dorazil na místo, vůdce Chomejní mu nabídl audienci a řekl, „My nechceme vaše rukojmí o nic víc než chcete vy, aby tady byla.“ „Vlastně,“ pokračoval Chomejní, „bych vám rád dal tato rukojmí, v každém případě minimálně polovinu z nich, a vy si je můžete zítra ráno vzít s sebou Tak se stane, pane Hansene, pokud mi slíbíte, že začne vyšetřování spojení mezi íránským šáhem, Chase Manhattan Bank, panem Kissingerem a vaším prezidentem Carterem.“ Touto odpovědí byl senátor Hansen velmi potěšen. Spěchal zavolat zpátky do USA někomu, kdo by mu mohl dát autorizaci a řekl: „Hej, mohu vzít zítra s sebou polovinu rukojmí. Jak to mám zařídit?“ Osoba na druhém konci drátu řekla, „Dobře, zavolám vám zítra zpátky a dám vám vědět.“ Nyní, prosím, hádejte, co se stalo druhý den ráno? Když mu druhý den ráno zavolali, bylo mu řečeno, „Vraťte se do Ameriky sám nejbližším letadlem. Přijeďte ihned domů. Rukojmí s sebou neberte. S nikým nevyjednávejte. Nemáte právo jednat jménem Kongresu Spojených států amerických, i když jste kongresman. Vraťte se domů bez dalších jednání.“ Když se vrátil zpět do Washingtonu, zjistil, že tento incident se dostal do kongresových záznamů. Dále zjistil, že prezident Carter věděl, že budou vzata rukojmí. Také se dozvěděl, že ta rukojmí tam jsou z nějakého důvodu a on se do toho nemá plést. O navrácení rukojmí držených v Íránu vyjednávala Chase Manhattan Bank v New Yorku. Všechny ostatní veřejné i skryté pokusy osvobodit rukojmí byly jen fasádou. Zeptejte se některého z námořníků, kteří se zúčastnili vojenské akce na jejich osvobození. Můžete se divit, že se k vám dnes Írán chová tak, jak se chová? Tato rukojmí a Amerika byla zachvácena terorem, zatímco bankéři měli šáhovy peníze bezpečně uloženy ve svých bankách dříve, než byl zavražděn, čímž získali peníze, které patřily Íránu. Pěkně zvrhlý způsob, jak dostat íránské peníze do Chase Manhattan Bank, aby mohla zůstat solventní a být jednou z nejbohatších institucí na světě!

 KEJKLÍŘSKÉ KOUSKY

 Mezinárodní banky vytvořily bankovní „holdingové společnosti“, aby se mohly vyhnout zodpovědnosti. Chase Manhattan Bank, Chemical bank a banka J.P. Morgana byly rozhodujícími bankami, v nichž si Arabové uložili své peníze. Holdingové společnosti byly vytvořeny za účelem půjčování peněz zemím třetího světa, přestože dobře věděli, že tyto země zkrachují. Poté, co byl zničen šáh a peníze byly bezpečně uloženy v bankách, bylo velké množství peněz půjčeno zemím třetího světa. Tyto peníze byly přesunuty z bank do bankovních holdingových společností v očekávání pravděpodobného bankrotu dlužících zemí. Jedna holdingová společnost byla zřízena za účelem půjčování zemím třetího světa. Účelem druhé holdingové společnosti bylo půjčovat si peníze z mezinárodních bank za účelem nakupování zemědělské půdy. To znamená vaše farmy a také jisté korporace ve Spojených státech. Farmy a společnosti budou pravděpodobně dál vytvářet zisk, ale země třetího světa jsou předurčeny k úpadku. To nejsou fantazie, to se skutečně děje.

Nyní se podíváme na měnu na světovém základě. Také si řekněme, proč některé z měnových plánů a formátů tvorby peněz jsou odůvodněné a životaschopné. Podívejme se trochu na pana Marcose, který byl nedávno sesazen na Filipínách. Představitel jedné z mezinárodních bank přišel k panu Marcosovi a řekl, „Pane Marcosi, odpustíme vám všechny vaše dluhy. Nejste schopen nám je splatit, nejste schopen platit úroky, nejste schopen splatit půjčenou částku, ale my máme pro vás výhodnou nabídku. My vám vaše dluhy zkrátka odpustíme. Nyní na chvíli odbočme: Pamatujete si, komu patřily peníze, které půjčili těmto rozvojovým zemím? Bankéřů to nebyly. Ano, ovšem, byly to všechno peníze Arabů, které získali prodejem nafty celému světu za dvojnásobnou cenu. Takže zpět k tomu, co řekli bankéři: „My vám odpustíme všechny vaše dluhy, půjčenou částku plus úroky, a vy nám je už nikdy nebudete muset vracet – POKUD (STÁLE ONO „POKUD“) zrušíte svou národní měnu, ať je jakákoli. Vaší základní měnou bude dolar. Namísto běžné měny zavedete určitý typ platebních karet. Také nám musíte dát trvalá práva na všechny přírodní zdroje ve vaší zemi.“ Je zajímavé, že krátce po tomto vstřícném gestu, této přátelské nabídce, byl Marcos sesazen. Proč myslíte, že se tak stalo? No, pan Marcos byl pěkně bojovný a řekl mezinárodním bankéřům, kam mají jít poté, co opustí jeho zemi. Neměl v úmyslu zbavit suverenity vlastní zem. Dávejte pozor, co se stalo dál. Každý v zemi zjistil, že číslo kreditní karty má náhle stejné s číslem pojistky; navíc, jejich centrální banka měla fungovat jako velkoobchodník s úvěry, která byla rozšířena o novou superbanku, kterou ohlásil váš pan Paul Volker na podzim roku 1985. Prezident Reagan to okamžitě ratifikoval. Další podmínkou pro získání tohoto dobročinného daru, chcete-li, Mezinárodního měnového fondu (MMF), za účelem pomoci ekonomice těchto zemí, bylo to, že MMF jmenuje externí – nikoli domácí – společnosti, aby řádně naplánovaly a zrealizovaly vytěžení a exploatování surovin těchto zemí, kteréžto tyto zdroje zatím samy příliš nevyužívaly. To všechno údajně přinese prosperitu těmto snaživým národům. Pan Marcos se choval poněkud ostřeji a ze smlouvy chtěl vyškrtnout slovo „trvalá“. Uvědomoval si, že by svým podpisem pod smlouvu podepsal ztrátu suverenity svého národa. Nebudu komentovat nebo posuzovat pana Marcose jako osobu, ani se nebudu vyjadřovat k žádné jiné osobě – to je vaše věc, ne moje. Místo toho vám povím co se stalo a jak se tyto věci přihodily. V případě pana Marcose to byla otázka týdnů, než internacionalisté spustili gilotinu. Nepokoje byly financovány a vyprovokovány jednou ze skupin mezinárodních bankéřů. Nikdy není moudré těmto lidem křížit cestu. Pan a paní Marcosovi dost vykořisťovali svůj lid a tak nebylo těžké najít proti nim opozici. 

KAM ŠLY TY PENÍZE?

 Nezapomeňme na ony holdingové společnosti, o nichž jsem mluvil. Pamatujete si na holdingovou společnost číslo jedna a na holdingovou společnost číslo dvě? Druhá skupina přijímala úvěry od první skupiny holdingových bank, aby prodávala jmění a závazky od „původních“ bank. Jedinými závazky, které nakoupila, byly depozitní certifikáty (DC) arabských národů. Jmění, která kupovala, byly dluhy rozvojových zemí. Vězte, že to bylo zkonstruováno tak, aby země třetího světa nebyly schopné splácet dluhy, což způsobí bankrot holdingových bank, které nakoupily DC Arabů od bank. Mezinárodní bankéři potom Arabům řeknou, „OK kamarádi, je nám líto, ale všechny miliardy dolarů, které jste měli uloženy s třicetiletou lhůtou v našich bankách, jsou pryč. Byly prodány holdingové společnosti, se kterou nemáme nic společného, která půjčila peníze zemím třetího světa, které zbankrotovaly. Litujeme, pane Arab, ale vy jste také zkrachoval!“ Můžete položit otázku, „Je možné, aby arabský svět zkrachoval? Nejbohatší lidé na světě, kteří mají tolik nafty?“ Je to trochu šokující, že? Oni ale nevěděli, že tyto DC byly „prodány“ těmto holdingovým bankám. Své peníze uložili v newyorkské bance, jak se od nich požadovalo. Jak mohli vědět, že byly převedeny do společností předurčených k bankrotu? Jak mohli chápat vnitřní manipulace mezinárodních finančníku? Byli to kočovníci, kteří o byznysu nevěděli nic. Nikdo je nemůže mít za hlupáky. Kolik z vás o těchto intrikách ví, natož jim rozumí? Arabové nemohli vědět, co se proti nim chystá.

Ale nyní se podívejme, co se stalo. Před koncem roku 1986 si arabský svět začal trochu uvědomovat, co se mu přihodilo. Říkalo se, že před prvním květnem 1987 byly miliony a miliony převedeny z arabského světa do Ameriky, aby se Arabové připravili na soudný den. Peníze byly údajně převáděny na cenné papíry, které byly alespoň z poloviny poctivé. Bylo to proto, aby v době, kdy arabští šejkové zbankrotují, byli před lidmi pod nimi, to jest miliony lidí arabských zemí, kteří byli podvedeni, v bezpečí. Našli si místa, kam by mohli uprchnout a ukrýt se. Až se provalí, že tyto arabské země byly doslova zaprodány, je jedno, zda nevědomě nebo vědomě, bude docházet k povstáním, nepokojům a přímo k masakrům. To je důvod, proč nakoupili a umístili čínské rakety s dlouhým doletem, schopné nést jaderné hlavice. A mají potřebná nukleární zařízení, kterými je mohou vybavit. Je možné, že je potřebují proti vlastním lidem? Lidé budou velmi rozezlení, až nebudou dostávat žádné příjmy z ropy, protože jejich země zbankrotuje a až se dozvědí, že byli zaprodáni vlastními vůdci. Potom nastane masová migrace šejků, směřujících do Ameriky, kam si uložili většinu svého jmění. V květnu 1988, tj. zhruba před rokem a půl, se Arabové pokusili provést velké nákupy. Nemyslíte, že to může začít pěkně brzy? Může to být načasováno zároveň s problémy s úsporami a půjčkami a potížemi privátního penzijního plánu a chřadnoucí ekonomikou a …? Stačí ještě pár platebně neschopných zemí a váš monetární systém zkolabuje. Existuje několik metod, jak přivodit kolaps. Ale vraťme se zpět k našemu původnímu příběhu. Hovořili jsme o holdingových společnostech v nesnázích. Mezinárodní bankéři ze sebe sňali zodpovědnost. Převedli dlužní úpisy atd. na holdingové společnosti, které potom „špatně“ investovaly. Všechny peníze, které patřily Arabům, byly převedeny do holdingových společností. Jediné, co mezinárodní bankéři budou muset udělat, je, říci Arabům, „Zkrachovali jste. Všechny peníze jsou pryč!“ Až Arabové budou požadovat proplatit depozitní certifikáty s třicetiletou lhůtou, holdingové společnosti budou platebně neschopné. Vidíte již, že tato skupina před několika lety jisté lidi „udělala“ a nyní je „zničí“ stejně rychle a efektivně, aniž by ji za to kdokoli činil zodpovědnou. Obávám se, že se to příliš neliší od toho, co dělají s vámi. Zde se věci začaly dít rychle pomocí obratných triků. Následovalo nesčíslné množství likvidací, vyvlastnění a bankrotů, které vykonaly FDIC a FSLIC, které jsou pod totální kontrolou představenstva Federální rezervy. Doslova tucty bank po celé Americe byly a jsou skupovány. Ale velkou otázkou je: kým? Kdo má peníze v dostatečném množství k takovým nákupům? Velké sumy přicházejí z peněz za vyšší ceny ropy, které dostávají Arabové, kteří si je ukládají do bank mezinárodních bankéřů. Banky jsou vykupovány a pak záměrně zavírány. Některé z těchto bank jsou dosud solventní. Také skupují zemědělskou půdu po celé Americe od farmářů, kteří bankrotují z důvodu vysokého kurzu amerického dolaru (v poměru k zahraničním měnám). Tak se to dělo před rokem nebo dvěma lety – v současné době hodnota dolaru kolísá kvůli dalším věcem, které jsou v pohybu a jsou dalším krokem plánu.

(pokračování příště)

————————————————————————————————————-

Omlouváme se za delší rozsah textu, ale k pochopení problému, co se dnes děje se světem, jsou tyto 25 let popsané skutečnosti nezbytné. Neboť dnes, více než kdy dříve (tj. v době jejich sepsání, či před 10 lety při jejich posledním zveřejnění v týdenníku Republika), je možno tato fakta ověřit a srovnat s dneškem. Jedná se o starý plán a dnešní stav je jen jeho logickým vyústěním. Samozřejmě, té části veřejnosti, která díky nezávislým informačním cestám se již v této problematice delší či kratší čas orientuje, se ještě jednou omlouváme – pozn.red.

Aktuální čtení k tématu, např.:

Bavorská kampelička řekla lidem pravdu , Bankéře v EU požírá jejich vlastní monstrum

+ Dnes již poměrně známé filmečky:

Peníze jako dluh I  (a další pokračování II + III),  případně Americký sen

 

 

Dotazy k eurovolbám

Dobrý den pane Slámo

 chtěl bych se Vás zeptat na pár věcí k eurovolbám. Snad najdete ve svém programu pár minut na odpověď. Jako nerozhodnému voliči by mi velmi pomohla.

 1) Jakým způsobem chcete ovlivňovat dění v Evropském parlamentě, když má ČR jen velmi malé množství europoslanců? Půjdete s někým do frakce? Pokud ano, s kým?

 2) Jak se postavíte k tématům jako je „pomazánkové máslo“, zrušení žárovek, apod.?

 3) Kam by podle Vás měla směřovat EU a jaká by měla být role České republiky a proč?

 4) Jaký postoj máte ke společné měně Euro a proč?

 

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

 Milan Sperát

*****************************************************************

Vážený pane Speráte,

 máte pravdu, ČR bude mít pouze 21 poslanců, ještě o dva méně než v minulém období. Ze 750, tuším, přesné číslo se dá snadno zjistit. Navíc, ani kdyby všech těchto 21 zastupitelů hájilo české národní zájmy do roztrhání těla, nebude jejich hlas příliš slyšet. Poslanci EP jsou k tomu takoví „příručí, co za nic neručí“. Rozhodující vliv mají tzv. eurokomisaři (fuj, to je označení, vždycky se mi při něm vybaví bolševický SSSR ve své ranné fázi).

Tohle je past, do které jsme spadli, spolu s jinými zeměmi. Proto jsme již před 14 lety varovali před vstupem do EU (v okamžiku, kdy tehdejší premiér V.Klaus podával přihlášku ČR), i když tenkrát byla EU konstruována na nesporně demokratičtějších zásadách než dnes. Dalo se očekávat, v co se následně bude toto společenství poměrně nezávislých států vyvíjet. Ku dnešku. Stejně tak se dá odvodit, jaký bude další vývoj do budoucna. Půjde-li vše stále stejným směrem a tempem, budeme tu mít za pár let jediný SUPERSTÁT – totalitní moloch, podobný bývalému SSSR. (Však jej také ve skutečnosti řídí lidé ze stejné sorty.) A nemyslím tím jen jeho zjevně viditelné exponenty, jako je třeba Barosso, Schulc, Van Rompuy či Astnová. Stačí si jen uvědomit, jaké zákony, směrnice či nařízení tito lidé neustále produkují jako na běžícím páse.

Přesto – či právě proto – spoléháme a doufáme, že k tomuto poznání docházejí i voliči dalších členských států EU, a tím i jejich zvolení poslanci. Spolu s nimi pak budeme mít možnost odstranit tzv. „demokratický deficit“ EU a přetvořit současný unijní moloch na demokratičtější uspořádání Evropy. Aby se do členských států vrátila jejich zdravá a dynamická konkurenčnost, která vždy hnala Evropu kupředu. Aby jednotlivé státy nebyly svazovány společnou měnou, placením cizích dluhů, nesmyslnými nařízeními a směrnicemi byrokratů, atd. Vystoupit jednostraně z EU je nyní už nesmyslné, na to je příliš pozdě. Musím to bohužel konstatovat, i když jsme před vstupem do EU dávno varovali. Ti kdo dnes ovládají Bruselský aparát, by proti takové zemi použili veškeré páky a sankce, aby neposlušnou „ovečku“ zničili, či přivedli s pokorou nazpět.

Důležité je působit se stejně smýšlejícími uvnitř molochu, byť se se svými vzdálenějšími cíli netajíme. Přetvořit jej ve prospěch spokojených obyvatel, nikoliv chamtivých nadnárodních korporací a zlodějských bank. Zrušit pravomoci komisařů, nahradit krachující Euro jednotlivými národními měnami, podloženými nikoliv dluhy, ale hodnotami. Odstranit lichvu, přestat obchodovat s dluhy. Bude to ale dlouhodobější proces, nikoliv revoluce, jenž by Evropu uvrhla ve zmatek. Ani dnešní podoba EU se nevylíhla naráz, nýbrž se postupovalo tzv. „salámovou metodou“, často velmi nedemokraticky. Ale věřím, že vše co technokratičtí eurohujeři instalovali ku prospěchu svému i svých chlebodárců, mohou svobodné národy Evropy zase změnit. Jen je třeba k tomu najít vůli. Kdo chce, hledá způsob (tj. – kdo nemá zájem, hledá důvod).

A ten chceme hledat a na něm se chceme dohodnout s kolegy ostatních členských zemí EU, plujících na „stejné vlně“.

 Doufám, vážený pane, že jsem na Vaše otázky ve stručnosti odpověděl, byť moje řádky nebyly koncipovány jako odpovědi přímé. Vyplývají z nich.

Přeji i Vám hezký den.

Roman Sláma, RSČMS

 

Poslední varování, část 3.

(pokračování)

Na předchozí dopis navázal pan Miroslav Dolejší v roce 1998 dalším listem:

Vážený pane

 Souvislost programů New Deal a New World Order spočívá v jejich návaznosti, v postupném uskutečňování programu, který byl stanoven přibližně v první polovině 19. století. New Deal byl iterací (krokem přiblížení k výsledku) jejímž cílem bylo finanční ovládnutí Spojených států severoamerických a stabilizace poměrů v SSSR (kupříkladu dědeček dnešní státní tajemnice M. Albrightové Körbel byl jedním ze zprostředkovatelů finanční pomoci pro SSSR v USA). Tuto finanční anexi USA prováděli především němečtí židé, přišidší do USA v 19. století z pověření bratří Rotschildů (Baruch, Warburg, Kuhn, Loeb, Lehman, apod.).

 Na sionistickém kongresu v Basileji 1897 bylo rozhodnuto o vyvolání 1. světové války a o revoluci v Rusku. Bolševismus měl být po jejím skončení rozšířen do celé Evropy, což se nepodařilo. Proto byla v USA vyvolána v roce 1929 velká hospodářská krize a v Německu instalován Hitler. Hitlerův režim byl financován rovněž velkými židovskými bankami, zejména z USA (prostředníky byli zejména Wartburg a otec pozdějšího presidenta USA G. Bushe). Ministrem hospodářství byl žid Hjalmar Schacht, který toto spojení realizoval. Proto také nebyl nikdy zveřejněn způsob hospodářské a finanční existence nacistického režimu.

 Intelektuálním vůdcem světové sionistické tendence světovlády jeVelká Británie, USA jsou výkonnými svaly. V čele židovské finanční skupiny stojí Rotschildovo finanční a bankovní imperium s Bank of England, která mu náleží stejně, jako ovládá všechny banky vLondonCity. V USA jsou to především Chase Manhatten Bank (Rockeferův institut, dříve banka Kuhn a Loeb), Bank of America, Bank of J. P. Morgan, U.S. Bank, Citicorp, CRF, atd. Toto Konsorcium dnes vystupuje pod krycími světovými bankovními domy, jako je Světová banka, Evropská banka pro rozvoj, Mezinárodní měnový fond (IMF – International Monetary Fund) a desítkami investičních společností, jejichž posláním je tzv. vytunelování národních bohatství (ku př. Sörös, Maďarský žid , naturalisovaný Angličan, vazal Rotshildova domu, jeden z největších finančních a bankovních spekulantů současnosti. Spolu se Sachsem je autorem tzv. šokové therapie).

 Charta 77 měla v roce 1989 asi 1.900 členů, z nichž naprostá většina netušila poslání této skupiny, jejíž vznik byl iniciován z Basileje. Zasvěcenější byli pouze mluvčí v počtu asi 46 osob. Tito lidé jsou dnes rozptýleni nejen ve vládě, parlamentu a senátu, ale zejména v bankách, pojišťovnách, investičních společnostech, apod. Česká republika byla ovládnuta zcela po roce 1990, kdy byly v březnu ustanoveny v Praze zednářské lóže za přítomnosti velmistra Grand Orient de France. Současně byl obnoven řád B’nai B’rith (výhradně židovský zednářský řád), jehož členové působí skrytě především ve funkcích poradců, asistentů apod. Jedním z nich je například Vladimír Mlynář, vnuk Otty Šlinga, popraveného se Slánským. Jeho otec Zdeněk Mlynář si změnil jméno při svých studiích v Moskvě. Je to židovská rodina a je podporována židovskou rodinou Klímových, z nichž Ivan Klíma (druhý manžel Rity Klímové, původně Mlynářové, roz. Budínové) patří mezi nejvlivnější lidi v ČR.

 Současná situace je pokračováním kurzu, nastoupeného před cca 250 lety. Není však pravděpodobné, že se židovstvu podaří svět ovládnout. Dnešek je v podstatě krizí této globální snahy. Snahou je integrování světového finančního systému a koncentrace světových financí. Posledním prostředkem k ovládnutí světa je zhroucení celého finančního systému, který by vyvolal světovou válku. I když nelze vyloučit, že světová válka může být vyvolána ještě před tímto zhroucením. Rozhodující je vývoj na Středním východě mezi Araby a Izraelem. USA se v posledních měsících neodvážily napadnout Irák, protože bylo reálné sjednocení arabských států. Clinton je nyní vystaven ostudným aférám právě proto, že se mu nepodařilo Irák zničit už před dvěma roky.

   Evropa je ponížena a je pravděpodobné, že se podaří instalovat jednotný měnový systém (euro) mezi 11 členskými státy EU. Ostatní evropské státy budou donucovány hospodářským násilím k přistoupení. Odpor bude kladen především ze strany malých národů střední a východní Evropy. Ten může vést k vyvolání revolucí a občanských válek.

Otázkou zůstává vývoj v Rusku, které je dnes kolonizováno atlantskými zeměmi. Dojde-li v Rusku k převratu (což je zájmem Číny a Japonska) a k instalaci národní vlády, pak bude Rusko v Evropě intervenovat.

 Přikládám několik krajanských týdeníků z USA a doufám, že jsem Vám na Vaše otázky odpověděl.

 Tisknu Vám ruku                         Miroslav Dolejší                       Praha, 26. března 1998

———————————————————————————————————-

Potud tedy pan Dolejší, někdejší komunistický politický vězeň, autor dnes již málem zapomenuté Analýzy 17. listopadu 1989, která v roce svého vydání natolik předběhla svou dobu. Skutečnost, zda se na obsahu díla pana M. Dolejšího podílela pouze jeho bystrost, znalost historie a geopolitický přehled, nebo zda šlo také o únik informací tajných služeb, se dnes už asi nedovíme, protože pan Miroslav Dolejší již bohužel není na tomto světě. Jeho dílo však žije mezi námi, kteří jsme ho (snad) pochopili, dál.

 

(Stejně jako před deseti lety – 2004, tak i dnes, se ve světle posledních událostí na Ukrajině ukazuje nadčasovost sdělení, jež bylo sepsáno před tolika lety. V době, kdy hospodářská a finanční krize byla ještě sprosté slovo, postavení Západu a USA se zdálo neotřesitelné a Rusko bylo poraženou, poníženou a téměř kolonizovanou zemí. Potom, přesně jak pan Dolejší předvídal, došlo s nástupem prezidenta V.V. Putina k převratným změnám, a v Rusku k instalaci národní vlády. Dnešní stav v Evropě a ve světě lze bez nadsázky charakterizovat jako válku kontinentů – více čtěte zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2014/02/5863-alexandr-dugin-to-je-velka-valka-kontinentu-1-cast.htm . 

Vše ukazuje na fakt, že nic ve „velké“ politice se neděje jen tak náhodou, a ti co pomocí nadnárodních bank s jejich podvodně zavedeným systémem fiat-money ovládají svět, plánují svoje kroky minimálně na několik desetiletí dopředu. / poznámka redakce)

(pokračování příště)

 

 

Poslední varování, část 2.

(pokračování)

Motto:  Samotné slovo „tajemství“ je nepřijatelné ve svobodné a otevřené společnosti. A my, jako lidé, jsme neodmyslitelně a celou historií vystavováni tajným spolkům, tajným přísahám a tajným jednáním. Po celém světě čelíme jednotnému a nemilosrdnému spiknutí, které je založeno především na utajení a rozšiřování sféry svého vlivu.  [J.F. KENNEDY, americký prezident, několik měsíců před zavražděním.]

 

Začneme článkem, jenž byl přesně před 10 lety publikován (na pokračování) v týdeníku Republika, což byly tehdejší tištěné noviny Republikánské strany. Bohužel, události byly rychlejší – vyšlo pouze několik menších pokračování a týdeník Republika přestal po 14 letech vycházet… Avšak o platnosti a nadčasovosti obsahu si nyní, po 10 letech, může každý udělat závěr sám.

Kdo vlastně řídí svět?

 Takto zněl nadpis v úvodníku republiky č.20/XIII (2002), kde se předseda M. Sládek (tehdejší, pozn.red.) zamýšlí nad otázkou, kdo vlastně řídí tento svět. Tato otázka je pro nás, vlastence, nejzávažnější ze všech. Naší povinností je pokusit se na ni co možná nejpřesněji odpovědět, protože jen zodpovězení této otázky nám zároveň objasní, s čím se vlastně my republikáni, a potažmo i všechny další vlastenecké strany potýkají; a to nejen v naší republice, ale i v dalších zemích Evropy i světa.

 Pan předseda sice na tuto otázku v předposlední větě výše zmiňovaného úvodníku částečně odpověděl větou tázací, cituji: “Existuje vůbec supervelmoc USA, nebo je to jen ozbrojená pěst hrstky vyvolených světovládců?”, domnívám se však, že je potřeba tuto odpověď co nejobšírněji rozvést a zároveň s ní seznámit všechny, kteří se chtějí v dnešní situaci zorientovat. Pokud problém pečlivě analyzujeme, pochopíme, co se to vlastně v naší zemi i v okolním světě odehrává.

 Určitě si mnozí z vás vzpomenou na konec roku 1990, kdy republikáni vydali jako přílohu týdeníku Republika ANALÝZU 17. LISTOPADU 1989 od pana Miroslava Dolejšího. Dílo dalekosáhlého významu nikoliv rozsahem, nýbrž obsahem, který vyvolal zuřivou reakci nastupující vládní garnitury a především tehdejšího prezidenta ČSFR, svobodného zednáře Václava Havla, který prohlásil, že je „zhnusen“. Což o to, zhnusen musel být i leckterý jiný čtenář, zejména z řad vlastenců, nikoliv však z důvodů páně Havla. Analýza totiž nejenže brilantně bourala mýtus „sametové revoluce“, do té doby hlásané novou „elitou“, ale především ve své druhé části odkrývala geostrategické plány světovládných sil nejen s naší vlastí, tehdejší Československou republikou, ale i s celou Evropou vůbec. Kdo z vás ji četl a pochopil obsah druhé části, jistě ví o čem píši. Podotýkám jen, že to co se v tehdejší době četlo jako sci-fi a zdálo se nepravděpodobné až nemožné, je dnes holou realitou. Autor nejenže předpověděl rozbití Československa, ale i např. pozdější ekonomickou a politickou devastaci země a zejména pozadí sjednocování Evropy vůbec. Drtivá většina obsahu „Analýzy“ se ukázala postupem času jako vysoce přesná a pravdivá, autor se „nestrefil“ pouze v některých podružnostech, které byly v průběhu doby pod tlakem vnějších okolností časově korigovány.

 Je však dobře, že toto dílo bylo v loňském roce publikováno v Republice znovu, formou pokračování.

 Nicméně pro vnímavého čtenáře „Analýzy“ vyvstaly další otázky, které bylo potřeba zodpovědět, aby zapadly další kamínky do mozaiky tajemství, kdo a za jakým cílem vlastně ovládá tento svět a proč se tak děje. Republikáni z MO Olomouc proto v roce 1997 položili panu Dolejšímu tyto dotazy:

 1. Co vedlo k rozkolu v bolševickém vedení a k následným krvavým čistkám za vlády Stalina v SSSR a následně i v jeho satelitech ?

2. Ovládají jednotlivé státy vlády nebo snad tajné finanční organizace, a pokud ano, komu tyto skupiny slouží ?

3. Pokud byl převrat v roce 1989 v Československu výsledkem dohody CIA a KGB, proč se neuskutečnil již v roce 1968 ?

 S dopisy, ve kterých pan Dolejší odpovídá na naše otázky, vás chci nyní seznámit, tyto odpovědi přímo navazují na výše zmíněnou Analýzu 17. listopadu 1989. Podotýkám jen, že jsem s ohledem k autorovi dlouho váhal, zda zveřejnit tyto materiály. Pan Miroslav Dolejší je však již tam, kam moc a nenávist těch, kteří tak rádi používají obvinění z “antisemitismu” vůči svým odpůrcům, nesahá.

Cituji:

Vážený pane,

před odpovědí na Vaše tři otázky mi dovolte velmi stručné poznámky ke geopolitické situaci a geostrategii činných velmocí. Je možné, že poskytnou ucelenější obraz (kontex) k odpovědím na položené otázky.

 Z pohledu na globus či atlas je zřejmé, že planeta Země je moři a oceány rozdělena na pevniny a ostrovní země. Tato geografická poloha každé země, každého státu či národa určuje její charakter, daný podnebím, které podmiňuje způsob obživy, nakládání se surovinami a přírodním bohatstvím a z toho plynoucí mentalitu obyvatelstva. Oceánské země jsou souhrnně označovány za atlantské (atlantické), pevninské (kontinentální) země za euroasijské.

Atlantské země byly vždy zeměmi koloniálními. Tento princip byl zřejmý už před narozením Krista (Féničané, boj Říma proti Karthágu, atd.). Atlantské země žily z obchodu, námořnictví a kolonizace pevninských zemí, což formovalo jejich povahu a z ní vyplývající geostrategické záměry. Z bohatství, získaného zámořským a koloniálním obchodem je poznamenána mentalita obyvatelstva: nezměrná úcta ke zlatu, penězům a mamonu vůbec. Materialismus a z něho plynoucí nihilismus, demokracie, anarchie.

Euroasijské země se naproti tomu vyznačují vertikální stavbou společnosti a proto byly vždy autokratické (císařství, království, diktatury), duchovně, nábožensky a filozoficky mnohem disponovanější.

V moderní době se ujalo označení Východ – Západ.

Východ: euroasijský kontinent a Afrika, Západ: atlantské země, zejména:Velká Británie,USA, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Holandsko, které mají dodnes v držení zámořské kolonie.

Velká Británie ovládá prostřednictvím Commonwelth 20% Země a je hlavní atlantskou zemí,USAjsou pouze jejím výkonným a mocenským aparátem.

 Nejmocnějším elementem atlantských zemí je židovstvo, které bylo v Anglii emancipováno Cromwellem a za dob Alžběty získalo prostřednictvím Disraeliho jako předsedy vlády, Velké Británii současné velmocenské postavení. Židé také vtiskli těmto zemím svoji obchodnickou mentalitu a zavedením tzv. demokracií v těchto státech získali naprostou kontrolu nad jejich finančním a politickým životem. Jako národ, považující se za vyvolený k vládě nad světem, používají atlantské země jako prostředek k uskutečnění svých cílů. Ovládli lóže svobodných zednářů, Weishauptovy Illumináty a tisíce organizací, jejichž prostřednictvím provedli revoluci v Americe a později ve Francii (Velká francouzská revoluce – název je mylný, protože to byla revoluce zednářů a židovstva).

 Základy geostrategie židovstva byly pro 20. století formuloványnaI.sionistickém kongresu v Basileji roku 1897 a ihned po něm byly zahájeny přípravy k I. světové válce, jejímž cílem bylo rozbití mocenského bloku křesťanských států a církve.

Nejbohatším a nejmocnějším státem Euroasie bylo Rusko a proto bylo vystaveno bolševické revoluci, financované velkými židovskými bankami v USA, Německu, Velké Británii a Holandsku.  Marxismus a bolševismus nebyl vynálezem Rusů, nýbrž Němců a Angličanů.

Po bolševické revoluci v Rusku měly být podobné revoluce provedeny i v Evropě: přepadení Polska Trockým, revoluce Liebknechta a Luxemburgové v Německu, Béla Khun v Maďarsku a na Slovensku, atd. Tyto revoluce se nepodařily, protože křesťanské obyvatelstvo Evropy bylo ještě morálně odolné proti takové zhoubě a kromě toho byly ve velkém rozsahu známé spojitosti takových revolucí s cíli židovstva.

Potomto nezdaru převzal v SSSR veškerou moc Stalin. Bolševické vedení Ruska a zejména III. Internacionála věděla, že SSSR se bez kolonizace Evropy nebude schopen udržet. A zde je odpověď na Vaši první otázku: Stalin musel zahájit autarkní (soběstačnou) hospodářskou politiku, protože nemohl počítat s vykořisťováním Evropy. Přesto byl stále donucován židovským vedením III. Internacionály k výbojům, k nimž nebyl SSSR způsobilý. To dovedlo Stalina ke konfrontaci s Trockým a III. Internacionálou, jejím výsledkem byla jejich likvidace Stalinem. Stalin byl principy svých názorů euroasijec, tzn. před kolonizací dával přednost vždy přímé vojenské okupaci s vlastním řízením okupační správy. Tento postoj dovedl Stalina ke kolizi s mezinárodním židovstvem. Uměle vyvolaná hospodářská krize v roce 1929-33 měla vytvořit znovu podmínky k instalaci bolševických revolucí v Evropě, avšak pro špatnou a nedostatečnou přípravu se je nepodařilo ani vyvolat, a to přivedlo Stalina k odklonu od židovského vedení III. Internacionály, a tak mezinárodní finance postupně ztrácely kontrolu nad SSSR.

Po Hitlerově nástupu k moci začal Stalin kalkulovat se spojenectvím s Německem jako s euroasijskou velmocí. Podporoval Německo ve válkách proti Evropě a zejména proti Velké Británii (viz. pakt Molotov-Ribbentrop). Německo však bylo rovněž spolufinancováno židovskými bankami USA a Velké Británie (Hjalmar Schacht byl žid, otec G. Bushe byl v té době presidentem Chase Manhaten Bank a poskytoval Německu rozsáhlé úvěry a umožňoval nákupy nafty, atd). Těmito vlivy se podařilo vyvolat konflikt mezi SSSR a Německem a odvrátit hrozbu totálního zničení euroatlantických zemí.

Stalin se nevymanil ze židovského vlivu zúplna (jeho tchán Kaganovič byl žid). Veškerou atomovou špionáž ve prospěch SSSR prováděli židé (Rosenbergovi, Fuchs, Oppenheimer, atd.).  Po válce došlo k  rozdělení Evropy, okupované SSSR a USA, což byla příprava k fázi sjednocování kontinentu po roce 1985 (nástupem Gorbačova).

 Vznik vojenských paktů Varšavské smlouvy a NATO vyvolal vlnu světového zbrojení, aniž obě velmoci měly zájem na vojenském konfliktu: Cílem bylo zadlužení evropských zemí, zbavení jejich národního majetku a kapitálu a jejich definitivní zadlužení u světových židovských bank. Současně s tím zabránění samostatného hospodářského rozvoje a postupné instalování mezinárodních organizací politických, finančních, vojenských, administrativních a soudních, – jako příprava k sjednocovacím procesům na bázi kontinentů a posléze celého světa pod jedinou vládou. Proto vznikla OSN jako administrativní základna pro řízení světa a po ní celoevropské orgány (EHS – Evropská unie, atd.) a posléze celosvětové organizace, jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová organizace obchodu, G7, Trilaterální komise, Evropská banka pro rozvoj, atd., atd.

V předchozím textu je obsažena odpověď na Vaši druhou otázku, i když není formulována jako odpověď přímá. Samozřejmě, že vlastní organizační bází dotazované symbiosy jsou tajné organizace, jako ku příkladu zednářské lóže, Illumináti, B’nai B’rith, ADL, Lyon-Club atd.

Dnešní trojúhelník skutečné výkonné moci ve světě tvoří banky, zpravodajské služby a zločinecké organizace, nikoliv vlády států. Vlády jsou téměř beze zbytku podřízeny moci a vlivu tohoto trojúhelníku, jsou pouhými prostředníky, mluvčími této skutečné moci. Proto je také zřetelně pozorovatelný mravní a intelektuální úpadek členů těchto vlád, eminentní exponování komediantů všeho druhu (herců, zpěváků, spisovatelů apod.), a zdánlivá anarchie, protože přítomnost je řízena zednářským heslem „ORDO ab CHAO“ (Řád v Chaosu), které vyjadřuje poslední velký úder proti křesťanství a národním státům, na jejichž troskách pak má být zřízen Nový světový řád (New World Order), řízený satanskou filozofií New Age.

 Vaše třetí otázka: po Stalinově smrti nastoupil Chruščov, který byl atlantistou (jeho syn dnes žije v USA jako profesor z výtěžků akcií amerických válečných koncernů jako General Dynamics, General Electric, které zakupoval jeho otec a tehdejší nomenklatura). Rovněž KGB (NKVD, GPU, Čeka, atd.) byla více partnerem než soupeřem americké CIA. Avšak v armádě a jejím generálním štábu byla soustředěna skupina euroasijců, kteří byli v opozici vůči ÚV KSS a KGB a byli soustředěni kolem GRU – vojenské zpravodajské služby. GRU odporovala plánu KGB na revizi ideí, programu a personálního řízení KSČ v ČSSR. Vůdcem tzv. obrodného procesu v ČSR byl Eduard Goldstücker, jeho protivníkem v SSSR maršál Ogarkov a Grečko.

Židé, kteří koncipovali rok 1968 (J. Pelikán, P. Kohout, L. Vaculík, O. Šik, A.J. Liehm, J. Procházka, aj.), pokud se toho dožili, byli rovněž iniciátory převzetí moci v roce 1989. Revize komunismu v ČSSR měla usnadnit postupnou anexi území ČSSR Západem a dospět tak k podobným stavům jako nyní po roce 1989. Generální štáb armády SSSR, řízený Ogarkovem, se proti tomu postavil a došlo k okupaci Československa, proti vůli KGB.

 Symbiosa SSSR-USA spočívá v řečeném faktu: bolševismus byl do Ruska zaveden především americkými židovskými bankami (Kuhn a Loeb, Lehmann, apod.) s cílem vyrvat Rusko z euroasijského bloku a podřídit ho světovým kolonizačním a sjednocovacím záměrům atlantistů, tedy židovstva. Tento fakt byl pečlivě skrýván a tvoří jedno z předních tajemství světové politiky. Teprve dnešní odevzdanost komunistických vůdců Ruska umožňuje do tohoto podvodu částečně nahlédnout.

 Doufám, vážený pane, že se mi improvisovaně podařilo alespoň zčásti zodpovědět Vaše otázky. V problematice geopolitiky si Vás dovoluji odkázat na autory: McKinley, Hashoffer, Parvulescu.

   S úctou                                Miroslav Dolejší                                Praha, 10. srpna 1997

(pokračování příště)

 

 

Poslední varování, část 1.

Varování s vědomím, že okamžik na adekvátní a účinné zareagování je již stejně dávno promarněn. Za poslední čtvrtstoletí urazil český a moravský národ podstatnou část své trajektorie do nicoty. Rozhodující historické křižovatky byly projety, většina odboček a příležitostí k návratu se minula. Výstražná varování nemnohých byla ignorována. Pokud by chtěl někdo něco namítat, tak jen připomínáme, že historie lidstva je hřbitovem zaniklých států i národů. A početně malý národ Čechů a Moravanů se k této metě dnes přiblížil „obdivuhodně“ rychle, viděno ze širší časové perspektivy. Neutěší ani to, že bratři Slováci na tom nejsou nikterak lépe.

„VPŘED, JENOM VPŘED !“, ke světlým zítřkům, hnala po celou tu dobu většinu voličů v „Česku“ jejich osobní zaslepenost i chamtivost. „A VPŘEDU SMRDÍ SÍRA“, chtělo by se po vzoru básníka Karla Kryla nyní dodat. Což v posledních letech již mnozí občané na vlastní kůži zjistili. Pozdě, ale přece… A tato skutečnost se začala částečně odrážet i na jejich chování. „Tonoucí se stébla chytá“, viz. výsledek loňských předčasných voleb do PS-PČR. Bohužel, dalo by se konstatovat i jiné úsloví: „Z bláta do louže.“

 Koncem tohoto měsíce (května) tak mineme další malou křižovatku, v podobě voleb do EP. Přímá, komfortní a establišmentem nadirigovaná cesta vede stále strměji tam, odkud již nebude návratu. Kde se v příšeří za oponou šklebí ti, co celou tu „highway to hell“ ve svůj prospěch vyprojektovali a pomocí svých služebníků nainstalovali. Tam budou lapat vyčerpané duše poutníků a řídit pak osudy celých polapených národů. Malá, nenápadná odbočka pak oklikou vede zpět, na povrch ke slunci a prosperitě svobodných států a jejich národů. Je to cesta úzká, křivolaká, plná bludných kamenů a zrádných pastí. Stoupající vzhůru a bez možnosti nechat se vézt či táhnout, což je vždy namáhavé. Navíc zde nejsou vyloučeny ani další křižovatky, či dokonce slepé odbočky.

Ta cesta přesto stojí za zvážení. Nejde tu totiž o nic menšího, než o Hamletovskou otázku „být či nebýt“. Protože cesta přímá již dnes plně potvrzuje naše obavy, které jsme jako republikáni vyjadřovali nejen před 12 lety, před referendem o vstupu ČR do tehdejší podoby EU (- což byla pro leckoho lákavá past, jenž posléze zaklapla -), ale vlastně již po roce 1990.

Osvěžme si v paměti, co jsme vlastně tehdy říkali:  Česká republika stojí na zásadním rozcestí – buďto využijeme příležitosti a nabízené relativní svobody, budeme posilovat svoji hospodářskou a politickou soběstačnost, a staneme se tak svobodným a prosperujícím národem, nebo půjdeme cestou opačnou  – a pozvolna se rozplyneme v evropském moři silnějších národů, či vitálnějších a stále sílících vln neevropských imigrantů a nekompaktibilních etnických menšin. Je to otázka volby, a to volby mezi zvenčí nabízeným (zdánlivým) blahobytem – nebo svobodou, často spojenou i s nepohodlím. Nikdy však, opakuji NIKDY, bychom při této volbě neměli zapomenout na v historii mnohokrát ověřenou pravdu:  „TEN KDO OBĚTUJE SVOU SVOBODU PRO SVÉ POHODLÍ – NAKONEC NEMÁ ANI TO POHODLÍ, ANI SVOBODU!“

Aplikováno na současnost a na dilema, jenž nás za necelé dva týdny čeká:

Budeme se rozhodovat, zda se staneme součástí uměle vytvořeného SUPERSTÁTU, opravdového vězení národů. Jakéhosi molochu ne nepodobného s někdejší SSSR. S uměle vytvořenou jednotnou měnou, armádou, policií, zahraniční politikou, daněmi, zákony jež někdo neznámý nám nadiktuje – a s tím spojenou neomezenou státní mocí, jenž záhy přeroste do neomezené zvůle. Protože jak známo, každá moc korumpuje, a neomezená moc korumpuje NEOMEZENĚ. První příznaky již vidíme všude okolo nás: v ČR, v EU, i jinde – např. v USA. Chcete-li se dobrovolně stát součástí tohoto NWO (takovému podivnému socialismu pouze pro velmi bohaté, s Orwellovskými prvky), zvolte si potom některou z tzv. eurooptimistických (eurohujerských) stran. Ty vás k tomuto jejich cíli dovedou. Všichni přece víme, které to jsou. Protože ONI své záměry už ani příliš neskrývají. Pouze je maskují za líbivá, avšak již značně omšelá hesla, jež zde netřeba opisovat. 

Vítejte v korporátním fašismu a banksterské tyranii! Pokud si tuto cestu zvolíte, potom je však na místě položit si otázku: „Nač bylo posledních 200 let historie českého národa?“ Vždyť ji tímto v podstatě ANULUJEME! K čemu nám pak bylo Národní obrození devatenáctného století, vydělení se z Rakouska-Uherska po I.WW, existence 1. republiky, boj za svobodu a samostatnost během další světové války, či poválečný vývoj republiky až do konce milénia? K NIČEMU! Protože takto jsme klidně mohli zůstat ve starém vězení národů  – Rakousko-Uherské říši, případně souhlasit s tzv. „Novou Evropou“ Adolfa Hitlera, jež vlastně nebyla nic jiného než předobrazem dnešní EU. Anebo se v padesátých letech stát jednou ze Sovětských socialistických republik v rámci Sovětského svazu, jak tehdy opatrně navrhovali někteří domácí bolševici. Ale vlastně – proč ne? Vždyť jak uvedeme v příštím pokračování, strůjci původního Sovětského svazu 1917 a architekti dnešního superstátu EU 2014 se vlastně rekrutují z jedné a téže sorty…

Dále máte možnost sednout si na lep nejrůznějším tzv. „euroskeptickým“ stranám, jež se na české politické scéně v posledních týdnech či měsících vyklubaly jako houby po dešti. Tyto pasti na voliče se objevují se železnou pravidelností před každými volbami a slouží jedinému účelu: rozmělnit opoziční voličský potenciál. Vždy se „vezou“ na nějaké vlně nálady opozičně smýšlejícího voličského elektorátu, a většinou jsou tak z tohoto důvodu subjekty na jedno použití. Dnes je to momentálně na vlně monitorované skepse a rozčarování veřejnosti z EU. Nebudeme jim na našem webu dělat reklamu, a tudíž je nechci jmenovat. Každý jejich potenciální volič by se však měl jejich zástupců dotázat na tři věci: 1) Odkud berou prostředky na svou činnost, tj. kdo je financuje, 2) Jaká je politická minulost protagonistů těchto stran a 3) Proč se nepřipojili k již dávno existujícím politickým subjektům, s nimiž jsou teoreticky a programově „na stejné vlně“?

Pokud se, jakožto voliči, nechcete ocitnout v pasti výše uvedené sorty pol.subjektů č.2, a neztotožňujete se ani se stranami skupiny první – eurohujerské, potom nezbývá, než sáhnout po kandidátce strany, která na české politické scéně existuje v podstatě 24 let. Je to Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska. Dříve jako SPR-RSČ, nyní RSČMS, a kandidující v těchto volbách pod číslem 12. Délka existence tohoto subjektu a neměnost názorů těch, co v ní vytrvali zaručuje, že 1) nezmění své přesvědčení ani do budoucna a tudíž 2) není to strana a její politici na jedno použití.

Důvodem existence a neměnnosti našeho programu i přesvědčení jsou jisté skutečnosti, které byly dříve širší veřejnosti v ČR málo známy. Neblahé předpovědi a tenze se však v průběhu uplynulých let bohužel naplňují, a jsou dnes již velmi těsně před dosažením svého cíle. I to je důvod, proč se tentokrát členové Republikánské strany rozhodli znovu kandidovat, byť je to možná už naposledy. Chceme však, aby naše svědomí zůstalo do budoucna čisté, a mohli jsme si sami před sebou říci, že jsme pro národ i pro sebe udělali vše, co bylo v našich silách.

(pokračování příště)

 

 

Přetiskujeme: MÝM NÁRODŮM !

Vzhledem k závažnosti k níže publikovanému textu i jeho nepřímé souvislosti k tematu nadcházejících voleb do EP, jsme se rozhodli přetisknout článek publikovaný předevčírem na serveru Outsidermedia.cz. S jeho obsahem se ztotožňujeme, neboť přesně zapadá i do našeho vidění dnešního stavu Evropy i Světa. Jsme přesvědčeni, že obsah sdělení se bude ve velmi blízké budoucnosti týkat všech obyvatel EU. Článek je vyvěšen na http://www.omed.cz/Article.aspx?id=11714&rate=5 , autor píšící pod nickem GammaRat.

Před sto lety se takto obrátil habsburský monarcha v reakci na atentát “pod cizí vlajkou” z dílny Domu rakouských Rothschildů. Začala světová válka, a to za neuvěřitelného souladu pravice i levice vládnoucích politických špiček ve všech národních státech účastnících se toho masakru, ze kterého vyšli vítězně jen banksteři, nová strojovna Impéria USA a jehož výsledkem byla, jak je dnes módní říkat, balkanizace Evropy.

Po sto letech od útoku banksterů na “status quo”, došlo k další vraždě, opět za potlesku “zkurveného babylonu” v Bruselu. Udála se, téměř mimo pozornost médií, vražda dalšího “statu quo”, operujícího pod propagandistickou nálepkou “společný evropský dům”. Následky budou nedozírné, uprostřed demogracie jsme se stali banksterskými otroky, aniž se to 99 % populace dozvědělo, nebo bylo schopno pochopit. Před volbami do Evropského parlamentu dnešní blairovská levice “na černo” spáchala další zločin systémové korupce. Orwell v hrobě brečí smíchy.

Před cca 12 měsíci se na OM objevil článek Kyperský experiment. Stojí za opětovné prostudování. Shrnuje historii banksterského finančního instrument pod názvem “BAIL-IN” a jeho první zkušební aplikaci v praxi v prostředí testovacího polygonu “Kypr”. Pro stručnou rekapitulaci: Záchrana bankrotujících finančních institucí ze státních rozpočtů národních států i nadnárodních celků (jako třeba ECB) přestala být reálná. Proto dali pánové světové měny zadání dvěma harvardským “vědcům mamonu” v kanclících IMF vyvinout technologii, jak sáhnout (čti zcizit) disponibilní zdroje soukromé, tj. fyzických i právnických osob. Tedy hlavně těch, které nemají zdroje kritických, insider informací přímo od zdroje, z kuchyně U.S. Federal Reserve, nebo některé z jejích 5 hlavních poboček. Předchozí článek správně usuzoval, že kyperská kauza není žádnou nepromyšlenou nouzovkou ECB, ale počátkem procesu – proběhne-li bez problémů a protestů Ulice, stane se normou pro Evropský dům a lanem z díry pro jeho majitele. Pro mamon.

 A je to tady. Čtrnáct dní čekám, jestli se někdo neozve, nenapíše článek, neposkytne informaci o tom dalším megaprůseru z dílny evropských detašovaných pracovišť FEDu (ECB, EK), posvěcených na zákon EU spolkem zkorumpovaných šmejdů a debilů v Evropském parlamentu. Buď blbě hledám, nebo je ticho po pěšině, jakoby se nic nestalo. Ti pitomci, co si činí právo definovat přípustné zahnutí banánu a délku poživatelnosti guláše, podřízli hrdlo reálné ekonomice Evropy. Nevím, zda je jejich misí rozklad západní civilizace, tedy zrada (ano, pozn.red.), nebo jen ve svojí odtrženosti od reality netuší, co vlastně činí. Že bez funkční ekonomiky půjde ten parazitem a rakovinou úžeru prolezlý sen o velké, mocné a jednotné Evropě přímou cestou do pr…e. I s nimi. To ticho zřejmě souvisí s volbami do EP, protože “provalení” této události by mohlo zahýbat již tak rostoucími preferencemi euroskeptických stran. O to víc překvapuje, že si EP dovolil institucionalizovat evropský Bail-In těsně před volbami – jakoby to sionští mudrci ve vedení Unie považovali za poslední příležitost změnit historii Evropy v duchu projektu New World Order. ORDO AB CHAO. (Řád v chaosu – pozn.red.)

 Ne že by se nedalo předvídat, že zloděj ukradne i poslední zlaťák z kapsy bezbranné oběti, je to jeho “přirozeností”, jeho “kulturou” (a jeho věroukou – pozn.red.), kterou mu dle jeho názoru nelze vyčítat – je prostě takový, a vy všichni okradení jste blbci, co jste se přece okradení měli bránit. Tedy vlastně vaše vina, no ni? Ale legalizace této ekonomiku i společnost likvidující zlodějiny na celoevropské úrovni naznačuje, že den “D”, hodina zúčtování se rapidně blíží, proto je nutno ze zákona EU otevřít i soukromé kapsy a zavřít politicky-korektně oči, a čekat že si parazit vezme “jenom” vaši hotovost. Úspory na účtech u bank, u kterých nikdo neví, která půjde “pod vodu” první, a které následně. Z relativně klidného, ale rozkladem smrdícího přístavu nás evropští zákonodárci poslali na nepříliš odolných bárkách na rozbouřené moře. Blíží se sezóna “bank-runů”, útoků na banky, konfiskace úspor Ulice. Konfiskace “ekonomické svobody”, bez které žádná jiná nemá reálný smysl, bez které žádná jiná ani nemůže být. Vítejte v korporátním fašismu pod červenou střechou.

 Kyperský lakmusový test byl úspěchem i totálním selháním. Evropská i světová veřejnost se prokázala nesvéprávnou a neochotnou se tímto fenoménem v jeho kriminální podstavě vůbec zabývat, natož se bránit, projevila neschopnost anticipace širších důsledků. Chovala se stylem “co mne nepálí, to nehasím”. Mladší to znají ve verzi “to neřeš”. Parazit si ověřil, že indoktrinace a hloupost obětí je rovna jen míře ztráty jejich pudu sebezáchovy – a tedy může přejít bez obav z důsledků z fáze experiment do fáze globální realizace. Evropa není zdaleka jediná, která má nyní bail-in součástí právního řádu.

 Akce Kypr selhala v tom, že druhý cíl projektu, nikde nedeklarovaný, presto prokazatelný, hanebně selhal. Není velkým tajemstvím, že banky domicilované na Kypru byly využívány jako depositní a zúčtovací centrum pro globální aktivity a transakce ruských oligarchů, nejrůznějších ruských velkotunelářů i Ruské federace jako státu. Banksteři si chtěli na tyto, mnohdy i ilegální nebo kvazi-legální depozita ruské ekonomické a politické věrchušky i státu “sáhnout” prostřednictvím EU, tedy bez možného postihu. Celá iniciativa smrdí wallstreetskou sebezahleděností, absencí kontaktu s realitou, nepochopení Rusů a jejich mentality, prostředí ve kterém žijí a ve kterém se obohacují na úkor státu a vyvádějí – tunelují až čtvrtinu HDP Ruska – do zahraničí.

Newyorští akademici si ve svojí omezenosti chtěli kopnout do Ruska jako státu a společností jako Gasprom, ale narazili na skvadru převážně ruských jevrejců, kteří by korupci a finanční špionáž mohli na Wall Streetu vyučovat. A tak byli Rusové I “Rusové” velmi dobře informováni předem, a než se EU aparát hujersky podujal otestovat vynález FEDu v praxi a “ruská past” sklapla – byli fuč i s penězi, v Holandsku, Švýcarsku, ale většina se, považte, vrátila DOMŮ. Prostě využili kouzla internetového bankovnictví, dnes tu, za pět sekund jinde. Atlantická jízda slavně zaútočila na prázdné zákopy, položila Kypr, aby ho následně, za svoje, “zachraňovala”. Ochotnické absurdní divadlo. Takže, kyperský run, který měl být na účet ruského medvěda, ho naopak posílil, a účet, větší než se čekalo, zatáhla EU. A v Moskvě i ve Washingtonu se ozýval vysoko v oblacích smích. Jo, nejhorší pohromou je vždy iniciativní, ke všemu ochotný blbec. Tohle “kopnutí” do Ruska prostě nevyšlo, ale ruskou lásku vůči majitelům FEDu a jejich pohůnkům a sluhům v EU určitě neposílilo. Naopak, Rusové pochopili že proti nim nevedou jenom bezpečnostně obkličovací, ale i finanční válku. Nedivme se proto, že se v případě Krymu a Ukrajiny přestali ohlížet na to, jaké mohou jejich akce mít politické i finanční dopady.

 Koncept bail-in připomíná lejno obalené v marcipánu, zlodějinu v sociálně citlivém hávu. Vyhovuje mentalitě Ulice, která je prvoplánově ochotná přijmout jakékoli opatření, které půjde na účet, jenž “zaplatí“ někdo jiný. Mentalitě „všechno za nic“. Proto pánové Evropy mohou počítat, že samostatně nemyslící póvl tuhle udičku, kapsli s jedem spolkne jako malinu, tak jako Evropský parlament. Ochrana vkladů se zvýšila z EUR 20-50 tisíc na evropských EUR 100 tisíc na jednom bankovním účtu. To sice po odečtení reálné inflace není extra polepšení, ale přesto – pitomec usoudí, že banky budou “zachraňovat” buržousti “ve vatě”, co mají na účtu více než cca 2,7 mil. Kč. Dobře jim tak, paznechtům. K tomu, proč má někdo vůbec zachraňovat zkrachované banky, se už intelektuálně nepropracuje, natož aby se zamyslel nad tím, jestli ten kapitalismus není pro některé vyvolené banksterským komunismem. Proč má ale i buržoust “zatahovat” dluhy, krachy cizáckých finančních oligarchů? Tím lejnem je skutečnost, že bail-in mění vkladatele v nezajištěného investora, tudíž po vkladu vaše peníze přestávají být vašimi v úschově banky, ale stáváte se investory bez jakékoli stoprocentní právní ochrany a vaše vklady na účtech jsou MAJETKEM/KAPITÁLEM vašeho bankéře.

 Bail-in je destrukcí mantry nedotknutelnosti soukromého majetku za kapitalismu – a je dalším postupným krokem ke konfiskaci nejen vašich finančních prostředků – a to v podmínkách korporátního státu – zcela legálně, bezpodmínečně a bez možnosti odvolání. Totalitu moci státu, arbitra nad osudy lidí a společnosti, přebírají soukromé osoby vlastnící nebo kontrolující megabanky nad zákonem. Vstoupili jsme potichu do totality mamonu, s největší pravděpodobností nelítostnější a společensky nebezpečnější než jakou byl fašismus či bolševismus. Ty, ač měly fatální důsledky, nelikvidovaly komunitárnost, rodinu, národ, společnost a neprodukovaly dlužní otroky z vlastních poddaných. Neničily to, žemu se říká anglicky “social fabric”, dělily, ale neatomizovaly. Disponovaly “ošklivými” právními systémy, ale nevytvářely právní bezvládí, absenci spravedlnosti, měly pokroucené morální standardy, ale nikdy neoperovaly s totální absenci morálky a respektu k Ulici, nebo s duální morálkou. Peníze byly prostředkem k moci, nikoli mocí samou o sobě, bez loajality, odpovědnosti a bez vize budoucnosti. I za totalitních a odpudivých režimů vznikaly velké, nadčasové infrastrukturní i jiné projekty – připomeňme namátkou Hitlerovy dálnice a socialistické Dukovany. Povládnou-li kvartální výsledovky a praxe maximalizace zisku, bude-li se úžer podílet 40 % na nákladech výroby všeho v podmínkách, kdy spekulace vynáší 3 – 8krát větší zisky za podstatně kratší dobu návratnosti, můžeme zapomenout na hospodářský rozvoj – nic z takových projektů neprojde schvalováním v bance, a služebně podřízenému státu banksteři úvěr již též neposkytnou – pro předcházející naakumulované dluhy.

 Takže, ta Evropská Unie ala SSSR, ztrestá za podvody a zlodějinu nadnárodních finančních oligarchů střední a vyšší střední třídu, nominálně střední a větší podnikatele a vlastníky. Co by mně, nebo vám, co nedisponujete 2,7 melouny na účtu, mělo vadit? Proč tu píši o vraždě Evropy, polykání cyankali, prodávání pocukrovaného lejna v exklusivním balení se zbožňovaným a božím logem 12 mariánských hvězd?

 Jako vždy, problém je v detailu. Ten detail má tři různé polohy. Makro, mikro a osobní úroveň. Tak pojďme na ně:

 Začněme u makroúrovně. Globální finanční sektor je sbírkou velkých jmen, velké moci, kulisou skrývající katastrofální stav finančnictví před globálním bankrotem na konci dalšího systému FIAT měn, který už nelze zachránit. Skoro všechny velké, tzv. „systémové“ banky by dávno zbankrotovaly, kdyby ještě platily, nebo se dodržovaly účetní standardy, způsoby objektivního oceňování majetku, kapitálu z konce 60. let.

 Situace je dnes daleko horší než před pádem na newyorské burze v roce 1929, I díky deregulaci, která umožnila spojení komerčního bankovnictví a investičním. Některé “too-big-to-fail”, spíše “too-big-to jail” finanční instituce jsou zapákovány i desetkrát vice než tomu bylo v roce 1929. Hovoříme o situaci, kdy na 1 korunu vlastního kapitálu připadá rozpůjčovaných a z ničeho vytvořených 80 korun, z čehož až 25 % u některých bank tvoří nesplatitelné, havarované půjčky, kdy třeba klient banky zbankrotoval. Takových bank je od Japonska přes Evropu po USA stovky, ale položí-li se jen jedna z cca 15 mamutích, vesměs z pod červené střechy (nebo spíše červeného štítu – pozn.red.), je konec srandy. Namátkou – chodícími finančními mrtvolami jsou Deutsche Bank, Barclay´s, Unicredito, Societe Generale, Crédit Agricole, Bank of America.

 Bojí-li se experti, že útok na systémovou banku vyvolá dominový efekt pádu řady dalších bank, nepochopili efekty globalizace, vzájemné provázanosti tohoto zločineckého syndikátu, nepochopili ani princip bail-inu. Padne totiž s velkým rámusem a devastací všechno zároveň – ruský útěk z kyperské pasti se nebude opakovat – nepůjde o lokální vykradení soukromých úspor a vkladů, ale o globální. Jistě, někteří boží náměstci určitě obdrží avízo včas, ale pro některé konkrétní osoby neplatí právo a pravidla hry ani teď. Bude to tedy rána neumožňující útěk, by-pass. Zkorumpovat generálního ředitele vaší banky nebude možné, sám nebude vědět do poslední chvíle, kdy dostane ze zahraničí příkaz zahájit bez prodlení bankovní prázdniny, zavřít brány a vypnout internetové bankovnictví a bankomaty. A pak už bude pozdě.

 Peníze, které nebudete mít ve slamníku, jako byste v bance neměli. Výplatu nedostanete. Co ale začne chodit vzápětí, budou dopisy “svolávající” půjčky a hypotéky. Tak je to vždy. Měli jste dům či byt na hypotéku – nezaplatíte-li zbytek půjčky do…, exekuce, tedy transformace z prdu vytvořených papírků-bankovek či peněžních jednotek do gigantického majetkového transferu – od nešťastníků k finanční institucím. Ale jak zaplatíte do…, když nemáte ani přístup k vlastním úsporám v bance, natož aby se nalezl někdo, kdo může pomoci, půjčit?

 Stručně, bail-in je instrument pro dobu gigantických bankrotů, bank-runů a času systémové změny celého západního či globálního finančního sektoru na úplně jiný, úplně nový systém, zavádějící nové měny a nová pravidla hry.

 Nevíte, co je Armageddon? Nevadí, brzy poznáte, a způsob a časování zavedení bail-inu do právního řádu EU je signálem, že je doslova za rohem. Když Kartel popravil Lehmana za nedisciplinovanost, nedodržování kartelových pravidel hry na komoditních trzích se vzácnými kovy, stálo hašení krize (dosud je neuhašena) daňové poplatníky jen USA mizerných 15 bilionů US dolarů. Spasit Deutsche Bank nejde ani teoreticky, tam se lze jen modlit, a to je na h…o. Tři největší francouzské banky mají dluhy zvíci třech ročních HDP Francie. Hollande piští na hořícím sudu střelného prachu a Němci neví kudy kam.

 Mikroúroveň paradoxně zahrnuje i národní stát a jeho orgány a organizace, všechny zaměstnavatele. Všechny, kdo u komerčních bank akumulují prostředky na financování výroby či provozu, na zásobování a výplaty mezd. I kdyby banksterská ČNB nepodléhala režimu bankovních prázdnin, o čemž silně pochybuji, není vybavena na tisk a distribuci byť jen platů pro státní a veřejnoprávní sektor. Navíc, bail-in nerozlišuje státní účty od soukromých, tedy, logicky, i státní úložky a fondy u bank jsou tak kapitál bankéře a stát je také “unsecured investor”. Nehájená zvěř, z vlastní vůle.

 Co všechny rozpočty, čerpání. Co s malými, středními, ale i velkými podniky, co náhle přestanou mít nejen přístup k prostředkům na provoz, údržbu, služby či výplaty zaměstnancům. Umí si někdo představit, o kolik prostředků může přijít ze dne na den takový ČEZ, dodavatelé plynu, kde skončí všechny ty 100-130% zálohy, které běžně platíme za dodávky elektřiny, plynu a vody? Co to s nimi udělá?

 Myslí si ještě někdo, že privátních a státních důchodových fondů, privátních investičních fondů, pojišťoven atd. se bail-in netýká?

 Jak dlouho poteče elektřina dráty, plyn a voda trubkami…? V podmínkách ruin kasínového kapitalismu? Jak dlouho bude trvat, než nastartuje tsunami bankrotů a hromadného propouštění z práce? A tady to začíná být krutě osobní, tady končí socialistický sen o tom, že dopady bail-inu ponesou JEN zazobaní buržousti. Rozvrátí to totiž celou společnost a její fungování.

 Pánové peněz chtějí chaos, šok a revoluční přeformátování světa dle jejich cílů, představ a tužeb. Máme k tomu nastartováno. Zbývá běžná otázka. Ne jestli, ale kdy. Ale to ví jen ti u dolarové rulety. Činí se, aby to pro ně dopadlo dobře. Mají v kapse ještě velkou válku, která je vždy v historii průvodem kolapsu světové měny, finančního systému. Jak to skončí? Nikdo neví, ani pánové světa to nevědí, jejich počítačové modely chování posádky zeměkoule mají přímo děsivou chybovost odpovídající odtržení od reality jejich tvůrců a investorů. Jejich největší nadějí je naše omezenost, společenská atomizovanost, neschopnost se sdružovat, sdílet, nést riziko a odpovědnost sám za sebe, sobectví a připravenost pobít se navzájem o kousek žvance, neochota vzít vlastní osud do vlastních rukou, zdvihnout konzumentskou prdel od telky a popadnout vidle. Nejsme schopni se na ničem shodnout, zato oni mají nejen moc, ale i vizi, organizaci a výkonný aparát. A soukromé armády. Přitom, kdyby pět, deset tisíc dedikovaných, organizovaných a ozbrojených dětí Ulice v každé zemi zaútočilo na kasino současně, není za dva, za tři dny co řešit. Lépe řečeno, naše osudy by se začaly vyvíjet jinak.

 Závěrem : Aby bylo jasno, právní rámce systému bail-in v rámci EU tvoří tři separátní, byť navzájem provázané zákony. První, který z nás vkladatelů učinil nezajištěné investory a naše úspory kapitálem banky, byl přijat Evropským parlamentem již v červnu minulého roku. Šlo o přijetí systému SMR (Singular Resolution Mechanism). Poslední, třetí, byl přijat 12. dubna 2014. A pak, že se v Bruselu nepracuje – jen se o jejich “božím díle” nedovíte. Alespoň v samotné Evropě. (A z „českého“ mainsteramu už vůbec ne.)

 Parazit se chová, jak umí, jak mu velí přirozenost. Zabíjí, není-li vypuzen či radikálně přeléčen. Před našima očima mamon dobíjí svého nosiče – reálnou ekonomiku a zaměstnanost. Penězi, na jejichž nekontrovatelnou tvorbu nikdy neměl dostat monopol. Ale to už jsme zase zpět u korupce, vydírání a atentátů…

(Zvýraznění i poznámky redakce)

-wK-

 

 

Jeden půlden v Praze

 

(Převážně nevážné čtení pro příznivce a členy rsčms, by měli představu, co taková řehole nepražského lídra volební kandidátky obnáší.)

Přiznám se, že v Praze jsem více než 10 let nebyl. Nějak mě to sem za tu dobu nedokázalo nic přitáhnout. Od nás z Moravy to není zrovna za rohem a velkoměsta nejsou moje hobby. Osobním založením jsem spíše člověk do přírody a na venkov. Navíc, republikáni nikdy v Praze neměli dobré zastoupení. Volební výsledky se i v dobách největší slávy potácely pod hranicí zvolitelnosti a volební průměr dotahovaly regiony na severu Čech a Moravy. To víte, Praha = 7 div světa:  Nejvyšší platy plus nejmenší nezaměstnanost v celé republice. To spolehlivě zaručuje největší spokojenost i kolaboraci obyvatelstva s daným režimem. Tak tomu bylo za Masaryka, za Hitlera, za Gottwalda i za Husáka. A nejinak tomu bylo i v novodobých dějinách za Havla a Klause. Zemanovský dnešek asi nebude nějakou výjimkou… i když mnohé nasvědčuje tomu, že i v hlavním městě „Česka“ začíná mnohým občanům tuhnout úsměv na rtech.

Ale k věci. Do Prahy mě víceméně dotlačila povinnost lídra Republikánské strany zúčastnit se natáčení pořadu „Politické spektrum“ v rámci voleb do EP. Ne že bych měl, na rozdíl od minulého předsedy republikánů, ego pozorovat se na TV obrazovce, a také mě celkem iritují moderované diskuze – nic proti pohledným moderátorkám -, ale připadají mě takové strojené, nudné a „suché“. Ty diskuze, pochopitelně. Také to, jak se lidé z televize k nám, republikánům, chovali v devadesátých letech, za působení SPR-RSČ v parlamentu, rozhodně nezvyšovalo moje sympatie k této instituci. Nicméně, i v době internetu je nějaká ta bezplatná reklama na obrazovce dobrá, pro politickou stranu, jenž si placenou reklamu nemůže dovolit. Takže kostky jsou vrženy, jede se.

Pošmourné ráno a hned mám smůlu. Vlak supercity Pendolino je plně obsazen, a tak jedu o pár minut později klasickým „Hutníkem“, kteréhož jeden spolucestující (nevím proč) okomentoval jako „vlak hrůzy“. Je totiž těsně po velikonočních svátcích a tudíž větší pohyb cestujících. Mea culpa – měl jsem si zabukovat jízdenku předem, dalo se to očekávat. Ale času je dost, i tak mám plánovaný příjezd na Wilsoňák s rezervou. Na nádraží v Olomouci zuří zběsilé rekonstrukční práce. Některé perony chybí, jiné se dostavují, koleje jsou vytrhané. Ještěže ne všechny. No, pořád je to lepší než uzavírky a rekonstrukce na dálnici smrti D1 při jízdě autem. Konečně vlak, nejdříve Pendolino (tak někdy příště), potom ten můj. Vyjíždíme s povzbudivým zpožděním pouze 5 minut. Jako kdysi zaměstnanec ČSD v dopravě, s potěšením kvituji, že jízdní doba od nás do Prahy se zkrátila ze tří a půl hodin (často však spíše pěti) na zhruba 2 a něco. Koridor je opravený, hopy-skoky na trati i mlácení na výhybkách ve stanicích zázračně ustalo. Že by to architekti dopravní politiky v Česku mysleli vážně, jako že se po kolejích bude odehrávat osobní přeprava cestujících, a po silnicích budou drandit kamiony s nákladem? Rušení regionálních spojů na železnici tomu však bohužel nenasvědčuje.

Ještě drobný zádrhel v Ústí nad Orlicí. Stanice je totálně „rozbombardovaná“, podařilo se ale (snad ne jenom prozatím) zachránit původní historickou a unikátní nádražní budovu. Probíhá tu horečný stavební ruch, stylem „pětiletka za tři dny“ a vypadá to, že České dráhy jsou odhodlány v dohledné době zacelit poslední díry v rekonstrukci koridoru Praha – Ostrava. No aby ne, když dotace z EU jim na to brzy vyschnou… Chvályhodné, ale páteřní trať s parametry na 160 km/h tu měla (a mohla) být už nejpozději před 10 lety, dnes nám tu citelně chybí rychlodráha typu Shinkanzen (Japonsko) nebo TGV (Francie) na rychlost 250 – 300 km/h. To by se ovšem v této zemi finance nesměly rozkrádat nebo „odklánět“ na nesmyslné a zbytečné projekty.

Chytáme dalších 20 minut zpoždění a s tím přijíždíme do Prahy. Praha nás vítá modrou oblohou a sluncem. Úplně jiné počasí, než u nás na Moravě, kde ještě ráno vál studený východní vítr. Jsem nevhodně oblečen a je mi horko. Vycházím z nádraží do „Sherwoodského lesíka“ a ignoruji vlezlého prodavače jakýchsi charitativních cetek. Nereaguji ani na somráky (kde je proslulá městská policie Prahy?) a vzdaluji se ze zóny, jejíž pochybná sláva se již šíří i za hranicemi Česka. Musím ještě do budovy Českého rozhlasu, kde mám domluveno natáčení malého rozhovoru. Je to do kopce směrem na Vinohrady (informace pro nepražáky), ale naštěstí nepříliš daleko. Naproti budovy bývalého Federálního shromáždění ČSSR, později ČSFR, projdu jakýmsi smrdutým podchodem, vysupím na kopec a jsem v recepci ČRo. Musím se pro jistotu ještě legitimovat, no to víte, podvodníci a exhibicionisté jsou všude. Potom si mne vyzvedává příjemná slečna/občanka/paní (*nehodící se škrkněte), pracovnice ČRo, a vede mě bludištěm chodeb a výtahů do studia. Panuje zde poklidná atmosféra. Musím konstatovat, že chování zaměstnanců je korektní a slušné. Odmítám s díky nabízenou minerálku, protože jsem ještě rozehřátý zrychleným přesunem do kopce, a jdeme na rozhovor. Otázky jsou věcné a k dané problematice EU, dotýkáme se i současné krize vztahu EU/USA a RF (Ruské federace). Je vidět, že redaktor, pan Hartmann, četl naše webové stránky i moje předvolební prohlášení. Dotazy jsou „na tělo“, ale korektní. Po oficiální části se ještě dostáváme k neformálnímu rozhovoru. V něm se shodujeme na tom, že předvolební kampaň médií je opravdu šitá na míru místním – obyvatelům Prahy a okolí, případně movitým a časově nezávislým politikům. V této souvislosti se dozvídám, že nějaký kandidát Pirátské strany si dokonce vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby se mohl aktivně účastnit kampaně. No, říkám si v duchu, chlapci a děvčata bojující za svobodné sdílení dat a nezávislost internetu (což jsou ovšem i naše hodnoty), si to nyní mohou dovolit – na podzim obdrželi za parlamentní volby nějaký ten milionek od daňových poplatníků prostřednictvím státu. Kdyby jeli „za své“, tak by si určitě tolik netroufali. Přijít v dnešní době o zaměstnání kvůli politické kampani, to si může dovolit málokdo. To jen tak na okraj.

Mizím ze spletitých chodeb Českého rozhlasu a nořím se do pražských ulic. Mám ještě dostatek času, zhruba hodinu a půl, takže se rozhoduji, že si k budově televize udělám „malou“ procházku. Potřebuji si vyčistit hlavu, po nepříliš kvalitní předešlé noci a cestování ve vlaku. Dělám zásadní chybu. Místo klimatizovaného ovzduší metra inhaluji smog pražských ulic, přetěžovaných automobilovou dopravou. K tomu vedro. Horko je čím dál větší a já jsem oblečen přiměřeně k sychravému ránu u nás. Košile se mi lepí na záda, v ulicích hučí auta a já se přesunuji po jednom rameni pražské magistrály k jihu. „A slunce pálí jen“… chtělo by se zpívat.  Ulice Legerova a Sokolská. Tak tady bych opravdu NECHTĚL bydlet. Obyvatelé z nepřetržitého dunění automobilové dopravy musí být buďto totálně otrlí, nebo nevyhnutelní pacienti docenta MUDr. Chocholouška z Bohnic. Ocitám se nad Folimankou a ve stínu stromů si dávám oddech. Potom se vydávám přes most sebevrahů (Nuselský) ke Kongresovému paláci, kde V.Havel uspořádával svoje Fóra 2000 pro další iluminátské spřežence NWO. Stále dál a do kopce po magistrále 5.května, okolo Pankrácké věznice, před kterou republikáni začátkem roku 1998 pořádali happening za propuštění tehdejšího předsedy, coby politického vězně. Vzpomínám na ty časy, kdy jsem ještě disponoval iluzemi, že se dá něco v této zemi změnit k lepšímu. Pak, na ulici Hvězdova, jsem přímým svědkem malé dopravní nehody. Stříbrný mercedes se snaží vecpat z bočního nájezdu mezi dva stojící náklaďáky. Nešlo mu to zúplna, tak zůstává stát napříč. Šofér v zadní sklápěčce s vlekem to ignoruje a rozjíždí se do vedlejšího pruhu. Přes nasazené černé brýle a telefon přitisknutý na levém uchu nevidí překážku před sebou. Bum-křach, plechy, plasty, sklo, a stříbrný mercedes mění podobu. Boreček v budce náklaďáku se vyklání, co že se to vlastně stalo a odkládá mobil. Naštěstí to odnesla jenom karoserie medvěda. Fascinují mne lidé, kteří mají neustále potřebu někam telefonovat. Jó, v Praze je vždycky něco k vidění.

Nevím, jestli je to pod dojmem z předešlého, ale chytám falešný směr a pokračuji výpadovkou Na Strži dále k jihu. Málem se mě zmocňuje Praha-Křeč, tedy vlastně KRČ. Naštěstí koutkem pravého oka zahlédnu v dálce napravo, na jedné z vysokých budov, nepřehlédnutelný emblém České televize. Koriguji směr a spěchám. Času je najednou strašně pomálu. Vedro je jak uprostřed léta. Schvácený jako dostihový kůň se dostavuji na vrátnici budovy zpravodajství ČT. Zbývá mi 10 minut. Slečna u okénka mě posílá do čekacího koutku před zátarasy, prý si mě někdo vyzvedne. Vysedávají tu už dvě ženy, a v družném rozhovoru. Jak jsem později zjistil, byla to budoucí spoludiskutérka pořadu, zastupující Paroubkovic Lva-21, a s doprovodem. Vím, nemá se to, poslouchat cizí hovory je nevhodné, ale někdy je prostě SLYŠÍTE. A tak jsem se dozvěděl, kterak dámy cestují po světě, zejména po USA, a kteréže státy USA ještě nenavštívily. Hmm, tak tohle mají být ti národní socialisté, hájící z titulu svého názvu české národní zájmy? No nevím… Pak přichází pan doktor práv za „Evropany“ a doktor filozofie za KSČM. Tož to budu opravdu ve vybrané společnosti. Nakonec se dostavuje paní z televize a odvádí si nás do maskérny, abychom se na obrazovce neleskli. Teprve teď vnímám, jak „hajcuju“ (po moravsku: sálám teplem). Ačkoliv se snažím usušit a zchládnout, pořád ze mě leje a paní maskérka má dnes téměř neřešitelný úkol.

 Nakonec jsme to jakž-takž na poslední chvíli zvládli, a to už si nás odvádějí labyrintem chodeb a schodišť do suterénu, kde je studio, ve kterém se bude natáčet. Když nás rozesadili, zjišťují, že je to špatně, a tak si přesedáme zrcadlově opačně. Ještě nás vybavují mobilními mikrofony a můžeme začít. Ve studiu je klid, ticho a poměrně chladno, buď tu funguje klimatizace, nebo to dělá ten suterén. Padá teď na mne podivný útlum, nejspíš se tak podepisuje celá absolvovaná cesta, včetně krátké noci předešlé. Mám co dělat, abych neusnul a nestal se tak Schwarzenbergem II.  Snažím se soustředit na to, co říkají mojí spoludiskutéři, včetně moderátorky, a asi mi to moc nejde. Holt všechno je jednou poprvé (i naposled), a já jsem se rozhodl vzít celou akci jako svou další životní zkušenost. Nic více, nic méně. Jsem hlavně rád, že si mi tu daří prezentovat naši stranu a dát tak veřejnosti na vědomí, že republikáni ještě existují. Že za těch 24 let to ještě ne všichni vzdali, překabátili se, či odešli na věčnost. Tudíž není tu „díra na trhu“, jak tvrdí jistí 2 podvodníci z bývalých Věcí Veřejných, kteří si nedávno účelově založili stranu s podobným názvem, jako má ta naše. Nejsem profesionální diskutér, a už vůbec ne ten televizní. Tohle je věc cviku a zvyku, což jaksi v mém případě není naplněno. Ovšem hlavní úkol „mise“ byl splněn, a ostatní nechť prosím (shovívavě) posoudí televizní diváci. V sobotu 26. dubna se to vysílá. Politické spektrum. Škoda jen, že v závěru debaty už nemám možnost reagovat na svého předřečníka ze strany „Evropanů“, a uvést jeho některá tvrzení na pravou míru. Nechci ale hned napoprvé působit neurvale a skákat mu do řeči. Najednou je konec a tak šup ven, sbohem a šáteček…

Už se o nás nikdo nestará, a tak bloudíme chodbami budovy, až definitivně zabloudíme. Hledáme totiž původní místnost maskérny, abychom se zbavili pudru na tváři. Ani kolektivním úsilím se nám to však nedaří. Tak alespoň se přitom potkáváme s toaletami. Exkurze po ČT pokračuje a stojí to za tu zábavu. Vážení čtenáři, ten moloch bych každému přál vidět zevnitř, aby věděl, co si svými povinnými koncesionářskými poplatky vlastně platí. Možná by se i divil. A to jsem zahlédl pouze útroby jedné z několika budov ČT. Napadají mne termíny: továrna, průmysl, stát ve státě, i jiné, méně košer. Ne nadarmo mají republikáni ve svém  programu mj. zrušení povinných koncesionářských poplatků…

Nakonec se nás ujala jakási soucitná duše a doprovází nás do oné maskérny, a poté nás směruje přes můstek ve výšce 1. patra nad jídelnou (velmi podivné řešení) ke vstupním zátarasům. Ostraha nás vypouští „na svobodu“ a já se ocitám na prostranství, kde jsem 23 let nebyl. Tehdy, v létě 1991, zde téměř dva tisíce republikánů 24 hodin blokovalo na protest všechny vchody do Kantůrkovy ČST. Byl jsem jeden z nich. Protestovali jsme proti nezměrné aroganci havlovského – dnes bychom řekli pravdoláskařského – vedení televize, jež ústy svého tehdejšího ředitele Kantůrka prohlašovalo, že republikáni se do televize nikdy nedostanou. Neboť se ve svých prohlášeních dotkli majestátu „největšího“ z dramatiků všech dob, krále bosáků a knížete temnot s tajným iluminátským zasvěcením „Kádoš“. Připravovalo se totiž rozbití Československa, jak již rok předtím předpovídal ve své Analýze 17.11.1989 několikanásobný politický vězeň Miroslav Dolejší. Republikáni tehdy vydali Dolejšího „Analýzu“ jako samostatnou přílohu svého týdenníku Republika, a na mítincích varovali, co se chystá. Proto bylo zásadně nutné zabránit jediné tehdejší opoziční straně v přístupu k mainstreamovým sdělovacím prostředkům. Internet tenkrát nebyl, a jediným alternativním mediem byl náš malonákladový tištěný týdenník. Republikáni se tak přes všechno úsilí do televize nedostali a podlý plán protinárodních sil nakonec vyšel. Rozhlížím se kolem a snažím si vybavit tehdejší události. V duchu se ptám, kam se dnes všichni ti účastníci poděli…  Dnes už mi to připadá jako sen, jako by se to stalo v minulém životě. Čo bolo, to bolo, terazky som len lídrom malé partaje bez prostředků, jenž už establišmentu není nebezpečná. Proto už pozvání opozice do televize nepředstavuje pro systém pražádné riziko. Režim se již dávno upevnil a křižovatku dějin jsme minuli ještě dříve. Nyní se nacházíme nejspíš na cestě bez návratu.

Tak to bychom měli, končím exkurzi a mířím do stanice metra. Na další procházku Prahou už nemám náladu. Chvíli mi trvá, než vykoumám systém nákupu a označování jízdenek na pražskou MHD. Pamatuji si ještě, jak se v metru jezdilo za 1,- Kčs, a dobové vstupní turnikety s fotobuňkou a zábranami. Mezitím projede pár souprav a já jen tak-tak, že neodjedu špatným směrem do háje. Tedy, do Háje s velkým H, což je konečná stanice na opačné straně trasy, než chci já. Už toho mám celkem dost a v mumraji na Hlavním nádraží, kde je také všechno jinak, nemám ani chuť pátrat po zvláštní pokladně Leo expresu, kterým jsem se rovněž hodlal svézti. Alespoň, že se mi po chvíli povedlo objevit pokladny Českých drah, jenž jsou nyní také jinde, než kdysi. A tak beru zavděk klasickým žilinským Slovák-expresem, který zanedlouho odjíždí. Během cesty se zatahuje a doma mě vítá mrholení a chladno. Aprílové počasí má nesporný smysl pro humor.

Roman Sláma, republikán, kandidující do EP.

 

 

Volební vizitky RSČMS do vysílání Českého rozhlasu

Byli jsme, jakožto politický subjekt kandidující do EP, osloveni Českým rozhlasem, zdali mají republikáni zájem o natočení tzv. „volebních vizitek“. Poněvadž příležitostí k prezentaci naší obnovené strany máme ve veřejnoprávních médiích jako šafránu, kývli jsme. Jednalo se v podstatě o krátké představení naší strany a programu v délce 1 minuty, a poté o odpovědi na 5 otázek v délce 5 x 30 sekund. Jako lídr kandidátky jsem se ujal tohoto úkolu, leč podmínky byly poněkud tvrdé. I když byly otázky dopředu stanoveny, nesměly se při rozhovoru používat žádné pomůcky, otázky musely být v podstatě zodpovězeny na 1 pokus, a především  – bylo zakázáno použít jakoukoliv písemnou přípravu. Nesmělo se ani nahlédnout. Takže úkol spíše pro profesionálního řečníka či politika, zvyklého na dané prostředí. Případně pro toho, kdo se často a rád opakuje. Jelikož můj případ tohle není a raději se v takové situaci vyjadřuji perem, musím sebekriticky přiznat, že to dopadlo tak 50/50. Jak co se týká vlastního obsahu zamýšleného sdělení, tak po stránce kvality projevu. Nicméně, beru to jako další životní zkušenost a pokusím se nyní na tomto místě čtenářům zopakovat, co jsem přesně v daném čase měl v úmyslu posluchačům říci.

 • Teď máte přesně jednu minutu na představení programu…   (k dispozici 60 sekund) 

Zdravím všechny posluchače, zdravím občany, kteří se rozhodují, zda přijít k letošním volbám. Republikáni jsou tu již 25 let s vámi a pro vás, byť jsme se po jistou dobu odmlčeli. Dnes se k vám znovu obracíme, s aktualizovaným programem i s novou podobou naší strany. Více se dozvíte na našem webu rscms.cz,  případně republikani.eu.

Pokud zvolíte Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska, bude našim hlavním cílem snaha přeměnit vznikající evropský superstát s totalitními příznaky, na nezávislé společenství spolupracujících a suverénních národů.   Tak, aby se Evropa stala místem spokojených obyvatel – prosperujících a hrdých jedinců. Pouze tvořiví a činorodí občané se mohou stát skutečnými vládci Evropy – skrze své volené zástupce a vyhlašovaná referenda. Evropa už nesmí být rejdištěm nadnárodních korporací a bank, degradující občany na své otroky či zadlužené nevolníky.

 • Jak si představujete své osobní zapojení do práce Evropského parlamentu? Čemu konkrétně se chcete věnovat Vy osobně?  (k dispozici 30 sekund) 

Kromě toho, že se celá Evropa potápí do dluhů a mnoho lidí přichází o slušnou práci s dobrým výdělkem, trápí nás také problematika mizející osobní svobody občanů. Takzvaná politická korektnost či tresty a šikanování za údajné verbální zločiny, to nesmí mít ve skutečné demokracii místo. Rovněž všemožné elektronické šmírování a centrální archivování osobních údajů vševidoucím okem velkého bratra není přípustné.

 • Jste spokojen/a se současnou mírou pravomocí Evropské unie? Pokud ne, chtěl/a byste spíše převádět pravomoci ze členských států na Evropskou unii, nebo opačně?  (k dispozici 30 sekund) 

Jak již bylo řečeno, hodláme pravomoci Evropské unie radikálně snížit a převést zpět na členské státy unie. Centralistický superstát přeměnit na volnou konfederaci suverénních zemí, jakou bylo svého času Evropské hospodářské společenství. A v první řadě odebrat pravomoci nevoleným evropským komisařům. Pravomoci komisařů – to je výrazný demokratický deficit současné unie. Tyto pravomoci nechť jsou navráceny jednotlivým členským státům, nebo alespoň dočasně předisponovány na poslance EP.

 • Ve které frakci Evropského parlamentu budete v případě zvolení pracovat? Budete výrazným způsobem spolupracovat s českými europoslanci v jiných frakcích?  (k dispozici 30 sekund) 

Budeme se snažit vytvořit novou euroskeptickou frakci poslanců EP. S podobně zaměřenými poslanci všech zemí unie.  Očekáváme, že v těchto volbách se jejich počet výrazně zvýší. Demontáž současného superstátu však bude postupný proces, vyžadující jistý čas a výraznou spolupráci mezi všemi euroskeptiky. S českými poslanci jiného zaměření budeme spolupracovat pouze tehdy, budou-li ochotni hájit naše národní zájmy.

 • Na co by měla EU vydávat největší část svého rozpočtu? Ve kterých oblastech by měla výdaje posílit a kde omezit?  (k dispozici 30 sekund) 

Státy Evropy by měly s ohledem na svou budoucnost výrazně zvýšit výdaje na energetickou soběstačnost. Tudíž financovat zejména rozvoj jaderné energetiky a postupně snižovat závislost Evropy na dovozu ropy či zemního plynu ze zahraničí, ať už je to odkudkoliv. Urovnat dobré vztahy s Ruskou federací. Klást větší důraz na obnovu i rozvoj železničních sítí, hlavně u dálkových tras. Rovněž potravinová soběstačnost a rizika nežádoucí imigrace jsou zásadní otázkou pro budoucí přežití.

 • Je podle Vás důležité, jestli poslanci Evropského parlamentu umí cizí jazyky? Které jazyky Vy osobně ovládáte?  (k dispozici 30 sekund) 

Znalost každého cizího jazyka je samozřejmě vždycky výhodou, nejen v Evropském parlamentu. Předesílám ovšem, že jednacími jazyky v EP jsou VŠECHNY jazyky evropských států přidružených do unie. Na překlady a tlumočení mají poslanci k dispozici velmi dobře placené zaměstnance. Ostatně, kdo se domluvit chce, tak se vždycky nějak domluví. Já si s ohledem na poslední vývoj v Evropě spíše oprašuji své školní znalosti jazyka ruského… Jinak víceméně pasivně němčina. 

 

Zpracoval a na otázky odpovídal:  Roman Sláma, kandidát RSČMS do EP.

 

 

10 odpovědí pro Outsidermedia, tedy vlastně jen 8

Byli jsme kontaktováni panem Martinem Kopeckým s 10 dotazy na různá témata.  V rámci předvolebního ruchu. Pokládáme za důležité zveřejnit tyto otázky a odpovědi i na našich stránkách:

Vážený pane…

blíží se termín voleb do Evropského parlamentu, ve kterých se vaše strana uchází o mandáty od českých občanů. Ke kvalifikovanému volebnímu rozhodnutí bychom se Vás rádi zeptali na některé podrobnosti, které sice mohou vypadat nepodstatně, nicméně zásadním způsobem ovlivňují život všech občanů České republiky a politické strany se jasným odpovědím na ně často vyhýbají. Abychom spoluobčanům doplnili informace a usnadnili volbu, vaše odpovědi na níže uvedených deset otázek budou vyvěšeny na www.outsidermedia.cz. Pokud se tedy rozhodnete odpovědět, prosím stručně, jasně a bez vytáček, neboť občané dlouhé nicneříkající texty nečtou.

Děkuji za pozornost a jsem a s pozdravem

Za outsidermedia.cz

Martin Kopecký

 

 • Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

odp:  Euro pokládáme za umělý politický projekt, sloužící k ještě většímu zotročení kdysi nezávislých států a národů Evropy mezinárodními bankami (ECB, MMF, atd.). Škodlivost tohoto projektu se již ukázala v případě krachujících států jižní Evropy, ovšem dluhová nákaza postupuje dál. Chceme zabránit přijetí Eura v ČR. Samozřejmě, nezbytné je i zrušení Eura v rámci celé Evropy a návrat ke svébytným národním měnám. Měnám krytým hodnotnými statky a národním bohatstvím jednotlivých států, nikoliv jejich dluhy. Druhá část otázky tudíž pozbývá smysl. Přijetí ESM navíc povede k ještě vyššímu zadlužení těch států Evropy u ECB, které zatím ještě přímo nekrachují. Výsledkem bude zhroucení celého finančního systému Evropy a Eura naráz. Opuštění Eura i celého paktu vnímáme jako vysvobození národních ekonomik. Alternativou do budoucna by mohlo být připojení se k mezinárodnímu měnovému systému států BRICS.

 • Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

odp:  Bezbřehá Evropská unie, neznající hranic a pohlcující další a další státy – to NENÍ naše vize. Turecko už jen geograficky do Evropy nepatří, a krachující Ukrajina na pokraji občanské války by byla dalším kamenem na krku tonoucí Evropy. Naše vize spočívá v návratu evropských států k volné hospodářské kooperaci jednotlivých svébytných zemí. Něco na způsob konfederace, případně návratu do časů EHS (Evropského hospodářského společenství), samozřejmě rozšířeného o země střední i východní Evropy mající zájem v tomto volném svazku spolupracovat.

 • Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

odp:  Názor máme jednoznačný. Česká republika by se neměla míchat mezi velmoci, a nemusí jim nutně ani posluhovat. Chtělo by to svébytnější zahradiční politiku. Ideální by bylo neutralita ČR, jako v případě Rakouska či Švýcarska, tu by však musely garantovat velmoci i okolní státy. Domníváme se, že v případě vyváženější zahraniční politiky ČR směrem na Východ i na Západ by to bylo možné. Druhá, horší možnost garance neutrality by mohla spočívat v tom, že by ČR vlastnila odstrašující jadernou zbraň, byť to na první pohled vypadá nepopulárně. Technicky by na to ČR podmínky měla. Jsou na Zemi menší státy než Česko, které takové zbraně vlastní – např. Izrael.

Vojenské základny či jiná zařízení cizích mocností na území ČR pokládáme za nepřípustné porušení naší suverenity.

 • Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

 odp:  Demokratický deficit EU by se nejlépe odstranil zrušením samotné EU. Pokud by to nebylo možné, měly by se odebrat pravomoci nevoleným evropským komisařům a převést tyto pravomoci na EP a jeho výbory. A nebo ještě lépe, postupně převést pravomoci evropské komise zpět na parlamenty jednotlivých členských zemí EU.

Korporace se budou snažit lobbovat, pokud budou existovat. Řešením by bylo zrušit korporace (nereálné) nebo zákaz lobbingu (těžko kontrolovatelné a vymahatelné). Zbývá možnost zpětného anulování vylobovaného zákona při prokázaném lobbingu, a citelné finanční postihy přistižených poslanců EP za totéž.

 • Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

 odp:  Americká NSA si prostě myslí, že může šmírovat celý svět. Jelikož jí to zatím těžko někdo zatrhne, bude se muset zavést reciproční opatření. Protože NSA těžko uvěřit, že toho zanechá, i kdyby tak slibovala. Případně prosadit taková technická opatření (sofistikované šifrování bez tzv. děr a zadních vrátek), aby se monitoring a odposlechy NSA maximálně ztížily. 

 • V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k dohodám:a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených státůb) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,c) Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA),d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU (TAFTA)?

odp:  Pokud se bude USA chovat k Evropě jako ke své kolonii, budou různé ponižující a pro Evropu nevýhodné smlouvy existovat. Výsledkem bude totálně zotročené obyvatelstvo na obou stranách Atlantiku. Tyto smlouvy je potřeba buďto vypovědět, bojkotovat nebo modifikovat, aby se svět nakonec nestal jedním velkým vězením.  Takové smlouvy dělají bohaté bohatšími, mocné mocnějšími, a chudé chudšími. Více se ve stručnosti nedá odpovědět, i když by každá z těchto smluv zasluhovala samostatnější a obšírnější rozbor.

 odp:   Shrnu to: Republikáni hájí již 25 let ve svém programu právo bezúhonných občanů vlastnit bez překážek zbraň k nutné osobní ochraně. Pokud to těmto občanům jejich duševní či fyzický stav neznemožňuje. Protože zločinec si ke spáchání zločinu opatří zbraň vždy, bez ohledu na zákon. V tomto nám naopak slouží za vzor USA, případně Švýcarsko s jeho systémem domobrany. Snahy stěžovat nebo kriminalizovat právo občanů bránit všemi prostředky svůj život či majetek jsou samy o sobě zločinem. Režim, který se o toto snaží, pak přetváří svobodnou společnost v policejní stát a jeho poddané v bezbranné otroky. Oběti vydané na nemilost nejen zločincům, ale i samotnému systému. Z toho vyplývá obecně náš postoj k uvedeným zákonům a iniciativám komisařů. Obrana musí být vždy účinnější než útok, jinak ztrácí smysl. Ostatně domníváme se, že v dohledné budoucnosti výše uvedené zákony stejně pozbudou platnost přirozeným vývojem dané reality. Půjde totiž o přežití a na zákony toto znesnadňující či znemožňující nebude čas se ohlížet…

 • Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

odp:  Záleží na tom, jestli EU v současné podobě přežije či ne. V každém případě musí být vztahy mezi státy na vyváženém a rovnoprávném základu. Tudíž buďto vízová povinnost z kanadské strany nebude existovat, nebo bude existovat oboustranná – ať už ze strany celé Unie, anebo, v případě rozpadu superstátu EU, bude i od České republiky směrem ke Kanadě. Problémy ekonomické imigrace si musí Kanada řešit na svém území.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska odpovídal:

Roman Sláma, lídr kandidátky a 2. místopředseda strany.