Pozdní lítost nebo dobrý krok k lepšímu?

Dámy a pánové dnes bych se velmi osobně rád vyjádřil, k situaci ohledně bytů OKD.

Všichni si dobře vzpomínáte, kdy se privatizovala společnost Ostravsko-karvinské doly k Bakalovské společnosti RPG a.s.  Nutno podotknout že všechny šachty a hornické byty byly za směšnou cenu prodány za vlády Vladimíra Špidly v roce 2003 a konečná fáze byla dořešena v roce 2005 za vlády zesnulého expremiéra a bývalého předsedy poslaneckého klubu ČSSD Stanislava Grosse.

V obou vládách seděl např. současný premiér Bohuslav Sobotka a dnešní ministr zahraničních věcí, původem vysokoškolský profesor, PhDr. Lubomír Zaorálek. Tehdy ČSSD vládla v koalici s KDU-ČSL a US-DEU.

Při poslední demonstraci, která se konala v roce 2014 na Prokešově náměstí v Moravské Ostravě, odboráři pan Středula a pracovníci z Mostecké Uhelné a.s. slibovali pracovníkům Ostravsko-karvinských dolů lepší perspektivu v zaměstnání, ba vyslovili se i proti omezení těžby uhlí v dole Paskov.

Jak vidno podle posledních zpráv a mých rozhovorů s lidmi hornických profesí, konec těžebního průmyslu na Karvinsku a Ostravsku se pomalu blíží!

Osobně jsem pro zachování cechovního a těžebního průmyslu v našem regionu, který zde měl velice dobrou reklamu a kladný ohlas.

Proto mi nezbývá všem dělnickým profesím držet palce, ať své zaměstnání dotáhnou až do starobního důchodu a my, republikáni, najdeme pro ně vhodné řešení.

Aby práce v těžebním průmyslu Ostravsko-Karvinského regionu byla zachována.

 

Republice zdar,

Jan Korbelka

MO RSČMS Bohumín

 

Kdo má skutečný zájem na sjednocování národní scény.

Tento článek je určen především nově příchozím, kteří chtějí poznat pravdu. Ti zasvěcení ji samozřejmě již dávno znají. Dnes to pro čtenáře bude poněkud delší, ale zkuste to dočíst až do konce, pro pochopení souvislostí je to důležité!

O potřebě sjednotit naprosto roztříštěnou, českou pro-národní politickou scénu, dnes hovoří kde kdo. Samozřejmě oprávněně. V realitě dnešní doby, kdy se vlastenecky smýšlející občané oprávněně obávají, zda nás – národ Čechů a Moravanů – v příštím roce 2016 nesmete další imigrantská horda,-  ať už opětovně z jihovýchodu od tureckého vyděrače, či z Afriky – z USA a EU rozvrácené Lybie. Anebo ta z východu, z bankrotující Ukrajiny. V tomto čase se požadavek na znovusjednocení národní opozice vůči probruselské, totálně podřízené europrotektorátní vládě B. Sobotky, jeví jako krok naprosto nutný. Všichni hráči na politickém kolbišti si jej uvědomují a nahlas ho i propagují.

Jenže ono se to lehce proklamuje, ale hůře provádí. Pod pojmem „sjednocení“ si jednotlivé politické subjekty a jejich vedoucí činitelé představují ledasco. Ti momentálně nejsilnější či nejaktivnější by rádi pohltili všechny ostatní subjekty. Říkají: „Pojďte k nám, pod nás, pod naši značku, my vás všechny povedeme!“ Ti menší jim oponují: „Udělejme raději koalici, s rovnými právy pro všechny zúčastněné!“ A nejmenší, či nyní právě nejchudší národovecké subjekty, s podobným politickým programem, se zase radí, zda by nebylo vhodnější se spojit pod úplně novým názvem i logem a vlajkou. A samozřejmě, všichni chtějí mít rozhodující slovo ve vedení takovéhoto nového subjektu…

Republikáni Čech, Moravy a Slezska, kteří vznikli na troskách Sládkovy SPR-RSČ, si nutnost znovusjednocení národovců uvědomovali již minimálně před 10 lety, ihned po vstupu ČR do EU. Jenže až do roku 2009 byl v tomto směru nepřekonatelnou překážkou a odpůrcem sjednocení právě tehdejší předseda Miroslav Sládek. Měl k tomu dobrý důvod – od samotného prvopočátku Republikánské strany totiž absolutisticky ovládal stranickou pokladnu a veškeré finanční toky s ní spojené. Samozřejmě především k osobnímu prospěchu svému. Hlavní stranický pokladník byl pouze formální nastrčenou figurkou, a nikdo jiný ve straně již do celkového hospodaření neměl šanci nahlédnout. A to ani 1. místopředseda SPR-RSČ, natož někdo jiný!

M.Sládek se tedy v minulosti aktivně stavěl PROTI jakékoliv užší spolupráci s jiným politickým subjektem – leda, že by si zachoval své primární výsostné postavení. Situace nakonec vygradovala natolik, že Sládek se v roce 2009 dostal do těžkého konfliktu s většinou členské základny zbylých republikánů. Neboť tito republikáni si uvědomovali neřešitelnost Sládkovy egoistické politiky, a Sládkem neustálé prosazování oblíbeného hesla jistého A.H. – silný je nejsilnější sám“ – se jim už definitivně zajídalo. Neboť doktor Sládek, díky svým nejrůznějším skandálům (především finančního rázu), již dávno na národovecké scéně ani nejsilnějším nebyl. V tomto směru jej již tehdy značně překonávala Dělnická strana, jejíž vedení ovšem bylo převážně tvořeno zase bývalými republikány, kteří odešli nespokojeni ze SPR-RSČ o něco dříve – a zase kvůli neshodám s PhDr. Sládkem a jeho vnitrostranickou politikou.

Republikáni, kteří vytrvali ve Sládkově SPR-RSČ až do roku 2009, se tedy do konfliktu s tehdejším předsedou a jeho nohsledy, odtrženým od reality, dostali zcela zákonitě. Po zániku krátcetrvající Národní strany jisté paní Edlmanové totiž prosazovali předvolební spolupráci s Dělnickou stranou a kandidování všech národovců na jedné kandidátní listině. Aby se tak netříštil volební potenciál hlasů pro-národně smýšlejících voličů. Ke všemu ještě prosákly důvěrné informace o Sládkově skutečné úloze na národovecké scéně, již od roku 1990. A jako „zlatý hřeb“ do Sládkovy předsednické rakve jsme si zjistili ověřené informace o průběhu a konečném výsledku tzv. konkurzu na Sládkem předluženou SPR-RSČ. Informace, které doktor Sládek před svými kolegy a spolustranníky tajil, či je překrucoval – s výjimkou těch několika spoluzainteresovaných. Členská základna republikánů tudíž měla hned 3 závažné důvody Miroslava Sládka na mimořádném sjezdu z vedení strany odvolat. Předtím však ještě došlo ze strany M.Sládka k pokusu o vyloučení všech jeho názorových oponentů z Republikánské strany – tedy těch, co PROSAZOVALI SPOLUPRÁCI vlasteneckých sil! Odvolání však bylo z hlediska stranických stanov provedeno neplatným způsobem – Sládek neměl ani tu nejmenší snahu dodržet pravidla, která v rámci SPR-RSČ sám vymyslel a prosadil…!

A tak, navzdory skutečnosti, že doktor Sládek tajil a odmítal vydat seznam členské základny republikánů – a to i svému 1. místopředsedovi Jiřímu Dufkovi!!! (místo toho jej nepravomocně vyloučil) – se na podzim roku 2009 konal mimořádný sjezd SPR-RSČ v Olomouci, kde jej účastníci sjezdu jednomyslně odvolali z vedení Republikánské strany a následně jej vyloučili… Diktátorských praktik a zlodějen pana Sládka již totiž měli všichni akorát tak dost.

M.Sládek však ještě měl tu poslední drzost, že podal soudní žalobu na legálnost našeho mimořádného sjezdu a proti jeho závěrům. A poněvadž jsme měli za dveřmi konání předčasných parlamentních voleb na podzim 2009 (a netušili jsme, že budou na poslední chvíli zrušeny, a jejich termín bude přesunut až na květen-červen 2010), a protože je obecně známo, jak „rychle“ se české soudy umějí podobnými spory zabývat, rozhodli jsme se tudíž, že se Sládkem se o jeho zprofanovanou a předluženou značku SPR-RSČ přetahovat nebudeme, a raději budeme kandidovat spolu s DSSS, jako Republikáni Čech, Moravy a Slezska (RSČMS). Tak se i stalo, a M.Sládek následně soudní spor odpískal s odůvodněním, že NEMÁ 1000 Kč na zaplacení soudního poplatku, že je „chudý“ člověk…

Strana se tak díky Sládkovi znovu rozštěpila. Sládek se svým fanklubem neúspěšně kandidoval v pouhých 3 krajích ČR, my v RSČMS jsme kandidovali s DSSS. Nedopadlo to dobře ani v jednom případě, a dalo se to bohužel i očekávat. Sládek potom „svou“ SPR-RSČ nechal definitivně padnout, poněvadž opakovaně po několik let (2006-2012 vč.) neplnil zákonnou povinnost odevzdávat Poslanecké sněmovně (auditovanou) finanční výroční zprávu o hospodaření SPR-RSČ. Jeho fanklubu tak byla již v prosinci 2010 pozastavena činnost, a v květnu 2013 byla tato „strana“ rozpuštěna. Sládek & Co. se takto vyhnul povinnosti navrátit rozkradené peníze do stranické pokladny.

Nesládkovští republikáni pokračují ve své činnosti dodnes v RSČMS. Je to však velmi obtížné, protože strana je prakticky bez finančních prostředků. Jedinými našimi příjmy jsou členské příspěvky a drobné dary. Nestojí za námi žádní bohatí sponzoři, lobbysté a mafiáni, korporace, a nejsme ani žádnou nastrčenou rádobyopozicí, financovanou bůhví kým. Jsme tak ve svém rozhodování absolutně svobodni, i když se o nás povětšinou mlčí… A to je také jeden z důvodů, proč jsme se doposud nesloučili s žádnou jinou politickou stranou, i když nám to bylo také nabízeno. O spolupráci však vážný zájem máme – se všemi POCTIVÝMI vlastenci.

Již v roce 2010 jsme vydali provolání všem republikánům, kteří v minulosti ze SPR-RSČ odešli, převážně z důvodu svého nesouhlasu se Sládkovou vnitrostranickou politikou. Výzvu, aby všichni nespokojení členové bývalé SPR-RSČ zvážili návrat do naší obrozené Republikánské strany. Provolání k republikánům, kteří v minulosti trpěli Sládkovými velikášskými manýry, tedy Sládkovým despotismem a cenzurou, aby se přihlásili u nás. Tam, kde se vyslechne i názor opoziční, a kde se rozhoduje na demokratickém principu. Kde se nebuduje kult osobnosti (jako např. v minulosti v případě strany s názvem „Republikáni Miroslava Sládka“ – RMS), a kde se aktivita netrestá, nýbrž kde úspěch celku závisí na aktivitě každého jednoho člena. Kde se peníze ze strany nerozkrádají, ale naopak se investují – coby vklad do naší budoucnosti. Naše republikánská strana je tak otevřena všem: původním zasloužilým členům, i nově příchozím s čistými úmysly o znovuobnovení ztracené důvěry voličů a veřejnosti.

V loňském roce se naše RSČMS zapojila do společenství několika samostatných, vlastenecky orientovaných subjektů, pod názvem NÁRODNÍ KONGRES. Toto společenství, jehož koordinátorem se dnes stala Národní demokracie Adama B. Bartoše, se zatím neustále vyvíjí – některé subjekty jej opustily (DSSS, NS), jiné naopak se připojily.

Všichni společně jsme se pak v letošním roce zapojili do celonárodního vzepětí proti současné probruselské kolaborantské vládě. Proti plánované islamizaci Evropy, i naší vlasti – České republiky! Stačí zmínit pražské demonstrace dne 3.7., 28.9.,28.10.,17.11. a doposud poslední minulou sobotu 12.12.2015. K tomu jsme podpořili dvě brněnské akce se stejným zaměřením:  jednu pod hlavičkou Dělnické mládeže (30.6.), jednu pak uspořádala Národní demokracie (3.10.). Dále jsme pod svou patronací a na naše náklady uspořádali stejnou demonstraci (Tábor lidu) i v Olomouci (7.11.). Všemu předcházela jarní kampaň proti průjezdu okupačních vojsk NATO, které jsme se zúčastnili taktéž – jednou pochodem a demonstrací před ambasádou USA v Praze, podruhé protestem proti témuž, přímo v areálu kasáren v Dědicích u Výškova. Nedá se říci, že by letošní – nevolební – rok byl na události a různé aktivity právě chudý. Všech těchto akcí  jsme se zúčastnili nejenom jakožto Republikáni (RSČMS), ale i jako členové Národního kongresu (NK).

***

A v tomto pohnutém čase, kde se vzal, tu se vzal, objevil se jako pěna na vřící zavařenině, dávno zprofanovaný a zdiskreditovaný Miroslav Sládek. Po svém zhruba měsíčním působení v kyberprostoru na PL a FB se začal angažovat i na veřejnosti. Začalo to 17.listopadu, kde se v Praze objevoval hned tu, hned tam, všude sondoval a hledal skulinku, kterou by se prodral na politickou scénu. Oprávněně neuspěl, ale večer nakonec přeci jen pronikl na pódium demonstrace na Klárově, a nakonec svým působením zdiskreditoval náš protest před úřadem vlády, kdy „usnadnil práci“ policejním těžkooděncům. Když totiž mnozí demonstrující občané spatřili napravo před zátarasy exhibujícího Sládka, otráveně se rozešli, řka, že „takového …. tedy podporovat NEBUDOU!  Slyšeli jsme to na vlastní uši, a sami jsme pak odešli rovněž. Pohotovostní policie nejspíš se Sládkem skrytě spolupracuje…? Rozhodně tak měla snazší úlohu.

O týden později Sládek na Klárově exhiboval znovu. Počet jeho spoluúčastníků podle očitých svědků tentokrát: 18 osob.

Minulou sobotu 12.12.2015 nás Sládek  svou přítomností „obšťastňoval“ znovu. Tentokrát se vnutil na jinak všestranně povedenou demonstraci s názvem VLASTENCI NA HRAD, kterou zástupci naší RSČMS přijeli podpořit taktéž. Sládek naštěstí navštívil pouze úvodní část na Václavském náměstí. Ovšem i tak svou přítomností znechutil značnou část přihlížejících, nás nevyjímaje. Opět se ukázalo, že „starého psa novým kouskům nenaučíš“. Sebestředností typu: „kdybyste tenkrát volili mně“, nebo “kdybyste tenkrát volili můj program“, případně „nic dobrého z východu k nám nikdy nepřišlo“ bylo v jeho projevu dostatek a posluchači jej odměnili výroky „VRAŤ SE DO HROBU!“, ZALEZ DO ÚTĚCHOVA!“, VRAŤ COS NAKRADL!, SLÁDKA TU NECHCEME! Apod., případně POLITICKÉ MRTVOLY VYLÉZAJÍ Z HROBŮ… se z davu přihlížejících ozývaly co chvíli. Vepředu tleskalo několik desítek Sládkova naivních obdivovatelů, či pravdy neznalých posluchačů. Doktor Sládek totiž umí řečnit velmi přesvědčivě. Vlastně to uměl už dávno, i my jsme mu to kdysi baštili dost dlouho… Nyní si pan Sládek hledá NOVOU suitu důvěřivých občanů, dokonce si na to vytvořil i svůj vlastní elektronický fanklub. Kdyby ti noví Sládkovi fanoušci nebyli k pláči, mohli bychom se jim i zasmát. Je to ale velmi nebezpečné! Sládek si chce vytvořit novou kamarilu, a s ní znovu zamořit vlasteneckou politickou scénu. Asi má potřebu opět se dostat po zádech svých obdivovatelů k dalším milionům Kč.

Varovným momentem v této souvislosti je i fakt, že pravdoláskařská veřejnoprávní i soukromá média kvitovala znovuobjevení se Miroslava Sládka na scéně poměrně příznivě. Ta stejná média, která jinak zuřivě útočí proti všemu, co nějak zavání vlastenectvím. Zajímavé!

A k tomu je tu jisté novum: Sládek navenek volá po sjednocení, po jednotě vlastenců, po spolupráci!  No to jsou věci!!!  On, který ještě před několika lety tomuto sjednocování aktivně bránil vší svojí mocí, a za prohřešky proti své (z)vůli nekompromisně vylučoval ze „své“ strany…?! Svatá prostoto! Tak tomuto máme jakože věřit?!? U nás s touto přetvářkou tedy neuspěje ani omylem, protože my, staří republikáni, máme po 25 letech Sládka dokonale přečteného. Pan doktor to totiž myslí takto, že ano – „sjednoťte se všichni, a JÁ (Sládek), vás všechny (milostivě) povedu!“      :-DDD

Karel Kryl, blahé paměti, by to ve své výstižné skladbě „Píseň neznámého vojína“ zhodnotil jednoduše:

NAS**T! (pane Sládku), jó nas*at…!

A tak ještě jednou důrazně varujeme všechny, co mohou Sládkovi sednout na lep:  Distancujte se od této podvodné osoby a nesedněte mu znovu na lep! Sice umí hezky psát a přesvědčivě hovořit (o takových tématech, při nichž nelze se Sládkem nesouhlasit), ale o to je právě nebezpečnější!

Varujeme všechny – od předsednictva Národní demokracie, až po posledního člena Sládkova nově budovaného fanklubu:  Podlehnete-li Sládkovým řečem a jeho vábení, a vytvoříte-li mu nějaký prostor, využije své příležitosti, proklouzne na vlasteneckou scénu, a nakonec se pokusí zmocnit se jí. Skončí to opětovnou nebetyčnou ostudou, rozkradenými financemi a rozvrácenou národně-politickou scénou!  Stejně jako v minulosti. Za tímto účelem byl totiž Miroslav Sládek, jakožto nástroj svobodných zednářů, do politiky znovu vyslán!!!

 

Za předsednictvo Republikánské strany, dne 17.prosince 2015:

Roman Sláma, místopředseda

 

PS:

Pro dokreslení celé kauzy ještě připojujeme několik dalších článků a korespondencí, převážně z roku 2009. Snad i tyto dokumenty přispějí ke snazšímu pochopení čtenářů, KDO CHCE A KDO NECHCE SJEDNOCOVAT národní politickou scénu.

1. Původní petice za mimořádný sjezd

2. Odpověď na varování předsednictva

3. Sládkovo upozornění „loajálním“ členům

4. Upozornění všem členům se zdravým rozumem

5. Výzva republikánům

6. Odpověď na Kučerův email

7. Výzva republikánům před volbami

 Škoda jen, že většina dalších odkazů uvnitř výše uložených dokumentů je již dnes nefunkční, neboť zmíněné servery již neexistují. Protože ty by ještě více dokreslily celý obraz. Nicméně i tak musí být všem nezaslepeným zřejmé, jakou skutečnou povahu PhDr. Miroslav Sládek má, a jakou roli na politické scéně hrál.

 

 

 

Zpráva o konečném vyrabování stranické kasy SPR-RSČ

Motto:  „Služba národu se neplatí“ – Alois Rašín, významný politik a zakladatel I. Československé republiky.

Toto heslo často a rád na svých veřejných vystoupeních zdůrazňoval jiný politik v devadesátých letech minulého století – jistý PhDr. Miroslav Sládek, tehdejší předseda SPR-RSČ. A mnozí jeho příznivci mu to tehdy věřili. I když občas také při jiné příležitosti poznamenal, že podle něj je každý člověk úplatný, záleží jen na výši nabízené částky – úplatku. A že on, Sládek, by také zvažoval odchod z politiky, kdyby mu někdo nabídl několik milionů Kč.

.

Psal se rok 2007, SPR-RSČ měla za sebou jedny prohrané volby do PS-PČR (1998), jedny zpackané volby (2002), a jedny volby, kterých se strana vinou svého předsedy Sládka ani nezúčastnila (2006). SPR-RSČ měla za sebou konkurz kvůli předlužení strany, opět díky tehdejšímu stranickému vedení, zosobnělému v postavě M.Sládka. Konkurz, nucenou správu a „oddlužení“. Během tohoto období na nic údajně „nebyly peníze“, strana měla obstavené účty a řadoví členové strany se skládali na záchranu a chod partaje formou mimořádných finančních příspěvků. Hlavní pokladník objížděl po republice naše místní organizace a vybíral od dobrovolníků různé částky: tu 100 Kč, tu 200 Kč, nebo 500 Kč, často i 1000 Kč, byly však i případy, kdy obdržel 2.000  či dokonce 5.000 Kč. Vše prý bude jednou vráceno…

Prakticky nikdo z darujících si nedělal valné iluze o tom, že se mu tyto prostředky někdy navrátí. Většina členů SPR-RSČ to dělala pro záchranu strany, tak jako při placení řádných (členských) příspěvků, které se samozřejmě po celé období krizových 8 let 1999 – 2007 vybíraly taktéž. Mezitím, téměř v tichosti, proběhl soud mezi dvěma právnickými osobami: podnikatelem Hladkým, který zajišťoval v roce 1998 bilboardy pro předvolební kampaň SPR-RSČ, a předsedou strany Sládkem, jakožto představitelem strany.

Miroslav Sládek to měl zajímavě vymyšleno:  Jelikož byl na SPR-RSČ kvůli insolvenci uvalen konkurz s nucenou správou, rozhodl se vytěžit z tristní situace maximum. Nejvíce ovšem pro sebe a své rodinné příslušníky (tak jako po úspěšných volbách v roce 1996). Něco zůstalo i pro Sládkovu suitu lidí z úzkého vedení SPR-RSČ. Po uspokojení nároků správce konkurzní podstaty tedy Sládek rozepsal zbývající částku téměř 7 .000.000,- Kč ve stranické pokladně na sebe a svou kamarilu, jakožto „zaměstnance“ právnické osoby SPR-RSČ. Jelikož, dle dikce zákona „o konkurzu a vyrovnání“, byly neuspokojené nároky zaměstnanců firmy hned na 2. místě za nárokem SKP, nezbylo na hlavního věřitele, podnikatele Hladkého NIC, a na jiné oprávněné rovněž nic. Tento krok tehdy Sládek na vnitrostranických poradách nám, řadovým členům a funkcionářům, zpětně zdůvodňoval tím, že až se situace uklidní, měli všichni vyplacení činovníci strany „vrátit“ zmíněné částky do stranické pokladny, aby měla strana znovu prostředky „na rozjezd“…  :-))) (Dnes je možné se tomuto tvrzení jenom smát.)

Tedy – aby s penězi mohl opět disponovat jedině sám Miroslav Sládek. Tak, jak tomu bylo vždy v historii strany předtím. Pokladník Petr Pěkný byl v procesu plateb pouze nastrčená figurka. Nicméně, uvedení činovníci SPR-RSČ se záhy i s uvedenými sumami Sládkovi rozutekli. T.Vandas a M.Zdela si založili Dělnickou stranu (DS) a přetáhli k sobě většinu mladších členů SPR a prakticky celou tzv. „Republikánskou mládež“. Zkrátka všechny, co již měli M.Sládka a jeho praktik plné zuby. I ostatní níže uvedení, ze strany odešli i s penězi. Byli jsme svědky fyzického konfliktu Sládka s pokladníkem Pěkným (shodou okolností na našem sjezdu v Olomouci), právě kvůli zmíněným statisícům. Nynější předseda RSČMS Jiří Dufek je tehdy musel trhat od sebe. Z výše uvedeného pramenila ona Sládkova zášť ke všem, kdo odešli z „jeho“ strany s „jeho“ penězi…!  Ovšem i tak si Sládek a jeho rodinní příslušníci přišli na částku přesahující 2 miliony Kč! I kvůli tomu se Sládek vzdal na jaře 2006 účasti SPR-RSČ v parlamentních volbách i své kandidatury, a raději podnikl s celou svou rodinou nákladné tříměsíční putování po USA zakoupeným vozidlem tamtéž. O penězích, které Sládkovi plynuly do jeho osobní kapsy v období let 1992-1998, raději ani nemluvíme. Kromě jeho poslaneckého platu a náhrad, samozřejmě.

Resumé:  Miroslavu Sládkovi zůstaly po jeho politické činnosti miliony Kč (včetně jeho nemovitostí a pozemků), Sládkově kamarile statisíce, podnikateli Hladkému dluhy a krach firmy, a normálním řadovým členům Sládkovy republikánské strany (SPR-RSČ) hořká a varovná zkušenost k nezaplacení…!

Nám, tehdejším řadovým členům SPR-RSČ, se tedy vše vyjasnilo o rok později, když se k nám dostaly jisté dokumenty, které osvětlovaly celou Sládkovu úlohu na politické scéně. Některé jsme již publikovali, další vyvěšujeme níže. Poslední kamínek do mozaiky pak zapadl o dva roky později, před dalšími parlamentními volbami – při Sládkově zuřivé neochotě k jakékoliv spolupráci SPR-RSČ s jinými vlastenecky orientovanými stranami. Ale o tom zase někdy příště.

***

Platy funkcionářů  SPR-RSČ  5 měsíců před konkursem. Konkurz navrhl podnikatel Hladký za neuhrazené faktury za billboardy:

Sládek                 1.000.000 Kč

Pěkný                           804.000 Kč

Reisiglová Laura        668.000 Kč

Smetana                      600.000 Kč

Zbela                            472.000 Kč

Vandas                        416.000 Kč

Matzner                      403.000 Kč

Boudný                       360.000 Kč

Reisiglová Eva           360.000 Kč

Valenta                        310.000 Kč

Matějka                       300.000 Kč

Krejčí                           254.000 Kč

Smetana starší           250.000 Kč

Procházka                   250.000 Kč

Horáková                    222.000 Kč

Hrůzová                       194.000 Kč

Zajíc                             100.000 Kč

—————————————

CELKEM:         6. 963. 000 Kč

 

Červeně:  M.Sládek a jeho rodinní příslušníci,   Modře:  zakládající členové Dělnické strany,  Černě:  ostatní vyplacení funkcionáři SPR-RSČ, všichni prakticky ihned odešli i s penězi.

 

Hladký – majitel firmy, která zajišťovala Sládkovy billboardy.

1 billboard za cenu 3.500 Kč, běžná cena byla 5.000 Kč.

Nezaplacená faktura byla ve výši 25.000.000 Kč.

PS: Firma zkrachovala a Hladký splácí dluhy, takže žije z životního minima.

 

pátek 18.04.2004, soud HLADKÝ vs. SLÁDEK,  Praha – Vysočany.

***

Ještě do letošního 17. listopadu jsme pevně věřili, že tato historie a toto bolavé místo českých vlastenců je dávno za námi a zvolna zapomenuto. Že dokumenty o podrazech M.Sládka a jeho souputníků zůstanou navždy v trezoru a nebudou muset být publikovány. Protože stín hanby přitom dopadá na všechny republikány, včetně všech poctivých a důvěřivých členů strany. Nyní jsme však toho názoru, že Sládek se hodlá vrátit do politiky a hledá skulinu, kde by prorazil. Zatím však bohudík všude narážel na zavřené dveře – s výjimkou klárovských organizátorů. Že by pan Matějka nevěděl, anebo NECHCE vědět. Každopádně informován od nás byl. A ne jednou. V zájmu spravedlnosti a ochrany budoucích Sládkových obětí jsme tedy nuceni podobné dokumenty zveřejnit.

Předsednictvo  NESLÁDKOVSKÉ  Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska.

 

.

Pozvánka na společnou demonstraci

Demonstrace na podporu prezidenta ČR

Spolupráce vlasteneckých sil demonstrovaná pochodem 17. listopadu 2015 pokračuje! Podpořme prezidenta proti vlastizrádným politikům v sobotu 12. prosince 2015.

Společný tým hnutí Za Naši kulturu a bezpečnou zem a Národní demokracie proto v sobotu 12. PROSINCE 2015 v Praze svolává a organizuje akci nazvanou „VLASTENCI, NA HRAD!”„Jsme přesvědčeni, že vlasteneckou povinností národovecké scény je komunikovat, trpělivě spolupracovat a nalézat shodu ve věcech, které mají potenciál ovlivnit naši společnou budoucnost”.

Tento pochod a následná demonstrace je akcí VŠECH vlastenecky smýšlejících občanů, politických stran, hnutí a spolků na podporu prezidenta republiky, proti vlastizrádným politikům, médiím a neziskovkám!

JE AKCÍ ZA DEMISI VLÁDY, PŘEDČASNÉ VOLBY A SVRCHOVANÝ ČESKÝ STÁT!

Bez ohledu na politické preference, bez ohledu na stará „bebíčka“ –
jdeme VŠICHNI tak, jako 17. listopadu 2015!


POCHOD začne v horní části Václavského náměstí ve 13:00 hodin!

Trasa pochodu: Václavské náměstí – Můstek – Na Můstku – Melantrichova – Malé náměstí – Karlova – Karlův most – Mostecká – Nerudova – Ke Hradu – Hradčanské náměstí. Odhadovaná délka pochodu je 45 minut (3,3 km) vycházkovým krokem.


DEMONSTRACE


bude probíhat na Hradčanském náměstí od 14:00 hodin!

Na Hradčanské náměstí se dostanete ze stanice metra Hradčanská pěšky (1,6 km) nebo tramvají č. 1 nebo 18 (výstupní zastávka Pohořelec).

Přesný program, soupis řečníků a další související informace budou v následujících dvou týdnech postupně zveřejňovány v popisu této Události a také na Timeline hnutí Za naši kulturu a bezpečnou zem.

12.12.2015_FB Infografika hlavni


Děkujeme vám! V sobotu 12. prosince vás my i celý národ čekáme na pražském Václavském náměstí!

Za hlasem předků, za svrchovaný český stát! Společný tým hnutí Za Naši kulturu a bezpečnou zem a Národní demokracie.

Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, sdružená ve svazku národoveckých stran NÁRODNÍ KONGRES,  se k této akci samozřejmě připojuje.

.