Miroslav Sládek byl nástrojem svobodozednářských kruhů

Motto:  Národně orientovaný politik musí být především autentický. Nesmí sloužit nikomu, kdo má postranní úmysly, a to ani skrytě. Nesmí se zaprodat. Nesmí stavět svůj prospěch před zájem vlastního národa.

 

Jaký byl vlastně člověk, ke kterému tolik poctivých (a naivních)  národovců upínalo svoje naděje?

Odpověď by se dala shrnout do jediné věty:  Byl to lóžový bratr a politická loutka v rukách skutečných skrytých vládců, jehož úlohou bylo podchytit a usměrnit nespokojených a vyděšených, kterým není osud jejich vlasti a národa úplně lhostejný.

Miroslav Sládek se narodil v roce 1950 v Hradci Králové v prominentní bolševické rodině. Jeho otec byl členem OV KSČ v Praze 6. Stejně tak byla členkou KSČ první Sládkova manželka, která byla učitelkou němčiny na filozofické fakultě a pracovala taktéž na MV KSČ u Miroslava Štěpána. Sám Miroslav Sládek pracoval dlouhé roky v Úřadě pro tisk a informace. Tady došlo k navázání jeho kontaktů na předsedu ideologického oddělení ÚV KSČ Jana Fojtíka. V tomto období byl Sládek vybrán, stejně jako stovky dalších figur, pro svou úlohu po 17. Listopadu 1989.

Světovým židovstvem uměle vytvořená polarita KOMUNISMUS-KAPITALISMUS, vyjádřená bloky USA-SSSR, vyčerpala svoji vnitřní dynamiku tím, že oba póly vyprodukovaly stejný výsledek – konzumního člověka a konzumní společnost. Navíc Stalinova, a později Brežněvova koncepce hospodářské a finanční autarkie se ukázala méně efektivní, než se původně očekávalo, a volný trh na Západě zplodil konzumní společnost ovládanou totálně a s menšími riziky. To byl jeden z důvodů, proč světové (finanční)Židovstvo stáhlo bolševismus ze světového dění. Převraty ve střední a východní Evropě byly pečlivě naplánované a uskutečněné tajnými službami SSSR, USA a Izraele (tedy KGB, CIA a Mossadem), ve spolupráci s lóžemi svobodných zednářů a židovskými mezinárodními organizacemi, jenž převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád.
Všechny politické strany, které byly po převratu 1989 uměle vytvořené, byly dopředu infiltrované připravovanou organizací osob, sestavenou ve spolupráci s STB. Havlovo Občanské fórum (OF) bylo dohodnuté asi půl roku před převratem a schválené 13. oddělením ÚV KSČ.

A právě v tomto období, v prosinci 1989 založil Miroslav Sládek SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKOU STRANU ČESKOSLOVENSKA (SPR-RSČ). Program a stanovy SPR-RSČ pro Sládka vypracovali lidé z tehdejšího ideologického oddělení ÚV KSČ Jana Fojtíka. Sládkovou úlohou bylo být v opozici proti novému režimu. Činnost SPR-RSČ byla v letech 1989 – 1991 financovaná ze zdrojů KSČ, které byly včas převedené na množství soukromých či polostátních organizací, v té době zakládaných. Později byly peníze na činnost získávané ze zahraničních židovských nadací – Carnegiho, Guggenheimovy, Literární nadace Pasco ve Španělsku, atd.

V roce 1992 se M. Sládek při svojí návštěvě USA pokoušel o vstup do svobodozednářské lóže „Star and Strips“ (Hvězda a pruhy), ale na základě Sládkova vystoupení v tamních krajanských spolcích ho tato lóže odmítla přijmout. Kdy se Sládek stal členem svobodozednářské lóže v České republice není známé. Ale pravděpodobně to bylo v období po březnu 1990, když byly v Praze, za přítomnosti velmistra Grand Orient de France, založené (znovuustanovené) zednářské lóže. Během svého pobytu v parlamentu, v letech 1996-1998, byl Sládek několikrát přistižen se svobodozednářskými signály prstů.

Úlohu M. Sládka nejlépe charakterizoval Miroslav Dolejší, autor známé „Analýzy 17. Listopadu 1989“, cituji: „Posláním SPR-RSČ a Miroslava Sládka byla kompromitace národního programu, a toto poslání bylo splněno. Na to byla SPR-RSČ odstavena (v červnu 1998)“. Sládkovo poslání bylo analogické s posláním Jörga Haidera v Rakousku a Vladimíra Žirinovského v Rusku. Obě tyto figurky byly totiž stejně tak nástrojem židovských kruhů. (Předseda Liberálně demokratické strany V. Žirinovský uvedl v interview pro izraelské noviny „Maariv“:  „Nikdy jsem se netajil tím, že můj otec byl Žid.“ – „Židé v Rusku hrají zvláštní roli. Devadesát procent členů Leninnovy strany byli lidé židovského původu. V mojí straně je též devadesát procent Židů“. (citované z Deutsche Tagespost 7.4.1994).

Všechny tyto národně radikální strany, které byly z pozadí vytvořené židovsko-svobodozednářskými kruhy, mají jedno společné: V těchto zemích zmapovali všechny přímé i potenciální odpůrce režimu, a z velké části je zneutralizovali. Lidé, kteří ještě dodnes vkládají svoje naděje do M. Sládka nepochopili, jak strašně naletěli.

Teorií o Sládkově židovském původu je mnoho, nebyl však předložen žádný důkaz. Ale jeho družka Laura Rajsiglová je Židovka, což je dosti výstižný fakt. Dokonce s ní má děti a žijí v jedné rozlehlé vile v Brně-Útěchově. Sládek skončil tam, kde končí tisíce svobodných zednářů – na smetišti dějin.

Z výše uvedeného je zřejmé, že prastarou židovskou taktikou je kontrolovat a zakládat všechny politické strany. Bez výjimky, i ty strany nejradikálnější, aby podle Rothschildova hesla „nedávej všechny vejce do jednoho košíku“ ovládali úplně všechny. Proto i v současnosti, kdy je židovským cílem ovládnout Evropu jejím sjednocením (EU), jako předstupeň k ovládnutí světa (vytvořením jediného světového státu One World), zakládají všechny možné směry či frakce – eurooptimistů, euroskeptiků, odpůrců evropské ústavy, zastánců evropské ústavy, strany proevropské, strany protievropské, atd., atd.

 Jaroslav Bednář, 4. Června 2007

© Európske Národy 2007

.

Sládkovo zmrtvýchvstání na Klárově 17.11.2015

 

.

..

Gratulace!

Pro upřímného vlastence dnes většinou není vhodná doba k přílišné radosti. Jedna jobovka stíhá druhou, zhoubná činnost zrádců národa, rozlezlých v nejrůznějších uskupeních, politických stranách a tzv. „lidskoprávních“ organizacích, a především ve vlastizrádné vládě jistého B. Sobotky graduje. Přesto občas začínají probleskovat, jako první světelné paprsky po předlouhé temnotě, nějaké ty zprávy povzbudivé. Zprávy o událostech, které dokládají, že se český a moravský národ začíná probírat z oblouznění multikulturalismem, amerikanismem, eurohujerstvím, či z podobných deviací. Že příslušníci našeho národa začínají chápat, jak a co dnešní mocní a jejich posluhovači s nimi ve skutečnosti zamýšlejí.

Po povzbudivých zprávách z letošního 17. listopadu v Praze, kdy se většina opozičních pro-národních sil dokázala posléze spojit v mnohatisícový proud, protestujících proti současné probruselsko-kolaborantské vládě, a po hřejivém a povzbudivém projevu pana prezidenta Zemana letos na Albertově, přišla v sobotu 28.listopadu další radostná zpráva:

Rocková kapela ORTEL, hrající písničky, jenž mnohé berou „za srdce“, se v národní soutěži ČESKÝ SLAVÍK MATTONI umístila na skvělém 2. místě, hned v závěsu za zkušenými matadory a veterány rockové scény (kapelou Kabát). A v kategorii zpěvák se frontman kapely ORTEL – Tomáš Ortel – umístil na místě třetím. FENOMENÁLNÍ ÚSPĚCH, zvláště podíváme-li se na něj optikou postupu (rychlosti a výše), a obecné nevraživosti mediálního mainstreamu. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky všelidovému hlasování, tedy dá se říci: „hlas lidu – hlas boží!“

SRDEČNĚ A UPŘÍMNĚ GRATULUJEME!

PS:

Tento úspěch zahřeje každého vlastence o to více, nakolik se ihned po vyhlášení výsledků soutěže vyrojilo hejno žlučovitých komentářů havlistického mainstreamu se špatně skrývanou nenávistí. Dokonce i někteří poslanci se zapojili do kampaně k pošpinění kapely, a potažmo tím i ke zpochybnění vůle národa…! Jen houšť, alespoň se všechny tyto protinárodní elementy samy demaskují a odhalí. Věříme, že voliči budou mít tentokrát dobrou paměť, a v příštích volbách se nenechají koupit buřtem, gulášem, či koblihou, a některým poslancům či stranám své hlasy konečně nevěnují!

-red-

.

Varování namísto reportáže

Na tomto místě měla být původně reportáž o naší cestě do Prahy 17.11.2015, – o návštěvě pěti protestních akcí: od Václaváku přes Náměstí Republiky a Klárov, před Uřad vlády na Malé Straně. Jenže to nakonec dopadlo tak, že namísto našich zážitků a dojmů, jsme tady raději umístili tohle varování. Ostatně – zpráv, reportáží, fotografií i videí o průběhu letošního státního svátku v Praze,  je na webu dost a dost všude jinde.

Jinak, naše hodnocení letošního 17. listopadu je z našeho pohledu převážně kladné: Konečně došlo alespoň v závěru dne k propojení všech opozičních frakcí.

Václavské náměstí 17.11.2015

.

V této pochmurné době, zatímco Evropa úpí pod náporem vetřelců, zatímco nikdo nemá jistotu, zda zítra na Středním východě či na východě Ukrajiny nevypukne zničující globální konflikt mezi velmocemi, v době kdy se právem všichni obáváme, že rychle se šířící chaos ve světě pohltí i naši malou Českou republiku, v této době jsme my, republikáni, nuceni řešit ještě jeden závažný problém. Problém pouze zdánlivě interní, náš. Problém, o kterém jsme všichni doufali, že byl již před 6 lety definitivně vyřešen. Co zůstal dávno za námi a stal se tak jen zvolna zapomenutou historií naší republikánské strany.

Bohužel, není tomu tak. Již druhým měsícem začala na českou veřejnost a především na vlastenecky založené občany, působit prostřednictvím elektronických médií historická figura v podobě bývalého předsedy SPR-RSČ. Začalo to poměrně nenápadně na FB, aby to vzápětí přeskočilo do politického hyde-parku na PL, a nyní se již týden zdá, že tato zapomenutá, zprofanovaná, a sama se zdiskreditovaná figura, objevuje i na veřejné scéně při příležitosti různých veřejných protestních akcí. Naposledy se tak stalo minulý týden v úterý 17.listopadu v Praze. Sledovali jsme tyto aktivity ze začátku s pobavením, poněvadž jsme se spoléhali na paměť našich občanů. Věřili jsme, že si ještě všichni pamatují, do jakých konců v minulosti tento předseda dovedl opoziční, kdysi parlamentní stranu, a jak uměl z tohoto konce vytěžit maximum – ovšem pro svůj osobní prospěch. Zatímco ty tisíce důvěřivců v podobě jeho voličů i blízkých spolupracovníků – spolustraníků – jednoduše hodil přes palubu. Věřili jsme, že dnes je tato figura široké veřejnosti dostatečně známa – co v minulosti DOOPRAVDY ve skutečnosti představovala, a co v podstatě představuje ještě i dnes.

Naše víra však byla po 17. listopadu značně otřesena nejen tím, že se oné zprofanované osobě nakonec povedlo proniknout na řečniště jedné z protestních akcí (na Klárově), ale především tím, že se k tomuto hochštaplerovi a podvodníkovi opět začínají hlásit někteří důvěřivci. A to jak na veřejnosti, tak i v kyberprostoru. Domníváme se, že je to dáno dílem neznalostí, dílem zapomnětlivostí, a především dílem infantilní důvěřivostí jeho nynějších fanoušků a fanynek. Nezazlíváme jim to, protože jsme byli kdysi také takoví.

Je však naší povinností se s těmito budoucími oběťmi doktora Sládka podělit o naše zkušenosti, znalosti a informacemi s výše uvedenou osobou bývalého předsedy republikánů. Předsedy, který byl nakonec pro své neúnosné skutky v roce 2009 na mimořádném sjezdu SPR-RSČ účastníky sjezdu odvolán z funkce a následně vyloučen. Jelikož M.Sládek se však hodlal o platnost mimořádného sjezdu soudit a blížily se parlamentní volby, došli jsme tehdy k rozhodnutí, že mu zprofanovanou značku SPR-RSČ ponecháme. Založili jsme tudíž NOVOU republikánskou stranu BEZ SLÁDKA, dnešní RSČMS. Sládek poté nechal „svou“ (on vždy považoval vše co se týkalo strany za svůj majetek) SPR-RSČ zaniknout. V roce 2010 byla straně pozastavena činnost pro soustavné (mnohaleté) neplnění zákonné povinnosti předkládat Poslanecké sněmovně každoroční auditovanou zprávu o účetnictví strany. Z tohoto důvodu, který se i v dalších letech opakoval, pak v říjnu 2012 vláda rozhodla o podání návrhu na úplné rozpuštění strany, a dne 15. května 2013 byla Nejvyšším správním soudem rozpuštěna.

Sládek svou osobou zneutralizoval, zdiskreditoval a potopil celé pro-národní hnutí odporu proti globalizaci a proti zničení naší republiky – a potažmo tím i celého národa. Na celých 20 let, a ještě i do budoucna. Ne svým programem (tedy programem republikánů), ten byl a stále je vynikající, ale svým chováním, jednáním a skutky. To byl jeho pravý – skrytý – úkol na celé popřevratové politické scéně.

Zděsili jsme se, když jsme minulé úterý v Praze Sládka potají pozorovali – pohyboval se celý den po Praze a sondoval, kde dostane nějaký prostor a uchytí se nějak. Nakonec se mu to povedlo v podvečer na Albertově. Však jsme to těm organizátorům již napsali, a nejenom jim. (kopie našeho varování je vyvěšena na našem webu) Komu tohle varování nestačí, tomu můžeme přidat i mnohé další podrobnosti. I tato fakta budou rovněž (postupně) zveřejňována na našem webu.

Nejvíce nás šokovaly reakce některých lidí, co o Sládkovi v podstatě nic nevědí, znají jenom ten mediální obraz o něm, jež někoho odpuzuje, ale jiné typy zase přitahuje. Hlásili se k němu, veřejně se s ním fotili a lichotivě mu podlézali, viz ten naivní trouba na jednom videu… Jako bychom zpětně viděli i sami sebe – kdysi, když jsme jej ještě neznali osobně a zblízka. Tenkrát bychom za něj snad i do ohně skočili… Přitom ti naivové (i ti co mu tleskali v podvečer na Klárově) o Sládkovi nevědí vůbec nic. Byl by to megaprůšvih, kdyby se Sládkovi podařilo někam se zase vetřít – historie by se opakovala, a to si nyní v dnešní kritické době už nemůžeme dovolit.

Sládek se sice zatím protlačuje tam, kde je poměrně plno, ale to je pro něj výzva, nikoliv překážka. Díky svému nepopiratelnému daru působit na lidi (díky kterému byl pro svou úlohu v roce 1989 vybrán 13. oddělením ÚV KSČ) hrozí, že by se mu to mohlo i povést. A znovu mu část spoluobčanů naletí, a znovu si Sládek (a nyní i jeho následovník) namažou kapsu. A znovu zneutralizuje a zdiskredituje národní myšlenku a odpor našeho národa proti zotročení siobankéřskými globalisty. Sládek je šábesgojím, schopný člověk na špinavou práci proti našim lidem.

Ke konci minulého století, v roce 1998, byl Sládek na čas stažen ze scény, protože svůj úkol tehdy splnil. Nikdy však mezitím nestrádal (např. v létě 2006 si s celou rodinou jezdil 3 měsíce po USA, poté co totálně potopil celou volební kampaň SPR-RSČ před volbami do PS-PČR). Nestrádal jako mnoho jeho spolustraníků, co mu kdysi (nechtěně) dopomohli k jeho milionům, a poté byli Sládkem odkopnuti. Třeba takový bývalý Sládkův bodyguard – Luboš Votava – ten by mohl vyprávět!!! Nebo bývalý místopředseda SPR-RSČ Pavel Mozga z Kroměříže. A další, a další, a další…

Nyní, když prudce roste aktivita národně zaměřených subjektů na české politické mapě, může být Sládek znovu nasazen. Hrozí, že díky svým „schopnostem“ ovládne nějakou malou politickou stranu či hnutí, kam se vetře, a přemění ji k obrazu svému. Případně si časem získá znovu širší popularitu a založí si stranu novou. Média, včetně televize, jsou mu najednou jaksi nakloněna – i když třeba naši stranu v podstatě ignorují (redaktor Daniel Takáč se nám ani nenamáhal odpovědět na náš protest). Ovšem o Sládkovi se tu a tam „nenápadně“ zmiňují. Myslíte, že je to náhoda? V politice žádné náhody neexistují! Někomu záleží na návratu Sládka do politiky. O to více máme důvod vytrvat a postarat se, aby se to M. Sládkovi nepovedlo. Důsledky pro českou, obrozující se, a zvolna se sjednocující národní scénu by byly nedozírné!

Zjistili jsme si na katastru nemovitostí v Útěchově u Brna, že od loňského roku tam nastal pohyb. Ten vyvrcholil cca před měsícem, a je jasné, že Sládkovi se navracejí jeho nemovitosti, které měl 15 let zablokované či v exekuci. Čili mu už teoreticky nic nebrání pokusit se o návrat do politiky. Jeho pražská anabáze minulý týden byla taková jeho sondáž mezi politickými stranami, hnutími, veřejností i médii, jak bude tento návrat přijat. Zatím naštěstí s nevelkým úspěchem. Úterní aktivity Miroslava Sládka však rovněž vnímáme jako cílené poškození a diskreditaci celého obrodného procesu společnosti, do kterého se zapojila i naše strana (RSČMS), v rámci uskupení NK (Národního kongresu).

Bude zveřejněna část dokumentů z období, jež bezprostředně předcházelo našemu definitivnímu rozchodu se Sládkem. Přesto z nich můžete pochopit, proč k tomuto rozkolu došlo, co vlastně Sládek představoval, a proč se tolik obáváme, aby se nějak nevrátil. Sládek je velmi přesvědčivý a nebezpečný manipulátor, odhalit jej není snadné. V úterý na Klárově ve svém projevu mluvil o potřebě jednoty a oslavoval prezidenta Zemana. Prostě říkal to, co si dav přál slyšet, a Sládek to velmi dobře a zkušeně odhadl. Bylo to velmi „dojemné“.

Přitom ze zveřejněných dokumentů vyplyne, že Sládek se vždy aktivně stavěl PROTI jakémukoliv sjednocování národní scény, a své spolustranické názorové oponenty likvidoval – vylučoval. Nakonec zbyl ve vedení „své“ strany prakticky sám, obklopen úzkou skupinkou pochlebovačů. A co se týče takového Miloše Zemana, tak můžeme potvrdit, že Sládek tehdejšímu předsedovi ČSSD nemohl v té době absolutně „přijít na jméno“. Ještě i před rokem 1998, než proběhly ony osudné (ostudné) volby, v nichž SPR-RSČ utrpěla tu zdrcující porážku (hlavně ovšem díky M.Sládkovi a jeho přehmatům). Později, když se podle průzkumů ukázalo, že více než polovina voličů SPR-RSČ přeběhla kvůli Sládkovi k ČSSD a k jejímu tehdejšímu předsedovi Zemanovi, tak Sládek tehdejšího premiéra Zemana doslova nenáviděl. Na vnitrostranických schůzích to ostatně dával nepokrytě najevo. Stejně jako své velmi špatně skrývané pohrdání a odpor vůči dnešnímu prezidentu Ruské federace Vladimíru Putinovi, a potažmo vůči slovanskému Rusku jako takovému. Ovšem dnešního světového policajta – USA, i jeho nejvyšší politickou garnituru, však Sládek vždy nepokrytě obdivoval. Vždyť také do USA často a rád cestoval…

Bude přiložen i velmi důležitý dokument o konečném vytunelování stranické kasy SPR-RSČ v podobě přemrštěných „platů“ stranických funkcionářů. Dlužno k tomu dodat, že Sládek si původně představoval, že všichni uvedení funkcionáři posléze (po proběhnutí konkurzu) celou částku vrátí nazpět do stranické pokladny, aby s ní mohl opět disponovat jedině sám Sládek, tak jak tomu bylo vždy předtím. Pokladník Petr Pěkný byl v procesu plateb pouze nastrčená figurka, a v roce 2006 raději stranu opustil. Vybraní činovníci SPR-RSČ (co shrábli nemalý finanční obolus), se tedy záhy i s uvedenými sumami Sládkovi rozutekli. Tomáš Vandas a Martin Zbela si založili Dělnickou stranu (DS), a přetáhli k sobě většinu mladších členů SPR a celou bývalou tzv. „Republikánskou mládež“. Zkrátka utekli všichni, co již měli Sládka a jeho vnitrostranického despotismu plné zuby. Sami jsme byli svědky fyzického konfliktu M. Sládka s hlavním pokladníkem strany Petrem Pěkným (shodou okolností na našem sjezdu v Olomouci), a právě kvůli zmíněným statisícům. Právě nynější úřadující předseda RSČMS Jiří Dufek je tehdy trhal od sebe. Z výše uvedeného pramenila ona Sládkova zášť ke všem, kdo odešli z „jeho“ strany a s „jeho“ penězi…! Ovšem i tak si z vyhlášeného konkurzu na SPR-RSČ přišli Sládek a jeho rodina na částku přesahující 2 miliony Kč! O penězích, které Sládkovi plynuly do jeho osobní kapsy v období let 1992-1998 však raději ani nemluvíme. Kromě jeho poslaneckého platu a náhrad, samozřejmě.

Otázkou zůstává, proč se nyní „Česká“ televize již 2x o Sládkovi (v rámci pořadů o úterních demonstracích) zmínila, a udělala mu takto reklamu. O papírových či elektronických tiskovinách raději ani nemluvě. Ačkoliv o Adamu Bartošovi či Tomiu Okamurovi se v současnosti na ČT (i jinde) tak úzkostlivě mlčí. Máme za to, že M. Sládek má mj. opět posloužit k diskreditaci nynějšího obrozujícího se národního hnutí společnosti a odporu vůči plánům globalizátorů. A tudíž má Sládek sehrát nějakou svou další roli, patrně opět v onom roztříštění a neutralizaci národní politické scény.

Proto chceme každého případného fanouška Miroslava Sládka vyzvat k nejvyšší obezřetnosti!!! Víme z vlastní zkušenosti, že jen velmi nesnadno se dá zvrátit mylná představa o někom, do koho vkládáte své naděje a sympatie. Zvlášť, když dotyčný oplývá jistým osobním fluidem a přesvědčivostí. Zvlášť, když umí velmi přesvědčivě hovořit a psát. O to více je taková figura nebezpečnější! Povede-li se Sládkovi znovu proniknout na národní scénu, hrozí nebezpečí jejího následného totálního rozvratu a jejího ještě většího roztříštění. Případně neutralizace a znovuzavedení národovců do slepé uličky!

Toliko na vysvětlenou. Všem velmi rádi samozřejmě zodpovíme případné dotazy.

Předsednictvo Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska.

.

Zástupci za RSČMS podpořili společnou věc všech vlastenců.

 

.

Důrazný apel všem národním aktivistům

    zejména však především představitelům národní iniciativy PROJEKT ČESKOSLOVENSKO, pánům Jiřímu Černohorskému a Pavlovi Matějkovi.

 

Vážený pane Černohorský, vážený pane Matějko,

s veškerou úctou vůči Vám, i dalším organizátorům a svolavatelům protestních akcí v Praze ze dne 17.11.2015,

 si jménem Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska (RSČMS) dovolujeme DŮRAZNĚ PROTESTOVAT proti veřejnému vystoupení / projevu / tak silně profláknuté persóny, jako se stalo v případě jistého Miroslava Sládka, kdysi předsedy SPR-RSČ (republikánů).

Nevíme, kdo přesně má na svědomí toto faux-pas, jenž značně zdiskreditovalo úterní sjednocené protestní akce, které vyvrcholily společným pochodem z Náměstí Republiky, přes Klárov k Úřadu vlády.

Tohoto pochodu jsme se, jakožto zástupci RSČMS – tedy Republikánů, rovněž zúčastnili. A právě na Klárově jsme byli svědky, jak byl do řečniště s pompou uveden jmenovaný Sládek.

Uveden byl aktivistou Jiřím Černohorským. Pokud byl tento hrubý přehmat zapříčiněn pouze nadměrnou aktivitou pana Černohorského, adresujeme tento protest právě jemu. My na pana J.Č. od úterka sháníme jakýkoliv relevantní kontakt. A tak bychom byli velmi vděčni, kdyby se nám pan Černohorský ozval.

 Úterní aktivity M.Sládka vnímame jako cílené poškození a diskreditaci celého obrodného procesu společnosti, do kterého se zapojila i naše strana (RSČMS), v rámci uskupení NK (Národního kongresu).

 Aktivity M.Sládka však poškozují i naši obrozenou Republikánskou stranu. O Sládkovi víme mnohé detailní informace leckterých jeho skandálů. Zejména jakým způsobem ovládal a posléze i vytuneloval pokladnu původní Republikánské strany SPR-RSČ. Vše potom vyvrcholilo v roce 2009, kdy byl M.Sládek na mimořádném stranickém sjezdu pro své neúnosné skutky odvolán z funkce předsedy a následně vyloučen z Republikánské strany.

 Bývalý předseda však tehdy napadl usnesení mimořádného sjezdu soudně, a raději nechal stranu SPR-RSČ zaniknout – zřejmě aby nemusel do stranické pokladny vracet rozkradené miliony. Je to nebezpečný lhář a defraudant! Soud o platnost mimořádného sjezdu se však nakonec ani neuskutečnil, protože Sládek nesložil potřebnou finanční částku, coby soudní jistinu. Mezitím však vznikla naše RSČMS, jakožto reakce na Sládkův odpor a aktivitu proti nám. Vše, co zde píšeme, můžeme samozřejmě doložit, vždyť většina z nás byla v Republikánské straně aktivní od roku 1990!

 Proti Sládkově účasti na Klárově jsme na místě, jako Republikáni, nahlas a opakovaně protestovali – přes megafon. Byli jsme však obtěžováni jedním zjevně podnapilým individuem, a než jsme si to s ním vyříkali, Sládek si opět po letech mohl veřejně honit své ego, a prožil si tak svých 5 minut slávy. Toto jeho extempore (ze kterého viníme především a právě J.Černohorského), však již začíná mít své důsledky:

např. dnešní Blesk:  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/356317/sladek-utocil-na-uprchliky-i-slunickare-politolog-vycitil-posledni-sanci.html#464459-0

 nebo středeční pořad Události-komentáře na ČT-24, kde si moderátor Daniel Takáč pozval tzv. „politologa“ Daniela Kroupu – nechvalně známého představitele kdysi parlamentní strany ODA, která hrála v devadesátých letech hlavní roli v privatizaci (čtěte rozkradení) národního majetku. Kroupa si na Sládkově přítomnosti „smlsnul“ v čase cca 40:40 – 41:00, kdy řekl, že: fašoidní předseda republikánů se pohyboval i na Albertově, na mítinku pana prezidenta… (a to se naštěstí nezmínil o tom, že Sládkovi byl umožněn projev na Klárově!)

 Že Daniel Kroupa, jakožto politolog, přitom osvědčil hrubou neznalost české politické scény (neboť Sládek je již 6 let soukromá osoba a „jeho“ SPR-RSČ byla od roku 2010 pozastavena a v roce 2013 rozpuštěna), to jistě většina diváků v tu chvíli ani netušila. Přitom se stačí podívat na naše stránky http://rscms.cz/o-nas/, z nichž je zřejmé, že se Sládkem již jako republikáni nemáme minimálně 6 let nic společného!!!  I panu „politologovi“ Kroupovi jsme napsali náš důrazný protest, rovněž tak i Danieli Takáčovi, redaktorovi ČT, jež má onen večerní pořad „na svědomí“.

 A to jistě zdaleka není vše, co jsme zachytili. Např. již v úterních večerních zprávách na ČT-1 v 19:00 redaktor KAREL ROŽÁNEK v podstatě propojil zprávu o tom, že byly k vidění naše republikánské vlajky se Sládkovým projevem na Klárově…

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000101117,                    (v čase cca 13:40 – 13:44)

 VELMI DŮRAZNĚ SE OD MIROSLAVA SLÁDKA DISTANCUJEME A ZNOVU PROTESTUJEME !!!  Hodlají-li se představitelé iniciativy „PROJEKT ČESKOSLOVENSKO“ a různí aktivisté typu Jiřího Černohorského ztotožňovat s takovými osobami jako je Sládek, dělají tím opravdu medvědí službu celému národnímu hnutí za obrodu společnosti! Vážení, pokud to děláte z neznalosti, měli byste se informovat – informace vám rádi poskytneme. Víme, že Sládek se v úterý 17.11.2015 pohyboval po Praze, navštěvoval různé protestní akce, a různě se domáhal prostoru u mikrofonu. Všude byl však odmítán, a až na Klárově se mu to povedlo!

 Pan Černohorský se ve 13 hodin točil okolo Sládka na Můstku (kde právě začínal mítink DSSS), a dokonce se se Sládkem společně i fotil… V tu chvíli jsme to pokládali za jistý druh zvrácené recese (proti gustu žádný dišputát), ale na tom Klárově nám to potom došlo:

Sládek (z Brna) se prostřednictvím aktivisty Jiřího Černohorského (prý rovněž z Brna), snaží o návrat do politiky!!!     

 Pokud se mu to podaří a vloudí se do nějakého hnutí či menší politické strany (protože na založení své vlastní strany Sládek nemá ani prostředky, ani nesežene oněch 1000 požadovaných podpisů), a tento subjekt díky svým lžím ovládne – potom hrozí nebezpečí, že pomalu se sjednocující národní (opoziční) scéna se opět ještě více rozštěpí (lépe, než se nyní štěpí např. díky předsedovi DSSS T.Vandasovi). Posléze ji pak Sládek vytuneluje ku prospěchu svému – tak, jak to dokázal v minulosti, naposledy před 10 lety!  Naléhavě vás tedy žádáme: 

DISTANCUJTE SE OD TÉTO TOTÁLNĚ ZDISKREDITOVANÉ OSOBY!

 Jestli to Jiří Černohorský udělal z neznalosti pravého stavu věcí a skutečné úlohy Sládkovy osoby na české politické zcéně, anebo je se Sládkem spřažen, to se teprve ukáže. Každopádně ho viníme z toho, že než se do tohoto dobrodružství pustil, nezjistil si u nás pravý stav věcí, co se Sládka týče. Že se naše Republikánská strana účastní celého politického dění demokratické obrody ČR v rámci projektu NÁRODNÍ KONGRES, to jistě pan Černohorský ví. Že byl Sládek dříve dlouholetým předsedou SPR-RSČ (republikánů), to jistě pan Černohorský ví také. A proto se jej hodláme zeptat, co celá jeho kašpařina se Sládkem na Klárově (ale i na Můstku a později před úřadem vlády) měla znamenat. Protože odpovědi mohou být skutečně pouze a toliko dvě:

  1. Organizátor / organizátoři jsou tak hloupí, že neví o koho se jedná   nebo
  2. Celou protestní akci chtěli vystoupením Sládka “shodit”.

 Druhá varianta se nám jeví jako pravděpodobnější. Přesto bychom velmi uvítali přímý kontakt na pana Černohorského, abychom si s ním mohli celé jeho extempore se Sládkem vyříkat. Pokud jej máte, pošlete nám jej, jinak budeme nuceni celou záležitost řešit přes FB. Nám je prozatím jedno, kdo se posléze stane vůdčí osobností celého obrodného procesu – jestli to budou pánové T.Okamura nebo A.B.Bartoš, či snad někdo další – nezdiskreditovaný a s čistými úmysly. Ale jako zbylí republikáni jsme před několika lety přísahali, že pokud budeme živi a schopni práce – NEDOVOLÍME návrat M.Sládkovi do politiky, a tudíž znovuobalamucení dalších statisíců spoluobčanů!!!

Proto naši Republikánskou stranu stále „držíme“, byť to není vůbec jednoduché.

A také, byť se snažíme do celého procesu zapojit a nějak svými silami pomoci, se nechceme drát příliš do popředí a zviditelňovat se. Protože cítíme, že Kainovo znamení v podobě M.Sládka na nás stále určitým způsobem ulpívá…

 Za jakoukoliv odpověď z Vaší strany budeme vděčni, a vše si dovolíme zveřejnit na našem republikánském webu.

Rovněž jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy, vše co bude v našich silách.

 .

S pozdravem a za vedení Republikánské strany, Čech, Moravy a Slezska:

Roman Sláma, výkonný místopředseda
Jiří Dufek, předseda strany
Mgr. Karel Mašlík, místopředseda

 

Toto vyjádření je tedy stanoviskem celého vedení RSČMS.

 

 

.

Protest proti nepravdivému tvrzení v ČT

jehož se dopustil tzv. „politolog“ Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., vedoucí katedry a odborný asistent katedry politologie a filozofie University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem ve večerním pořadu UDÁLOSTI-KOMENTÁŘE na ČT-24, dne 18.11.2015

 

Vážený pane politologu Kroupo,

 velmi DŮRAZNĚ protestujeme proti vašemu nepravdivému tvrzení, kterého jste se dopustil v pořadu  UDÁLOSTI-KOMENTÁŘE, dne 18.11.2015. Tuto pravděpodobně záměrnou dezinformaci jste vypustil do éteru coby host redaktora Daniela Takáče, kterého jsme rovněž upozornili.

/Mimochodem, jste nám znám jako dřívější člen a poslanec nechvalně známé strany ODA (Občanská demokratická aliance), která měla v devadesátých letech lví podíl na tzv.“privatizaci“ národního majetku ČR, což v důsledku pro náš národ znamenalo jeho rozkradení anebo výprodej za symbolickou hodnotu!/

 Citujeme z vašeho středečního výroku:

… pan prezident není v souladu sám se sebou. Tak jak vystupuje dneska, je pravý opak toho, co říkal v devadesátých letech. Uvědomme si, že to byl on, který velice ostře vystoupil proti republikánům, on je označil fašistoidní stranou, apod., no a nyní je to předseda republikánů, který má otevřený přístup na mítink pana prezidenta,…

(konec citátu)

/vysílací čas pořadu U-K cca 40:30 – 41:00 min./

 

Toto tvrzení bylo nepravdivé hned ze třech důvodů:

1.       Nikdo ze současných členů Republikánské strany, tj. RSČMS, se mítinku na Albertově nezúčastnil. Čili nevíme, zda na mítinky s projevem pana prezidenta Miloše Zemana máme přístup či nikoliv. I když většina našich členů současného prezidenta Zemana ve 2. kole všelidového hlasování volila, už jen proto, aby se prezidentem nestala taková protinárodní persóna, jako je „kníže“ K.Schwarzenberg.

2.       Protože jsme se 17.11.2015, my republikáni, včetně úřadujícího předsedy Jiřího Dufka, ve stejnou dobu účastnili protestního shromáždění na Václavském náměstí u Muzea (což dokazují i naše vlajky na schodech vedoucích k řečništi, viditelné na videozáznamu), příliš nechápeme, o jakém předsedovi republikánů byla řeč. Na dvou vzdálených místech zároveň jsme být nemohli, to je snad logické.

3.       Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (RSČMS) je v současné době JEDINOU republikánskou stranou, aktivně působící na české politické scéně již od 24. června roku 2010. Na jaře loňského roku se rovněž zúčastnila voleb do EP. Jiná fungující republikánská strana se v současnosti na domácí politické scéně nenachází. Původní republikánská strana (SPR-RSČ), byla v roce 2013 Nejvyšším správním soudem rozpuštěna, poté co jí byla v roce 2010 pozastavena činnost pro opakované neplnění zákonné povinnosti předkládat finanční výroční zprávy za roky 2006-2009, což však NENÍ náš problém.

 

Vážený pane politologu Kroupo, chtěli bychom se Vás touto formou dotázat, zda nevíte, co měl tento váš výrok znamenat?

Nabízejí se totiž pouze dvě možnosti:

1.       Vy, Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., vedoucí katedry a odborný asistent katedry politologie a filozofie University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, vůbec nevíte, co mluvíte. Potom je ovšem ostudou i České televize, si takovéto hosty zvát do vysoce sledovaného večerního pořadu. Chtěli bychom vám touto cestou doporučit doplnit si vzdělání, například zde, na wikipedii, a také zde, na našich webových stránkách. Dříve než se dopustíte výše uvedeného a hloupého tvrzení!

2.       Jako „politolog“ jste výše uvedený výrok-dezinformaci vypustil záměrně s nějakým cílem, který bychom rádi věděli. Třeba jste chtěl tímto vy, i Česká televize, dělat někomu reklamu. Tudíž, rádi bychom jako členové předsednictva RSČMS, znali tuto tajemnou a nejmenovanou osobu. Třebas jste s ní v nějakém vztahu či spojení…?

 

Vážený pane Danieli Kroupo,

velmi bychom uvítali vaše vyjádření, které si posléze dovolíme zveřejnit na našich webových stránkách. Píšeme vám touto formou přes váš FB-profil, protože nejsme prozatím schopni vypátrat vaši e-mailovou adresu – není uvedena ani zde, ani např. zde, ani nikde jinde (asi víte proč). Jinak budeme nuceni vás kontaktovat přes jiné (kontaktní) osoby, uvedené v souvislosti s vaším jménem. K vaší smůle a k vaší ostudě.

Rovněž vás upozorňujeme, že žádná odpověď je v podstatě také odpověď…

 

Předsednictvo Republikánské strany, Čech, Moravy a Slezska:

 

Roman Sláma, výkonný místopředseda

Jiří Dufek, úřadující předseda strany

Mgr. Karel Mašlík, místopředseda

 

.

Úvodní projev místopředsedy RSČMS na demonstraci 7.listopadu v Olomouci

Vážené dámy, vážení pánové, spoluobčané!

Srdečně vás vítám na dnešním shromáždění, kterému jsme pracovně dali název Tábor lidu. Toto shromáždění svolala Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, ve spolupráci s naší partnerskou stranou Národní demokracie.

Nebylo během několika posledních let zvykem, aby republikáni pořádali nějaké demonstrace či větší akce. Neboť jsme dospěli k přesvědčení, že po našich marných apelech a varováních za posledních 25 let nezbývá než počkat, aby se občané sami přesvědčili o prozíravosti naší politiky za uplynulé čtvrtstoletí.  A také jsme cítili, že je zapotřebí dát si na nějaký čas pauzu, a spíše z povzdálí pozorovat veškeré politické dění. Neboť i do našich řad neúprosný čas vryl své stopy.

Nyní však bijeme na poplach! Naše země se nachází v bezprostředním ohrožení! V ohrožení, jaké tu od dob II. světové války ještě nebylo! Do Evropy se valí statisíce vetřelců, a brzy to budou již miliony. Evropská civilizace, kultura a uspořádání tak mohou být nenávratně zničeny! Koncem roku 2015 to bude již půldruhého milionu migrantů za jediný rok. Zbabělí a zkorumpovaní politici se nám prostřednictvím mediálních presstitutů snažili ještě v letošním létě namluvit, že se jedná jen o neškodných „pár set tisíc“ zbídačelých Syřanů. To však byl jen vrcholek obrovského ledovce. V roce 2016 se již očekává invaze až třech milionů ekonomických islámských migrantů. Migrantů, které tu drtivá většina evropských obyvatel a národů nevítá a nechce! S výjimkou jisté „ANDĚLY MRKALOVÉ“ z Berlína, která si je všechny pozvala, a nyní by je chtěla vnutit i nám. A rovněž nevelkého počtu pošahaných multikulturních aktivistů a bezbřehých falešných humanistů.

Skupinka počtem bezvýznamná, ale finančně maximálně zabezpečená a mediálně protěžovaná, soustředěná v tzv. mimovládních organizacích, nebo v politických stranách vyznávajících politiku multi-kulti. Za Českou republiku lze jmenovat především ZELENÉ a PIRÁTY – skrývající svou pravou tvář za bohulibé cíle, např. ochrany přírody, či absolutní svobodu internetu. Politice multi-kulti ovšem podlehla i většina dnešních parlamentních stran, všichni víme o jaké se jedná. O nesmírně nebezpečných mimovládních „neziskovkách“ ještě také bude řeč.

To, co Evropa zažívá nyní, to bohužel ještě nic není…! Je to teprve jen začátek. V roce 2016 se vydá na cestu do Evropy trojnásobek lidí než letos. A to je pouze pesimistický odhad. V roce 2016 to může být i 5 milionů migrantů, v roce 2017 15 milionů migrantů, v roce 2018 25 milionů migrantů, a v roce 2019 40 milionů migrantů. V roce 2020 to má být okolo 50 milionů migrantů, na cestě do Evropy!!!

Přijde vám to šílené a něco jako sci-fi? Napadlo vás někdy dříve, že uvidíte to, co se dnes děje? Očekávali jste takovou neskutečnou hloupou naivitu a neschopnost vysokých politiků?! Určitě nikoliv.

Zlo a islám je opět na vzestupu… A toto je prachsprostá PLÁNOVANÁ INVAZE! V Africe a na středoasijském východě je dnes připraveno více než 150 milionů lidí nastoupit cestu do Evropy, vždyť tam v nevalných podmínkách žije okolo 2 miliard obyvatel! Jejich cílem je především islamizovat Německo – nejbohatší a nejmocnější zemi v Evropě. S islamizovaným Německem je brána do Evropy pro islám zcela otevřená. Pro evropskou kulturu to znamená naprostou zkázu a konec. DŽIHÁD – ŠARÍA – VRAŽDĚNÍ. DRANCOVÁNÍ – ZNÁSILŇOVÁNÍ – LOUPEŽE,  ZHROUCENÍ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU.

Tohle všechno přeci nechceme!  (Nebo snad ano…?)

To vše znamená absolutní konec svobody, byť je leckdy již tak diskutabilní. Brzy nám zakáží svobodu slova úplně, čeká se prý jen na švédské předsednictví EU. A samotní migranti k nám nepřicházejí pracovat, tak jako pracujete vy, oni přicházejí vysávat sociální jistoty a fondy. Nepřicházejí k nám žít tady s námi, v jednom celku a jednotě, tak jak nám tvrdí pomýlení propagátoři multi-kulti. Přicházejí budovat svá uzavřená ghetta a celá muslimská města. Míří sem, aby zničili Evropu ve jménu islámu. Oficiální místa mlčí a popírají zdravotní rizika, která migranti přinášejí sebou. A jsou to obrovská rizika! Pohlavní choroby, AIDS, Nilská horečka, Ebola, či jiná exotická nákaza.

Přestaňte se dojímat nad tím, jak se cítí oni, ilegální a ekonomičtí migranti. Začněte se zajímat o pocity svého národa a o svou budoucnost. Protože nejde o jejich životy, ale především jde nyní o ten váš život. Nebudeme ve vlastní zemi doma. Nebudeme mít svá vlastní práva, jako nyní. Nebudeme už vůbec o ničem rozhodovat, ne jako občané. Přestaňte zavírat oči, a začněte se skutečně dívat kolem sebe. Tzv. „knedlíková pohoda“, která doposud v Čechách, a rovněž zde na Moravě panuje, nám vůbec nezaručuje, že se zde brzy nezačne odehrávat to, co se děje nyní okolo nás v Evropě!

Švédsko, Anglie, Německo, Francie a další západní státy… původní obyvatelé těchto zemí ztrácí svou zemi, svá práva a svobodu. Ruší se veřejné oslavy vánočních svátků, v křesťanských chrámech jsou nyní zřizovány noclehárny či velkoprádelny, vše pro migranty. Jsou přijímány  tzv. „antidiskriminační“ zákony, kdy obviněný Evropan musí prokazovat svou nevinu. Němečtí školáci jsou nuceni chodit do ubytoven stlát vetřelcům jejich postele, Do malých vesniček s nemnoha původními obyvateli, jsou ve velkém stěhováni muslimští migranti, kteří se tam stávají drtivou většinou.

Jak to v těch obcích asi brzy dopadne, to nemusíme ani hádat. Tohle opravdu tady chcete také?!

Podlehneme mediálnímu psychologickému nátlaku na náš soucit? Budeme jim tolerovat děti jako rukojmí? NIKDO Z NICH nebude mít slitování s vámi, a s našimi dětmi už vůbec ne. Až budou dostatečně silní – a tímto tempem to bude velmi brzy – jejich chování se opět radikálně změní. Ze skryté či defenzivní islamizace se stane islamizace ofenzivní! Otevřená a násilná! Nastane islámský teror. V naší Evropě, a dopustíme-li, tak i v naší vlasti! Pokud přijde do Evropy prakticky najednou 20 milionů migrantů, čeká ji i nás doslova apokalypsa. Pokud z naivity, nevědomosti či slabosti ztratíme kontrolu, jsou dny evropských národů sečteny…

Evropská unie, se svými neschopnými a zaprodanými politiky, se rychle stává velmi nebezpečným místem k životu původních Evropanů. Západní státy jsou z pohledu zachování evropské civilizace v podstatě ztraceny. Švédsko se svou dvacetiletou promigrantskou politikou je dnes již zemí s nejvyšším počtem znásilnění evropských žen a dívek. Ve světovém měřítku jej předstihuje pouze africké Lesotho. Německo i další západoevropské země jej však rychle dohánějí, exploze brutální kriminality nelegálních vetřelců je již dnes nevídaná. Tohle nám však mainstreamová média důsledně tají!

Pokud se má Evropa ve své původní podobě zachránit, je nezbytně nutno se vypořádat s těmito zly:

  1. Okamžitě zastavit příval nelegálních migrantů do Evropy z obou hlavních tras – z Italské, a především pak z Balkánské trasy. Úkol pro celou EU.
  2. Pro nás:  Vypořádat se s  5. kolonou domácích zrádců a škůdců. Ať už se nacházejí v tzv. „neziskových“ organizacích, bohatě financovaných převážně ze zahraničí a z tajemných zdrojů. Případně rozlezlých v nejrůznějších mainstreamových médiích, o kterých se dá říci totéž.
  3. V neposlední řadě je nezbytně nutné odstavit od moci všechny zaprodané politiky těch stran a hnutí, jež se zpronevěřili svému původnímu poslání sloužit své vlasti a svému národu! S těmi, kteří pro svůj vlastní finanční zisk či ego, působí proti nám, ve prospěch vetřelců!

 

Ad 1)  Proto navrhujeme opatření, která by měl evropský establišment neprodleně přijmout, má-li být naše evropská civilizace zachráněna:

Vyhlásit pevnost Evropa. Migrační trasy na náš kontinent okamžitě a neprodyšně uzavřít. Ukončit tím výnosný pašerácký byznys pro nejrůznější převoznické mafie. Odhaleným mafiánům pak udělovat ty nejpřísnější tresty.

Jak provést uzavření migrantských tras:

U italské cesty přes středozemní moře je to poměrně jednoduché. Evropská agentura Frontex přestane dělat přihlouplého zdarmataxikáře, který u Libyjských břehů nakládá migranty a vozí je rovnou do Evropy na území Itálie. Veškerý falešný humanismus musí jít stranou. Migranty mířící ke břehům Itálie, případně již na italské břehy dorazivší nalodit, jejich plavidla potopit nebo zkonfiskovat, a vetřelce odvézt nazpět do Afriky. Řvoucí falešné humanisty přidat k nim. To je poměrně humánní i k nim samotným.

 U balkánské trasy je složitější situace, ale i ta je řešitelná. Nejjednodušší by bylo pobřežní vody řeckých ostrovů v Egejském moři prostě zaminovat. Invazní armáda migrantů je síla, a té je nutno čelit protisilou. Pokud invazní plavidla zvolí cestu přes celé Egejské moře až na evropskou pevninu, potom postupovat obdobným způsobem i u řeckého pobřeží. Řekové si budou muset vybrat:  Buď budou migranty vracet nazpět, nebo si je budou ponechávat a obětují pro to část svých ostrovů coby internační tábory. Za což by jim měla být ze strany EU poskytnuta kompenzace ve formě prominutí jejich dluhů.

Je však nepřípustné, aby Řekové vozili migranty na pevninu a posílali je dále na kontinent. V takovém případě bude nutno Řecko vyloučit z EU, a na její severní hranici vztyčit plot – pakliže k tomu bude ochotno nejenom Bulharsko, ale i Makedonie, Srbsko a Černá Hora. Anebo dokončit a prodloužit na jihu Slovinska maďarský plot, který začal v létě za velkého povyku z Brusele stavět Viktor Orbán. My, mu za to DĚKUJEME! – A to jsme také 28. září deklarovali před maďarskou ambasádou v Praze.

Řekové by však měli ve vlastním zájmu navracet všechny invazní vetřelce do zemí jejich původu. Případně do zemí, které o ně projeví zájem. Pokud jsou to ti samí inženýři, doktoři či vědečtí pracovníci, jež nám stále líčí mainstreamová média, jistě to nebude problém. Ti ostatní se mohou rozhodnout – buďto se dobrovolně vrátí, odkud po moři přijeli, to znamená do Turecka, anebo udají místo svého původu a budou tam hromadným způsobem pomocí EU dopraveni – ať již lodí nebo letecky. Jestli je však jejich vlastní země odmítá přijmout, musí čelit mezinárodním sankcím za invazní útok.

Nelegály, kteří NEpožádají v Řecku o politický azyl, a které nelze do jejich domovské krajiny odeslat, potom musí EU izolovat.  Na nějakém velmi odlehlém místě – např. v Grónsku nebo na Špicberkách. Tam se pak mohou modlit k Aláhovi. Pořád je to humánnější přístup, než jejich lodě potápět rovnou i s posádkami…

Velmi však pochybujeme, že tato opatření bude prohnilý, byrokratický a přeplacený aparát Evropské unie ochoten a schopen v dohledné době přijmout. Proto navrhujeme co nejrychlejší cestou vystoupit z této totalitní organizace, která se již dávno zpronevěřila svému poslání sloužit pro blaho svých evropských národů, a místo toho nám vyhrožuje a ČR vydírá. K čertu s takovou unií!  Z tohoto důvodu vyzývám k podpisování naší petice za vyvolání referenda o vystoupení z Evropské unie.

Ad2)   Neziskovky:   Představují obrovský problém a nebezpečí. Ať už jsou to ty zahraniční, jako je obrovská REFUGEES WELCOME (Uprchlíci vítejte), čerstvě zakládající své pobočky po celé Evropě, anebo ty naše domácí, jež vyvěšují na internetu vítací stránky v Arabštině, na kterých zvou vetřelce do naší země. Takové neziskovky představují onu 5. kolonu v České republice. Všechny se těší na obrovské zisky, které jim z migrantského byznysu potečou. Ať již z kapes daňových poplatníků, anebo z fondů EU či fondů jistého Sorose. Třeba již dávno nechvalně známý,  náš „Člověk v tísni“, či např. v poslední době ještě nechvalnější „Organizace pro pomoc uprchlíkům“  JuDr. Martina Rozumka. Ten nedávno žaloval u Evropského soudu ve Štrasburku vlastní zemi za to, že prý nezachází dobře s jakousi afghánskou rodinou v detenčním zařízení Bělá. Což je samozřejmě nebetyčná lež jako věž. Ovšem to doktoru Rozumkovi nevadí.

Ostatně, panu Rozumkovi rovněž nevadí, že jeho bohulibá organizace je financována ze 2/3 ze zahraničních zdrojů a zbytek platí Česká republika – tedy naši daňoví poplatníci! Vlastním přičiněním si však nesežene ani 3% prostředků, dle jeho vlastní výroční zprávy za rok 2014. Ovšem celkový příjem téměř 22 milionů korun stojí za to. Zvláště, když plné 2/3, tedy 14 milionů za rok 2014, padlo na platy jeho, a dalších z této podivné neziskovky. No, nedělejte to, za ty prachy!  K tomu ostatní provozní náklady „Organizace pro pomoc uprchlíkům“ činily dalších 5 milionů korun. Co na tom, že na nějakou (řekněme velmi optimisticky) „smysluplnou“ činnost šlo necelých 15% získaných prostředků. Přitom je smutným faktem, že například NKÚ nemá právo kontroly neziskovek. A povinný audit neřeší prokazatelnou doložitelnost výdajů neziskovek – tedy, jestli se třeba jen nejednalo o nějakou “malou domů“ pro spřízněné kamarády.

Takže tahle organizace podala oznámení na Českou republiku do Štrasburku a bylo jí promptně Mimochodem – Českou republiku si velmi nevybíravě podal i úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. A to termín „nevybíravě“  je  jen hrubý eufemismus!  Zřejmě opět na základě informací od Rozumka a spol., kterého si tady také financují…

Tohle je černý humor úplně z těch nejčernějších. Republiku kritizuje a iniciativně nahlašuje někdo, kdo ze získaných peněz spotřebovává na své platy a režii 86% vybraných prostředků!  Toš  nepodporujte ho, a nepochybujte o jeho nutné užitečnosti!

A takto bychom mohli na téma neziskovky pokračovat dál a dál, tohle byl jen ukázkový příklad. Ovšem nás už také začíná tlačit čas. Obrazně i doslova.

Čili resumé z tohoto je jednoznačné:   Máme-li se vymanit z tyranie neziskovek, musí tyto organizace povinně přijmout označení ZAHRANIČNÍ AGENTI, pobírají-li sebemenší příjmy ze zahraničí. A tuzemské financování jim omezit na takovou míru, v jaké prokáží svou užitečnost pro naše občany a pro náš národ jako takový.

Dále, mainstreamová média – to by byl námět na samostatný projev. Ale velmi zkráceně a analogicky:  Všechna tištěná i elektronická média, financovaná byť jen částečně z cizích prostředků a držená zahraničním vlastníkem, musí nést ve svém záhlaví označení ZAHRANIČNÍ ZPRAVODAJOVÉ. Typickým příkladem je např. televize NOVA, TV PRIMA, apod. Česká televize, to je případ sám pro sebe. Tam je nezbytně nutno, aby radu ČT obsazovaly nejenom  vládní politické strany, ale i strany opoziční a hlavně strany mimoparlamentní. Případně, aby rada ČT byla přímo volena občany principem přímé demokracie. V opačném případě by snad bylo lepší celý ten televizní moloch rozpustit a zprivatizovat…  Každopádně navrhujeme zrušení povinného placení koncesionářských poplatků.  Ať si tu televizní zpravodajskou propagandu platí ten, komu se líbí, a komu v podstatě slouží.

Ad 3)  A konečně – POLITICI.  O těch zahraničních, bruselských, snad nemá cenu ani hovořit. Vyhrožují nám a vydírají. Zkrátka a prostě – Evropskou unii vytvořili a mají v moci velmi, VELMI ŠPATNÍ A ZLÍ lidé. Slovo lidé se mi přitom píše jen velmi nesnadno. Spíše se samovolně vnucují označení jiná – kreatury či monstra. Pro tyto „lidi“, jenž plánují své pikle v horizontu desetiletí až staletí, jsou osudy celých národů naprosto irelevantní. Natož osudy jednotlivců. Rozhodující pro ně je pouze udržení jejich moci za každou cenu, potažmo s tím udržení zisků korporací a bank, jež ovládají. Zisků ve výši, jež se vymyká představám běžných občanů. Pro tyto cíle ONI neváhají obětovat i celé národy.

Tuzemští politici jim neuvěřitelně podlézají, prospěch vlastního národa je pravděpodobně vůbec nikdy nezajímal. Co si myslet o takových existencích, jako je Čechoameričan Dientsbier, ministr pro velké NIC, europoslanec Štětina, pobírající v Bruselu statisíce měsíčně za hlasování proti našim zájmům, podivný americký agent – údajný křesťan Bělobrádek, radící českým ženám ať obcují s přivandrovalými muslimy, nebo bývalá chartistka Šabatová, co se tak „dojemně“ stará o nelegální přivandrovalce, či jiná nepřizpůsobivá etnika a jejich údajně upíraná práva! Aby jim prý ti zlí Češi neubližovali…! A další a další podobní politici… Hanba jim a hanba jejich voličům!

Nyní se tedy rozhodli obětovat národy Evropy, tak jak si již dříve naplánovali. Tedy rozumějte, národy v původní podobě a složení. Výsledkem činnosti těchto sociálních inženýrů by měl být nový EUROČLOVĚK světle hnědé pleti, kříženec mezi původním Evropanem, černochem a arabem. Tedy jakýsi HNĚDOCH, o průměrné výši IQ okolo 90. Inteligentní natolik, aby mohl otročit v novodobém otrokářském systému montoven a hypermarketů za minimální mzdu (která jen taktak pokryje jeho průměrné náklady na stravu a bydlení + ubohou a plytkou zábavu televizního formátu), avšak příliš hloupý na to, aby si bídu svého postavení uvědomoval, organizoval se, a mohl se účinně bránit.

Takže zákeřné plány jsou již v plném běhu. Ze všeho nejdříve je potřeba nastolit chaos. Ten do evropských národů přinesou vetřelci se svou agresivní mentalitou, nepředstavitelnou zločinností, exotickými nemocemi, nesnášenlivým náboženstvím, a v neposlední řadě i vysokou fertilitou. Není třeba být geniálním matematikem, aby si mohl každý spočítat, jak bude naše země za nějakých 20 let vypadat, pokud je porodnost Evropanů v průměru 1,5 dítěte na 1 ženu (potřeba udržení stavu populace je minimálně 2,1!).

Stejné číslo u nežádoucích migrantů se pohybuje mezi 7-8 !!! A to ještě za předpokladu, že v naší zemi nevypukne nějaká nezvladatelná epidemie ze zavlečených chorob, nebo občanská válka mezi původními domorodci a vetřelci s jejich posluhovači. Tohle si Češi, Moravané a Slováci opravdu přáli, když oslavovali před čtvrtstoletím pád komunistického režimu? Režimu, který když už nic, tak alespoň všelijak podporoval mladá manželství s dětmi, čímž posiloval národ…!

Teď k postoji nás, republikánů:

Po množství nevyslyšených varování, jež jsme upřímně adresovali celému našemu národu, po bezpočtu prohraných voleb od roku 1998, kde jsme vždy nabízeli opravdovou alternativu k eurohujerským partajím, je velmi těžké se oprostit od postoje k české veřejnosti: „NECHTĚLI JSTE SI NEUSTÁLE DÁT ŘÍCI, TAK TEĎ DĚLEJTE, CO DOVEDETE!“ Vždyť kdo si dnes vzpomene na republikány a jejich nekompromisně odmítavý postoj ke strukturám NATO a EU!!!

Vždycky jsme chápali vtažení do těchto struktur jako past. Past lákavou a přívětivě se tvářící, avšak o to zákeřnější. Teď past zaklapla a nastrčení „eurodemokrati“ odhodili masky. Už je nepotřebují. A nepotřebují už ani český a moravský národ, ani naše východní sousedy, Slováky. Chtějí pouze to, co z bývalého Československa zbylo. Naši zemi, přesněji řečeno území. Pro koho, to je zřejmé. Co z vetřelců nebudou chtít Němci, Francouzi, Italové či Švédové (tj. velké státy Evropy), přesunou do Česko-Slovenska, Maďarska a Pobaltí. Na východ. Veškerý přebraný odpad bude sloužit jako nárazník a první linie v budoucí válce proti Rusku, to je totiž podle vládců EU/USA ten pravý nepřítel!

Jejich plán B je následující: Když se nepovedlo rozdmýchat obecné nálady domorodého obyvatelstva v ČR/SR proti Rusku přímo, přijde trest v podobě povinné implementace nekompatibilních vetřelců.

Republikáni Čech, Moravy a Slezska nyní s lítostí sledují, jak se jejich varování naplňují. Stejný mainstream ovládaný světovými sionisty (v čele s televizí), jenž kdysi přesvědčil většinu národa a voliče, aby naši vlasteneckou stranu už nikdy nevolili, nyní nepřetržitě masíruje své konzumenty, že „IMIGRANTI JSOU BÁJEČNÍ“. Srceryvné příběhy migrujících žen a dětí na televizní obrazovce, večer co večer ve zprávách. Záplava snímků a televizních záběrů. Jeden by si podle toho myslel, že mezi migranty je 80% dětí, sem tam nějaká žena. Nyní nás opět ti slouhové NWO budou přesvědčovat, že kvóty migrantů MUSÍME PŘIJMOUT! Je to naše „spoluodpovědnost vůči Evropě“, je to naše povinnost, lidskost, soucit a bla bla. Proč nemají soucit s našim národem?

Jenže… Jenže už není kam ustupovat. Tady už nejde o to, kdo více vydrancuje tuto zemi, nebo co z ní zbylo. Tady už nejde o to, která mafie si urve větší kus kořisti. Tady už jde o bytí a nebytí. Nebytí národa a jeho jednotlivých příslušníků, nebytí našich dětí…!

A proto ještě jednou pozvedáme hlas. A podpoříme všechny síly, které se postaví na odpor proti zhoubě, jež se na nás za pomoci vždy přítomných domácích zrádců a přisluhovačů valí. Nebudu zde vyjmenovávat všechny NOVÉ politické subjekty, které dnes převzaly štafetu národního odporu od nás, republikánů. Pokud to myslí upřímně, všechny si zasluhují naši podporu. I přání, aby se náš národ konečně sjednotil a společně postavil na odpor. Proti nepřátelům zahraničním i domácím. Naše drobné rozepře na národní scéně jsou nyní bezpředmětné. Vyzýváme všechny národně orientované síly, aby nyní konaly.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska:  Roman Sláma , místopředseda

*****

Mohlo by vás zajímat, souvisí s tématem:

Česká nezávislá televize – zpravodajství

Evropská migrantská invaze v dějinném kontextu

.

Tábor lidu v Olomouci se uskutečnil

V sobotu odpoledne, 7. listopadu 2015, se na Horním náměstí v Olomouci uskutečnilo dlouho avizované setkání s občany:  Demonstrace a pochod – proti nelegální muslimské migraci, proti řízené islamizaci Evropy, proti přidělovaným kvótám migrantů, proti zbabělému postoji probruselské Sobotkovo-Babišovské vlády v této tak závažné otázce, a konečně, i proti domácím zrádcům a škůdcům všeho druhu, prosazující bezhlavou politiku multi-kulti a falešný humanismus. 
Za vystoupení ČR z despotické Evropské unie, která není schopna ani ochotna bránit své vnější hranice, za suverenitu naší republiky – a tudíž za právo rozhodovat si svobodně, koho si na naše území pustíme a koho nikoliv. Za právo bránit si své hranice proti vetřelcům, a rovněž tak za právo postavit nám nepřátelské náboženství islámu a ideologii džihádu či práva šaria mimo zákon.

.

Tábor lidu, jak jsme nazvali naše setkání s občany, svolala místní organizace Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska (RSČMS Olomouc), ve spolupráci s našimi hosty a partnery z Národní demokracie (ND Brno a Praha).

Navzdory velké nepřízni počasí jsme tedy mítink dle plánu a časového rozvrhu zahájili ve 14 hodin.

Poznámka:
S tím počasím jsme tedy opravdu měli smůlu. Akce byla naplánována a ohlášena zhruba měsíc dopředu. Po předchozím dlouhotrvajícím období s krásnými a slunečnými dny, se v sobotu na naše město sneslo pravé dušičkovské počasí, jež přišlo s týdenním zpožděním, – s mlhou, vlhkem, i nižšími teplotami. Náměstí dokonce 2 hodiny před začátkem akce zkrápěl nepříjemný déšť. To mělo bezesporu značný dopad i na návštěvnost. Ale takový už je život – holt nejsme bolševici žádných odstínů a barev, abychom poručili větru-dešti.

Na úvod zazněla tradiční Moravská hymna, a hymna Slovanstva. Poté se ujal slova výkonný místopředseda RSČMS Roman Sláma, který ve svém projevu nastínil současné i budoucí důsledky uprchlické krize pro Evropu, i pro naši zemi.
Dále objasnil postoj Republikánské strany k této vážné hrozbě, a navrhl 3 opatření, která je nutno neprodleně učinit, nemá-li být tato ŘÍZENÁ INVAZE cizích elementů pro evropské národy a státy, včetně ČR, fatální.

Prostor u mikrofonu poté dostala paní Kateřina, jedna z místních aktivistek, která ve svém velmi emotivním projevu odsoudila protinárodní politiku současné vlády a naopak podlézavost establišmentu ČR vůči cizím elementům a vůči nadnárodní vládě Brusele.

Následoval projev našeho hosta, předsedy Národní demokracie, Adama Bartoše, jež zdůraznil nutnost zakládání hlídek občanské domobrany pro budoucí přežití národa, až se nežádoucí vetřelci povalí i do naší vlasti.
Předseda A.Bartoš na závěr pozval všechny přítomné na velkou demonstraci do hlavního města, která proběhne dne 17. listopadu odpoledne na Náměstí republiky v Praze.

V kratších projevech ještě vystoupil předseda ND MO-Brno Milan Daněček a člen pražské organizace ND Ladislav Ších. Závěrem 1.části našeho setkání ještě promluvil pan František Krejča z Národní domobrany ČR, kde znovu zdůraznil potřebu co nejširšího zapojení občanů k obraně vlasti.

Defilé řečníků poté zakončil svým projevem olomoucký aktivista Václav Šimek, který posluchačům poreferoval o málo zmiňovaném fenoménu migrace z Afriky a Středního východu – nedostatku vody k obživě obrovské masy lidí, jejichž počet už dávno překročil únosnou kapacitu tamního prostředí. Rovněž ještě zmínil neústavní a nezákonné – a tudíž NELEGÁLNÍ – rozdělení Československa před 23 lety.

Projevová část byla tematicky prokládána vlasteneckými písničkami od plzeňské skupiny Ortel a zakončena hymnou Československé republiky. Během celého shromáždění měli přítomní účastníci a posluchači možnost připojit svůj podpis pod petici za VYPSÁNÍ REFERENDA O VYSTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z EVROPSKÉ UNIE, což většina učinila.

Podepisování petice
Před zahájením
Účastníci se začínají scházet
Někteří si přinesli vlastní transparent
Většinou velmi výstižný
Tábor lidu byl zahájen
Pořizování záznamu
Pohled z povzdálí
Původní vlajka republikánů
Posluchači na Horním náměstí
Během úvodního projevu
S výstižnými transparenty
Technicky a organizačně vše zvládnuto
Účastníci mítinku a radnice v povzdálí
Vlajka Novorosijska
Místopředseda RSČMS s projevem
Brusel - novodobý Babylon
Naše tribuna u sv.Trojice
Navzdory nevlídnému počasí

Tady rovněž netřeba komentáře

U petičního stánku
Připojit se k petici
Petice za referendum
U stolku s peticí byla i nabídka tisku
Pravdivá výzva občanů
Pohled očima účastníků
Pan Dalibor má vždy něco originálního
Mládež to vidí jasně
Pohled od petičního stolku
Paní Kateřina s emotivním projevem
Všichni pozorně naslouchali

Jeden z účastníků
Pořadatelská služba
Naši hosté
Předseda ND s projevem
Adam Benjamin Bartoš
Národní demokracie - naši partneři
NATO jsme odmítali již v roce 1995
ISSD - chmurná budoucnost naší mládeže
Předseda ND MO-Brno s projevem

 

Ještě projev pana Ladislava, ND-Praha
Aktivista pan Václav - poslední řečník

 

Po projevové části našeho Tábora lidu v Olomouci se část účastníků s transparenty a vlajkami vydala na pochod centrem města. Nešlo nám však jen tak o nějaké kroužení ulicemi okolo Horního náměstí. S hudbou a dobovými vlasteneckými písněmi „Hej Slované“, „Lví silou“, „Mobilizační 1938“, či „Spějme dál“ jsme zavzpomínali na slavnou 1.republiku Československa a vydali se na přesná místa – tam, kde sídlí a působí proti
našemu národu podezřelé neziskovky. Abychom zaměstnancům těchto neziskovek dali nahlas najevo, co si o jejich zrádné činnosti myslíme, a že s jejich aktivitami zásadně nesouhlasíme. Že o jejich činnosti víme, a budeme se v budoucnu stavět na odpor. Rovněž tak víme i o jejich propojení s jinými, navenek úctyhodnými organizacemi. S písní „Ktož sú boží bojovníci“ jsme tak došli od sídla UP-Olomouc k Arcibiskupskému paláci. Tam jsme nahlas znovu zopakovali své obavy a rozhořčení. Průvod poté zamířil na Náměstí republiky, kde opětovně zazněla Československá státní hymna, a kde byla celá akce oficiálně ukončena.

Odcházíme z Horního náměstí
Průvod před sídlem jedné neziskovky
V Ostružnické ulici
Průvod v ulici Denisova
Pohled na průvod od Divadla hudby
... v DH neziskovky vymývají mozky mládeži...
Průvod na Náměstí republiky
U VOŠ Caritas - rejdiště neziskovek
Průvod na Křižkovského ulici
Zatáčíme okolo UP-Olomouc, další promigrantské instituce
Průvod v pohybu
Světla valem ubývalo...
Před palácem olomouckého arcibiskupa
Návrat na Náměstí republiky
Prší, a venku se setmělo...

 

Závěrem bychom chtěli znovu poděkovat vám – tedy všem přítomným účastníkům, kteří nedbaje na nevlídné počasí, podpořili celou akci svou účastí, a kteří takto přišli svobodně deklarovat svůj postoj k hrozbě, jež nejspíše budeme zakrátko všichni čelit. Nedělali jste to pro republikány, konali jste tak především pro sebe.
Stejně tak chceme poděkovat všem, kteří se o konání olomouckého Tábora lidu zasloužili, ať už osobním nasazením, anebo finančním příspěvkem. Nebylo to právě jednoduché, ale dokázali jsme, že navzdory pomlouvačným jazykům, jsou republikáni stále schopni uspořádat jakoukoliv akci. Rovněž tak jsme dokázali, že republikáni jsou schopni aktivní spolupráce i s jinými národně zaměřenými subjekty, jež tu spolupráci myslí poctivě. Naše současné vztahy s Národní demokracií, či s jinými podobnými subjekty na politické scéně, toho budiž důkazem.
V neposlední řadě bychom ještě chtěli poděkovat všem přítomným policistům, kteří svým viditelným nasazením nepochybně odradili případné narušitele našeho shromáždění i průvodu. O všelijakých anarcho-feťáckých spolcích, které v našem městě nepochybně působí, a které občas narušují vlastenecké akce, se jinak nemá cenu ani zmiňovat.

Ještě bychom takto chtěli oslovit všechny nepřítomné, kteří se o našem mítinku předtím nedozvěděli, ale s naším postojem proti islamizaci Evropy, i s obnovením suverenity republiky souzní – aby příště neváhali a obranu své vlasti přišli podpořit svou účastí. Jde o všechny z nás! A proto jste napříště znovu všichni zváni!
Tentokrát bude na řadě Praha, Náměstí republiky, dne 17. listopadu 2015.

Mapka olomouckého pochodu proti nelegální migraci

 

Co ještě dodat? Snad několik slov k těm, kteří na tuto protestní akci byli pozváni, věděli o ní, a přesto nepřišli:
Vážení, dokázali jste, že zájem o obranu naší společné vlasti proti vetřelcům, a s tím přímo spojený zájem i o obranu našich národů, rodin, a v neposlední řadě i vás samotných, stojí na žebříčku vašich hodnot hodně nízko.
Teď není rozhodující, jakou legendou si to zdůvodňujete. Možná s našim postojem souhlasíte, ale neuvědomujete si, že jedinou možností jak tento postoj dát účinně najevo, je vaše masívní účast na podobných akcích, jako byla ta naše – když už se našel někdo, kdo takovou demonstraci připravil, zafinancoval, zorganizoval a uskutečnil. Pokud si říkáte, že váš postoj a vaše účast je bezvýznamná, a ničeho tím nedosáhnete, pak se velmi mýlíte. V České republice je více než 8,5 milionu voličů, z nichž minimálně polovina je určitě velmi
nespokojena s vývojem, kterým se Evropa, a potažmo ČR, ubírá. A kdyby jen každý desátý z této části obyvatelstva přišel demonstrovat svou nespokojenost na náměstí a do ulic – je to taková síla, která otřese celou zkorumpovanou europrotektorátní vládou. Avšak všichni naříkají, že nic nezmohou, případně nemají čas, mají přece něco důležitějšího. Vzdávají se tak své moci ve prospěch zaprodanců.

A tak se stane, že pro vaši lhostejnost a nezájem velmi brzy nastane doba, kdy půjde tzv. „z tlustého do tenkého“, a všichni společně budeme řešit otázku přežití. Přežití národa jako takového, přežití našich rodin, blízkých, i přežití každého z vás (i nás) samotných. Velmi rádi bychom se mýlili. Potom – až nastanou nevratné změny, či těžké a za velkých obětí obtížně napravitelné škody – potom si možná vzpomenete na svou dnešní lhostejnost. A budete chtít vrátit čas, abyste se nyní mohli zapojit na obranu naší země, jež nám byla svěřena do užívání našimi předky, a kterou máme odevzdat našim potomkům. Obáváme se ale, že potom již bude pozdě. Čas vrátit nelze.

Vaši republikáni z Olomouce

 

.

 

.