VRAŤME OBČANŮM PRÁVO ÚČINNĚ SE BRÁNIT!

 

Včerejší tragická událost v Uherském Brodu na jižní Moravě dnes hýbe veřejným míněním v celé České republice. Bohužel tato tragédie opět dokázala, jak hlubokou pravdu měli republikáni již před 25 lety ve svém programu, kde prosazovali, aby KAŽDÝ DOSPĚLÝ, ZDRAVÝ A BEZÚHONNÝ OBČAN NAŠÍ REPUBLIKY MĚL NA ÚZEMÍ ČR AUTOMATICKY PRÁVO VLASTNIT A NOSIT OSOBNÍ ZBRAŇ –  k nezbytné ochraně své, svých blízkých a přátel, a k ochraně svého majetku. A TO BEZ OBTĚŽUJÍCÍCH STÁTNÍCH PROCEDUR, KONTROL A ŠIKANOVÁNÍ, PLACENÍ ZBYTEČNÝCH POPLATKŮ, apod.

Jak hluboce prozíravý byl tento požadavek (spolu s jinými), se ukázalo včera odpoledne 24.února 2015, když došlo ke střelbě v restauraci uprostřed malého, doposud poklidného městečka.

63-letý střelec tam bez odporu zavraždil 8 obětí, devátá oběť těžce zraněna dvěma střelami bojuje o život v nemocnici, a nakonec i střelec sám pozdvihl své zbraně (měl dvě pistole) proti sobě a vzal si život, vidouce bezvýchodnost své situace.

Takže to máme v podstatě 10 obětí – 9 mrtvých, a není zatím vyloučeno, že nakonec i 10. Co bylo motivem a příčinou celého incidentu, bude nyní předmětem vyšetřování. Mainstreamová prosystémová média, stejně jako vládnoucí bezpáteřní politici (kteří se jako na povel předhánějí u této tragédie zviditelnit) se však již teď zoufale snaží vykreslit tuto událost jako čin pomateného jedince. Bylo tomu skutečně tak? Podle mínění znalců místních poměrů šlo spíše o mstu, přesněji řečeno – vyřizování účtů.

Ať tak či onak, na této modelové události si můžeme názorně ukázat, jak je nesouhlasný postoj tzv. „demokratického“ režimu proti svobodnému nošení osobní zbraně občany (na svou obranu) škodlivý, ba dá se přímo říci patologicky protilidový!

–          Včerejší realita: Pachatel-střelec vstupuje do místnosti restaurace s jasným úmyslem zabíjet. Všichni hosté i personál restaurace jsou neozbrojeni. Výsledek: 8 mrtvých, 1 těžce raněný (z personálu), a nakonec i mrtvý pachatel. Suma sumárum 10 lidí, kterým se ukončil nebo změnil život. Zachránil se shodou okolností pouze host, jenž strávil desítky minut na WC, než byl odtamtud vysvobozen zásahovou jednotkou URNA. Pro ostatní již bylo příliš pozdě!

–          A nyní si zkusme (hypoteticky) představit celou událost jinak: Začátek bude stejný – střelec vstupuje do stejné místnosti restaurace se stejným úmyslem i zbraněmi. Nacházíme se však v alternativní realitě – v České republice (či Československu) si vládnou skutečně naši občané, kteří si již dříve před volbami pozorně přečetli republikánský program a nevyslyšeli pomluvy pravdoláskovců v televizním mainstreamu, takže volili ve svém vlastním zájmu – Republikánskou stranu a její program. Mohou tedy svobodně nosit zbraň na svou obranu a svého práva také využívají. Nyní se nám ona virtuální realita rozdvojuje, čili mohou nastat tyto dvě situace:

a)      Střelec vstupuje a vidouce, že se nachází proti ozbrojené přesile, palbu vůbec nezahájí a opět odchází. K tragédii vůbec nedojde. Počet obětí = 0, slovy NULA!
b)    Střelec vstupuje a jeho rozhodnutí zabíjet je pevné. Zahajuje palbu na ozbrojenou společnost. Nyní budeme silně spekulovat o výsledku, samozřejmě je nejvíce závislý na odborné střelecké zdatnosti všech zúčastněných a jejich momentální kondici. Určitou roli může sehrát i náhoda a způsob, jak přesně se incident odehraje. Je pravděpodobné, že pokud začne střelec pálit náhle a bez výstrahy, k obětem dojít může. Jeden, dva, možná i tři mrtví či ranění budou. Je však téměř VYLOUČENO, aby útočník takto zasáhl 9 svých obětí !!! To by musel být Billy Kid, Buffalo Bill a Vilém Tell v jedné osobě. Protože hostující společnost palbu opětuje. Každopádně JISTÝM CĺLEM se stává i útočník sám a jeho pouť zde končí, avšak nikoliv jeho vlastní rukou. Aby z takové situace pachatel vyvázl, musel by být TERMINÁTOREM či jiným neprůstřelným hollywoodským hrdinou…! Takže bilance ztrát včetně útočníka se nyní pohybuje v rozmezí 1 – 4, možná maximálně tak 5 osob. I v nejhorším případě je to však stále jen POLOVINA obětí ze včerejšího dne!!!

A nyní se vraťme zpět do zoufalé reality současného světa a České republiky obzvláště. Již slyším ty zástupy dobře placených prosystémových mudrlantů a rádobyodborníků s patentem na rozum (zejména ze všelijakých státních a lidsko-právních organizací), jak se budou předhánět v poukazování na to, že je potřeba naopak držení zbraní u občanů ještě více zpřísnit, ba přímo znemožnit. Samozřejmě pro jejich blaho a bezpečnost…

A tak se ptám:  Byli v bezpečí neozbrojení občané včera odpoledne v Uherském Brodě? Bylo jim něco platné, že posléze dorazila armáda pancéřovaných robocopů z ÚRNA, kteří schovávajíc se jeden za druhého (viz. záběry televizních kamer), zasypali mrtvé oběti policejními výbuškami?

A další otázky se nabízejí: Bude-li chtít útočník spáchat zločin se zbraní v ruce, bude se ohlížet na nějaké povolení, zbrojní pas, registrační poplatky, apod.? Jistěže nikoliv. Zbraň si opatří VŽDY, neboť bohužel nežijeme ve světě prostém od smrtících zbraní všeho druhu, byť by to byla krásná představa.

 KDO se tedy vlastně nejvíce bojí ozbrojených občanů? Nejsou to spíše zástupci samotného státního aparátu a novodobé oligarchie, pro které je představa ozbrojeného obyvatelstva NOČNÍ MŮROU, neboť takoví občané by si potom od několikaprocentních tzv.“zastupitelů lidu“ nemuseli dát všechno líbit jako dnes, a mohli by se případně postavit na ozbrojený odpor?!!

 __________________________________________________________

Sečteno a podtrženo, je nezbytně nutné i v této oblasti stávající stav změnit. Nikoliv však podle představ intelektuální pseudolevice, která by naše národy chtěla úplně odzbrojit, aby bezbranní občané byli vydáni na milost a nemilost všem jejím zhoubným experimentům. Od kriminalizace společnosti, přes její zbídačování a zmultikulturnění, až po genderelizaci, homosexualizaci a juvenilní justici. O řádění běžných kriminálních živlů nemluvě.

Občané mají v dalších volbách možnost současný neblahý stav změnit. Chce to však začít myslet v širším rozhledu a nenechat si bulíkovat propagandu protinárodních sil v jimi ovládaném mainstreamu. Volit ve vlastním zájmu a pro svou vlastní obranu! Máme-li si v tomto případě vůbec vzít příklad ze západních zemí, mělo by to být právě třeba Švýcarsko – tam vláda svým občanům věří a občané naopak věří své vládě – a mají právo vlastnit zbraň pro svou obranu. Rovněž v obecně neoblíbených USA toto právo doposud existuje, a i když záměrem tamní vládnoucí kryptofašistické kliky je běžné Američany o toto právo připravit, doposud se toho nikdo neodvážil.

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA MÁ VÝŠE UVEDENÉ PRÁVO OBČANŮ NA VLASTNICTVÍ OBRANNÉ ZBRANĚ STÁLE VE SVÉM PROGRAMU!  JIŽ PO 25 LET.  ZŮSTÁVÁ NA VOLIČÍCH, ZDA TOTO PRÁVO BUDOU CHTÍT VYUŽÍT – ČI ZDA SE NAOPAK NECHAJÍ ODVÉST JAKO BEZBRANNÉ OVCE NA PORÁŽKU!

 

Za vedení RSČMS Roman Sláma, místopředseda.

 

 

Otevřený dopis prezidentu EŽK

Požadujeme omluvu za historická příkoří spáchaná Židy na českém národě.

Otevřený dopis Moše Kantorovi

Národní demokracie poslala otevřený dopis prezidentovi Evropského židovského kongresu Moše Kantorovi před blížícím se zasedáním EJC v Praze.


Moshe Kantor
prezident
Evropského židovského kongresu
Brusel, Belgie


V Praze dne 21. ledna 2015

Vážený pane prezidente,

nemohu přejít bez povšimnutí, že Evropský židovský kongres organizuje v Praze ve dnech 26. a 27. ledna čtvrté zasedání fóra s názvem „Let my people live“, které si má připomenout 70 let od osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Fórum získalo záštitu prezidenta České republiky Miloše Zemana. V jeho rámci má proběhnout i konference, jež se bude zabývat otázkou posílení represí vůči projevům, které jsou Židy vnímány jako antisemitské.

Ačkoli vím, že Židovstvo není politicky jednotné, a to ani v současné vyostřené geopolitické situaci, a ačkoli vím, že určitá jeho část (a Vy jako její reprezentant) podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého si naše strana rovněž váží, chci Vás informovat o výhradách, které je Národní demokracie jako jediná politická strana v této zemi ochotna veřejně deklarovat v souvislosti s Vámi organizovanou akcí.

Organizátory fóra byla Praha vybrána jako relativně bezpečné místo, navíc tradičně proizraelské a antisemitismu prosté. Jsem přesvědčen, že jde jen o mediální klišé a svým způsobem o přání proizraelských českých politických elit, které se toto tvrzení snaží potvrzovat a upevňovat. Média ani politici ale nemohou mluvit za všechen lid a pevně věřím, že drtivá většina národa nesdílí tyto navenek proklamované sympatie se sionistickou myšlenkou a je si vědoma toho, že soužití s Židy bylo v minulosti velmi komplikované – ať už obecně historicky vzato, nebo konkrétně v případě mnoha českých historických reálií. Dobře víme, že v klíčových okamžicích novodobé české historie, které rozhodně nemohou být vnímány pozitivně, sehrál neblahou roli právě židovský element. Příkladem budiž například období slánskizace (a únor 1948), nástup Charty 77 (a předtím zinscenované pražské jaro 1968 v návaznosti na dění na Blízkém východě), stejně jako politický puč roku 1989, který opět a do třetice v poválečném uspořádání přivedl na politické výsluní politiky židovského původu, kteří více než český národní zájem sledovali zájmy svého vlastního etnika a často i své zájmy osobní.

Vaše setkání je také koncipováno jako připomínka tzv. holokaustu. Dovolte, abych i při vědomí toho, že určitá část Židovstva během druhé světové války skutečně zahynula (a těmto obětem je třeba, podobně jako dalším – a početně převyšujícím oběti židovské – poskytnout patřičnou úctu), vyslovil své nejhlubší přesvědčení o tom, že tzv. holokaust je téma, které je od jisté doby účelově politicky zneužíváno, přibarvováno, nafukováno a nebojím se říci, že česká veřejnost, stejně jako jakákoli jiná veřejnost západního světa, je jím zahlcována nad míru jeho skutečného významu. Jako politická strana s touto praxí nesouhlasíme a nehodláme se na ní podílet.

Když už bychom si měli připomínat počty obětí, dovolte, abych i já připomněl počty obětí režimů a ideologických směrů, za nimiž prokazatelně stáli lidé židovského původu, ať už v pozicích vůdců či myslitelů, ideologů nebo jen výkonných pracovníků. Nemá jistě smyslu, abych Vám jmenoval konkrétní historické postavy, které se svým životem zapříčinily o miliony mrtvých Slovanů i dalších ras, neboť je sám velmi dobře znáte. Kdybychom chtěli jít po přesných číslech, kterými Židovstvo tak rádo operuje (a jakékoli pochybnosti o číslech rádo trestá), pak si Vás dovoluji upozornit, že počet obětí francouzské, bolševické, stejně jako dalších (těmito ideologiemi inspirovaných) revolucí v Evropě a vůbec ve světě několikanásobně převyšuje i ty nejpřemrštěnější odhady židovských historiků o počtu genocidně zavražděných Židů. Nemluvě o dalších desítkách milionů lidí, kteří se stali (mnohdy i bez možností obrany – potraty apod.) obětí nejen politických, ale i jiných módních ideologií a trendů, které ve svém důsledku vedly k poklesu natality nežidovských národů – a jejichž iniciátory, inspirátory či vůdci byly postavy židovského původu. Chceme-li se bavit o holokaustu, pak je potřeba zmiňovat i tato fakta, což se ale neděje.

Ačkoli v otázce tzv. holokaustu je západní veřejnost neustále volána k nekonečnému pokání, k omluvám a z nich vycházejícím politickým rozhodnutím, která jsou ve prospěch státu Izrael či židovské diaspory a v neprospěch států samotných, nikdy jsme ze strany Židovstva neslyšeli žádnou oficiální omluvu za hrůzy, na kterých se Židé na Nežidech v historii podíleli. Kdykoli některý autor (i židovského původu) na nastíněné problémy a tendenčnost současného výkladu historie poukáže, je umlčen, znevážen a dehonestován. Někdy dokonce zavražděn.

Proto mi dovolte, abych vás informoval o tom, že dokud se zástupci Židovstva neomluví za své historické viny na nežidovské populaci (které číselně několikanásobně převyšují oběti tzv. holokaustu), nebudou pro naši stranu sionisté nikdy vnímáni jako partneři k jednání a ani v České republice nebudou námi vítáni.

Konečně dovolte, abych se vyjádřil k dalšímu záměru Vašeho dvoudenního jednání v Praze, které si klade za cíl rokovat i o problémech tzv. antisemitismu (jak nazýváte kritiku Židů či Izraele), jeho údajného nárůstu a způsobech, jak na tyto myšlenky reagovat – ve svých vlastních materiálech informujete o tom, že by tato reakce měla být represivního rázu.

S tímto trendem absolutně nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že evropská civilizace stojí na svobodě projevu i na svobodě pochybovat o všem možném a není možné zákonem vynucovat poslušnost s určitým politicky přibarveným výkladem historických událostí a sankcionovat pochybnosti o něm. Už současný právní stav u nás i v Evropě, kdy je tzv. zpochybňování holokaustu trestáno přísněji než skutečné delikty, je neúnosný a jeho další chystané zpřísňování nejen v ČR, ale i v Evropě, je pobuřující a jdoucí proti zdejším tradicím. Naše strana podporuje svobodu projevu (ačkoli se nikdy nechce nechat zneužít k útokům na náboženství jako taková, jako je tomu například v současné mediálně velmi aktuální kauze kolem satirického týdeníku Charlie Hebdo) a nikdy nebude s restrikcemi tohoto typu souhlasit. Naopak Vás mohu ubezpečit, že jakmile se naše strana dostane do situace, kdy bude moci zákonodárné procesy ovlivňovat, vyvine maximální úsilí na zrušení těchto proti svobodě myšlení jdoucích paragrafů.

Vážený pane prezidente,
dovolte, abych v závěru zopakoval své hlavní teze. Národní demokracie nevítá Vaši delegaci a nesouhlasí s obsahem Vašeho pražského jednání. Národní demokracie požaduje omluvu za historická příkoří, kterých se českému národu ze strany Židů dostalo. Národní demokracie nesouhlasí s povyšováním tzv. holokaustu na jakési novodobé náboženství a rozhodně odmítá jakékoli zákonné úpravy, které tento trend ještě více podporují a které se snaží trestat opačné názory. Nejen že se pokusíme zabránit dalšímu zpřísňování zákonů tohoto typu, ale zrušíme i tyto zákony stávající.

Tento otevřený dopis prosím neberte jako projev nepřátelství, ale jako výraz legitimní snahy o obranu našich národních zájmů, s níž má ostatně židovský národ tak velké zkušenosti a ve které je pro nás také velkou inspirací.

S pozdravem

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

* * *

Vedení Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska se ztotožňuje s tímto otevřeným dopisem, text listu přetiskujeme v plném znění.

.