Český slavík Mattoni 2017

Kdo z vlastenců náhodou v sobotu večer v televizi sledoval průběh předávání cen Českého slavíka (před časem přejmenovaného ze Zlatého slavíka), nemohl se neubránit pocitu absolutního zhnusení. Ubohý výkon moderátora celého večera a ještě ubožejší scénky brněnského herce Matonohy dávaly tušit, že kdysi prestižní každoroční soutěž o nejpopulárnějšího českého zpěváka, zpěvačku či kapelu letos klesla na totální dno morálky a vkusu. Již loňský průběh tohoto galavečeru napovídal, že něco není sakra v pořádku. Letošek však předčil veškerá očekávání v negativním slova smyslu. Důvodem byla nepřítomná rocková kapela ORTEL a její frotman Tomáš Hnídek, s uměleckým jménem Tomáš Ortel. Přesněji řečeno – jeho vlastenecké texty ve skladbách výše uvedené kapely. Ty působí jako červená muleta, především na havlistické bejky kavárenských pravdoláskařů. A co víc – ó hrůzo, oslovují normální příslušníky českého a moravského národa a zvedají jeho 25 let pošlapávané národní povědomí. To se zpětně odrazilo na masivním přílivu hlasů pro ORTELa v podobě SMS s extra tarifem 7,50 Kč/hlas. Výsledek byl pro organizátory soutěže a agenturu Musica Bohemica, propojenou s tzv. pražskou kavárnou, natolik šokující, že sáhli k bezprecedentnímu opatření s výmluvou na údajné porušení pravidel soutěže, a kapele ORTEL i jejímu frotmanu místo skutečně získaných hlasů letos, přiřkli počet hlasů získaných během loňského ročníku. ORTEL prostě nesměl vyhrát!

Sobotní galavečer proběhl s takovou úrovní, jakou měl, a leccos nic netušícímu divákovi napovídala i neúčast jednoho z vítězů – totiž právě Tomáše Ortela a jeho kapely. Když se pak následně během 24 hodin všechno provalilo na veřejnost, začaly se dít věci. Nejprve reagovala veřejnost a fanoušci kapely – v diskuzích na mainstr. serverech čtenáři nelítostně a masově tepali kritikou organizátory soutěže, agenturu, i soutěžící, kteří se měli umístit před zdiskriminovanou kapelou. Jako první zareagovala skupina KABÁT, která vrátila ocenění Zlatého slavíka a připojila se k bezpočtu žádostí o celkové přehodnocení výsledků samotnými pořadateli. Za to patří Pepovi Vojtkovi a KABÁTům čest a sláva! Následoval zpěvák Michal David, který vrátil Stříbrného slavíka a převzal si Bronzového. Korunu ostudy pro pořadatele pak završil dlouholetý Zlatý slavík Karel Gott, žádající vysvětlení od organizátorů soutěže. A jako třešničku na dortu poté následně přišlo vyjádření hlavního sponzora ankety, společnosti KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, jenž se od celého netransparentního vyhodnocování distancovala a pohrozila organizátorům možností odchodu od partnerství takovéto vypečené „soutěže“. Takže se nakonec ukázalo, že faktickým vítězem soutěže se stala kapela ORTEL, které tímto upřímně gratulujeme!

Morálním vítězem se potom stali všichni ti, kteří na nespravedlnost zareagovali a poukazovali na ni. Od skupiny KABÁT a zpěváka M. Davida i K. Gotta, až po veřejnost a všechny, kteří bombardovali agenturu Musica Bohemica s žádostmi o poctivé vysvětlení celého skandálu a s žádostmi o opravu výsledků dle skutečného stavu a letošního počtu získaných hlasů. Možná, že jsme k tomuto vítězství přispěli svou malinkatou mírou i my republikáni, když jsme se připojili toto pondělí se žádostí ve znění:

Žádáme o anulování výsledků letošního Zlatého slavíka v kategorii zpěvák roku a skupina roku. Žádáme o férové přepočítání VŠECH došlých SMS hlasů pro soutěžící, bez nějakých diskriminačních opatření s výmluvami na údajné nedodržování pravidel. Žádáme o vyhlášení nových výsledků. Pokud organizátoři soutěže chtějí zachránit alespoň zbytek kreditu Zlatého slavíka, jistě k těmto opatřením přikročí.

Jménem Sdružení pro republiku – Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska     Roman Sláma, místopředseda.

Co ještě dodat?  Z celé, z politického hlediska v podstatě nevýznamné kauzy, lze vysledovat jedno velké poučení a závěr: Pokud se lidé na veřejnosti spojí a společně napřou své úsilí, lze dosáhnout spravedlivého vítězství i proti zvůli mocnějších a nepoměrně bohatších. Což by mělo být velkým příkladem i na politické scéně.

A co se týče pořadatele ankety Český slavík Mattoni:  Pokud se něco zásadního nezmění a agentura M-B neupustí od politicky motivovaných „úprav“ vyhlašovaných výsledků, pak bude lépe na příští rok ani takovou anketu nevypisovat. Nad celou soutěží Český slavík tak bude vyřknut ORTEL.

.

 

Před osudovým rozhodnutím

          Je páteční poledne dne 20. listopadu léta Páně 2017. Hodinu před začátkem dlouho očekávaných voleb. Osudových voleb. Za přibližně 25 hodin bude rozhodnuto. Národy Čechů, Moravanů a Slezanů si teď rozhodnou o svém dalším osudu. Nadlouho, a možná již natrvalo.

   Situace pro Českou republiku se za uplynulých 25 let vyvinula tragicky. Po faktickém vyvlastnění úspor většiny národa, zadlužení státu, i bezprecedentním zcizení národního bohatství, se dnes jedná už „jen“ o pouhé bytí či nebytí národa jako takového. Česká republika má být vtažena do jakéhosi jádra novodobé IV. Říše, tedy EU, a tam v pekle eurounijní byrokracie přetavena a pozměněna v jakýsi unijní bezprávný region, spravovaný cizí mocí. Dílo zkázy má dokonat dlouhodobě připravovaná imigrantská tsunami afrických a asijských hord, která svou ničivou silou spláchne poslední zbytky národní a etnické svébytnosti kdysi suverénních národů ČR.

   Připadám si v tuto chvíli jako cestovatel v čase. Jako pozorovatel, který má to privilegium zúčastnit se takovýchto tragických zlomových momentů pro malý stát uprostřed Evropy, i když bez praktické možnosti je nějak ovlivnit. Tak jako v roce 1968, 1989, 1992, 1998, 2003, či 2009. Po 27 letech politického kvasu a následného uhnívání politické scény v ČR, po bezpočtu voleb v tomto dějinném cyklu, po mnoha varováních, které národ obdržel a v podstatě nevyslyšel, se lidská mysl nutně musí obrátit k jakémusi druhu fatalismu – co je dáno, to nechť se stane. Je to karma, osud. Přesvědčit masu zpohodlnělých konzumentů, prožívajících svůj životní příběh víceméně na dluh… to by byl heroický úkol, hodný spíše pro mytologickou postavu dávných starověkých pověstí.

   Ale nemusíme se vracet až tolik daleko. Za pár dní, dne 8. listopadu, si připomeneme jiné výročí, které bude za 3 roky pěkně kulaté – již 400 let. Výročí bitvy na Bílé hoře, která znamenala pro český národ 300 let útisku, poroby a osobních tragédií. Ani tam by však určitě nepomohlo, kdyby cestovatel v čase, hodinu před bitvou, se snažil výsledek osudového střetnutí nějak zvrátit poukazováním na to, co bude po prohrané bitvě následovat. Nemožné…

   Přesto si dovolím sem přidat jedno prorocké video, které bylo vyrobeno již před 8 lety, a má se vztahovat k evropským událostem roku 2029. Čili s výhledem na 20 let dopředu. A právě proto, že se už nacházíme téměř v polovině této časové lhůty, můžeme si porovnat, nakolik již bylo nevratnými kroky nakročeno k této apokalyptické, nicméně reálné vizi:

Dnes, a ještě zítra, budou obyvatelé – voliči činit takovýto osudový nevratný krok, jenž nás buďto silně přiblíží k výše uvedenému…  anebo naopak nasype písek do soukolí nelítostné mašinérie, která je pevně rozhodnuta náš stát rozemlít i s jeho původním obyvatelstvem…

Je to jen na nás všech: Jestli nad námi definitivně zavlaje temná vlajka se dvanácti hvězdami  – symbol poroby, útisku a definitivní likvidace

…anebo nad zeměmi Čech, Moravy a Slezska budou svobodně vlát vlajky našich národů, společně s vlajkou skutečných Republikánů. Tak jako nedávno společně zavlály nad vlnami Jaderského moře.

Za 25 hodin, a něco málo k tomu, budeme znát pravdu…

Roman Sláma, místopředseda SPR-RSČMS.

Kdo jsou ROZUMNÍ?

Výborně to popisuje místopředseda Národní demokracie Jan Sedláček Bc. Kdo vlastně jsou ROZUMNÍ (vol. č.10), z jakých politických subjektů se skládají, jaký mají program, atd. Velmi tento pořad doporučujeme všem zájemcům ke shlédnutí a děkujeme!

.

Tajemství sládkovců odhaleno!

   Dnes tu odhalíme jednu ze záhad, kterou jsme bohužel byli nuceni řešit již nějaký ten čas. Jak všichni víme, na naší politické scéně se již téměř 2 roky pohybuje podezřelá postava dávno zprofanovaného politika, jenž kdysi pohřbil vlastní stranu i se svými spolustraníky. Tato osoba, ač nedávno ještě zadlužená a s majetkem obstaveným exekucemi, se náhle vynořila odkudsi z politického záhrobí a opět zlákala do svých sítí nějaké ty důvěřivé malé rybky.  Samozřejmě, všichni víme, o koho se jedná. Tato nastrčená herecká postava však dnes nebude předmětem našeho bádání. O ní jsme se na našem webu již bavili několikrát. Tentokrát jsme se zaměřili na jejího tajemného sponzora.

Pokračování textu Tajemství sládkovců odhaleno!

Proč zůstáváme chudými příbuznými?

   Vznik a důvod přetrvávání naší relativní chudoby oproti západním sousedům je důležité pochopit, abychom se správně rozhodovali v dalším vztahu k EU, k přijetí eura či vstupu to „tvrdého jádra“.

   Místo diskuse o celé problematice celého našeho „chudého příbuzného“, jehož ekonomické relace k bohatým zůstávají nezměněné při jakémkoliv hospodářském pokroku, se vede propaganda podle skupinových zájmů. Možná, že neodhadnu dobře všechny souvislosti, nicméně alespoň by tento článek měl vést k diskusi.

Pokračování textu Proč zůstáváme chudými příbuznými?

O volbě prezidenta v roce 1998

   Poněvadž na různých sociálních sítích se začíná znovu přetřásat podivná volba prezidenta ČR v roce 1998, Havlovo zvolení/nezvolení na období dalších 5 let, a zároveň události okolo tehdejšího předsedy Republikánů, který tehdy kandidoval proti V. Havlovi na onen post prezidenta…, chceme se jakožto pamětníci a zainteresovaní pozorovatelé těchto událostí rovněž vyjádřit k tomuto tématu. Právě kvůli tomu, že celou debatu vyvolal Miroslav Sládek, který zase všude vykřikuje, „jak byl tenkrát poškozen a jaké spiknutí to proti NĚMU prý bylo…“

Pokračování textu O volbě prezidenta v roce 1998

300 LET SPIKNUTÍ

   Dnes si čtenáře dovolíme seznámit s jedním delším článkem, který je nám znám už nějakou dobu, a který jakoby jasnozřivě reflektoval lidskou minulost, přítomnost, a bohužel nejspíš i budoucnost. Jeho německý autor vše píše ze svého – německého – úhlu pohledu, nicméně to co uvádí je natolik trefné a odpovídající našemu stupni poznání dané problematiky, že jsme se rozhodli jej po letech přetisknout. Doufáme, že délka článku čtenáře neodradí. Nebojte – čte se to velmi dobře, asi jako román, i když to fantazie bohužel zřejmě není – byť autor hned na počátku (pro jistotu) tvrdí opak… Pokračování textu 300 LET SPIKNUTÍ

Jak na mladé neomarxisty.

   Pokračující infiltrace vysokých (a dnes už i některých středních) škol humanitních směrů aktivními nositeli novodobého levičáctví, tzv. neomarxismu v duchu staré „Frankfurtské školy“, a to zejména z řad vedení těchto institucí i částí jejich profesorského sboru, má za následek stále se zvyšující počet jedinců dnešní mládeže s tzv. vymytými mozky multi-kulti propagandou, gender a LGBT ideologií, i dalšími levičáckými zvrácenostmi. Pokračování textu Jak na mladé neomarxisty.